Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 07 » Opravy nákladních pneumatik

Opravy nákladních pneumatik

 
image1010

Opravy pneumatik patří v současné době do komplexu služeb poskytovaných ve firmách zabývajících se pneuservisními službami. Jedná se o součást starostlivosti o stav a údržbu pneumatiky od jejího počátku až do konce životnosti. V tomto čísle se...

 

Opravy pneumatik patří v současné době do komplexu služeb poskytovaných ve firmách zabývajících se pneuservisními službami. Jedná se o součást starostlivosti o stav a údržbu pneumatiky od jejího počátku až do konce životnosti. V tomto čísle se zaměříme na opravy pneumatik na nákladní vozidla a autobusy. V dalších číslech se budeme zabývat opravami pneumatik na zemědělské a průmyslové stroje a také na opravy pneumatik na osobní, dodávková a off-road vozidla v rámci služeb quick servisů.

Druhy oprav
Opravy pneumatik se v základu dělí na lokální a při protektorování. U lokálních oprav se opravný materiál může aplikovat z vnější strany nebo z vnitřní strany. Z vnitřní strany se aplikuje buď s utěsněním i vyztužením poškození opravnými materiály se samovulkanizující spojkou (tzv. za studena), nebo kombinovaně s utěsněním poškození ve vulkanizačním zařízení a vyztužením opravným materiálem se samovulkanizující spojkou. Kombinované opravy se dále dělí na jednocestné a dvoucestné.

Lokální opravy
Provádí se na pneumatice, která je znovu použita do provozu. Bez demontáže pneumatiky z ráfku je možné provést opravu na nouzové dojetí, a to přímo na cestě tzv. rychloopravným materiálem. Existuje několik druhů těchto materiálů, všechny jsou však určeny na utěsnění poškození, na krátkodobé použití, na dojetí do odborného servisu. V odborném servisu se provádí opravy na demontované pneumatice, kterou je potřebné zkontrolovat a odborně posoudit, jestli je schopna dalšího provozu. Často se totiž stává, že řidič nemůže zastavit vozidlo ihned, jakmile zjistí změnu jeho jízdních vlastností. Při následné jízdě na podhuštěném kole může dojít k vnějšímu i vnitřnímu poškození pneumatiky, tzv. rozválení, které se nejlépe odhalí z vnitřní strany, na vnitřním pogumování. Proto je důležitá demontáž pneumatiky z ráfku a vyhodnocení její další použitelnosti. Pokud je schopna dalšího provozu, provede se její oprava.

Opravitelnost pneumatik
V předcházejícím textu byla zmínka o tzv. opravách za studena, což jsou opravy provedené opravnými materiály opatřenými speciální vrstvou z nezvulkanizované pryže, tzv. samovulkanizující spojkou. Samovulkanizující spojka je propojovací vrstva nezvulkanizované pryže, která zajistí vulkanizaci opravného materiálu, spojovací pryže a pryže v pneumatice v jeden celek, po jejím kontaktu a aktivaci s vulkanizačním roztokem naneseným v místě opravy. Tyto opravné materiály mají své vlastnosti a samozřejmě limity. S těmi je potřebné počítat při posuzování opravitelnosti poškozené pneumatiky. Parametry limitů udávají aplikační tabulky opravných vložek.

Komunikace se zákazníkem
Důležitou součástí provedení vlastní opravy je komunikace se zákazníkem. Většinou se jedná o řidiče vozidla, který přijede do servisu a chce vyřešit problém s poškozenou pneumatikou. Na začátku potřebuje vědět, jestli se dá pneumatika opravit a kolik by oprava stála. Po demontáži pneumatiky z ráfku provede servisní mechanik vstupní kontrolu, při které se zaměří na celkový stav a zbytkovou užitnou hodnotu pneumatiky. Dále se zaměří na dané poškození. Sleduje polohu v rámci profilu, u radiální pneumatiky běhoun, rameno nebo bočnici. Dále velikost poškození a případné oddělení vrstev uvnitř pneumatiky (separace) v okolí poškození. Použije jednoduché nástroje – bodec, metr a aplikační tabulku. Podle navrhnutého opravného materiálu je potom přijímací technik servisu schopen stanovit předběžnou cenu opravy. Zákazník si následně sám zváží, jestli se bude pneu opravovat, nebo bude zvoleno jiné řešení.

Volba opravného materiálu
Co je pro zákazníka také důležité, je rychlost provedení opravy. Ta souvisí s volbou opravného materiálu. Nejčastěji poškozenou částí radiálních nákladních pneumatik bývá běhoun, kde se doporučuje sledovat směr, pod jakým předmět vniknul do pneumatiky. Na kolmá poškození se dá použít kombinovaný materiál z těsnicího dříku a pryžové záplaty, tzv. hříbek. Na šikmá poškození se dá použít dělený opravný materiál - těsnicí dřík a podle tabulky zvolená opravná vložka, tzv. dělený hříbek. Opravná vložka má uvnitř výztuhu, která nahrazuje poškozenou výztuhu v pneumatice. V rameni se doporučuje použít pouze dělený opravný materiál. Obě uvedené varianty opravného materiálu lze použít na opravy, které lze provést tzv. na počkání za studena. Další variantou je kombinovaná oprava s vulkanizačním zařízením na utěsnění poškození a následného vyztužení opravnou vložkou z vnitřní strany. Tato varianta se používá u oprav poškození v bočnici, popř. větších poškození v běhounu nebo rameni. Pro optimální volbu opravného materiálu hraje roli také výskyt vyboulení v místě opravy po nahuštění pneumatiky. Jedná se o kosmetickou vadu opravy většího poškození v bočnici, popř. v rameni radiální pneumatiky. Na takovéto opravy doporučujeme použít opravnou vložku s ocelovým kordem, která výrazně eliminuje tento efekt. U diagonálních pneumatik se postupuje obdobným způsobem s rozdílem, že profil má jinou konstrukci a používá se jiný typ opravné vložky.

Celý článek si přečtěte v Pneu revue č. 2 / 07. 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz