Pneurevue.cz » Názor z páté strany

Ovlivňují obchodní aktivity zahraničních velkoobchodů výrazně trh s pneumatikami u nás? Máte s nimi nějaké osobní zkušenosti?

 

pátek, 7. září 2018

 

Iva Habnerová, Hebnar pneu Tovéř s. r. o., spolumajitelka

Tuto problematiku posuzujeme z hlediska kategorie nákladních pneumatik. Věřím, že v kategorii těch osobních to může být složitější. Na jedné straně stojí zahraniční velkoobchody, tedy partneři, s letitou historií, odpovědností a dodržováním určité férovosti na trhu. Na druhé straně stojí zahraniční velkoobchody, tzv. střelci, kteří nedokáží udržet rozumnou cenotvorbu nebo zastoupení značky pro určitý region. Další problematikou mohou být machinace s DPH. Tomu všemu je složité konkurovat. Nezbývá než více nabádat výrobce, aby svůj sortiment distribuovali přes spolehlivé kanály a zbytečně nevyhledávali další.Na druhou stranu, konkurenční prostředí je výzva, která eliminuje slabé a posiluje společnosti preferující oficiální a čestné podnikání.

 
 
Milan Hudák, H&P v.o.s., Ostrava-Hrabová, majitel pneuservisu

Milan Hudák, H&P v.o.s., Ostrava-Hrabová, majitel pneuservisu

Domnívám se, že trh s pneumatikami díky zahraničnímu velkoobchodu je ovlivněn. Jsou zde pro nás o něco příznivější ceny, a pokud je zboží v ČR, tak je u nás do druhého dne.

 
 
Václav Smrčka, Autoservis-pneuservis Litice, majitel

Václav Smrčka, Autoservis-pneuservis Litice, majitel

Reklama dokáže ovlivnit jenom lidi bez zkušeností anebo lidi bez vlastního názoru. Je většinou nadsazená a nepravdivá. Určitě znáte reklamu, kde po napití nejmenovaného nápoje lítáte vzduchem a ocitáte se v prostředí ráje. Je to pravda, a komu se to skutečně stalo? Zrovna tak je to i s pneumatikami. Myslím, že by lidé měli věřit kvalitě osvědčených výrobků s tradicí a zkušenostem odborníků, byť i za vyšší cenu, která je pomyslná, ale vrátí se v užitných vlastnostech pneumatik.

 
 
JUDr. Petr Dobeš, Pneu Dobeš, České Budějovice, majitel pneuservisu

JUDr. Petr Dobeš, Pneu Dobeš, České Budějovice, majitel pneuservisu

Spolupracujeme převážně s tuzemskými prodejci pneumatik, s obchodními praktikami a aktivitami zahraničních velkoobchodů jsme tudíž seznámeni ponejvíce v teoretické rovině, a to právě prostřednictvím managementu několika tuzemských partnerských velkoobchodů. Z důvodu zprostředkovanosti těchto informací, nepodložených navíc osobní zkušeností, postrádaly by mé úvahy v této oblasti velkou míru relevance.

 
 
 Marcel Prchala, PROPNEU, s,.r.o., velkoobchod a maloobchod pneu, jednatel

Marcel Prchala, PROPNEU, s,.r.o., velkoobchod a maloobchod pneu, jednatel

Ano, je téměř zákonité, že silní velkoobchodní hráči na trhu s pneumatikami musí ovlivňovat i střed Evropy, kterým dozajista Česká republika je. Je rovněž známo, že někteří velkoobchodníci využívají cenově příznivé skladové areály, které jsou na našem území, a v neposlední řadě i aktivně působí jejich obchodní zástupci na našem trhu nebo dokonce mají již dnes u nás otevřené pobočky. Myslím, že většina českých firem zabývajících se aktivně prodejem pneumatik má ať už pozitivní či negativní zkušenost s těmito velkoobchody.

 
 
 
 

Archiv otázek

 1. Domníváte se, že je možné vymyslet systém fungující spolupráce e-shopů a kamenných obchodů při poskytování servisu zákazníkům, kteří si pneu zakoupili na internetu? Máte s tímto druhem spolupráce nějaké osobní zkušenosti?
 2. Jaký máte názor a případné osobní zkušenosti s existujícím systémem zpětného odběru pneumatik v ČR?
 3. Jak hodnotíte nyní, přibližně v polovině listopadu, průběh letošní zimní sezóny? Je něco, čím se letošní sezóna liší od těch předchozích?
 4. Jak se dle vašich zkušeností změnil za poslední dekádu poměr mezi sezonním předzásobením a dokupem pneumatik v průběhu sezony? Co k poklesu zájmu o předzásobení nejvíce přispělo?
 5. Prodej pneumatik na internetu představuje v České republice podíl cca 30 % z celkových ročních prodejů. V čem spatřujete důvody, že tento podíl je podstatně vyšší než např. v Německu?
 6. Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?
 7. Jak se díváte na aktivity směřující k uzákonění minimální hloubky dezénu letních pneumatik na 3 nebo dokonce na 4 mm? Domníváte se, že jde o smysluplný krok, který by zvýšil bezpečnost silničního provozu, nebo o lobbobvání?
 8. Komplikují, či přímo ohrožují dovozy čínských pneumatik vaše podnikání? Domníváte se, že existují důvody pro nastolení ochranářských opatření na dovoz čínských pneumatik, ať už na úrovni ČR nebo EU?
 9. Jaké máte vlastní nebo zprostředkované zkušenosti s trhem práce v oblasti pneuservisních činností? Jak je těžké získat a udržet si kvalifikovaného zaměstnance?
 10. Jak se podle vás pneuservisy obecně podílejí na „šedé ekonomice“, tedy na nepřiznávání příjmů a neplacení DPH? Myslíte si, že tento problém v budoucnu vyřeší registrační poklady?
 11. Jak velký vliv mají podle vašeho názoru a zkušeností na rozhodování o výběru konkrétní značky a dezénu výsledky testů pneumatik, prováděné např. autokluby či odbornými časopisy?
 12. Jak hodnotíte po čtyřech zimních sezonách důsledky povinné zimní legislativy v oblasti zimních pneuamatik na odvětví? Můžete jmenovat pozitiva i případná negativa, která jste zaznamena(a) při své práci?
 13. Co si myslíte o iniciativě některých předních výrobců pneumatik, kteří nedávno uvedli pneumatiky doporučené „do všech druhů počasí“ od náročných zimních až po typicky letní? Máte obavy, že masová propagace takových produktů může vést k odklonu zákazn
 14. Můžete zhodnotit zimní sezonu 2014/2015 z hlediska poptávky po osobních pneumatikch, její průběh, případná specifika, která jste zaznamenali oproti sezonám jiným, a současně shrnout své prognózy a výhledy na letní sezonu 2015?
 15. Domníváte se, že výrobci pneumatik mají nástroje k tomu, aby uhlídali určitý „cenový koridor“, tj. zabraňovali extrémnímu zlevňování zboží a v podstatě likvidaci obchodních marží?
 16. Používáte pro komunikaci své firmy / značky sociální sítě, zejména Facebook? Pokud ano, můžete stručně shrnout Vaši dosavadní zkušenost? Pokud ne, jaký je Váš názor na tato média a počítáte s nimi pro budoucnost?
 17. Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?
 18. Jak vnímáte ze své pozice rok po nabytí účinnosti dopad tzv. štítkování pneumatik? Kolik času vám štítky berou a jak byste charakterizoval(a) jejich dopad na Vaši práci či podnikání?
 19. Jak se Vám vydařila jarní sezona 2013 a jak odhadujete, že se bude vyvíjet trh v letošní zimní sezoně? Očekáváte spíše růst, stagnaci nebo pokles?
 20. Pociťujete při své práci rostoucí informovanost koncových zákazníků o materiálovém stáří pneumatik a častějším „hlídání“ tohoto parametru při nákupu pneumatik? Domníváte se, že to může obchodníkům a pneuservisům zkomplikovat život?
 21. Pociťujete obecný nadbytek pneumatik na trhu? Domníváte se, že „přeplněné sklady“, které hlásí řada dealerů, povedou k poklesu poptávky a menší ochotě k předzásobení?
 22. Jak by měl podle Vašeho názoru vypadat ideální dodavatel pneumatik pro pneuservis? Jaké hlavní atributy by neměl postrádat?
 23. Domníváte se, že místo původu (výroby) pneumatiky stejné značky a dezénu má vliv na vlastnosti této pneumatiky (např. stejná pneumatika vyrobená v evropském a asijském závodě téže společnosti)? Máte v tomto směru nějaké osobní zkušenosti?
 24. Myslíte si, že při povolování podnikání v oblasti prodeje a servisu pneumatik by měl stát vyžadovat prokázání vzdělání či kvalifikace pro tuto činnost? Nebo postačí nechat tuto oblast na tržních mechanizmech a soukromých subjektech (školení zaměstnav
 25. Jak se Vaše společnost připravuje na nadcházející jarní sezonu v oblasti prodeje / servisu pneumatik. Očekáváte, že nadcházející jarní sezona na českém trhu bude něčím specifická?
 26. Jak hodnotíte schopnost dodavatelů pneumatik v ČR uspokojovat vaše objednávky na dodávky zimních pneu v letošní sezoně? Pokud jste v roli dodavatele, na kolik procent jste letos schopni uspokojit poptávku trhu včetně termínů?
 27. Domníváte se, že nová legislativa v oblasti používání zimních pneumatik výrazně ovlivní trh a poptávku? Učinila nebo učiní Vaše společnost s ohledem na novou legislativu nějaká opatření?
 28. Pociťujete ze svého místa, ať již provozovatele pneuservisu či zástupce výrobce, rostoucí angažovanost autoservisů v pneuservisních činnostech? Pokud jste takovou konkurenci sami pocítili, podnikli jste v tomto směru nějaká opatření?
 29. Můžete z pohledu Vaší firmy zhodnotit sezonu prodeje zimních pneumatik 2010/11? Existuje něco, čím se odlišovala od sezon předešlých?

 
 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz