Pneurevue.cz » Aktuality » Obchod » Sedm býčků přezuje traktor

Sedm býčků přezuje traktor

 
Agri

pondělí, 25. června 2018

Již nyní pro vás připravujeme podzimní Pneu revue, s níž mimo jiné zavítáme do Pardubického kraje za traktorovými pneumatikami. Martin Novotný „sedlačí“ v malé vesnici Doly. Kromě každodenní péče o stádo se musí také starat o techniku, kterou používá k zajištění každodenního chodu farmy. Naše povídání o životě v zemědělství postupně směřovalo k pneumatikám, „podkovám“ každého sedláka.

 

Zemědělství často vnímáme prostřednictvím žlutých lánů toho, co nám zacpává filtry u aut a mnohým z nás působí nemalé zdravotní potíže. Skutečné sedláky, dnes spíše označované za farmáře, vnímáme pouze prostřednictvím zemědělských produktů v obchodech. Takže ve skutečnosti o provozu farem toho mnoho nevíme. I proto jsme se v redakci dohodli, že se na jednu takovou rozjedeme a nahlédneme na profesní život farmáře optikou pryže.

Kořeny rodu
Martin Novotný mi v úvodu rozhovoru řekl: „Výměra farmy Martin Novotný je 133 hektarů zemědělské půdy, z toho zhruba 40 je vlastněných mnou, mým bratrem a strýcem. Ostatní pole máme v pronájmu od jejich vlastníků. Hospodařím na čtyřech katastrech v okruhu patnácti kilometrů od farmy. Především se zaměřuji na chov masného skotu bez tržní produkce mléka. Na části orné půdy pěstuji komerční plodiny, jako je pšenice, řepka a ječmen.“ Do výčtu další techniky farmář zahrnul dva traktory John Deere, dva Zetory, tři vleky, celou linku na orbu, kompaktor. Sklizeň píce pro dobytek zajišťuje vlastní linkou, tedy sečkou, žacím mačkačem, obracákem, nakulovákem a lisem na balíky od značky John Deere.

Farma svou činnost provozuje v usedlosti bývalého mlýna, který vlastnil děda současného hospodáře, který byl nucen svou činnost ukončit již v roce 1948. Z mlýna si poté udělalo sklad obilovin nově vzniklé zemědělské družstvo. Druhý děda Martina Novotného byl sedlák ve vedlejší vesnici, který přestal sedlačit v padesátých letech v důsledku násilné kolektivizace.

Dále mi farmář vyprávěl o svých profesních počátcích slovy: „Já jsem k zemědělství tíhnul od malička, vždycky jsme měli nějakou malou záhumenku, kde jsme chovali prase a pár oveček. Později jsem studoval střední zemědělskou školu v Chrudimi, kterou jsem ukončil v roce 1992. To byly roky, kdy se transformovaly zemědělské podniky na současná družstva. My jsme v té době restituovali torzo majetku, které bylo spočítáno přes restituční podíly. Když to tedy shrnu, tak jsem přímo ze školy skočil do koloběhu farmaření.“ V prvním roce farmáři pomáhali rodiče obhospodařovat devatenáct hektarů. Do roku 1997 choval dojné krávy a dodával mléko do mlékárny. Pracovně to bylo náročné a dlouhodobě neudržitelné, proto se rozhodl, že bude pást a zaměří se na masný skot. Tehdy se mu velmi líbilo plemeno Limousine.

Stádo Limousinek
Farmář Novotný o svém stádu dokáže dlouho a se zaujetím vyprávět. Podělím se s vámi aspoň o to podstatné, co mi řekl: „Limousinky nesou své jméno po stejnojmenné oblasti v jihozápadní oblasti Francie, kde má toto typicky masné plemeno s velkým podílem svaloviny a malým podílem tuku původ. Již koncem sedmnáctého století přinášely některé prameny svědectví o předcích dnešních Limousinek. K nám se začalo plemeno dovážet někdy v letech 1990–92.“ Ke svému chovu dále uvedl: „Stádo má cirka 200 hlav. Každý týden se to mění, něco se rodí, něco jde na jatky. Jeho základ tvoří 70 matek a dva plemenní býci, kteří zajišťují přirozenou plemenitbu. V měsících lednu až dubnu, kdy jsou zvířata v zimovišti, používáme na čistokrevná zvířata umělou inseminaci.“

Celý článek si přečtěte v Pneu reveu č. 3/2018

 
 
 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz