Pneurevue.cz » Názor z páté strany

Jaký máte názor a případné osobní zkušenosti s existujícím systémem zpětného odběru pneumatik v ČR?

 

pátek, 2. března 2018

 Iva Hebnarová, Hebnar pneu Tovéř s. r. o., spolumajitelka

Iva Hebnarová, Hebnar pneu Tovéř s. r. o., spolumajitelka

Jako největší dovozce ekonomické kategorie nákladních a průmyslových pneumatik v ČR jsme se v souladu s § 38 zákona o odpadech stali za rok 2013 osobou povinnou. Využíváme individuálního plnění, a to pro dvě hlavní výhody - poloviční náklady a rychlá reakční doba společnosti, zajišťující sběr tohoto odpadu. Ročně uvádíme na trh kolem 1400 tun pneumatik a tím se dostávám k pověstnému významu „uvést na trh“. Co s pneumatikami, které dovezete, a zůstanou na skladě? Po polemice s Ministerstvem životního prostředí vycházíme z nejnáročnější varianty, takže likvidujeme všem našim obchodním partnerům, všem konsignantům, každému uživateli vozidla či pracovního stroje, na kterého narazíme a někdy musíme být i mnohem kreativnější, abychom fyzicky splnili zákonem stanovený limit 35%. Vidíme realitu a známe sebevědomý plán odpadového hospodářství ČR od roku 2020 cíl zpětného odběru pneumatik 80%. Proč se vymýšlí už jinde vymyšlené a raději se nezabýváme důležitějšími tématy, jako DPH z nezaplacených faktur, zveřejňování ekonomik společností, se kterými obchodujeme, nebo teď velice aktuální téma antidumping? Abychom my, podnikatelé, mohli skutečně podnikat.

 
 
 Milan Hudák, H&P v.o.s., Ostrava-Hrabová, majitel pneuservisu

Milan Hudák, H&P v.o.s., Ostrava-Hrabová, majitel pneuservisu

Dlouhou dobu jsme zpětný odběr pneu zajišťovali přes firmu TASY Brno. Bylo to bezproblémové, přistavili nám kontejner a ten také co nejdříve po naplnění odváželi a zároveň přistavili prázdný. Pár let zpět jsme smlouvu, víceméně nebyla jiná možnost, uzavřeli s větší firmou, která tak rychlá na odvoz není. A navíc nám zrovna tento týden sdělila, že kontejner nám přistavovat nebude, neboť roční svoz je menší, než by se jí vyplatil. Ne že by nám použité pneumatiky neodvezli, ale budeme muset opotřebené pneumatiky skladovat na nějaké hromadě v našem areálu a potom ty samé pneumatiky z té „hromady“ opět brát do ruky a dávat je do jejich kontejneru. Ten samozřejmě přivezou až po našem objednání, kdy budeme mít dostatečné množství odpadních pneumatik na z jejich pohledu smysluplný svoz. Takže z našeho pohledu vzniká zbytečný problém. Možná by nebylo na škodu, kdyby při zajišťování odběratele pro zákonem stanovený svoz použitých pneumatik někdo myslel i na menší podnikatele.

 
 
Václav Smrčka, Autoservis-pneuservis Litice, majitel

Václav Smrčka, Autoservis-pneuservis Litice, majitel

Pro naší firmu byl dříve systém zpětného odběru pneumatik vyhovující, protože každý týden mi dodavatelé vyvezli zpět po menších dávkách všechny opotřebené kostry pneumatik, které se zde běžnou denní činností nashromáždily. Nyní lze říci, že zpětný odběr také nemá žádné zásadní problémy, ale odběratel ELTMA zcela logicky po nás požaduje větší množství, aby se jim vyplatilo přijet. Možná tady by byly rezervy pro zlepšování organizace svozu, který by dovolil v ekonomicky přijatelných podmínkách odvoz i menšího množství opotřebených koster pneumatik. Od chvíle, kdy objednám odvoz pneumatik, trvá přibližně 10 dnů, než přijedou, a to mám pro ně potom připravený skoro plný kontejner. Takže pro mě je mezi původním a novým systémem patrná jen jediná změna, a to, že se na dvoře vytváří velká hromada starých použitých pneumatik, která v určitých intervalech zase mizí.

 
 
 JUDr. Petr Dobeš, Pneu Dobeš, České Budějovice, majitel pneuservisu

JUDr. Petr Dobeš, Pneu Dobeš, České Budějovice, majitel pneuservisu

Mám-li tedy v krátkosti uvést naše zkušenosti se zákonem o odpadech, potažmo přímo s povinností zpětného odběru opotřebených pneumatik, k tomuto bych mohl uvést snad jenom následující: posledních dvacet let v naší provozovně uplatňujeme způsob bezplatného zpětného odběru opotřebených pneumatik od našich zákazníků, a to ve stejném počtu, v jakém si od nás zakoupí nové pneumatiky. Při žádosti o likvidaci pneumatik bez zakoupení nových je zákazník poučen o možnosti jejich bezplatné likvidace ve sběrném dvoře, který je od naší provozovny vzdálen přibližně jeden kilometr. Zákonná úprava této problematiky nám tedy v praxi nepůsobí žádné komplikace a dnešní stav považujeme za naprosto funkční.

 
 
Marcel Prchala, PROPNEU, s,.r.o., velkoobchod a maloobchod pneu, jednatel

Marcel Prchala, PROPNEU, s,.r.o., velkoobchod a maloobchod pneu, jednatel

Ohledně zpětného odběru pneumatik již bylo řečeno hodně, ale obecně si myslím, že je dobře, že existuje systém, respektive zákon, který stanovuje pravidla, která by měla platit pro všechny povinné osoby, tedy dovozce pneumatik, stejně. Co mě spíše zaráží, je to, že povinná hodnota likvidace se ze stávajících 35% má do budoucna navýšit až na hodnotu 80% objemu dovezených pneumatik. V tomto případě se nepamatuje na specializované dovozce, kam řadím i naši společnost, která je zaměřena na OTR/EM, industriálních a agro pneumatiky pro zemní stroje a zemědělskou techniku, kde může pneumatika na stroji pracovat i několik let. V tomto případě bude hodnota 80% pro nás kritická a momentálně si nedovedu představit, zda bude možné toto kritérium každoročně naplnit, alespoň ne již individuálním způsobem a kolektivní řešení bude myslím nezbytné. Kritéria, i ta současná, by měla být stanovována s rozumem.

 
 
 
 

Archiv otázek

 1. Jak hodnotíte nyní, přibližně v polovině listopadu, průběh letošní zimní sezóny? Je něco, čím se letošní sezóna liší od těch předchozích?
 2. Jak se dle vašich zkušeností změnil za poslední dekádu poměr mezi sezonním předzásobením a dokupem pneumatik v průběhu sezony? Co k poklesu zájmu o předzásobení nejvíce přispělo?
 3. Prodej pneumatik na internetu představuje v České republice podíl cca 30 % z celkových ročních prodejů. V čem spatřujete důvody, že tento podíl je podstatně vyšší než např. v Německu?
 4. Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?
 5. Jak se díváte na aktivity směřující k uzákonění minimální hloubky dezénu letních pneumatik na 3 nebo dokonce na 4 mm? Domníváte se, že jde o smysluplný krok, který by zvýšil bezpečnost silničního provozu, nebo o lobbobvání?
 6. Komplikují, či přímo ohrožují dovozy čínských pneumatik vaše podnikání? Domníváte se, že existují důvody pro nastolení ochranářských opatření na dovoz čínských pneumatik, ať už na úrovni ČR nebo EU?
 7. Jaké máte vlastní nebo zprostředkované zkušenosti s trhem práce v oblasti pneuservisních činností? Jak je těžké získat a udržet si kvalifikovaného zaměstnance?
 8. Jak se podle vás pneuservisy obecně podílejí na „šedé ekonomice“, tedy na nepřiznávání příjmů a neplacení DPH? Myslíte si, že tento problém v budoucnu vyřeší registrační poklady?
 9. Jak velký vliv mají podle vašeho názoru a zkušeností na rozhodování o výběru konkrétní značky a dezénu výsledky testů pneumatik, prováděné např. autokluby či odbornými časopisy?
 10. Jak hodnotíte po čtyřech zimních sezonách důsledky povinné zimní legislativy v oblasti zimních pneuamatik na odvětví? Můžete jmenovat pozitiva i případná negativa, která jste zaznamena(a) při své práci?
 11. Co si myslíte o iniciativě některých předních výrobců pneumatik, kteří nedávno uvedli pneumatiky doporučené „do všech druhů počasí“ od náročných zimních až po typicky letní? Máte obavy, že masová propagace takových produktů může vést k odklonu zákazn
 12. Můžete zhodnotit zimní sezonu 2014/2015 z hlediska poptávky po osobních pneumatikch, její průběh, případná specifika, která jste zaznamenali oproti sezonám jiným, a současně shrnout své prognózy a výhledy na letní sezonu 2015?
 13. Domníváte se, že výrobci pneumatik mají nástroje k tomu, aby uhlídali určitý „cenový koridor“, tj. zabraňovali extrémnímu zlevňování zboží a v podstatě likvidaci obchodních marží?
 14. Používáte pro komunikaci své firmy / značky sociální sítě, zejména Facebook? Pokud ano, můžete stručně shrnout Vaši dosavadní zkušenost? Pokud ne, jaký je Váš názor na tato média a počítáte s nimi pro budoucnost?
 15. Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?
 16. Jak vnímáte ze své pozice rok po nabytí účinnosti dopad tzv. štítkování pneumatik? Kolik času vám štítky berou a jak byste charakterizoval(a) jejich dopad na Vaši práci či podnikání?
 17. Jak se Vám vydařila jarní sezona 2013 a jak odhadujete, že se bude vyvíjet trh v letošní zimní sezoně? Očekáváte spíše růst, stagnaci nebo pokles?
 18. Pociťujete při své práci rostoucí informovanost koncových zákazníků o materiálovém stáří pneumatik a častějším „hlídání“ tohoto parametru při nákupu pneumatik? Domníváte se, že to může obchodníkům a pneuservisům zkomplikovat život?
 19. Pociťujete obecný nadbytek pneumatik na trhu? Domníváte se, že „přeplněné sklady“, které hlásí řada dealerů, povedou k poklesu poptávky a menší ochotě k předzásobení?
 20. Jak by měl podle Vašeho názoru vypadat ideální dodavatel pneumatik pro pneuservis? Jaké hlavní atributy by neměl postrádat?
 21. Domníváte se, že místo původu (výroby) pneumatiky stejné značky a dezénu má vliv na vlastnosti této pneumatiky (např. stejná pneumatika vyrobená v evropském a asijském závodě téže společnosti)? Máte v tomto směru nějaké osobní zkušenosti?
 22. Myslíte si, že při povolování podnikání v oblasti prodeje a servisu pneumatik by měl stát vyžadovat prokázání vzdělání či kvalifikace pro tuto činnost? Nebo postačí nechat tuto oblast na tržních mechanizmech a soukromých subjektech (školení zaměstnav
 23. Jak se Vaše společnost připravuje na nadcházející jarní sezonu v oblasti prodeje / servisu pneumatik. Očekáváte, že nadcházející jarní sezona na českém trhu bude něčím specifická?
 24. Jak hodnotíte schopnost dodavatelů pneumatik v ČR uspokojovat vaše objednávky na dodávky zimních pneu v letošní sezoně? Pokud jste v roli dodavatele, na kolik procent jste letos schopni uspokojit poptávku trhu včetně termínů?
 25. Domníváte se, že nová legislativa v oblasti používání zimních pneumatik výrazně ovlivní trh a poptávku? Učinila nebo učiní Vaše společnost s ohledem na novou legislativu nějaká opatření?
 26. Pociťujete ze svého místa, ať již provozovatele pneuservisu či zástupce výrobce, rostoucí angažovanost autoservisů v pneuservisních činnostech? Pokud jste takovou konkurenci sami pocítili, podnikli jste v tomto směru nějaká opatření?
 27. Můžete z pohledu Vaší firmy zhodnotit sezonu prodeje zimních pneumatik 2010/11? Existuje něco, čím se odlišovala od sezon předešlých?

 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz