Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 1 / 22 » Síť BestDrive na Slovensku zastřeší Mikona

Síť BestDrive na Slovensku zastřeší Mikona

 
BestDrive

úterý, 15. března 2022

Maloobchodní trh našich nejbližších sousedů čekají velké změny. Společnost ContiTrade Slovakia s.r.o. (CTS) Pneu revue potvrdila, že zahájila transformaci vlastních poboček na franšízový koncept: „Neustále optimalizujeme naše procesy, systémy a organizační nastavení. Rozhodli jsme se zaměřit na budování silné franšízové ​​sítě na Slovensku společně s lokálními partnery.“

 

Doposud měl koncept BestDrive, budovaný od roku 2010, dva pilíře: vlastní a franšízové pobočky pod jednou společnou střechou sítě BestDrive. Evropská maloobchodní síť koncernu Continental BestDrive pokrývala mimo jiné Českou republiku a Slovensko s více než 170 pobočkami: 90 franšízových poboček v České republice a 15 franšízových poboček na Slovensku.

Slovensko nyní změní koncept, celá síť bude tvořena čistě z franšízových partnerů. Ti budou spolupracovat s poskytovatelem franšízy (CTS) na dalším rozvoji sítě služeb BestDrive s cílem zajistit maximální spokojenost zákazníků.

Celá transakce se připravovala několik měsíců. Většinu bývalých vlastních poboček (konkrétně 17 z 21) servisní sítě BestDrive na Slovensku převezme a bude provozovat MIKONA TRADE j.s.a. Ta je dceřinou společností MIKONA s.r.o., která je jedním z nejvýznamnějších hráčů na slovenském trhu s pneumatikami. Zbývající slovenské pobočky budou provozovat jiní franšízoví partneři.

Richard Velíšek, marketingový manažer CT CZ&SK

Proč jste se rozhodli pro koncept franšízy? Měli jste možnost nějakého jiného řešení?

Neustále optimalizujeme naše systémy, procesy i organizaci v jednotlivých zemích. Po detailní analýze možností jsme se na Slovensku rozhodli rozvíjet silný franšízový koncept s lokálními partnery a odstartovat transformaci vlastních poboček do franšízových. Jsme přesvědčeni o tom, že toto rozhodnutí nám umožní pokračovat v rozvoji profesionální maloobchodní sítě, která bude nabízet jak nové produkty, tak i služby, a bude podporovat další rozvoj oboru díky zkušenostem a synergiím s franšízovými partnery. Naším hlavním cílem a prioritou je zůstat našim zákazníkům co nejblíže – ať už s nabídkou pneumatik, nebo autoservisních či pneuservisních služeb.

Plánujete stejný postup i v dalších zemích?

V regionu EMEA jsme úspěšně vybudovali maloobchodní koncept BestDrive, který stojí na dvou silných pilířích – a tím jsou jak pobočky vlastní, tak pobočky franšízových partnerů. Konkrétní koncept vždy závisí na specifických lokálních podmínkách, které jsou v každé zemi jiné. Proměna sítě na čistě franšízovou není neobvyklá, v minulosti proběhla například ve Španělsku nebo Itálii.

Myslíte, že tento přístup ovlivní i Českou republiku? Nárůst poboček franšízových, pokles vlastních?

Díky různorodým trhům v České republice a na Slovensku a různým očekáváním vývoje v obou zemích bude servisní síť BestDrive v České republice rozvíjet oba dva základní pilíře konceptu (vlastní pobočky i franšízu), zatímco na Slovensku se soustředíme na rozvoj silné franšízové sítě s lokálními partnery. V praxi to pro Českou republiku neznamená žádné změny proti aktuálnímu nastavení.

Jak je to s vlastnictvím poboček?

Naši noví franšízoví partneři si od nás budou pobočky pronajímat – stejně jak je to obvyklé i v jiných franšízových sítích. Téměř všechny pobočky, které budou převedeny do franšízy provozované společností MIKONA TRADE j.s.a., jsou ve vlastnictví společnosti ContiTrade Slovakia s.r.o. Tyto pobočky budou společností ContiTrade Slovakia pronajímány franšízovému partnerovi MIKONA TRADE. MIKONA TRADE převezme také nájemní smlouvy u několika málo poboček, které nejsou ve vlastnictví ContiTrade Slovakia.


Peter Crkoň, MIKONA TRADE j.s.a.

„Continental je náš dlouhodobý strategický partner – patří k našim největším a nejspolehlivějším dodavatelům. Proto jsme rádi využili příležitost zapojit se do dalšího rozvoje servisní sítě BestDrive. Mám radost, že se můžeme společně se společností Continental i ContiTrade zapojit do dalšího budování retailové sítě na Slovensku,“ říká Peter Crkoň, zástupce franšízového partnera MIKONA TRADE j.s.a.

Ilustrační foto

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz