Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 09 » Malá firma pro velkou recyklaci

Malá firma pro velkou recyklaci

 
image265

Zatímco v České republice se recyklace starých pneumatik léta potýká s problémy a podíl jejich dalšího využití je jeden z nejnižších v Evropě, v sousedním Německu jde o prosperující odvětví, jemuž se věnuje několik větších a řada menších firem....

 

Zatímco v České republice se recyklace starých pneumatik léta potýká s problémy a podíl jejich dalšího využití je jeden z nejnižších v Evropě, v sousedním Německu jde o prosperující odvětví, jemuž se věnuje několik větších a řada menších firem. Lídrem v oboru je REG, dceřiná společnost koncernu Continental.

REG (Reifen-Entsorgungsgesellschaft – Společnost pro likvidaci pneumatik) byla založena již v roce 1992 jako reakce na tehdy plánované uzákonění zpětného odběru starých automobilů. Má za sebou sice silné zázemí jednoho z největších výrobců pneumatik v Evropě, ale přesto se sama „fyzickou“ recyklací pneumatik nezabývá: funguje pouze jako makléř a na 40 000 tun starých pneumatik ročně likviduje ve spolupráci s různými partnery po celém Německu. K jejím zákazníkům patří Euromaster, největší evropský specialista na servis pneumatik a kol, Vergölst, který je dceřinou firmou Continentalu, ale i další velké obchodní a servisní řetězce.

Nové zákazníky pomáhá získávat komplexní a osvědčený koncept likvidace odpadu. REG se totiž dávno nevěnuje jen likvidaci pneumatik, ale portfolio její činnosti je mnohem širší a zahrnuje čtyři hlavní oblasti: klasickou likvidaci starých pneumatik, prodej recyklovaných surovin, jako například gumových směsí, likvidaci respektive zhodnocení staré gumy, offroadových a speciálních pneumatik atd., a likvidaci všeobecného odpadu z dílen a servisů. Je to právě likvidace všeobecného dílenského odpadu - tedy starého oleje, akumulátorů, obalů od sprejů, kovového šrotu i starého papíru – co dělá z REG tak atraktivního partnera pro kompletní likvidaci odpadu. Firmy obchodující s pneumatikami a provozující i jejich servis musí často kvůli různému odpadu jednat s různými podniky zabývajícími se jeho likvidací. „V případě REG mají vše takříkajíc pod jednou střechou,“ říká Fréderic Legros, který stojí v čele REG již čtyři roky. Podle něj spolupráce s takovou „zastřešující“ firmou zjednodušuje nakládání s odpady a snižuje provozní náklady.

Nové cesty za zákazníky
Zatímco v uplynulých letech se REG intenzivně věnovala rozvoji tří ze čtyř zmíněných hlavních oblastí, chce se nyní zase více zabývat první a hlavní oblastí – recyklací starých pneumatik. Pomocí nové ekologické strategie a zvýšené kvality chce firma stanovit nové akcenty a získat tak pro recyklaci pneumatik nové zákazníky. Zbývající obchodní oblasti REG totiž v uplynulých letech „neobyčejně posílily“ a firma dnes dosahuje ročního obratu kolem 11 milionů eur. Recyklace starých pneumatik ale zůstává stále hlavní obchodní oblastí REG. V tomto oboru zpracovává makléřská firma s pouhými osmi pracovníky recyklační koncepty „šité na míru“ jednotlivým obchodníkům s pneumatikami. Prvořadým cílem přitom je „zajištění ekologického sběru, třídění, recyklace a zhodnocení starých pneumatik na území celého Německa“, podotýká šéf REG. Aby to mohla firma garantovat, vyvinula spolu se svými kooperačními partnery v oboru rozsáhlou nabídku recyklačních služeb, která zahrnuje mimo jiné i přistavení kontejnerů nebo návěsů, přímé nakládání ze skladovacích ploch, nakládání pomocí jeřábů, odvoz malých množství pneumatik, a dokonce i „samoobslužnou“ dopravu ojetých plášťů.

Služby REG využívají i atypičtí zákazníci – například obce, které musejí likvidovat staré skládky ojetých pneumatik. Pokud jde o samotnou recyklaci, odehrává se – stejně jako likvidace všeobecného dílenského odpadu – na území Německa. Naproti tomu prodej recyklovaných surovin a zhodnocení staré gumy zasahuje i do jiných evropských zemí a dokonce i mimo Evropu. Při recyklaci starých pneumatik spolupracuje REG s dvanácti až patnácti regionálními partnery, kteří přebírají operativní obchodní záležitosti ve své oblasti. Samozřejmou součástí služeb poskytovaných REG jsou nezpochybnitelné doklady o řádné likvidaci a zhodnocení starých pneumatik. To je podle Legrose zvláště důležité proto, že se v odvětví stále ještě vyskytují „černé ovce“, které si – i přes nebezpečí následného stíhání –nedělají se skutečnou recyklací příliš těžkou hlavu.

Celý článek si přečtěte v PR č. 2 / 09 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz