Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 4 / 08 » Vhodné pneu ovlivňují ekonomiku zemědělství

Vhodné pneu ovlivňují ekonomiku zemědělství

 
image1378

Jako vynálezce pneumatiky v podobě, jakou známe dnes, je označován skotský inženýr John Boyd Dunlop, který použil obdobu pneumatik na tříkolce svého syna v roce 1888. Letos tak oslavila pneumatika 120 let své existence. Od jednostopých vozidel, přes...

 

Jako vynálezce pneumatiky v podobě, jakou známe dnes, je označován skotský inženýr John Boyd Dunlop, který použil obdobu pneumatik na tříkolce svého syna v roce 1888. Letos tak oslavila pneumatika 120 let své existence. Od jednostopých vozidel, přes automobilový průmysl, kde pneumatika prošla asi největším vývojem, si našel tento vynález také své pevné místo v konstrukci zemědělských strojů.

U většiny samojízdných zemědělských strojů a nákladních automobilů, zemědělských kolových trakčních prostředků i komunální mechanizace a přípojných vozidel může budoucí uživatel vybírat z několika typů, dezénů a konstrukcí a je pouze na něm samotném, pro jaký účel bude danou techniku používat. Samozřejmě, že pneumatiky nalezneme také u nářadí, závěsných strojů a zařízení, stejně jako u dalšího příslušenství, které se obvykle užívá zároveň se zemědělskými trakčními prostředky. V těchto případech plní zejména funkci opěrnou a vodicí a výrobci využívají konstrukci a rozměry, které vyhovují danému určení. Obecně lze říci, že volbě pneumatik je třeba věnovat patřičnou pozornost, neboť také obutí rozhoduje o ekonomickém, efektivním a optimální využití zemědělské techniky.


Obutí pro trakční prostředky
Každý ze zemědělských traktorů a ostatních tahačů je v základním provedení osazen pneumatikami, případně pryžovými pásy. Ty jsou většinou voleny z univerzálního pohledu nasazení strojů, pro pojezd po poli i pozemní komunikaci to znamená, že se jedná o kompromis šířky, geometrie dezénu, vhodné pojezdové rychlosti apod. Také všichni výrobci trakčních prostředků nabízejí možnost konfigurovat vybavení pneumatikami při objednávání konkrétního stroje. Avšak zde se jedná pouze o úzkou část nabídky jednotlivých výrobců pneumatik. Při volbě vhodného obutí je nutné vědět, při jakých pracích bude trakční prostředek pracovat. Bude-li těžiště jeho práce při přípravě půdy a setí, je nutné volit především takové pneumatiky, díky nimž bude souprava strojů šetrná k půdnímu profilu, budou dosahovat přiměřeného samočisticího efektu. Jiná situace bude platit v případě, bude-li stroj pracovat zejména v zemědělské dopravě, a jiná, bude-li se pohybovat na zpevněném povrchu, například s krmným a míchacím vozem či v komunálním sektoru. Proto se například komunální pneumatiky liší od těch zemědělských, což na první pohled poznáme podle jejich dezénu. Např. zatímco u zemědělského provedení jsou upřednostněny trakční vlastnosti a samočisticí efekt, u komunálního provedení se setkáme s co nejširší a pokud možno pravidelnou styčnou plochou a výrobce klade důraz zejména na dlouhou životnost v souvislosti s pohybem na asfaltových a betonových plochách. Naproti tomu pneumatiky vhodné pro orbu budou vynikat dostatečným samočisticím efektem, dostatečnou mírou trakce a je nutné pamatovat na jejich šířku v souvislosti s pohybem v brázdě. Patrné odlišnosti nalezneme také mezi konstrukcí a provedením pneumatik s různou konstrukční rychlostí, kdy geometrie dezénu u zemědělských pneumatik s konstrukční rychlostí 60 km.h-1 je odlišná například od provedení pro 30 – 40 km.h-1.

Řada typů kol
Takto by bylo možné dále pokračovat a z výše uvedených informací vyplývá, že tak, jako se vyplatí u osobního automobilu vlastnit letní a zimní pneumatiky, není od věci u trakčního prostředku vlastnit - a to na základě ekonomického a provozního odůvodnění - více sad disků s pneumatikami. Příkladem může být trakční prostředek určený pro výživu rostlin během vegetace. V předjaří se s širokými flotačními pneumatikami provádí regenerační hnojení, naopak při provádění produkčního nebo kvalitativního hnojení se využívá kultivačních kol. V souvislosti s tím se setkáváme s vícenásobnými montážemi kol. Totéž platí pro agregaci s postřikovači různé konstrukce. V našich podmínkách se nejčastěji setkáme s dvojmontáží, avšak v souvislosti s využíváním zejména těžkých kloubových traktorů lze spatřit také trojici kol na jedné ose, která se používá především ve státech, kde předpisy nečiní žádná omezení z hlediska povolených rozměrů. Zajímavou alternativou může být dvoj- nebo trojmontáž kultivačních kol při plečkování řádkových kultur kukuřice nebo sóji, či se s takovou kombinací můžeme setkat při zakládání porostů brambor a jejich kultivaci. Co se pojezdové rychlosti týče, setkáváme se zpravidla s pneumatikami s konstrukční rychlostí do 40 – 50 km.h-1, pro systémové nosiče a traktory s vyššími pojezdovými rychlostmi se jedná o hodnoty 50 – 80 km.h-1. Samostatnou kapitolou jsou zemědělské nákladní automobily, kdy můžeme hovořit často „univerzálních“ pneumatikách, neboť v jejich případe dochází k časté změně podkladu mezi terénními podmínkami a zapevněným povrchem silniční sítě. Při různých úpravách nákladních automobilů, kdy se tyto stávají nosiči různých pracovních nástaveb, se také v této oblasti prosazují takové typy pneumatiky, které do určité míry splňují požadavky hospodaření s půdním profilem. Jedná se tak o různá provedení flotačních pneumatik a nechybí ani šípové typy dezénů.

Technika pro komunál a zahradu
Ač se to nezdá, setkáváme se s nabídkou různých typů kol a pneumatik také v oblasti zahradní a komunální techniky, což je samozřejmostí u profesionálních strojů, ale rovněž mechanizace pro méně frekventované nasazení nabízí různé možnosti. U většiny zahradních traktorů jsou v základním provedení pneumatiky pro šetrné zacházení s porostem trávníků, avšak pro provádění zimní údržby veřejných komunikací nabízí jednotliví výrobci rovněž možnost šípových pneumatik. Pro zvýšení trakce doporučují tito výrobci rovněž sněhové řetězy, které také vyrábějí a dodávají jako originální příslušenství. Tato nabídka se týká i tzv. riderů. Samostatnou kapitolu tvoří profesionální jednoosé kultivační traktory nebo samojízdné jednonápravové žací stroje. Zde se jedná zpravidla o různou šířku pneumatik, která se volí podle využití – údržba trávníků, zpracování půdy či zakládání porostů trávníků nebo úklid sněhu. Existují také pneumatiky, které jsou vhodné pro práci různých sekaček na horských svazích, přičemž řada výrobců nabízí různé nástavce, které zajišťují vyšší stabilitu na svazích a zabraňují samovolnému vychýlení stroje z požadované dráhy. Zejména u jednoosých kultivačních traktorů, které se využívají při zpracování půdy na záhonech a malých výměrách, se pro zvýšení trakce naopak využívají železné orební návleky s hroty a výstupky. A to v případě, že zatížení těchto malotraktorů není schopno zajistit efektivní přenos výkonu na podložku, případně jsou klasická kola obutá do pneumatik nahrazována železnými orebními koly.

Celý článek si přečtěte v PR č. 4 / 08. 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz