Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 21 » K otázkám legislativy nových štítků

K otázkám legislativy nových štítků

 
stitkovani

pátek, 11. června 2021

Legislativa ve zkratce Některé otázky a odpovědi k nové úpravě Nařízení EP operuje s výrazem „umístění na trh“. Tím se míní první zpřístupnění pneumatiky na trhu EU, tedy jakákoli dodávka pneumatiky do distribuce, spotřeby nebo použití na trhu EU prostřednictvím komerční aktivity bez ohledu na to, zda s úplatou nebo zdarma. Koncept umístění na trh se týká každé jednotlivé pneumatiky, nikoli jenom typu.

 

Staré i nové štítky v jednom skladu

Mezi výrobou a „umístěním na trh“ obvykle proběhne určitá doba. Nové nařízení platí pro všechny pneumatiky C1, C2 a C3 vyrobené od 1. května 2021 (tedy s kódovým označením 1821 a výš), které budou uvedeny na trh logicky po tomto datu. Od 1. května 2021 se na místech prodeje mohou setkávat staré i nové štítky podle data uvedení na trh. Neexistuje povinnost „přeštítkovat“ pneumatiky uvedené na trh před 1. květnem 2021, a protože ty se mohou vyskytovat na skladech měsíce i léta, nadále se budou objevovat legálně na pultech obchodů. Ovšem platí, že od 1. prosince 2021 nemůže být na trh uvedena ani jedna pneumatika podle směrnice 2009/1222 bez ohledu na to, kdy byla vyrobena. Takže i pneumatiky vyrobené před 1. květnem (tedy s DOT < 1821) a neuvedené na trh před 1. prosincem 2021 musejí nést štítky podle nové směrnice.

Povinná registrace
S novými štítky je spojena i povinnost registrace v systému EPREL (European Product Database for Energy Labelling – Evropská produktová databáze pro energetické štítkování) s následným vygenerováním QR kódu, který se na štítku zobrazuje. Zde platí, že pneumatiky, jež splňují kritéria pro to, aby nesly starý štítek, se nemusejí registrovat. A naopak. Existuje ještě pojem „předregistrace“ pro období, které slouží k výrobě štítků a informačních materiálů, kdy však štítek ještě není možné publikovat a při naskenování QR kódu se zobrazí chybové hlášení. V praxi pak platí, že v okamžiku uvedení na trh jsou již pneumatiky registrovány.

Odpovědné jsou jen firmy EU
Dodavatelem oprávněným vkládat data do databáze EPREL a tato data spravovat musí být právnická osoba zřízená podle legislativy EU. Ta také nese všechny povinnosti a odpovědnost z toho plynoucí. Směrnice nebere na zřetel právní vztahy mezi dodavatelem a např. výrobcem mimo EU. Jinými slovy – zodpovědný je vždy pouze evropský dovozce (distributor), který se nemůže vymlouvat na to, že mu chybná data dodal výrobce sídlící třeba v Asii. Dodavatel spravuje pouze svou vlastní sekci databáze a nemá samozřejmě přístup k údajům o shodě jiných účastníků trhu.

QR kód a PIS
QR kód umožňuje přístup do veřejné části databáze EPREL, v níž jsou uloženy štítkové informace o daném produktu a tzv. PIS (Product Information Sheet – tedy informační list daného produktu). Článek 4 směrnice hovoří o tom, že „dodavatelé zajistí, aby pneumatiky byly doprovázeny štítkem (formou samolepky nebo tištěného štítku) a informačním listem. Povinnost poskytnout informační list by měla být splněna tím, že si jej lze vygenerovat pomocí QR kódu na štítku. Pouze pokud by list nebyl v systému EPREL k dispozici, musel by ho dodavatel poskytnout v jiné formě (vytištěný, soubor PDF apod.)

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz