Pneurevue.cz » Aktuality » Průmysl » Bridgestone uzavře Bethune

Bridgestone uzavře Bethune

 
Bridgestone

úterý, 22. září 2020

(Tisková zpráva) Bridgestone musí přijmout strukturální opatření ke snížení nadměrné kapacity výroby a zvýšení nákladové efektivity vzhledem k dlouhodobě nepříznivému vývoji na evropském trhu s pneumatikami pro osobní automobily. o důkladném zvážení všech možných variant oznámila společnost na mimořádném zasedání závodní rady, že zamýšlí ukončit veškeré aktivity výrobního závodu Bethune, protože se jedná o jediné efektivní řešení, jak zachovat celkovou konkurenceschopnost výrobních závodů Bridgestone v Evropě.

 

Návrh se týká 863 zaměstnanců. Společnost Bridgestone si je zcela vědoma sociálních důsledků tohoto projektu a využije všechny dostupné prostředky k sestavení plánu podpory pro každého zaměstnance.

K tomu dojde na základě podrobných konzultací a nepřetržitého dialogu se zástupci zaměstnanců. Společnost navrhne opatření pro předčasný odchod do důchodu, podpoří přechod zaměstnanců do ostatních organizačních jednotek společnosti Bridgestone ve Francii a připraví iniciativy pro podporu zaměstnanců při hledání pracovního uplatnění u jiných zaměstnavatelů. Společnost bude jednotlivé kroky v následujících měsících podrobně probírat se zástupci zaměstnanců.

Bridgestone kromě toho hodlá minimalizovat dopady tohoto rozhodnutí na region vypracováním realistického plánu pro posílení zaměstnanosti v příslušné oblasti. Společnost se zavázala k vytvoření speciálního programu zaměřeného na hledání nového uplatnění pro zaměstnance a k aktivnímu hledání zájemce o koupi výrobního areálu.

Bridgestone musí zvažovat strukturální opatření pro zachování trvalé udržitelnosti svých provozních činností v Evropě

Aktuální situace v segmentu pneumatik pro osobní automobily ohrožuje konkurenceschopnost společnosti Bridgestone na evropském trhu. Trh s pneumatikami pro osobní vozy se v posledních letech potýká s vážnými potížemi – a to bez ohledu na dopady pandemie onemocnění COVID-19. Trh s pneumatikami pro osobní vozy je v posledních letech stabilní (s průměrným ročním růstem méně než 1 %), avšak konkurence nízkonákladových asijských značek i nadále roste (jejich podíl na trhu vzrostl z 6 % v roce 2000 na 25 % v roce 2018). V důsledku toho vznikl všeobecný nadbytek výrobních kapacit. To vede k tlaku na ceny a marže. Klesající poptávka v segmentu pneumatik pro kola s malým průměrem ráfku navíc způsobuje další nadbytečné kapacity. Závod Bethune je přitom v rámci celkových evropských aktivit společnosti Bridgestone v nejhorší pozici a vykazuje nejnižší konkurenceschopnost.

Bridgestone v uplynulých letech uskutečnil několik opatření včetně snah o zvýšení konkurenceschopnosti výrobního závodu Bethune. Tyto kroky se ukázaly být nedostatečnými. Pro Bridgestone je tak výroba pneumatik v Bethune již několik let ztrátová. Vzhledem k současnému vývoji trhu nelze předvídat žádné zlepšení této situace.

„Uzavření závodu Bethune není projektem, ze kterého bychom měli radost. Neexistuje však žádné jiné řešení, pokud chceme úspěšně zvládnout výzvy, jimž čelíme v Evropě. Je to nezbytný krok k zachování trvalé udržitelnosti podnikání společnosti Bridgestone v Evropě,“ řekl Laurent Dartoux, generální ředitel společnosti Bridgestone EMIA. „Jsme si plně vědomi důsledků našeho dnešního oznámení a dopadů, které může mít na zaměstnance a jejich rodiny. Tento projekt není reakcí na pracovní nasazení a výsledky zaměstnanců, ani na jejich mnohaleté úsilí o poskytování velmi kvalitních produktů našim zákazníkům. Jedná se o přímý následek situace na trhu, kterou musí Bridgestone řešit. Jasnou prioritou je nalézt férové a individuální řešení pro všechny zaměstnance. Každému z nich nabídneme individuální podporu a řešení v souladu s jejich osobními a profesními projekty.“

Tento projekt nebude realizován dříve než ve druhém čtvrtletí roku 2021. Společnost Bridgestone bude ve Francii i nadále významně zastoupena, a to především prodejní a maloobchodní sítí, v níž pracuje cca 3500 zaměstnanců.

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz