Pneurevue.cz » Názor z páté strany

Promítli jste celkový cenový růst v Česku do vašich pneu/autoservisních prací a pokud ano, v jaké míře? Registrujete růst cen také u produktů, ať již pneumatik, nebo vybavení dílny čí spotřebního materiálu?

 

úterý, 30. listopadu 2021

Romana Černá, CZ VEHA, s.r.o., Brno

Romana Černá, CZ VEHA, s.r.o., Brno

Cenový nárůst servisních prací proběhl pro zimní sezónu v minimální výši. Další cenový růst servisních úkonů budeme muset realizovat od 1. 12. 2021 v návaznosti na zvýšení cen energií. Co se týká pneumatik, zde probíhá postupné zvyšování cen po celý rok 2021 – dodavatelé avizují další zvyšování cen, a to zatím jen s ohledem na cenu vstupních materiálů, nikoli ve vazbě na zvýšení cen energií. Zdražování jde napříč všemi segmenty: pneumatiky i spotřební materiál. V současné době je větší problém nedostatek pneumatik na trhu – dle vyjádření některých výrobců bude tato situace přetrvávat i v roce 2022. Přeji všem, aby se tento kolotoč zdražování a nedostatku všeho zastavil a trh se stabilizoval.

 
 
Antonín Matys, AutoCentrum ČR s.r.o., Praha

Antonín Matys, AutoCentrum ČR s.r.o., Praha

Ano, jednoznačně. Nebylo na co čekat a jsem rád, že jsme to od 1. října udělali. V opačném případě bychom si zadělali na pořádný problém, jelikož to, co se děje s náklady, je nevídané. Věřím, že k tomu přistoupila většina servisů a budou tak schopni pokrýt náklady, které nám všem extrémně narostly. V současné době jsem přesvědčen, že pro udržení fungující firmy budeme muset toto téma v příštím roce opět otevřít. To, co se odehrává ve státní sféře a mzdách jejich zaměstnanců, je neuvěřitelné a my na to pochopitelně musíme reagovat, stejně jako na nepředvídatelný vývoj cen ve světě energií. Teď všichni čekáme, jaká přijdou nová daňová opatření, která vším ještě pořádně zamíchají.

 
 
Lukáš Jirouch, Pneuservis Jirouch, Kladno

Lukáš Jirouch, Pneuservis Jirouch, Kladno

Ano, cenový růst našich prací kvůli celkovému zvyšování nákladů se u nás promítl, jednak kvůli navýšení mezd zaměstnanců, ale také kvůli vyšším nákladům všeho od energií, revizí, kalibrací strojů až po úklidové prostředky. V průměru jsme zdražili práci o 10–15 %. Ano, registruji vyšší ceny pneumatik jen proto, že se v tom pohybuji každý den, ale zákazník, který si kupoval pneumatiky před dvěma nebo třemi lety, si sotva pamatuje, co má za značku pneumatik, natožpak kolik stály. Takže zdražení pneumatik u našich zákazníků nehraje žádnou roli, spíše se ptají na ceny prací. Co se týče cen spotřebního materiálu, tak se navýšil, ale proto jsme zdražili, tak to prostě je a každý z nás to musí pochopit. Co se týče vybavení dílny, nevím, nic dražšího jsme poslední rok nepořizovali, investici chystáme až na únor 2022.

 
 
Zdeněk Ševčík MBA, TASY s.r.o., Brno

Zdeněk Ševčík MBA, TASY s.r.o., Brno

Zdražování obecně nabralo v Česku na rychlosti, inflace vyskočila a růst cen může pokračovat i v dalších měsících. Nyní roste cena energií a pohonných hmot. Cena pneumatik roste, i vybavení dílny, stroje jsou dražší. Nenapadá mě obor, kterého by se současné zdražování nedotklo. Mimo uvedené zdražování jde ruku v ruce trh práce. Ten je dlouhodobě přehřátý a sehnat kohokoliv na doplnění našich prodejen, servisů nebo skladu je de facto nemožné. Proto je nutné na tuto situaci reagovat a promítnout navýšení všech nákladů i na straně našich cen. Cena práce a služeb musí reflektovat dění kolem nás a odrážet reálné náklady. U pneumatik je dle mě nutné pečlivě vybírat výrobce či dodavatele pneu tak, aby svou cenovou politikou zajistil naše obchodní marže na takové výši, která umožní rozvoj naší firmy.

 
 
Petr Matěj, Pneucentrum Matěj Bludov, s.r.o., Bludov

Petr Matěj, Pneucentrum Matěj Bludov, s.r.o., Bludov

Podnikáme od roku 1990 a po celou dobu se cena za naše služby zvedala v případě většího nároku ve výdajových položkách. Když to vezmu za posledních deset let, tak jsme zvedali cenu za práci v pneuservisu a autoservisu čtyřikrát. Na pneuservisu jsme zvýšili za toto období cenu asi o 50 % a na autoservisu asi o 65 %. Tím, že to bylo takto rozložené, to nebylo pro zákazníky tak strašně citelné. Ceny musí odpovídat poskytovaným službám, kvalitě, rychlosti, a samozřejmě cenovou politiku děláme i s ohledem na konkurenci. V současné době znovu nastává otázka, jak promítnout cenový šok za energie a platby do našich cen. Ceny budeme upravovat po novém roce řádově o 10–15 %. Adekvátně zvedáme i mzdy a bonusové odměny našich zaměstnanců. Na závěr bych rád popřál všem v naší branží pevné zdraví a hodně věrných a spokojených zákazníků. V roce 2022 bude přece líp!

 
 
 
 

Archiv otázek

 1. Jak se připravujete na letošní zimní „přezouvací“ sezónu a co od ní očekáváte?
 2. Jaký význam přikládáte prodejnímu rozhovoru se zákazníkem a jak z vaší zkušenosti dokáže ovlivnit jeho rozhodnutí? Školíte své zaměstnance v tomto směru?
 3. Jak hodnotíte rok 2020 z hlediska vašeho podnikání, jak jste spokojeni s jeho výsledky a jak se bude podle vašeho názoru vyvíjet pneu(servisní) odvětví v České republice letos?
 4. Jak vnímáte cenovou úroveň zimních pneumatik v letošní sezoně? Domníváte se, že došlo k nějakým změnám, a pokud ano, v jakém směru?
 5. Někteří velcí výrobci pneumatik testují on-line platformy na prodej pneu koncovým uživatelům. Domníváte se, že se tento způsob prodeje může v budoucnu prosadit a zúžit tak prostor pro dealery?
 6. Jak jste pracovně prožili posledních šest týdnů od nástupu opatření proti epidemii Covid-19 a jaký očekáváte vývoj odvětví do začátku léta?
 7. Letošní zima vykazuje extrémně mírnou tvář, alespoň k datu této ankety, kterou je začátek února. Domníváte se, že pokud tento trend bude pokračovat i v příštích letech, může to výrazně ovlivnit pneuservisní obor?
 8. V čem vidíte hlavní role přímých obchodních zastoupení nejvýznamnějších světových výrobců pneumatik na místním trhu? Jak hodnotíte dle vašich zkušeností jejich působení?
 9. Jsou podle vás franšízové koncepty působící v Česku dobrým řešením pro pneuservisní podnikání?
 10. Domníváte se, že by pneuservisy měly při poskytování servisu pneumatik zohledňovat skutečnost, zda si zákazník pneumatiky koupil na místě servisu nebo si je přivezl?
 11. Jak moc zasáhla podle vás do činnosti pneuservisu povinná legislativa v oblasti TPMS? Domníváte se, že se naplnilo či plní očekávání, že se TPMS stane významným dodatečným zdrojem obratu a příjmů pneuservisu?
 12. Máte zkušenosti s podporou prodeje prostřednictvím drobných dárků pro koncové zákazníky , které poskytují výhradní zástupci značek? Myslíte si, že taková podpora prodeje je účinná?
 13. Ovlivňují obchodní aktivity zahraničních velkoobchodů výrazně trh s pneumatikami u nás? Máte s nimi nějaké osobní zkušenosti?
 14. Domníváte se, že je možné vymyslet systém fungující spolupráce e-shopů a kamenných obchodů při poskytování servisu zákazníkům, kteří si pneu zakoupili na internetu? Máte s tímto druhem spolupráce nějaké osobní zkušenosti?
 15. Jaký máte názor a případné osobní zkušenosti s existujícím systémem zpětného odběru pneumatik v ČR?
 16. Jak hodnotíte nyní, přibližně v polovině listopadu, průběh letošní zimní sezóny? Je něco, čím se letošní sezóna liší od těch předchozích?
 17. Jak se dle vašich zkušeností změnil za poslední dekádu poměr mezi sezonním předzásobením a dokupem pneumatik v průběhu sezony? Co k poklesu zájmu o předzásobení nejvíce přispělo?
 18. Prodej pneumatik na internetu představuje v České republice podíl cca 30 % z celkových ročních prodejů. V čem spatřujete důvody, že tento podíl je podstatně vyšší než např. v Německu?
 19. Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?
 20. Jak se díváte na aktivity směřující k uzákonění minimální hloubky dezénu letních pneumatik na 3 nebo dokonce na 4 mm? Domníváte se, že jde o smysluplný krok, který by zvýšil bezpečnost silničního provozu, nebo o lobbobvání?
 21. Komplikují, či přímo ohrožují dovozy čínských pneumatik vaše podnikání? Domníváte se, že existují důvody pro nastolení ochranářských opatření na dovoz čínských pneumatik, ať už na úrovni ČR nebo EU?
 22. Jaké máte vlastní nebo zprostředkované zkušenosti s trhem práce v oblasti pneuservisních činností? Jak je těžké získat a udržet si kvalifikovaného zaměstnance?
 23. Jak se podle vás pneuservisy obecně podílejí na „šedé ekonomice“, tedy na nepřiznávání příjmů a neplacení DPH? Myslíte si, že tento problém v budoucnu vyřeší registrační poklady?
 24. Jak velký vliv mají podle vašeho názoru a zkušeností na rozhodování o výběru konkrétní značky a dezénu výsledky testů pneumatik, prováděné např. autokluby či odbornými časopisy?
 25. Jak hodnotíte po čtyřech zimních sezonách důsledky povinné zimní legislativy v oblasti zimních pneuamatik na odvětví? Můžete jmenovat pozitiva i případná negativa, která jste zaznamena(a) při své práci?
 26. Co si myslíte o iniciativě některých předních výrobců pneumatik, kteří nedávno uvedli pneumatiky doporučené „do všech druhů počasí“ od náročných zimních až po typicky letní? Máte obavy, že masová propagace takových produktů může vést k odklonu zákazn
 27. Můžete zhodnotit zimní sezonu 2014/2015 z hlediska poptávky po osobních pneumatikch, její průběh, případná specifika, která jste zaznamenali oproti sezonám jiným, a současně shrnout své prognózy a výhledy na letní sezonu 2015?
 28. Domníváte se, že výrobci pneumatik mají nástroje k tomu, aby uhlídali určitý „cenový koridor“, tj. zabraňovali extrémnímu zlevňování zboží a v podstatě likvidaci obchodních marží?
 29. Používáte pro komunikaci své firmy / značky sociální sítě, zejména Facebook? Pokud ano, můžete stručně shrnout Vaši dosavadní zkušenost? Pokud ne, jaký je Váš názor na tato média a počítáte s nimi pro budoucnost?
 30. Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?
 31. Jak vnímáte ze své pozice rok po nabytí účinnosti dopad tzv. štítkování pneumatik? Kolik času vám štítky berou a jak byste charakterizoval(a) jejich dopad na Vaši práci či podnikání?
 32. Jak se Vám vydařila jarní sezona 2013 a jak odhadujete, že se bude vyvíjet trh v letošní zimní sezoně? Očekáváte spíše růst, stagnaci nebo pokles?
 33. Pociťujete při své práci rostoucí informovanost koncových zákazníků o materiálovém stáří pneumatik a častějším „hlídání“ tohoto parametru při nákupu pneumatik? Domníváte se, že to může obchodníkům a pneuservisům zkomplikovat život?
 34. Pociťujete obecný nadbytek pneumatik na trhu? Domníváte se, že „přeplněné sklady“, které hlásí řada dealerů, povedou k poklesu poptávky a menší ochotě k předzásobení?
 35. Jak by měl podle Vašeho názoru vypadat ideální dodavatel pneumatik pro pneuservis? Jaké hlavní atributy by neměl postrádat?
 36. Domníváte se, že místo původu (výroby) pneumatiky stejné značky a dezénu má vliv na vlastnosti této pneumatiky (např. stejná pneumatika vyrobená v evropském a asijském závodě téže společnosti)? Máte v tomto směru nějaké osobní zkušenosti?
 37. Myslíte si, že při povolování podnikání v oblasti prodeje a servisu pneumatik by měl stát vyžadovat prokázání vzdělání či kvalifikace pro tuto činnost? Nebo postačí nechat tuto oblast na tržních mechanizmech a soukromých subjektech (školení zaměstnav
 38. Jak se Vaše společnost připravuje na nadcházející jarní sezonu v oblasti prodeje / servisu pneumatik. Očekáváte, že nadcházející jarní sezona na českém trhu bude něčím specifická?
 39. Jak hodnotíte schopnost dodavatelů pneumatik v ČR uspokojovat vaše objednávky na dodávky zimních pneu v letošní sezoně? Pokud jste v roli dodavatele, na kolik procent jste letos schopni uspokojit poptávku trhu včetně termínů?
 40. Domníváte se, že nová legislativa v oblasti používání zimních pneumatik výrazně ovlivní trh a poptávku? Učinila nebo učiní Vaše společnost s ohledem na novou legislativu nějaká opatření?
 41. Pociťujete ze svého místa, ať již provozovatele pneuservisu či zástupce výrobce, rostoucí angažovanost autoservisů v pneuservisních činnostech? Pokud jste takovou konkurenci sami pocítili, podnikli jste v tomto směru nějaká opatření?
 42. Můžete z pohledu Vaší firmy zhodnotit sezonu prodeje zimních pneumatik 2010/11? Existuje něco, čím se odlišovala od sezon předešlých?

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz