Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 22 » Autopromotec 2022: Vyplatí se vytrvat

Autopromotec 2022: Vyplatí se vytrvat

 
autopromotec

středa, 8. června 2022

„Hic manebimus optime“ – Zde bude nejlepší zůstat – tato věta vyslovená římským setníkem v roce 390 př. n. l. údajně přesvědčila dav, aby zůstal v hlavním městě říše navzdory plenění města a celkové svízelné situaci. Centurion tím dokázal vzbudit důvěru, která následně vedla k vzedmutí odporu a vůli znovu vybudovat „Urbe“, pozdější největší říši starověku. Tuto větu použil ve svém blogu Renzo Sarvadei, ředitel společnosti, která pořádá veletrh Autopromotec v italské Boloni.

 

Ten se letos konal po tříleté přestávce, když loňský regulérní termín odpadl kvůli covidu. Autopromotec se koná jednou za dva roky a po léta se střídal s německou výstavou Reifen v Essenu. Tu nahradil v roce 2018 obdobně zaměřený veletrh The Tire Cologne v Kolíně nad Rýnem a vše mohlo pokračovat v zaběhlých kolejích – kdyby nepřišel covid. K tomu se ještě dostaneme. Pan Sarvadei chtěl zmíněnou okřídlenou větou rovněž povzbudit. Nomenklatura Autopromotecu totiž tak či onak pokrývá obory, které souvisejí s automobilismem a mobilitou obecně, obory, jež jsou dnes vystaveny velmi zásadním společenským, environmentálním, technologickým a dalším výzvám, a jako by to samo o sobě nestačilo, sotva se jakž takž zacelila jizva po úderu covidu, odvětví čelí dalším, ještě silnějším tlakům v podobě vedlejších účinků války ve východní Evropě.

Dvě najednou
29. ročník Autopromotecu vzdoroval ještě jedné, nikoli zanedbatelné nepříjemnosti, a to souběhu se zmíněnou akcí v Kolíně nad Rýnem. Ta se totiž konala ve zcela shodném termínu, což postavilo obě výstavy do poněkud konfrontační roviny. Nelze se zbavit dojmu, že rozhodnutí německých pořadatelů uspořádat The Tire Cologne ve shodné době bylo tak trochu demonstrací síly (Boloňa vyhlásila svůj termín jako první), ovšem na druhé straně jsem slyšel argumentaci, že v roce 2022 byla řada na Němcích, a tudíž Italové měli oželet další rok a vrátit vše k původnímu schématu v roce 2023. Otázkou je, jak to bude v dalších letech, protože souběh dvou velmi podobných akcí nakonec oslabuje obě strany. Pravdou je, že Autopromotec má mnohem širší nomenklaturu a je více zaměřen servisně, ale pneumatiky tu tvoří i tak podstatnou část náplně, takže obě výstavy mají spoustu průniků. V každém případě byl Autopromotec první velkou mezi národní akcí v oblasti aftermarketu od roku 2019 a nabízí se otázka, jak se tento „restart“ podařil. Už v minulosti jsem poukazoval na velmi kvalitní management této výstavy, pro který je charakteristická soustavnost, důslednost a smysl pro detail. To se projevuje i v práci s médii, kdy nový ročník prakticky začíná zveřejněním závěrečné zprávy toho předešlého a od té doby jste průběžně a přiměřeně zásobováni informacemi o přípravě další výstavy. Zní to poměrně samozřejmě, ale není to zdaleka všude pravidlem. Tento přístup je zřejmě obdobný i v jiných oblastech, ve vztahu k potenciálním vystavovatelům, veřejnosti, odborným institucím či státní správě, takže tradičně vysoká návštěvnost nepřichází náhodou. Těch přibližně sto tisíc návštěvníků, kteří přijížděli do Fiera di Bologna v minulých letech, je na odbornou výstavu opravdu hodně. Kolik to bylo letos, to přesně nevím, protože do uzávěrky tohoto čísla jsme závěrečnou zprávu neobdrželi, nicméně pocitově ten „tvůrčí“ ráz, patrný hlavně na stáncích servisní techniky, kde se lektoři prakticky nezastavili, zůstal zachován. Je vidět, že převažujícími návštěvníky jsou lidé „od fochu“, majitelé a zaměstnanci provozoven, kteří se stroji, pneumatikou a vším ostatním, co se zde prezentuje, opravdu pracují. 1300 vystavovatelů se podle tvrzení organizátorů blížilo číslu z posledního ročníku v roce 2019. 25 % z nich pocházelo ze zahraničí a reprezentovalo 42 zemí. Mezinárodní statut, který si Autopromotec tvrdě vydobyl, je pro budoucnost akce velmi důležitý a bezpodmínečný, pokud si chce zachovat postavení, jaké má. K některým aspektům letošní výstavy se ještě vrátíme.

Doprovodný program
Nedílnou součástí Autopromotecu jsou workshopy IAM (International Aftermarket Meetings), které veletrh organizuje ve spolupráci s agenturou ICE. Letos se jich konalo celkem šest a týkaly celé řady témat, jejichž význam roste s aktuálními trendy aftermarketu. Velkou pozornost např. vzbudilo fórum na téma Přístup k datům a volná soutěž v automobilovém průmyslu. Přednáška se týkala velmi citlivého tématu práva na opravu a na telematický přístup k vozidlu za účelem opravy a údržby. Další přednáška se týkala povinných technických kontrol a apelovala na nutnost zavádění nových postupů s ohledem na pokročilé asistenční systémy a autonomní řízení. Třetí workshop se zaměřil na svět lakoven, jednoho z nejrychleji rostoucích sektorů současného aftermarketu, jak konstatoval prezentátor Michel Malik z časopisu BodyShop News. Workshop, pořádaný formou kulatého stolu, nabízel pohled na trh s náhradními díly a konal se pod záštitou místní organizace ANFIA a nadnárodního sdružení CLEPA. Některé z přednášek jsme navštívili a do budoucích čísel vybereme pasáže, v nichž zazněla souvislost se světem pneumatik a jejich servisu.

Česká účast
Na Autopromotecu jsme hovořili s Miroslavem Krejčím z ostravské společnosti TG Pneu, která patří ke stálicím českého trhu v oblasti strojů (od vyvažovaček, zouvaček a geometrie přes zvedáky, myčky, kompresory až po vybavení pro opravy pneumatik i širokého sortimentu dalších komodit pro pneuservisy, jako je chemie, opravné materiály, závaží, ventily, TPMS atd. Zabývá se i výrobou CNC součástek pro jiné obory včetně zakázkových prací na míru. Na Autopromotecu vystavovala dva vlastní produkty – zvedací plošinu a prototyp hybridní myčky Racoon, jež brzy přijde na trh. Kombinuje tři systémy mytí a disponuje úsporným motorem, který v kombinaci se speciálním čerpadlem šetří energii, a tím i náklady mytí. Zaujme i svým atraktivním designem s prosklenými dvířky. Na veletrhu v Boloni byla společnost TG Pneu po osmileté přestávce a je to pro ni logicky cesta k získání nových zákazníků v zahraničí – což je vykoupeno vysokými náklady na účast, jak poznamenal Miroslav Krejčí. 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz