Pneurevue.cz » Aktuality » Průmysl » Organizace varuje před emisemi z pneumatik, jsou prý horší než ty z výfuků

Organizace varuje před emisemi z pneumatik, jsou prý horší než ty z výfuků

 
ilustracni

pátek, 27. března 2020

V Británii sídlící organizace Emmissions Analytics (EA) , která se zabývá shromažďováním dat a testováním v oblasti emisí pocházejících z provozu automobilů, tvrdí, že různými regulacemi vyvolané snížení emisí na jedné straně vyvolává jejich nárůst na straně jiné – a tou jsou pneumatiky. Příspěvek pneumatik k celkovému znečištění v důsledku dopravy je po léta probírán na různých fórech, teď toto téma vrací EA na stůl , přičemž se opírá o nová zjištění a výpočty. Závěr je alarmující: pneumatiky zamořují životní prostředí více než výfukové plyny!

 

A to dokonce ne méně než tisíckrát.  Nezávislá autorita, která se zaměřuje na měření a testování emisí a která, jak tvrdí, „přináší transparentnost do popleteného tržního odvětví“, označuje pevné částice pocházející z pneumatik a brzdových destiček za závažný a rostoucí environmentální problém.

Přehlížený problém
A problém, který se ještě zhoršuje s typy automobilů, které si v současnosti vybíráme a které řídíme. Zelení entusiasté jistě zajásají v naději, že řeč je o velkých, těžkých SUV jako hlavním „pachateli“ znečištění, ovšem specialisté současně poukazují na elektrická vozidla jako závažného spoluviníka. Přítomnost těžkých baterií dělá elektromobily těžšími než auta na konvenční pohony a tato dodatečná váha přispívá k většímu opotřebení pneumatik.

„A co je horší, znečištění pocházející z pneumatik není nijak regulováno, na rozdíl od emisí výfukových plynů, které se rapidně snížily díky regulatorním opatřením. V současnosti nová auta emitují velmi málo pevných částic, ale stále větší obavy panují kolem ´neplynových emisí´,“ dodává EA.

Neplynové emise (NPE) jsou částice, které se do ovzduší dostávají kvůli opotřebení brzd, pneumatik, povrchu vozovek a víření prachu během provozu vozidla. EA dokládá , že NPE z dopravy tvoří 60 % polétavého prachu PM2,5 a 73 % prachu kategorie PM10. Což znamená, že většina pevných částic  v ovzduší pochází z jiných zdrojů než jsou emise výfukových plynů, ale generuje  je přesto doprava. Podle EA by se tomuto problému měla věnovat mnohem větší pozornost.

Celý článek vyjde v Pneu revue č. 2/2020

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz