Pneurevue.cz » Aktuality » Průmysl » Systém SIT má budoucnost

Systém SIT má budoucnost

 
coda-development

středa, 30. července 2014

V roce 2001 přišel František Hrabal poprvé s nápadem vybavit pneumatiku systémem, který by jí během jízdy samočinně dohušťoval, pokud by tlak klesl pod předepsané hodnoty . Vroce 2006 jej začal realizovat. I když ve snaze odstranit letitý handicap pneumatiky – závislost na tlakovém médiu – nebyl první, svůj princip fungování založený na peristaltickém čerpadlu zatím dotáhl nejdál. Dnes má po světě 48 patentů a patentových přihlášek vážících se na tento vynález, systém posbíral několik prestižních cen a má již za sebou řadu podstatných kroků směřujících k tomu hlavnímu - průmyslovému využití.

 

Peristaltické čerpadlo je v podstatě hadice, která je příčně uzavřena válečkem. Jak se rotor otáčí, váleček se po hadičce posouvá a objem kapaliny před válečkem je vytlačován ven. Za válečkem vzniká podtlak, který nasává další čerpanou kapalinu, a tento proces se opakuje pořád dokola.

K hlavním přednostem peristaltického čerpadla patří jednoduchost, možnost přesného dávkování a spolehlivost, proto nachází uplatnění např. ve zdravotnictví či farmacii. Obdobou stlačování hadičky válečkem je deformace pneumatiky, která vzniká při jejím odvalování ve styku s vozovkou. „Napadlo mě to docela náhodou. Stál jsem na křižovatce a pozoroval auto před sebou. Při pohledu na deformovanou pneumatiku mě napadlo – zmařená energie! Proč ji nevyužít?  To byl první impulz, od kterého se začaly odvíjet další úvahy,“ vzpomíná František Hrabal.  Krása tohoto řešení spočívá v jeho jednoduchosti  - využití sil přítomných v rotující se pneumatice k jejímu automatickému dofukování. Automatický regulátor se pak stará o zapnutí a vypnutí dohušťování.

Jsem i nejsme sami
Ta myšlenka, totiž využít principu peristaltického čerpadla ke generování stlačeného vzduchu místo k čerpání tekutiny, není úplně původní. Dokonce stála u kolébky pneumatiky samotné. Pak se objevily některé patenty – dnes již dávno exspirované – v 60. a 80. letech. Čím se tedy liší současná podoba vynálezu od těch starších? „Odstranili jsme zásadní překážky a věc domysleli opravdu do detailu. Např. žádná dnešní peristaltická trubička nevydrží počet cyklů, které v průběhu své životnosti absolvuje pneumatika. Náš systém to dovede, dokáže fungovat po celou dobu života pneumatiky. Nikdo zatím nezkoumal tento systém do takové hloubky,“ říká František Hrabal.

Celý článek si přečtěte v Pneu revue č. 3/2014
Foto dole: František Hrabal (vlevo) a marketingový manažer projektu Maroš Topoli

 

Napsal: redakce

 
coda-development
 
 
 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz