Pneurevue.cz » Aktuality » Obchod » Výrobci protektorů zasedali

Výrobci protektorů zasedali

 
protektory

středa, 28. listopadu 2018

28. listopadu 2018 se uskutečnilo neformální setkání členů Sdružení výrobců protektorů, které projednalo aktuální otázky protektorovacího odvětví v národním i mezinárodním měřítku. Zprávu o činnosti SVP přednesl jeho výkonný ředitel Vladimír Skoupil. Konstatoval, že se jedná již o 15. zasedání toto organizace, jejíž počátky se datují do roku 2004. SVP ČR tehdy vzniklo jako zájmové sdružení výrobců protektorů, které si vytklo za cíl zastupovat zájmy jeho členů ve vztahu ke státní správě, vytvářet platformu pro výměnu informací a v neposlední řadě působit i v rámci nadnárodních sdružení tohoto typu. SVP se v této souvislosti stalo členem evropského sdružení BIPAVER. V současné době má SVP ČR 13 řádných a 5 přidružených členů.

 

V posledních měsících se těžiště aktivit SVP točilo kolem událostí, které vstoupily do povědomí jako antidumpingová a antisubvenční řízení proti dovozu levných pneumatik z ČLR. Členové konstatovali, že ačkoli se to ještě před třemi lety zdálo nemožné, EU přistoupila k velmi rychlým a poměrně razantním krokům, které v září 2018 vyústily ve stanovení konkrétních a závazných cel při dovozu pneumatik z Číny. V tomto několikaměsíčním procesu se hlavní činnost SVP, potažmo evropského sdružení BIPAVER soustředilo na připomínkování rodící se legislativy, a to především při prokazování výše újmy, kterou dovoz levných pneu z Číny výrobcům protektorů přinášel. I díky intervenci BIPAVERu byl cílový zisk, který   sloužil jako základ pro výpočet újmy, zvýšen z původních 6,1 % na 9,2 %. Na antidumpingové řízení pak navázalo i antisubvenční řízení, které s sebou sice nepřineslo navýšení cel, ale slouží jako pojistka pro případ, kdy by antidumpingové sazby někdo úspěšně rozporoval. V celém legislativním procesu, který trval téměř rok, sehráli kladnou úlohu i členové SVP, kteří shromažďovali připomínky a zkušenosti, podpořené každodenní praxí.

V této chvíli se tedy výrobci protektorů mohou konečně těšit aktivní podpoře EU jak v oblasti dumpingu, tak v oblasti státních subvencí na výrobu pneumatik, která je v Číně téměř bezbřehá. Ochrana trhu znamená po dlouhé době „zelenou“ pro protektory, které byly dlouho na periferii zájmů dopravců. Ačkoli je zvýšený zájem cítit již nyní, na objektivní výsledky si podle zástupců protektorářů budeme muset počkat až do prvních měsíců roku 2019.  Důvodem je setrvačnost trhu, zásoby na skladech a některé další faktory. Lze také očekávat, že čínští výrobci na situaci zareagují, i když celní zátěž je poměrně zásadní a tím pádem i cenový prostor velmi omezený. Každý trh bude reagovat jinak a nikde není psáno, že náš trh bude kopírovat např. ty v Pobaltí, kde se pozitivní reakce (růst zájmu o protektory) dostavila velmi rychle a razantně. Jak konstatovali zástupci českých protektorářů, „dopravci se v posledních letech zcela odnaučili přemýšlet relaci více životů pneumatik“, jak to bylo běžné v minulosti. Nějakou dobu potrvá, než se k této praxi vrátí, a nikde také není psáno, že tak učiní všichni, kteří protektory dříve používali. Někteří budou dále hledat mezi čínskými výrobky, jejichž kvalita šla také nahoru a mohou si dovolit zdražovat. Otázkou také je, jakou roli sehrají v této situaci ruští výrobci, kteří by mohli část výpadku čínských pneumatik vykrýt. Optimistické odhady hovoří o potenciálu navýšení výroby protektorů o 30 %, ale teprve příští měsíce ukáží, do jaké míry jsou tyto predikce reálně. Výrobci protektorů se shodli na nutnosti posílení osvěty v odborné veřejnosti o výhodách protektorů, k níž by měl přispět i stát.

Ilustr. foto

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz