Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 11 » Nelegální kola: obchod stále kvete

Nelegální kola: obchod stále kvete

 
image2043

Na trhu je k dostání bohatá nabídka nehomologovaných kol. Spotřebitelům, kteří jejich nákupem ušetří pár stovek, se však do rukou dostává zboží neznámé kvality. O nemilá překvapení přitom není nouze. Velké riziko podstupuje i jejich prodejce....

 

Na trhu je k dostání bohatá nabídka nehomologovaných kol. Spotřebitelům, kteří jejich nákupem ušetří pár stovek, se však do rukou dostává zboží neznámé kvality. O nemilá překvapení přitom není nouze. Velké riziko podstupuje i jejich prodejce. Dovozcům a distributorům se to zřejmě zatím vyplácí, neboť penetrace nelegálních kol na českém trhu se měří v desítkách procent a desítkách tisíc kusů.

Výbava vozidla, kam ze zákona č. 56/2001 Sb. patří ocelová kola i kola z lehkých slitin, podléhá schvalování technické způsobilosti. Pouze kolo s číslem schválení KBA může být na základě Typového listu vydaného dovozcem kol akreditovaným Ministerstvem dopravy ČR a zkušebního protokolu TÜV zapsáno do Technického průkazu vozidla. Zákazník si může ověřit, zda je kolo schválené na jeho čelní straně, kde musí být vyražená či odlitá značka KBA a příslušné číslo schválení. U litých kol se nachází zpravidla pod otvorem pro ventilek.

Stojí to opravdu za to?
Nehomologované disky mohou motoristy zradit při jízdě. Neprošly předepsanými pevnostními testy ani zástavbou do konkrétního vozidla a tudíž není nic známo například o tom, zda snesou zátěž vozu, na který jsou montovány. Automobil s nehomologovanými koly samozřejmě neprojde na STK. Nebo by alespoň neměl projít. A v tu chvíli dobrý pocit majitele neschválených kol z několika ušetřených stokorun nejspíše rychle zmizí.

Někteří obchodníci se dokonce kryjí například tím, že na faktury vystavené za nehomologovaná kola uvedou malým písmem, že se jedná o výrobky, které nejsou určené k provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že tato kola uvádějí hromadně na trh a z jejich povahy je zřejmé, pro jaké použití jsou určena, je úspěch této právní kličky přinejmenším sporný. Je to stejné, jako kdyby někdo prodával funkční střelnou zbraň, a přitom tvrdil, že se jedná o dětskou hračku, pro jejíž prodej se nevztahují tak přísná pravidla, jako pro prodej skutečné funkční pistole. Překvapení přijde až teprve v okamžiku, kdy z „dětské hračky“ vyjde smrtící rána…

Jak na STK
Například německá policie kontroluje při dopravní kontrole i to, zda použitá kola jsou schválená na dané vozidlo. U nás mají toto v popisu práce pouze STK, které jsou v poslední době důslednější a auta s neschválenými disky technickou prohlídkou nenechávají projít.

Motorista, který si chce v ČR nechat zapsat rozměr kol a pneumatik nad rámec daný výrobcem do „velkého“ Technického průkazu vozidla, musí učinit několik jednoduchých kroků. Zaprvé by měl od prodejce obdržet originál Typového listu s českým překladem podmínek a doporučení pro montáž kol na konkrétní vozidlo a Rozsah použití pro zakoupené kolo. Zákazník si poté nechá montáž na vozidle potvrdit v Typovém listu kontrolním technikem na STK, který ověří shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými ve schválení KBA. Zápis variabilních ráfků a pneumatik poté provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě výše uvedených a řádně potvrzených podkladů. Do velkého Technického průkazu se zapisují rozměry kola, konkrétně průměr, šířka a ET, neboli zális, který určuje polohu kola vzhledem k bočnímu okraji vozidla.

Podrobný postup zápisu kol do Technického průkazu a seznam držitelů schválení je k dispozici také na internetových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz v sekci Schvalování vozidel/Zápis ráfků a pneumatik. 

Celý článek si přečtěte v Pneu revue č. 2 / 11


 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz