Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 4 / 12 » Point S nabízí manželství na zkoušku

Point S nabízí manželství na zkoušku

 
point_S

čtvrtek, 22. listopadu 2012

Zájem českých podnikatelů zapojovat se do pneuservisních franšízových konceptů je stále poměrně vlažný, ačkoli strana nabídky je v náboru nových členů poměrně aktivní. Potíž je v tom, že franšízy byly zatím spíše zajímavé pro toho, kdo měl se svým byznysem nějaké problémy, než pro ty opravdu bohaté nevěsty. Je to samozřejmě nadsázka; navíc ani nepochází od nás, jen nám tento názor sdělilo nezávisle na sobě poměrně hodně lidí z branže. Na druhé straně všichni víme, že takové případy opravdu byly a jsou. Na trhu je ale jeden franšízový koncept, který budí přirozený zájem. Hodně se o něm mluví, a světe div se, převážně v dobrém. Už to je na české poměry dost netypický úkaz.

 

Jedná se o koncept Point S, který žije na českém trhu již pěkných pár let, ale převážně poněkud v ústraní, mimo většinový zájem odborného publika. Nyní se dostal do pomyslných světel reflektorů v souvislosti se spekulacemi o dvou velkých „akvizicích“, které se mu podařily, z nichž jedna již smluvně proběhla a o druhé se stále intenzivně jedná (více viz rubrika obchod). Jak nám sdělil v exkluzivním rozhovoru pro náš časopis jednatel společnosti Servis Point Group (která reprezentuje zájmy sítě Point S) na našem trhu František Moša, paralelně s těmito „velkými rybami“ vzrostl zájem o členství i mezi malými a středními pneuservisy, z nichž některé již svou příslušnost k Point S smluvně potvrdily. V čem spočívá fakt, že Point S je na současném, dosti pesimisticky naladěném trhu tolik v kurzu a je vnímán nezvykle pozitivně? Je to tím, že, řečeno slovníkem politiků, neměl zatím Point S co zkazit, nebo je jeho koncept nastaven opravdu tak atraktivně?  Zodpovědět tyto otázky bylo cílem následujícího rozhovoru.

Můžete předložit stručnou vizitku sítě Point S na českém trhu co do počtu partnerů, prodejních míst či obratu?
V současné době má síť Point S na 40 prodejních míst a asi 32 členských společností. Když jsem před zhruba třemi lety na pozici manažera sítě začínal, činil náš obrat kolem 17 milionů korun. Letos se budeme pohybovat mezi 130 – 150 miliony , z čehož vyplývá, že rosteme opravdu raketově. Na druhé straně tento ukazatel nepřeceňuji, protože růst v desítkách procent může způsobit příchod jen jednoho většího člena. Vnímám také určité slabiny v našem teritoriálním pokrytí. Z historických důvodů máme nejsilnější zastoupení na Moravě, ale velké rezervy na severu, na jihu a na západě Čech i ve středních Čechách. Tam se bude nyní soustřeďovat naše úsilí.

V čem se tolik liší vaše síť od sítí výrobců, že je o ni momentálně takový zájem? Existují nějaké zásadní rozdíly v jejich fungování?
Myslím si, že zásadní výhodou je naprostá nezávislost na jediném koncernu či skupině, která tak či onak svazuje ostatní franšízové sítě. Z toho vyplývá i větší míra nezávislosti jednotlivých členů. Zvláště u nás, kde gumaři vyrostli na dvou, třech značkách jako stěžejních dodavatelích, je velmi důležité zachovat možnost výběru. Nikoho nenutíme měnit portfolio, protože do portfolia doporučených dodavatelů Point S patří prakticky všichni významní světoví výrobci. Jsme si vědomi i slabších stránek, které momentálně oproti konkurenci máme. Patří k nim například označení provozoven. Point S funguje v Česku jako ekonomický subjekt, který si na všechny své aktivity musí vydělat. Nemáme rozpočty v řádech desítek a stovek milionů korun, abychom mohli ze dne na den převléknout všech 40 poboček do nového kabátu a našich barev. Na jednotném označení provozoven musíme zapracovat, bude to zřejmě součást motivačního programu. Je škoda, že dnes, kdy již díky centrále dosahujeme na velké mezinárodní kontrakty a všechno náležitě funguje, jsme pro konečného zákazníka tak trochu utajení a neznámí. Je to stěžejní úkol na příští rok.

Hovoříte o vysokém stupni volnosti a nezávislosti každého člena. Ale přesto – jste franšízová síť, takže nějaká pravidla existovat musí. Kdo může a kdo nemůže vstoupit do sítě Point S?
Pravidla určitě jsou. Tím hlavním je momentálně to, že přistupující partner nesmí být členem žádné jiné sítě. V tom jsme nebyli v minulosti úplně důslední a některé nepříznivé následky neseme dodnes. Samozřejmě posuzujeme úroveň technického vybaven, počet stání, tedy kvalitativní faktory. Na druhé straně nás příliš nezajímá, zda se potenciální partner nachází ve velkém městě nebo na malé vesnici. Máme zkušenost, že i v relativně malém místě jsou dobré pneuservisy schopny obsluhovat kvalitní fleetovou klientelu a mají poměrně velké prodeje. Hledíme i na přiměřenou územní  exkluzivitu partnera  a pokud ten náš stávající splňuje požadavky a respektuje obchodní politiku, nehledáme v daném regionu nikoho nového. A když, tak jen v těsné součinnosti se stávajícím partnerem a s jeho souhlasem. Nezřídka se nám stává, že i sám partner dává podněty a tipy na rozšíření sítě v určitém teritoriu. Nejde nám ale o to, za každou cenu maximalizovat počet poboček.

A co podíl pneumatik z vašich zdrojů na celkovém počtu prodaných pneumatik toho kterého místa? To si obvykle franšízové sítě velmi pečlivě hlídají…
U nás existuje zásada, že by 75% pneumatik prodaných na daném prodejním místě mělo pocházet od námi doporučených dodavatelů. S ohledem na již zmíněnou šíři portfolia to však není pro nikoho velký problém.

Můžete blíže objasnit, kde a jak si zajišťujete zdroje pneumatik pro své partnery? A jaké máte postavení jako nákupní subjekt, což bezprostředně souvisí s další otázkou: Jak jste schopni uspokojovat své partnery co do dosahovaných cen?

Celý článek si přečtěte v Pneu revue č. 4/2012
Ilustr. foto

 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz