Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 19 » Autopromotec 2019: aftermarket na rozcestí

Autopromotec 2019: aftermarket na rozcestí

 
autopromotec2019

pátek, 31. května 2019

Každá generace má tendenci přisuzovat právě té své epoše převratný dějinný význam a události, které prožívá, dávat svým významem nad události, jež prožívala minulá pokolení. I když ta současná epocha je akcelerací vědecko-technického pokroku opravdu výjimečná, jak lze objektivně vyhodnotit, zda její relativní význam převyšuje třeba epochu vynálezu parního stroje nebo nástrojů z pazourku? Přes veškerý dosažený pokrok je lidstvo stále velmi bezbranné a zranitelné v konfrontaci s okolním světem, který si navíc krátkozrace a brutálně devastujeme.

 

Když jsem ovšem zapřemýšlel, zda byl letošní, 28. ročník aftermarketového veletrhu Autopromotec v italské Boloni (koná se jednou za dva roky, takže časově již lemuje více než půlstoletí) něčím výjimečný, musím asi tentokrát uznat, že od vynálezu automobilu nebylo v oblasti automobilismu a dopravy převratnější etapy, než je ta současná. Na stáncích početných vystavovatelů z celého světa to tak vidět nebylo – porovnával jsem fotky ze svých prvních návštěv Boloni na přelomu milénia se současností a zas tak velké rozdíly co do vystavovaných exponátů, ať už z oblasti dílů, nářadí, strojů či diagnostiky, tu vidět nejsou. Samozřejmě, všude jsou větší a kvalitnější displeje, bylo vymyšleno pár důmyslných vychytávek k usnadnění práce (v naší branží např. montážní palec), zjednodušila se obsluha, zařízení jsou kompaktnější a dostupnější – ale vyvažovačky jsou stále vyvažovačkami, zouvačky zouvačkami, zvedáky jsou stále zvedáky – a všechno to potřebuje obsluhu, která má stále vytahané ruce a bolavá záda, stejně jako před dvaceti lety.

Směr je jasný, tempo zavádění nikoli
Úplně do jiného světa však vstoupíte, pokud navštívíte konferenci IAM19 (International Aftermarket Meeting 2019), která jako doprovodná akce veletrhu mapovala trendy budoucí mobility, autoopravárenství a aftermarketu. Zde se ve všech pádech skloňovaly pojmy elektromobilita, sdílená mobilita, konektivita, autonomní řízení – a ačkoli řada z toho stále působí abstraktně, vzdáleně a nereálně, je to již vše za dveřmi. Samozřejmě predikce, co, kdy a v jaké míře nastane, je třeba brát s rezervou, protože i čísla předkládaná jednotlivými řečníky se často značně lišila. Např. Bernard Lycke z organizace CECRA (evropská organizace sdružující autoprodejce a opravce) vidí zásadní rozdíl mezi rozvojem systémů ADAS (Advanced Driver Assistance System), jako jsou systémy varování před kolizí, adaptivní světla, monitoring slepých míst, automatické nouzové brzdění, systém varování při opuštění jízdního pruhu… které se rozšíří poměrně rychle, a plně autonomními vozidly (tzv. Level 4), jež se budou prosazovat velmi pozvolna. Lycke připomenul slova Johna Krafcika ze společnosti Waymo (projekt autonomního řízení Googlu): „Bude trvat celé dekády, než plně autonomní vozidla zaplní silnice. A nikdy nebudou schopna jezdit za každého počasí.“

Větší shoda panuje v názorech na rozšíření elektromobility. Michele Bertonecello z poradenské organizace McKinsey&Co. uvedl, že do roku 2040 budou tvořit elektromobily 57 % nově prodaných vozů a více než 30 % globálních fleetů bude na elektrický pohon. Tatáž organizace si myslí, že v roce 2040 se prodá na 33 milionů plně autonomních vozidel, celých 26 % všech prodaných vozů. A v roce 2030 rovněž 26 % celkové ujeté vzdálenosti v dopravě půjde na konto sdílené dopravy.

Výzvy pro aftermarket
Elektromobilita, sdílená doprava a autonomní řízení (již od těch současných nižších stupňů) bezprostředně ovlivní sektor údržby, oprav a náhradních dílů. A hned na úvod je třeba říct, že v něčem dost negativně. Například u aut na elektřinu spadnou výdaje na aftermarket o desítky procent – v průměru se hovoří o 30–35 %. Elektromotor je výrazně jednodušší než spalovací motor, řada dílů zcela chybí, a také míra opotřebení je často nižší. S rostoucím tlakem na nižší povolenou rychlost a rozvojem bezpečnostních systémů se předpokládá pokles počtu dopravních nehod a s tím souvisejících oprav.

Na druhé straně vzniknou i nové příležitosti. Například senzorové technologie a vnitřní elektronika s sebou přinesou potřebu dražších náhradních dílů, nutnost odborné kalibrace a další vysoce odborné operace. S rozvojem konektivity se odborné opravny budou muset proměnit v IT specialisty, schopné získávat, zpracovávat a vyhodnocovat složitá data. Řidiči stále více akcentují konektivitu (v roce 2017 je až 44 % řidičů ochotno vyměnit značku auta, pokud získají vyšší stupeň propojení), přes 70 % řidičů souhlasí se sdílením svých osobních dat o mobilitě, a to mimo jiné s cílem zcela eliminovat jakékoli osobní nasazení při realizaci servisu. Loajalita řidičů vůči konkrétní značce bude výrazně ohrožena, pokud ta neudrží s těmito trendy krok.

Pro nezávislé autodopravce bude životně důležité, aby si v nové éře mobility zachovali přístup k datům a aby byly zachovány férové podmínky pro hospodářskou soutěž. Na toto téma hovořila Sylvia Gotzenová z organizace FIGIEFA, Evropské asociace distributorů náhradních dílů a dealerů. FIGIEFA je v úzkém kontaktu s evropskými institucemi a usiluje o to, aby veškerá dálková komunikace byla zpřístupněna nezávislým autodopravcům, čemuž se mnohé automobilky snaží zabránit.

Na toto téma se s Pneu revue podělil o svůj názor i Marc Aguettaz z organizace Gipa (Automobile Aftermarket Intelligence): „Co je svět světem, automobilky se snaží kontrolovat aftermarketový byznys. Dlouhá léta se oproti jiným odvětvím těšily značné legislativní ochraně – to je ta pověstná bloková výjimka. Ve dvou etapách – nejdříve v roce 2002 a potom v roce 2010 – došlo k uvolnění podmínek pro nezávislé opravce a k částečnému narovnání neférových soutěžních podmínek. S rozvojem konektivity a dálkovým přenosem dat vznikají pro automobilky nové příležitosti, třeba ne přímo za hranou zákona, ale v jeho jakési šedé zóně, přístup k datům opět zkomplikovat. Což jde proti zájmům všech účastníků trhu, ale hlavně koncových spotřebitelů. Kuriózní na tom je, že automobilky z důvodu úspor dnes redukují svá dealerství, a tudíž motorista musí k autorizovanému dealerovi urazit stále delší vzdálenost. Přitom podle všech průzkumů je geografická dostupnost pro zákazníka alfou a omegou.“

 
autopromotec2019autopromotec2019autopromotec2019autopromotec2019autopromotec2019
 
 
 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz