Pneurevue.cz » Aktuality » Průmysl » Olej z pyrolýzy do paliva

Olej z pyrolýzy do paliva

 
ilustracni

pondělí, 8. července 2019

Olej, získaný procesem pyrolýzy z opotřebovaných pneumatik, se dá využít jako palivo. K tomuto závěru dospěla organizace RISE, expertní skupina EU pro výzkum, inovace a vědu. Výzkum v této oblasti zahájila v roce 2017 ve spolupráci se společnostmi Enviro a Ragn-Sells.

 

Cílem projektu bylo najít proces, který by zušlechtil olej z pyrolýzy na hodnotnější produkty, především paliva. „Nacházíme se ve fázi, kdy umíme dokázat, že palivo vytvořené z oleje vzešlého paralýzou ze starých pneumatik je použitelnou cestou pro petrochemický průmysl  ve snaze omezit spotřebu fosilních surovin, uvedla Linda Sandströmová, projektová manažerka RISE. Při laboratorních pokusech se podařilo vytvořit palivo, kde se k fosilnímu základu přidalo 20 % oleje z pyrolýzy a výsledky potvrdily, že mezi ním a klasickým fosilním palivem není žádný podstatný rozdíl. V současnosti hledá RISE rafinérii, která by byla schopna přistoupit k produkci paliva s využitím oleje ze starých pneumatik. Z jedné tuny starých pneumatik je pomocí technologie patentované společností Enviro možné získat 500 kg paralýzou vytvořeného oleje. Továrna, která by dokázala zpracovat 30 tisíc tun pneumatik, by byla schopna dodat na trh až 14 tisíc tun oleje z pyrolýzy, což představuje významný ekonomický a ekologický potenciál.

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz