Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 19 » Stabilní partner regionu

Stabilní partner regionu

 
ronal

pondělí, 3. června 2019

Společnost Ronal AG, jeden z předních světových výrobců litých disků, letos slaví 50 let své existence. A více než polovina života společnosti je spjata s Českou republikou. Zakladatel původně rodinné firmy Karl Wirth hledal začátkem 90. let investiční příležitosti na nově se rodících trzích střední Evropy. Volba padla na Českou republiku, a konkrétně Jičín. A nebyla to jen šťastná náhoda – ani padesát let socialistického hospodaření nedokázalo vymýtit tradice slévárenství, obrábění, lakování a především um a pracovitost tamních lidí. To vše se spojilo s ekonomickou silou a know-how tehdy již nadnárodní společnosti Ronal – a bylo zaděláno na jedinečný projekt, jehož význam daleko přesahuje hranice regionu.

 

Jubileum společnosti Ronal přímo vybízelo k návštěvě výrobního závodu v Jičíně a podání svědectví o tom, kam se firma za více než 25 let existence posunula. Ti, kteří čtou Pneu revue od raných let, si možná vzpomenou, že jsme jičínský Ronal navštívili poprvé již na podzim 1998. Dnešní podoba závodu má s tou tehdejší pramálo společného. Začátkem května letošního roku jsme si povídali s  řediteli a jednateli  společnosti Davidem Stěhulkou a Michalem Pavlasem.

Můžete stručně shrnout historii působení společnosti Ronal v České republice od úplných začátků po dnešek?
Jičínský Ronal vznikl v roce 1993 z popudu zakladatele společnosti Ronal pana Karla Wirtha jako společný podnik s firmou AGS. Začínali jsme se dvěma sty zaměstnanci a od samého počátku byl projekt velmi úspěšný a životaschopný. Podnik se postupně rozrůstal, přičemž hlavní rozvojové etapy se datují do let 1998, 2003 a pak do současnosti. Tak jsme postupně dospěli až na dnešní kapacitu 2,5 milionu kol ročně při 700 zaměstnancích. Začátkem milénia jsme hledali možnosti rozšíření výrobních kapacit mimo jičínský závod, jehož kapacita narostla na optimální úroveň a další rozšiřování by bylo již kontraproduktivní. Volba nakonec padla na Pardubice a tehdy se rodící průmyslovou zónu mezi Pardubicemi a Přeloučí. Výstavba druhého závodu v České republice byla zahájena v roce 2005 a o rok později se odlilo první kolo. V roce 2008 přišla krize, která rozvojové plány v Pardubicích poněkud zbrzdila, a byli jsme dokonce nuceni propustit 300 zaměstnanců. Ovšem situace se naštěstí rychle obrátila a od roku 2009 firma trvale roste.

Jaký je tedy přibližně podíl výroby v České republice na celkové produkci Ronalu a jak je na tom z hlediska ekonomiky?
Dá se říci, že z České republiky pochází jedna pětina globální produkce Ronalu, která činí 20 milionů kol ročně. V Česku se tedy vyrobí něco přes 4 miliony kusů kol ročně, přibližně rovnoměrně rozdělených mezi závody v Jičíně a v Pardubicích. Současná investiční etapa povede k navýšení výroby až na 5 milionů kol za rok, nicméně se dá předpokládat, že posílí i další země, kde Ronal vyrábí, takže ten relativní podíl zůstane přibližně stejný, každopádně nepoklesne pod 20 %. Co se týče ziskovosti, ta je vyšší než obratový ukazatel. Pravdou je, že v minulosti byly zisky nadstandardní, dnes se pomalu dostávají na obvyklou úroveň v odvětví automotive. Je dobré říci, že velká část zisku společnosti se vrací zpět do výroby v podobě investic. V podstatě všechny největší investiční akce jsme byli schopni pokrýt z operativního cash flow, což dokládá obrovskou ekonomickou stabilitu firmy. Nelze nezmínit také přívětivé podnikatelské prostředí, jehož součástí jsou i investiční pobídky, které úspěšně čerpáme.

Můžete přiblížit, v jakých řádech se investice pohybují?
Zatím poslední investiční etapa, v níž jsme zatím asi ve třech čtvrtinách čerpání, dosáhne výše přibližně 2,5 miliardy korun. Téměř miliardu stála nová lakovací linka v Jičíně, která je již v provozu, zhruba stejná částka padne na rozšíření závodu v Pardubicích, kde bude přibližně o 25 % navýšena kapacita slévárny. Ale už nyní se plánují další investice, v pětiletém horizontu se bude jednat o další tři miliardy korun, které půjdou na obnovu zařízení, modernizaci a robotizaci.

Kdo se stará o odbyt vašeho zboží a jak vlastně vypadá vnitropodniková ekonomika, hlavě vztahy závodů k centrále?
Obchodní tým, který sjednává zakázky pro první výbavu, je centralizován v Německu. V obchodě jsou důležité osobní vazby a historie, a proto je logické, že tyto věci jdou mimo nás. Na začátku každé zakázky je tzv. uvolnění, které se týká vždy jednoho konkrétního závodu. Obchodní vztah je vždy přímo mezi odběratelem a konkrétním závodem.

Jak se stará Ronal o své zaměstnance a jak se mu daří řešit trvalý nedostatek pracovních sil, který je pro současnou dobu typický?
Ronal se snaží být odpovědným zaměstnavatelem a svým přibližně 1400 zaměstnancům zajišťuje nejenom dobrý životní standard, ale i vysokou firemní kulturu a různé benefity nad rámec mzdy. K nim patří 13. plat, týden dovolené navíc, odměny při životních výročích, penzijní připojištění, výhodné závodní stravování, nápoje zdarma a další. Medián i průměrný plat na dělnických profesích převyšuje 40 000 Kč měsíčně. Problém s nedostatkem pracovních sil se nás samozřejmě také dotýká. Jen rozšíření výroby v Pardubicích si vyžádalo stovku nových pracovníků, což je v současné situaci tvrdý oříšek. Hodně nám pomáhá program „najdi si nového kolegu“, kdy je stávající zaměstnanec motivován vysokou finanční odměnou, pokud doporučí nového zaměstnance a ten splní zadané podmínky.

Česko zažívá již mnoho let období ekonomické prosperity a dlouhodobého růstu. Jenže je jasné, že tato situace nepotrvá donekonečna, a právě výroba automobilů a součástek se považuje za jedno z nejohroženějších odvětví. Na řadě evropských trhů došlo v posledních měsících k útlumu prodejů automobilů. Pociťujete i vy, že by se mohlo něco změnit?
Určitě pociťujeme jistou nervozitu na trhu, která se projevuje krátkodobými změnami a kolísáním odvolávek, nicméně jsme stále vytíženi na 95–100 % výrobních kapacit. Víme, že naše centrála je v kontaktu s automobilkami a společně pracují na konkrétních projektech budoucí mobility, protože ani disky nezůstanou v této oblasti stranou vývoje a nových požadavků.

Koncem roku 2018 bylo vytvořeno také vlastní inovační středisko jakožto samostatná společnost Ronal Technologie GmbH, ve které se v brzké době chystá výzkum technologií, materiálů a produktů budoucnosti a vývoj nových řešení, s jejichž pomocí bude koncern Ronal Group spoluvytvářet podobu mobility pro budoucí roky – to vše pro upevnění přední pozice společnosti v oblasti moderních technologií. Věříme, že výroba technologicky vyspělých kol značky Ronal má v České republice světlou budoucnost.

Děkujeme za rozhovor.

Disky pro aftermarket

Ronal nezapomíná ani na trh náhradní potřeby

Ačkoli drtivá většina výroby skupiny Ronal proudí do první výbavy, ani aftermarketový trh nebere firma na lehkou váhu. Produkce pro aftermarket je zcela autonomní, stejně jako vývoj produktů a distribuční kanály. Disky Ronal mají své pevné místo i na českém trhu. Právě o něm jsme v rámci naší návštěvy hovořili s Radoslavem Islem, manažerem pro aftermarket v České republice.

Jakým způsobem je v současnosti organizován prodej aftermarketových disků Ronal v České republice?
Ronal před časem opustil ideu lokálních skladů a distribuci všech disků pro náhradní potřebu soustředil do jednoho centrálního skladu Ronlog GmbH v německém Forstu. Nachází se nedaleko Karlsruhe a v jakémsi geografickém středu zemí, kde se aftermarketové disky prodávají. Všechny lokální trhy mají on-line propojení s Ronlogem přes rozhraní ve svých národních jazycích, takže vše funguje velmi pružně a efektivně. Na základě objednávky vzniká zakázka, zásobování probíhá přes smluvní dopravce v krátkých dodacích lhůtách. Registrovaní uživatelé mají nastaveny rabatní podmínky, splatnost faktur, mohou si zadat několik dodacích adres.

Přes on-line platformy se ve sféře business-to-business realizuje stále více obchodních případů. Jak vidíte roli toho tradičního obchodu, založeného na osobním kontaktu?
My jsme měli v Ronalu určité štěstí v tom, že jsme zachytili nástup on-line obchodování a byli na něj připraveni. Přes on-line platformu realizujeme v České republice více než 60 % obchodů, zbytek připadá na tradiční metody, jako je e-mail, telefon apod. Nepodceňujeme ani osobní kontakty, zejména větší zákazníky osobně navštěvujeme za účelem dojednání obchodních podmínek.

Jak obecně hodnotíte přístup Ronalu k oblasti aftermarketu?
Podpora pro aftermarket se v poslední době výrazně zvýšila. Rozšířila se nabídka a vzrostla atraktivita designů, posílila i marketingová podpora. Máme pravidelné obchodní meetingy, na kterých my, zástupci lokálních trhů, můžeme vznášet návrhy, připomínky, komentovat vývoj a přinášet zkušenosti z vlastních trhů. Funguje designová komise, která sleduje a vyhodnocuje trendy. Ty se pak uplatňují v procesu navrhování a vývoje designů. Roste počet velmi atraktivních kopírovaných disků, kdy se ráfek lakuje dvakrát a pomocí přesného frézování se vytvářejí jedinečné barevné kombinace. Velký úspěch mají u zákazníků také vícebarevné trendové varianty MCR (Multi Color Rim).

Jakým způsobem funguje cenotvorba? S kolika položkami zhruba v České republice pracujete?
Ceny stanovujeme sami na jednotlivých lokálních trzích, v praxi to znamená nacenit podle potřeby přibližně 2500 položek.

Kromě disků pro osobní automobily nabízíte také značku kovaných disků z lehkých slitin Speedline Truck. S jako odezvou se setkává na českém trhu?
Je to velmi nedoceněná oblast, která však má budoucnost. Cenový rozdíl mezi lehkým kovaným a plechovým diskem je poměrně malý a vyšší cena se rychle vrátí díky vyšší užitečné hmotnosti. Ten rozdíl může činit hmotnost dvou palet zboží. Ani estetické hledisko není zanedbatelné.

V čem spatřujete největší výhodu disků Ronal jak pro obchodníky, tak pro koncové zákazníky v ČR?
Výhodu pro obchodníky vidím v tom, že jsme schopni nabídnout velmi slušné marže, které jsou dnes obecně velkým problémem. Nespornou předností pro obě skupiny zákazníků je garantovaná kvalita daná skutečností, že na aftermarketová kola se aplikují úplně stejné kvalitativní standardy jako na kola pro první výbavu všech značek včetně prémiových.

A jaké cíle si pro nejbližší dobu kladete?
V posledních třech letech prodej aftermarketových kol rostl skokově. Rádi bychom dvojciferný růst zachovali i v dalším období, i když samozřejmě růst z vyšších základů bude obtížnější. Máme však perfektní produkt, podporu centrály i dobře fungující prodejní tým, takže věřím, že se se značkou Ronal budeme potkávat na trhu náhradní potřeby stále častěji.

Děkujeme za rozhovor.

 
ronal
 
 
 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz