Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 05 » SLUŽBY VOZOVÝM PARKŮM

SLUŽBY VOZOVÝM PARKŮM

 
image107

Uvažujeme-li o tom, co se změnilo ve vztahu ke službám, jež poskytují výrobci nákladních pneumatik svým klientům za uplynulý rok, nevyhneme se jednomu z faktů, který ovlivňuje vše, co se kolem pneumatik točí, totiž sílící konkurenci. Zatímco ještě...

 
Uvažujeme-li o tom, co se změnilo ve vztahu ke službám, jež poskytují výrobci nákladních pneumatik svým klientům za uplynulý rok, nevyhneme se jednomu z faktů, který ovlivňuje vše, co se kolem pneumatik točí, totiž sílící konkurenci.

Zatímco ještě minulý rok jsme psali, že výdaje na pneumatiky představují po investici na pořízení vozidla, mzdě řidiče a ceně pohonných hmot čtvrtou největší nákladovou položku, dnes už to není úplně pravda. Pneumatiky sice drží svou příčku, ale mění se proporce vynaložených částek. Zatímco mzdy přinejmenším stagnují, ceny nákladních vozů, přívěsů, návěsů a dalšího příslušenství spíše stoupají, a cifry na stojanech benzínových pump rostou konstantně, ceny pneumatik jdou podle vyjádření distributorů nebo výrobců dolů. „Řekl bych, že oficiální ceníkové ceny sice narůstají o 3 – 5 procent, ovšem tohle zvýšení se jen těžko projeví v příjmové bilanci dodavatelů,“ říká například Filip Haderer, technický manažer české pobočky Bridgestone.

Toto zjištění ale nic nemění na faktu, že nominálně nebo fakticky jsou výdaje na pořízení nebo správu nákladních pneumatik velmi vysoké. Nejeden dopravce si jistě klade otázku, co dělat v takové situaci. Klasickou a stále hojně využívanou možností je řešit záležitosti nákupu i péče o pneumatiky za pomoci vlastních personálních i technických zdrojů. Konkrétně to znamená, že ve společnosti je zaměstnán technik, který se obyčejně stará o další aspekty provozu motorových vozidel. V souladu s více či méně propracovaným systémem zjišťování a zaznamenávání stavu pneumatik vykonává to, co se obvykle označuje jako tyre management (tedy pneuhospodářství nebo péče o pneumatiky). Toto řešení má své výhody zejména v případě, má-li dopravce vytvořen systém sběru a ukládání dat o pneumatikách a pokud již v minulosti přikročil k optimalizaci pneuhospodářství. Těch, kteří opravdu vědí o každé své pneumatice (hloubka dezénu, tlak pneumatiky, stav kostry, míra a pravidelnost opotřebení, předchozí kombinace pneumatik a jejich umístění na nápravách apod.), nebývá ovšem mnoho. Většina vozových parků často řeší jen ty nejzákladnější záležitosti a na ucelené uvažování o pneuhospodářství nezůstává čas.

Řešení existuje
Z toho důvodu přišli již před časem přední výrobci pneumatik s programy, které umožňují efektivní řízení spotřeby a stavu pneumatik. Důležité je hned v úvodu připomenout, že pneumatika pro nákladní vozy samozřejmě nedoslouží po opotřebení běhounu. Klesne-li hloubka dezénu pod předepsanou úroveň nebo dojde-li k vyřazení z jakéhokoliv jiného důvodu, má obvykle kostra nebo kostra s běhounem před sebou ještě několik cyklů protektorování nebo prořezávání. O všech pneumatikách v každé fázi musí být ale vedena pečlivá evidence, aby se dalo využít maximálního počtu „životů“, které pneumatiky nabízejí. Jen tak lze stoprocentně zužitkovat vstupní investici, které jsou opravdu vysoké zvláště s přihlédnutím k tomu, že kamionová souprava může disponovat 12 i více pneumatikami. U větších vozových parků tedy každé zanedbání vedoucí ke snížení kilometrového proběhu vede ke značným ztrátám.

Speciální programy z oblasti tyre managementu, které výrobci a distributoři nabízejí, představují jeden z efektivních nástrojů vedoucích ke snížení nákladů zvláště u společností, jež nemají své pneu hospodářství optimalizované. Zástupci firmy Barum Continental například konstatují, že potvrzené úspory na nákladech dosahují při aplikaci systému servisních smluv až 10 procent. Krom toho samozřejmě hraje svou roli čistě technická záležitost související s asistenčními službami, které bývají součástí podepisovaných kontraktů. Přestože statisticky připadá jeden defekt na milion ujetých kilometrů, u středních a větších flotil není pravděpodobnost defektu v zahraničí zrovna nízká. Ačkoliv řidič sám většinou dokáže závadu odstranit, může daný prostoj využít například k odpočinku. Alespoň částečně se vynahradí neefektivní část cesty, protože zatímco on odpočívá, výjezdní skupina ze smluvního servisu pracuje za něj.

Stanislav D. BřeňBarum Continental eviduje 3 tisíce vozů
Největší výrobce pneumatik v ČR, společnost Barum Continental, nabízí komplexní pneu hospodářství v rámci různých servisních smluv typu Tyre Management či Continental Breakdown Service 24h.

Smlouva Tyre Management zajišťuje souhrnnou péči o obutí vozidel. Barum Continental v současné době obsluhuje v rámci této smlouvy 3000 vozidel. Všechny servisní operace jsou zaznamenávány v pneu management softwaru CESAR. V rámci této smlouvy zákazník získá pneumatiky, protektory, servis, prořezávání, službu hospodaření s kostrami, přehled stavu obutí k danému času, kompletní zpětnou vazbu o proběhnutých servisních činnostech a dále soubor plánů servisu.

Dalším typem servisní smlouvy, která dobře poslouží dopravcům při defektech na silnici, je Continental Breakdown Service 24h. Ve 23 zemích Evropy je smluvně vázáno téměř 5000 certifikovaných servisních partnerů. Doba prostojů od zavolání do domovské Continental Euro Service kanceláře (český dopravce volá česky) a odjezdu z místa poruchy v průměru nepřesahuje 2,5 hodiny. Dopravce si předem může jednoduše spočítat, kolik daný zásah bude stát.

Servisní operace u výše uvedených smluv jsou autorizovány prostřednictvím kanceláře Continental EuroService v Otrokovicích, která úzce spolupracuje se servisními partnery. Mezi ně patří zejména prodejní místa Barum Continental a i další certifikovaná a odborně způsobilá servisní střediska. Partneři uskutečňují vlastní servis a zaznamenávají důležité informace do servisních protokolů.

-sdb-

Matador Tyres Service připravuje nový software
Od roku 2002 nabízela společnost Matador svým vybraným zákazníkům na Slovensku bezplatnou službu sledování nákladních pneumatik během provozu na vozidle prostřednictvím MTS (Matador Tyre Service).

Podle vzájemně dohodnutých termínů se služba realizovala 2 – 3krát v daném roce. Při samostatném výkonu se zaznamenávaly do připraveného formuláře údaje o vozidle, všech pneumatikách, měřily se hloubky drážky dezénu a tlak v pneumatikách. Po vícenásobném měření bylo možné na základě měření predikovat předběžnou životnost pneumatik a reálné náklady na jeden kilometru provozu.

Momentálně společnost pracuje na úplně novém software, který by měl absorbovat zkušenosti a poznatky z dosavadní praxe pracovníků i konečných spotřebitelů, resp. řidičů motorových vozidel. „V České republice chceme zákazníkům nabízet komplexnější službu péče o pneumatiky přes naše obchodní zástupce s novým programem, který bude k dispozici ve druhém pololetí 2005,“ říká Gabriela Hvorečná z oddělení podpora prodej (D-Pneu) společnosti Matador.

-sdb-

Goodyear TruckForce: Balík služeb
Klíčovým programem společnosti Goodyear Dunlop je FleetOnlineSolutions, který pracuje v rámci služby Goodyear TruckForce. Jde o systém péče o nákladní pneumatiky, který je již plně funkční přibližně půl druhého roku.

Podstata systému spočívá v poskytování smluvené úrovně služeb za předem stanovené ceny platné kdekoliv v Evropě. Pro řidiče má praktické dopady v tom, že nemusí ve stresových situacích vyjednávat o cenách a nemusí vozit peníze. Pro provozovatele to mj. znamená, že si mohou učinit dlouhodobější výhled pro různé finanční ukazatele (například cash flow), když vědí, že za rok mají průměrně x defektů, x nových nákupů atd. za předem garantované ceny. Hlavním benefitem pro zákazníky je ale získávání stálých on-line zpráv a podrobných přehledů o všech proběhnuvších operacích prostřednictvím internetu. Software pro FleetOnlineSolutions, který tvoří jádro celého programu služeb, byl vyvinut ve spolupráci se společností SAP a využívá centrální server Goodyearu. Ten soustřeďuje data o všech vozidlech participující společnosti, pneu hospodářství, dohodnutých podmínkách a rozsahu poskytovaných služeb. Smluvní partner Goodyearu může tedy téměř okamžitě začít pracovat na opravě pneumatik a dokončit celou zakázku v termínu, který si zákazník zadal bez ohledu na to, že zadavatel se nachází v jiné zemi a komunikuje jiným jazykem.

Pro případ nouze
FleetOnlineSolutions pracuje v rámci nadřazeného programu Goodyear TruckForce, který nabízí servisní síť pneuservisů i mobilních servisů, které v případě potřeby zasáhnou okamžitě přímo na místě, kde vozidlo zůstalo stát. Nepřetržitý servis poskytuje systém pomoci v nesnázích – Goodyear ServiceLine24h. „Díky této silniční asistenční službě je v případě defektu či poškození pneumatiky kdekoliv zajištěna pomoc po dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. A to nejen na území České republiky, ale po celé Evropě. Průměrné časy od nahlášení závady po konečné zprovoznění vozidla se v Evropě pohybují od 2 do 3 hodin, včetně dní pracovního klidu a svátků,“ říká Tomáš Vobr, vedoucí prodeje nákladních pneumatik společnosti Goodyear Dunlop. Servis probíhá za předem platných podmínek a cen a řidič nemusí disponovat hotovostí ani platební kartou. Úhrada je provedena následně bezhotovostní cestou. Díky službě Goodyear ServiceLine24h se maximálně zkracují a eliminují neplánovaná zastavení vozidla. Ušetří se tak náklady provozovatelů dopravy a starosti řidičů a dispečerů. Například Bart van Rens, manažer flotily společnosti Ewals Cargo Care, říká: „Na základě svých předchozích zkušeností mohu říct, že Goodyear poskytuje nejpropracovanější silniční asistenční službu v Evropě.“

Goodyear TruckForce přebírá starost o pneumatiky od jejich prvního namontování na nákladní vozidlo přes celý jejich životní cyklus až po konečné vyřazení z provozu a ekologickou likvidaci. „Máme dokonce podepsán kontrakt s některými producenty automobilů, kteří také provozují své asistenční služby, že jde-li o závady na pneumatikách, přímo přepojují klienta na naši příslušnou službu,“ doplňuje Tomáš Vobr.

-sdb-

Evropská podpora v podání Michelinu
Michelin nabízí svým zákazníkům, se kterými má podepsanou trojstrannou smlouvu, přístup ke službě MEA (Michelin Euro Assist).

„Jedná se o asistenční službu, dostupnou v celé Evropě 24h denně 7 dní v týdnu. Řidič má k dispozici číslo na bezplatnou linku a přístupový kód. V případě defektu se spojí s centrálním dispečinkem, který mu zajistí pomoc jednoho z 3200 partnerských pneuservisů,“ říká Jaromír Štádler z české pobočky Michelinu. Cena zásahu, která je předem známá, je pak fakturovaná firmě, které kamion patří, takže řidič nemusí nic platit na místě.

Hlavním motivací Michelin Euro Assist je obnovit mobilitu v případě poruchy tak, aby dopravce neutrpěl žádné další škody plynoucí ze zpoždění vozidla. V části kontraktu, který se zabývá pneu hospodářstvím, program dává možnosti sledování pohybu, využití a nákladů každé pneumatiky. Toto technické řešení podle vyjádření firmy umožňuje dosáhnout průměrně cyklu 2,5 životu na jednu pneumatiku a uspořit tedy 1,5 násobek nákladů na novou pneumatiku. Program rozlišuje tři úrovně podle použití a částečně podle typů použitých dezénů. Segment A2 Energy je určen pro zákazníky, kteří se při výběru pneumatik orientují zejména podle spotřeby paliva. Produktový sektor E2+ oslovuje klienty, kteří vyhledávají pneumatiky s vysokou úrovní odolnosti a flexibilitou použití. Konečně kategorie XDN Grip slouží uživatelům, kteří vyžadují bezproblémové ovládání v obtížných podmínkách. Služba zahrnuje kromě řízení nákupu a péče o nové a stávající pneumatiky možnosti protektorování a prořezávání. Podle modelového příkladu společnosti Michelin lze ušetřit až 36 procent nákladů s využitím nabízeného systému za předpokladu, že po prvním životě jsou pneumatiky prořezány (úspora 5 %), následně protektorovány (úspora 50 %) a poté opět prořezány (opět 5 % úspora). Zatímní stav služby je takový, že se hledají vhodní partneři, kteří dokázali službu realizovat v českých podmínkách dle manuálů společnosti. 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz