Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 1 / 07 » Kam směřují protektory?

Kam směřují protektory?

 
image538

Sdružení evropských výrobců protektorů Bipaver vytvořilo analýzu, která se věnuje budoucímu vývoji protektorovacího odvětví. Existuje několik možností, jak do budoucna postupovat. SVP ČR zároveň sleduje, jak probíhá implementace evropské legislativy...

 

Sdružení evropských výrobců protektorů Bipaver vytvořilo analýzu, která se věnuje budoucímu vývoji protektorovacího odvětví. Existuje několik možností, jak do budoucna postupovat. SVP ČR zároveň sleduje, jak probíhá implementace evropské legislativy na domácím trhu.
Evropská asociace výrobců protektorů Bipaver se sídlem v holandském Leidenu, jejímž členem je též národní sdružení výrobců protektorů ČR (SVP ČR), se významnou měrou podílela na konečném znění homologačních předpisů ECE 108 a ECE 109, jež jsou závazné v rámci celé Evropské Unie od 13. 9. 2006. Od tohoto data nesmí být na evropském trhu prodávány protektory bez homologace podle výše uvedených směrnic. Všeobecná závaznost těchto směrnic pozitivně ovlivňuje vnímání protektorů jako plnohodnotného pláště pneumatiky, a tím jeho uživatelům poskytuje kvalitativní záruky. V souvislosti s tím nelze pominout fakt, že Česká republika aplikovala ve své legislativě předpis EHK OSN č. 108 a 109 již v roce 2002 tím, že ve vyhlášce Ministerstva dopravy ČR č. 341/2002 Sb. stanovila povinnost, aby obnovené pláště pneumatik vozidel kategorie M1 a jejich přípojných vozidel dodávaných na trh po 1. 1. 2003 splňovaly požadavky předpisu EHK č. 108 a byly podle něj homologovány. V případě obnovených plášťů pneumatik vozidel kategorií M2, M3, N a jejich přípojných vozidel vyhláška stanovila povinnost plnění požadavku předpisu EHK OSN č. 109, a to včetně homologace s platností od 1. 7. 2002.

Homologační předpisy tvoří legislativní základ oboru, který bude průběžně ovlivňován předpisy platnými pro výrobu nových plášťů pneumatik. Technická komise Bipaver předložila členské základně k posouzení analýzu možností dalších aktivit asociace. Analyzovány jsou alternativy od možnosti „nedělat nic“ až po variantu „on-line akceptace“ legislativy regulující výrobu nových plášťů pneumatik.

Činnost Bipaver vnáší do problematiky odborný prvek, což je předpokladem pro udržení pozice instituce ovlivňující vývoj aktuální legislativy. SVP ČR ve svém stanovisku k předložené analýze proto doporučilo variantu předpokládající, že v budoucnu přijímané předpisy pro výrobu nových plášťů pneumatik budou přizpůsobovány oboru výroby protektorů. Cílem je udržet si aktivní účast na tvorbě těchto závazných předpisů a dosahovat úrovně kvality nových pneu při zachování kontroly nad náklady. Úplné oddělení legislativy pro nové pneumatiky a protektory není žádoucí zejména v případech, kdy lze adaptovat předpis pro novou pneumatiku na protektor. Toho by se dalo využít například při aplikaci směrnice o hlučnosti (ECE 117 navazující na EC 43/2001) nebo u připravované směrnice o valivém odporu.

SVP ČR ve svém stanovisku zároveň vyzdvihuje příležitost posílit vnímání protektoru jako ekologického produktu. V porovnání s výrobou nového pláště pneumatiky lze protektorováním ušetřit až 80% energie a surovin. Spotřeba surové ropy pro výrobu protektoru činí sedminu množství, potřebného k výrobě nového pláště pneumatiky...

Výhody pro životní prostředí, které protektorování přináší, nepotřebují žádné legislativní změny a jsou argumentem pádným. SVP ČR vyvíjí aktivity pro získání označení „Protektor - Ekologicky šetrný výrobek“, což by bezesporu pozitivně ovlivnilo rozšíření jeho využití, kterému do jisté míry brání i laický názor, že protektor je náhražkou nové pneumatiky. 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz