Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 05 » PROFIKOL MÍŘÍ NA VÝCHOD

PROFIKOL MÍŘÍ NA VÝCHOD

 
image111

Pneumatikářská divize brněnské společnosti CARLING ve spojení se zlínskou firmou CZECH STYLE patří na českém gumárenském trhu k úspěšným průkopníkům dovozu a distribuce pneumatik z doposud exotických či málo známých teritorií. Tato pověst ji bude...

 
Pneumatikářská divize brněnské společnosti CARLING ve spojení se zlínskou firmou CZECH STYLE patří na českém gumárenském trhu k úspěšným průkopníkům dovozu a distribuce pneumatik z doposud exotických či málo známých teritorií. Tato pověst ji bude zřejmě provázet i v budoucnu.

Bylo by asi již zbytečné připomínat prvotní pochyby a nedůvěru odborníků i široké veřejnosti spojenou s importem a realizací pneumatik ruské výroby. Přitom dnes patří tento segment k pevné součásti nabídky na trhu. Mapování potenciálu nových a v české kotlině zatím zcela neznámých výrobců ruku v ruce s kooperací a zastupováním respektovaných značek - to je cesta, která se Profikolu osvědčila a která se zdá velmi perspektivní do budoucna.

Společnost začala po vstupu do Evropské unie provádět aktivní reexportní politiku
jak prostřednictvím dceřiné firmy Czech style, tak i díky zapojení do systému mezinárodního pneumatikářského holdingu . Díky aktivnímu obchodu s partnery na Balkáně, ve Střední Americe, Sýrii, Jordánsku či Pobaltí byly Profikolem získávány neocenitelné poznatky a zkušenosti s provozem pneumatik vyrobených mj. i v Číně.

Čína a její trh jsou lákadlem pro světové vývozce, čínské zboží naopak v různých odvětvích průmyslu dokázalo během několika let vymazat z povrchu země domácí výrobu a zcela ji nahradit čínským importem. Koneckonců 8,5% přírůstku hrubého domácího produktu a 9,5% přírůstku exportu ročně staví Čínu do pozice skutečného asijského tygra.

Profikol se svými partnery velmi pečlivě zkoumal kvalitu, sortiment a potenciál
čínských výrobců. Čínské pneumatiky byly jako typický reprezentant Dálného východu obestřeny řadou fám, polopravd a či naopak zveličených bombastických údajů
o možných výkonech a ceně. Na druhé straně seriozní údaje z rozborů a měření proběhů
u některých z výrobců vykazovaly překvapivě vysokou efektivitu provozu včetně
nákladních pneumatik s disky 22,5 palce.

Pochopitelně průměrná česká společnost si musí být vědoma, že při realizaci dovozů
z tak vzdálených teritorií musí umět překonat řadu organizačních, finančních a logistických
úskalí. Sama investice se jeví jako značně riskantní, vyžaduje mimo odolnosti vůči rizikům i velkou míru napojení na silné zahraniční firmy. Jak uvedl ing. Vrbka, i ta největší česká pneumatikářská společnost je svým dovozním potenciálem a velikostí ovládnutého trhu pro čínské výrobce zcela nezajímavá. Musí existovat silná podpora
a provázání naší činnosti se silným zahraničním partnerem .

U příležitosti 97. veletrhu čínských exportérů v Kantonu (200 km severně
od Hongkongu) a na základě pozvání nejrespektovanějšího výrobce Číny, firmy
Double coin, se pracovní skupina Profikolu vedená ing. Skoupilem spolu se zástupci
mezinárodního holdingu, kterého je Profikol členem, vydala ve druhé půli dubna po stopách Marco Pola do jihovýchodní Číny.


Ten, kdo navštíví Čínu poprvé, bude ve srovnání s naší evropskou každodenní skutečností a obecně rozšířenými informacemi vystaven několika šokům. Na každém kroku je cítit neuvěřitelný rozmach investic a na straně druhé relativní klid
a pohodlí při pohybu a cestování v přelidněné zemi.


Čínští výrobci se prezentovali na velmi soudobé úrovni v moderním výstavním komplexu
na okraji Kantonu. Rozpor mezi velkorysým exteriérem a totální zaplněností interiéru
výstaviště je dán expanzí exportu čínských výrobců. Přibližně více než dvě stovky registrovaných výrobců pneumatik byly představeny stovkou vystavujících firem.
Minimálně dvě desítky výrobců jsou plně schopny konkurovat v mezinárodní
obchodní soutěži. Vystavovaný sortiment obsahoval plné pokrytí veškeré myslitelné nomenklatury. Podklady o mezinárodní certifikaci a homologaci jsou samozřejmostí.
I nabídka dalšího příbuzného sortimentu (příslušenství, motocykly, doplňky atd.)
dokumentuje zarputilou snahu Číňanů dostat se na pomyslný vrchol obchodu.

Důkazem vysoké kvality výroby i používaných technologií se stalo i pracovní jednání
naší pracovní skupiny na závodě Double coin v Šanghaji. Zatím nejznámější čínský výrobce na světové scéně ve své nabídce prezentuje klasický sortiment běžné evropské značky jak v nabídce nákladních pneumatik, tak i osobních.

Vysoké nároky na kvalitu a technologii jsou dány nejen kapitálovou účastí nejmenovaného renomovaného západního výrobce v portfoliu společnosti. Při osobní návštěvě v běžném provozu vyniká příslovečná vysoká intenzita práce, důraz na kontrolu na všech úrovních výrobního procesu a také nepopiratelná vysoká úroveň pracovního prostředí jak v provozu, tak i za zdmi výrobních hal. Poptávka po produkci Double coin vysoce přesahuje kapacitu závodu. 70% kapacit je určeno na export, z toho opět 70% výroby je exportováno na trh USA.


Vedení Profikolu si je vědomo, že pouze při maximálním využití know-how vedoucích
světových výrobců a při paralelním hledání alternativních dovozů z východu od kvalitních výrobců s doposud cenově nezdevalvovaným produktem může být cestou k budoucí prosperitě. Cesta k uvedení čínských pneumatik pro vozový park českého spotřebitele je zatím velmi složitou a nákladnou investicí, na které obstojí jen silní a připravení.

(PR)


 
image112
 
 
 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz