Pneurevue.cz » Aktuality » Průmysl » Kraiburg má ekologický roztok

Kraiburg má ekologický roztok

 
Kraiburg

pátek, 2. července 2021

Protektorovací společnosti dnes čelí velkým výzvám s neustále se zvyšujícími požadavky na provozní bezpečnost a ochranu zaměstnanců a životního prostředí. Velký problém představují roztoky pro nástřik a nátěr teplých a studených protektorů. Tyto výrobky obsahují benzín a jsou klasifikovány jako nebezpečné, tudíž podléhají přísným specifikacím a omezením. To platí jak pro přepravu a skladování těchto látek, tak pro zpracování a likvidaci prázdných nádob jako zvláštního odpadu. Nyní však existuje adekvátní alternativa: ve spolupráci s firmou Perivallon uvádí Kraiburg Austria na trh vůbec poprvé roztoky na bázi vody. To nabízí ekologické i ekonomické výhody oproti zavedeným řešením na bázi benzínu.

 

Výpary rozpouštědel se vyskytují přímo na pracovištích při nástřiku, takže jsou jimi přímo ohrožení zaměstnanci. Pro maximální možnou eliminaci rizik jsou předepsána odsávací zařízení, ochranné pomůcky a pravidelná měření. Perivallon neobsahuje žádná uhlovodíková rozpouštědla, a proto je méně škodlivý pro životní prostředí a zaměstnance. Jsou eliminovány nákladné  a logisticky komplikované přepravy a skladování nebezpečného zboží. Likvidace prázdných nádob je bezproblémová. Navíc skutečnost, že aplikované množství Perivallonu je na úrovni jedné desetiny množství  konvenčního benzínovému roztoku, snižuje  skladovací prostor o 90 %. Přesné dávkování přípravku Perivallon proto významně snižuje odpad. Další výhodou jsou nižší  náklady na údržbu a čištění stříkací kabiny, pistolí a filtrů. A protože se již nevypouštějí zdraví a životnímu prostředí škodlivé výpary,  odsávací zařízení není absolutně nezbytné, i když je doporučené.  „Název Perivallon pochází z řečtiny a jednoduše znamená „prostředí,“ vysvětluje Holger Düx, manažer prodeje ve společnosti Kraiburg Austria. „Jsme rádi, že s tímto produktem můžeme aktivně přispět k největší hodnotě jakékoli společnosti, a to zdraví zaměstnanců. Zároveň se vyhýbáme škodlivým emisím se srovnatelně dobrými aplikačními výsledky.“

Aplikace je velmi  jednoduchá: Kraiburg dodává chemikálii Perivallon ve 20litrových kanystrech. Díky vysoké koncentraci lze zpracovat desetinásobek počtu pneumatik ve srovnání s konvenčním benzínovým řešením. Míchání nebo protřepávání je nutné pouze po dlouhé době nečinnosti. Nanáší se pomocí vlastního stříkacího systému včetně příslušné stříkací hlavy, která zajišťuje optimální dávkování. Perivallon se na kostře jeví zpočátku jako bělavý, mléčný film, který se během pěti až osmiminutového procesu sušení stává průhledným. Teplota materiálu i teplota místnosti by během zpracování měla být alespoň 15 °C. Perivallon je k dispozici od března do konce října. Při zajištění ochrany před mrazem lze skladovat po dobu devíti měsíců. Další informace na kraiburg-austria.com

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz