Pneurevue.cz » Aktuality » Průmysl » Rok Tygra skončí 21. ledna 2023, co přinesl?

Rok Tygra skončí 21. ledna 2023, co přinesl?

 
ilustracni

neděle, 11. prosince 2022

Rok 2022 byl pro čínský průmysl pneumatik náročný. Tento rok se chýlí ke konci, ale pocit úzkosti prochází napříč celým odvětvím. Mnoho odborníků, od výrobců po distributory, od pracovníků vulkanizačních dílen po vedení podniků, si klade otázku: Kde je budoucnost čínského pneumatikářského průmyslu?

 

Pocity úzkosti mohou vznikat z mnoha důvodů. Jedním z rozhodujících faktorů, který nelze ignorovat, je fakt, že celé odvětví se nachází  v útlumu. Na konferenci China Rubber Conference 2022, která se konala v září, zmínil Šen Ťin-čchrong, předseda společnosti ZC Rubber, několik potíží čínských pneumatikářských společností, mezi něž patří vládní kontrola emisí uhlíku, politika ochrany životního prostředí, která ovlivnila logistiku a způsoby dopravy, vysoká dovozní cla na přírodní kaučuk a vysoké náklady na nákup různých surovin. Tyto obtíže vážně omezují ziskovost výrobců pneumatik. Specializovaný Tyrepress si všiml, že tržby mnoha pneumatikářských společností v prvních třech čtvrtletích meziročně výrazně vzrostly, ale jejich zisky poklesly.

I z hlediska příjmů by měly pneumatikářské společnosti zůstat ostražité. Pravidelné zprávy několika kótovaných pneumatikářských společností ukazují, že čínský trh s nákladními a autobusovými pneumatikami byl v roce 2022 pomalý. Na zámořských trzích je situace rovněž méně optimistická. Podle čínských celních údajů byl objem vývozů pneumatik od srpna po tři po sobě jdoucí měsíce nižší než ve stejném období loňského roku (listopadové údaje zatím nebyly zveřejněny). V roce 2022 společnosti vyrábějící pneumatiky zvýšily ceny výrobků, což vedlo k meziročnímu nárůstu příjmů. Ať už se však jedná o objem prodeje výrobků z pneumatik na domácím nebo zahraničním trhu, existuje riziko dalšího poklesu a čínské společnosti by se měly včas připravit.

Drakonická opatření na zvládnutí epidemie situaci ještě zhoršila. „Podnikání je obtížné" – strohá věta,  která se stala konsensem mnoha prodejců a maloobchodních prodejen. Někteří samostatně podnikající majitelé obchodů s pneumatikami sdělili Tyrepressu, že jejich tržby z prodeje v roce 2022 klesly o více než 50 % ve srovnání s loňským rokem. Vzhledem k celkovému poklesu v odvětví výroby pneumatik se podnikoví manažeři obávají o ziskovost společnosti a zaměstnanci o své příjmy. Když je osobní osud spojen s vyhlídkami odvětví, pokles v oboru zřejmě nevyhnutelně vyvolává emocionální úzkost.

Změna je nevyhnutelná
Nedostatek naděje je další příčinou emočních výkyvů. Počítáme-li začátek v prosinci 2019, Covid-19 je tu již tři roky. Za uplynulé tři roky přinesli Číňané obrovské oběti a touží se vrátit k normálnímu životu. Není to tak dávno, co „Dvacet opatření" vyhlášených na celostátní úrovni do jisté míry zmírnilo kontrolu epidemie a dalo lidem naději. Poté však mnoho městských úřadů stále přijímalo uzavírací opatření v reakci na nárůst nakažených, což vážně zasáhlo důvěru lidí.

Těžká  situace čínského pneumatikářského průmyslu není navíc způsobena pouze epidemií. Nelze popřít, že pokud bude dopad Covid-19 na trh zanedbatelný, ekonomika se zotaví, spotřeba lidí dále poroste a pneumatiky vyrobené v Číně přinesou obrovské výhody. Jak však ve svém projevu zmínil Šen Ťin-čchrong, politika emisí uhlíku a ochrany životního prostředí bude mít dopad na průmyslová odvětví s vysokou spotřebou energie. Čínský výrobní sektor se rozhodl přejít na „vysoce kvalitní rozvoj", což znamená, že všechna průmyslová odvětví včetně výroby pneumatik budou v procesu transformace. Odvětví  výroby pneumatik v Číně se již nikdy nevrátí tam, kde kdysi bývalo.  

Odvětví se musí rozvíjet, podniky musí dosahovat zisku a zaměstnanci musí vydělávat peníze. To se snadno řekne, ale současném prostředí se zdá, že tyto tři prvky jsou těžko dosažitelné.

Čínský pneumatikářský průmysl se však nenachází v úplně zoufalé situaci. Čína má kompletní průmyslový řetězec, vyspělou výrobní technologii a ve srovnání s jinými zeměmi stále dokonalejší systémy umělé inteligence. Před mnoha lety řekl autorovi článku předseda společnosti s továrnou na výrobu pneumatik v Thajsku: „Někdy nemůžeme v Thajsku sehnat matici potřebnou pro zařízení, takže ji musíme dovézt z Číny“. Čína je stále výrobní základnou, kde lze seznat všechno. Dokud se základní podmínky nezmění, budou velké čínské pneumatikářské společnosti s určitým kapitálem nakonec schopny přežít mrazivou zimu.

Tyrepress si také všiml, že některé přední čínské pneumatikářské společnosti již začaly plánovat budoucnost. Na jedné straně tyto podniky zvýšily výrobní kapacitu OTR pneumatik prostřednictvím nové výstavby a rozšíření. V průběhu roku společnosti ZC Rubber, Sailun, Linglong, Aeolus, Guizhou Tyre a mnoho dalších podniků do tohoto segmentu trhu výrazně investovaly. Na druhé straně vzestup zámořských továren stále není u konce a několik kótovaných pneumatikářských společností investovalo získané prostředky do výstavby zámořských továren. Údaje ukazují, že zahraniční továrny mohou podnikům skutečně přinést bohaté zisky. Podle statistik Tyrepressu vykazovaly provozní údaje výrobců, kteří v roce 2022 spouštěli zahraniční projekty, výrazný meziroční nárůst.

To však hovoříme o špičce  pomyslné pyramidy.  Pro malé a střední výrobce, prodejce a maloobchodní prodejny pneumatik s nedostatečnou hotovostí se boj o přežití stal bezmocnou volbou.

Zdroj: tyrepress.com

 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz