Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 4 / 22 » Výroba forem v novém

Výroba forem v novém

 
Barum

pondělí, 21. listopadu 2022

Investice do zateplení budov a úspory energií posouvají v otrokovickém Continentalu topnou sezónu. Více než rok trvající rekonstrukce hlavní výroby VFC (Výroba forem Continental) byla završena slavnostním přestřižením pásky. Provoz v nové hale byl spuštěn za účasti managementu firmy Continental. Za centrálu se ho zúčastnili Bernhard Trilken, vedoucí oddělení Výroba a logistika pneumatik, a François Gerard, vedoucí Výroby PLT regionu EMEA. Slavnostního ceremoniálu se dále zúčastnili jednatelé společnosti Libor Láznička a Jan Černošek a také ředitel Výroby forem Continental Ladislav Velič.

 

Stávající hala výroby vulkanizačních forem patří k nejstarším budovám v areálu otrokovické pneumatikárny a takzvaná strojírna je zde umístěna dlouhodobě. Stará hala již nesplňovala předpoklady pro úsporný provoz, proto bylo v průběhu roku 2020 rozhodnuto o její rekonstrukci, mimo jiné aby se stal provoz energeticky úspornějším. Zásadním omezením stavební činnosti ovšem bylo zachování všech nutných provozních činností a nepřerušení výroby. Stavební práce začaly v prvním čtvrtletí roku 2021. Za téměř rok a půl došlo ke kompletnímu zateplení budovy, střechy a zesílení její konstrukce. Další zásadní úpravou byla změna vytápěcího systému z parovodního na teplovodní a montáž šesti vzduchotechnických jednotek, které zabezpečí výměnu vzduchu uvnitř haly. Díky tomu dojde k poklesu teplotního zatížení budovy. Po celý rok zde bude probíhat rekuperace a ventilace vzduchu.

Výroba chce 1300 forem ročně
Aktuálně ve výrobě forem pracuje téměř 400 zaměstnanců a všechny technologické kroky produkce vulkanizačních forem jsou umístěny ve dvou výrobních halách. Nově postavená budova Annex byla slavnostně otevřena na jaře 2018 a nyní je využívána pro SLM (Selective Laser Melting) 3D technologii výroby lamel a segmentů, dále jako dokončovna, kontrola a expedice forem. V rekonstruované výrobní hale jsou umístěna CNC obráběcí centra, technologická příprava výroby a oddělení kvality. Od doby rozjezdu strojů v nové výrobní hale došlo k navýšení výrobních kapacit o stovku vulkanizačních forem pro osobní pláště. V letošním roce jsou požadavky na 1300 forem. K těmto číslům Bernhard Trilken poznamenal: „Jsme rádi, že otrokovická výroba forem má tak dobrou kvalitu a spolu se sesterskými závody AZ v Německu a Horšovském Týně pokrývá 70 % veškerých požadavků na formy všech závodů Continental. Je to důležité pro udržení know-how koncernových produktů.“

Náklady na snížení energetické náročnosti průmyslového objektu a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance činily více než 65 milionů korun. Provedená rekonstrukce splňuje předpoklady pro využití dotačního programu OP-PIK Úspory energií, proto bylo zažádáno o možnou dotaci.

Libor Láznička na závěr všem přítomným zaměstnancům výroby forem poděkoval za trpělivost při rekonstrukci haly, neboť veškeré stavební práce byly prováděny za plného provozu výroby. „Chápu, že zpočátku mohly být obavy z takto široké rekonstrukce při plném provozu haly, ale ve výrobě osobních i nákladních plášťů to takto děláme již více než dvacet let, jsme na to zvyklí a umíme to.“ Rovněž zmínil přínosy provedené rekonstrukce: „Je vidět, že aktuálně investované prostředky do ventilace a vzduchotechniky ve výrobě forem, ale i v hlavní výrobě osobních plášťů se vyplácejí, neboť jsme zatím, a to je 2. listopadu, nezačali topnou sezónu a stále využíváme toto zbytkové teplo pro vytápění všech objektů, šaten i administrativní budovy.“

Ilustrační foto

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz