Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 3 / 15 » S opraváři o opravách

S opraváři o opravách

 
Servisni_praxe

pátek, 28. srpna 2015

V minulém čísle uvedený článek byl vlastně úvahou nad opravami plášťů coby službou, nabízenou zákazníkům ve větší nebo menší míře v rámci pneuservisu. Současně měl být určitou pobídkou pro přijímací techniky a mechaniky, kteří službu se zákazníkem zkomunikují. V uplynulém období jsem se setkal s několika reakcemi, mezi nimiž mě zaujala diskuze v jednom menším pneuservisu. Týkala se především oprav nákladních plášťů, v dalším průběhu se stočila také na osobní a zemědělské.

 

Nákladní pláště se z hlediska oprav jeví jako velmi vhodný segment. Situace je daná pořizovací cenou nového pláště, poměrně dlouhou životností a také hodnotou kostry, což je patrné především u prémiových značek. Takže oprava poškození je zajímavá pro majitele pláště i pro pneuservis. Určitě je potřebné podotknout, že opravený plášť již nebude jako nový, resp. neporušený. Bude prostě opravený, ale plně funkční. Pokud bude oprava provedena v souladu s technologickým postupem, měl by dojezdit do konce své životnosti. S opravami osobních plášťů se situace vyvíjela směrem k bezpečnostním hlediskům. V zemědělském segmentu se vývoj, vzhledem k vyšším cenám radiálních plášťů, posunul směrem k co největší opravitelnosti.

Po opravě bez vyboulení
Je běžnou praxí, že opravy poškození bočnic nákladních plášťů se provádějí v menší míře, resp. v některých pneuservisech se neprovádějí vůbec. Argumenty pro jejich neprovedení jsou mířené na různé problémy, které by mohly vzniknout v provozu. Obvykle se argumentuje, že poškození je na bočnici příliš moc velké, že se v místě opravy vytvoří vyboulení, a že v případě povolení opravy může dojít k větší škodě na vozidle. V některých případech se ani argumentovat nemusí, protože řidič sám pneumatiku s opravenou bočnicí nechce na svém vozidle. Obvykle vychází z nějakých špatných zkušeností svých, nebo někoho známého, u kterých došlo k ústřelu a následným problémům.  V takové situaci jsou dvě možnosti. Jedna z nich je dohoda na provedení kvalitní opravy a tím odbourání špatné minulé zkušenosti. Druhá je hledání řešení v podobě nového, protektorovaného nebo náhradního pláště. Ve zbylých případech řidič čeká na nabídku ze strany pneuservisu a argumenty ve prospěch provedení nebo neprovedení opravy. Neprovedení opravy s sebou nese nebezpečí, že zákazník odveze plášť do jiného pneuservisu, kde vyzkouší postoj někoho jiného. Udržení zákazníka je samozřejmě lepší. Proto doporučuji zvolit argumenty podložené změřením poškození a porovnáním s tabulkami pro aplikaci opravných vložek. Zkušený opravář ještě provede rychlé odkrytí poškození a měření přímo na kostře.

Tabulka je pomocník
V předchozím odstavci jsem se zmínil o tabulkách pro aplikaci opravných vložek. Obvykle jsou zpracované do dvou velkých nástěnných provedení, a to na opravy radiálních plášťů a na opravy diagonálních plášťů. Co se týká nákladních plášťů, tak většinový podíl je na straně radiálních. Diagonálních nákladních pneumatik je v provozu minimální množství, navíc z hlediska oprav jsou výrazně jednodušší. Takže z hlediska posouzení možných oprav nákladních plášťů je důležité porozumět tabulce pro aplikaci radiálních opravných vložek. Obecně jsou všechny dostupné tabulky doporučením výrobců opravných vložek, která poškození jsou v mezích normy, a tudíž budou fungovat v provozu bez omezení do konce životnosti pláště. Tabulky jsou členěny do sloupců podle polohy poškození v rámci profilu, v bočnici, v rameni nebo v běhounu. Dále jsou členěny do řádků podle velikosti poškození, které se u radiálních plášťů měří na šířku a na délku. Poslední členění je podle šířky pláště, která svým způsobem zohledňuje index nosnosti, resp. předpokládané zatížení. Pokud změřené poškození překročí vymezenou tabulkovou hranici, je logické, že plášť nelze opravit. Respektive lze opravit, ale nelze garantovat funkčnost bez omezení a možných problémů. Tabulky jsou určitě velkým pomocníkem, usnadňujícím úvodní posouzení poškozeného pláště a následnou komunikaci se zákazníkem.

Celý článek si přečtěte v Pneu revue č. 3/2015

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz