Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 3 / 17 » Neznalost zákonů neomlouvá

Neznalost zákonů neomlouvá

 
Alcar

čtvrtek, 7. září 2017

Použitím nehomologovaného náhradního dílu se silniční vozidlo stává podle platných zákonů technicky nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích. Takovým nehomologovaným náhradním dílem může být například disk kola, který vás oslnil nejen svým vzhledem, ale také cenou. Co to znamená nehomologovaný a technicky nezpůsobilý k provozu a jaké to přináší důsledky?

 

Od 1. června 2017 platí novela zákona č. 56/2011 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ta nově ukládá autoservisům povinnost předem písemně oznámit majiteli vozidla změny na vozidle, které budou mít za následek technickou nezpůsobilost vozidla k provozu. K tomu může dojít například při odstranění filtru pevných částic, montáži nehomologovaných kol či nedovolenému zatmavení skel. V případě, že servis tuto informační povinnost nesplní a klienta o změnách odporujících řádnému používání vozidla písemně neinformuje, vystavuje se možnosti až půlmilionové pokuty. Motoristé mohou za nepovolené úpravy dostat pokutu až 50 tisíc korun a v některých případech dokonce až 100 tisíc korun.

Na českém trhu se bohužel nadále nabízí a prodává velké množství nehomologovaných kol, která nemají schválení k provozu na veřejných komunikacích. Počet falzifikátů Typových listů k litým kolům, které jsou zachycovány ve stanicích technické kontroly a na odborech dopravy, tak ani v poslední době neklesá. Tyto padělky jsou vytvářeny pro kola různých značek a výrobců, která nemají schválení pro provoz na veřejných komunikacích ČR (neprošla povinnými zkouškami a nemají homologaci) anebo pro kola, která nejsou schválená na konkrétní dané vozidlo.

U každého litého i ocelového kola na trhu s náhradními díly si spotřebitel může jednoduše ověřit, zda splňuje zákonné požadavky, které ukládá zákon č. 56/2001 Sb., a zda je schválené pro provoz na veřejných komunikacích v ČR. Na jeho čelní straně musí být vyražená či odlitá značka „KBA“ nebo E v kroužku, vždy s číslem schválení XXXXX. Jediným platným dokumentem, na jehož základě si může motorista nechat snadno zapsat rozměr zakoupených kol do technického průkazu vozidla, je Typový list, který dokládá schválení kol k provozu na veřejných komunikacích v ČR pro konkrétní vozidlo. (Postup zápisu kol je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy https://goo.gl/lM6Ea) Kola označená symbolem E v kroužku jsou homologována v originálních rozměrech a do technického průkazu se proto již nezapisují. Pravost označení kola by měl na vyžádání státních orgánů doložit výrobce či dovozce těchto kol. Pro motoristy je důležité, že s homologovanými koly nebudou mít problém na STK ani při policejní kontrole a v případě uplatňování pojistné události se nemusí obávat krácení nebo odmítnutí pojistného plnění od pojišťovny z důvodu použití nehomologovaných součástí na svém vozidle.

 

Libor Rajdl, Alcar Bohemia, s.r.o.
Vozidlo, na kterém jsou namontována nehomologovaná kola, je logicky technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Při pravidelných prohlídkách na STK takové vozidlo nevyhoví a neprojde kontrolou. Technici se v poslední době stále více zaměřují právě na závady tohoto charakteru. Zatímco v minulosti na to nebyl kladen takový důraz, nyní se na nás obrací stále více majitelů starších vozidel s žádostí o Typový list na kola prodaná již před x lety. My všechny Typové listy archivujeme a můžeme je proto i pro již neprodávaná vozidla a designy kol vystavit. Z různých zemí, především asijských, se k nám dovážejí kola z lehkých slitin, která nejsou schválena do provozu. K takovým kolům se pak často vyrábějí falsifikáty typových listů. Pokud si technik na STK, úředník na odboru dopravy nebo likvidátor pojišťovny není jistý pravostí typového listu, obrací se na nás s žádostí o konzultaci. V případě nehody pojišťovna hledá všechny oprávněné důvody, které by jí zprostily povinnosti vzniklou škodu likvidovat. Schválená kola včetně rozměru pneumatik jsou pak jednou z věcí, kterou technici pojišťovny zkoumají.

 

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz