Pneurevue.cz » Názor z páté strany

Jak moc zasáhla podle vás do činnosti pneuservisu povinná legislativa v oblasti TPMS? Domníváte se, že se naplnilo či plní očekávání, že se TPMS stane významným dodatečným zdrojem obratu a příjmů pneuservisu?

 

úterý, 12. března 2019

Hana Slavíková, vedoucí provozovny FirstStop, SQS, spol. s r.o., Brno

Hana Slavíková, vedoucí provozovny FirstStop, SQS, spol. s r.o., Brno

Nijak výrazně nezasáhla, naše očekávání se nenaplnilo a domnívám se, že se ani nestane významným dodatečným zdrojem obratů a příjmů pneuservisů, a to i přes skutečnost, že zavedení kontroly tlaku v pneumatikách, obzvlášť pomocí přímého systému TPMS, je nesporným bezpečnostním přínosem. Díky nevýhodám, jako jsou například vyšší pořizovací cena na letní i zimní sady, vícenáklady při kontrolách senzorů, problémy se spárováním s řídicí jednotkou pomocí diagnostiky, riziko poničení ventilu u nízkoprofilových pneu atd., si myslím, že převládne jednoduchý a bezúdržbový nepřímý systém kontroly tlaku přímo ve vozidle. Tento nepřímý systém kontroly tlaku, který se využívá např. na vozidlech VW, Škoda, Audi, SEAT, BMW i Mercedes-Benz, reaguje na základě změny rychlosti otáček snímané čidly ESP nebo ABS a řídicí jednotka pak vyhodnotí defekt aktivací kontrolky na palubní desce, přesto však odhalí defekt pomaleji než přímý systém TPMS.

 
 
Petr Baar, obchodní manažer, AM PNEU s.r.o., Ostrava

Petr Baar, obchodní manažer, AM PNEU s.r.o., Ostrava

Auta s TPMS výrazně ovlivnila pneuservisní branži. Majitelé pneuservisů, kteří budují své jméno na kvalitních službách, dokoupili potřebné vybavení, nechali se proškolit a zase jsou o kousek šikovnější než ti od vedle s nedostatečným vybavením a zkušenostmi. Stále více se „rozevírají nůžky“ mezi kvalitními a amatérskými pneuservisy. TPMS se stalo dodatečným zdrojem příjmu, ale podle mě není často dostatečně naceněno. Servisy profitují z prodeje ventilů a pouze ti šikovní a odvážní i z vyšší ceny práce s tím spojené.

 
 
Mikuláš Erdélyi, manažer pro rozvoj služeb CZ/SK, síť BestDrive

Mikuláš Erdélyi, manažer pro rozvoj služeb CZ/SK, síť BestDrive

Je dobré, že jste otázku rozdělili do dvou, protože do hry vstupují dvě roviny. Co se týče servisu, s příchodem TPMS došlo u vozidel s aktivním systémem monitorování tlaku v pneumatikách k výraznému prodloužení času potřebnému na výkon pneuservisních prací. Existuje velká nejednotnost používaných senzorů a různorodost způsobu aktivace, což zapříčiňuje výrazné zdržení při vykonávání pneuservisu. Další náklady nám samozřejmě vznikají kvůli nutnosti neustálého vzdělávání našeho personálu v této problematice, nákupem nových technologií, které jsou potřebné k vykonávání prací na monitorovacích systémech a samozřejmě udržování aktuální databáze. Co se týče dodatečného příjmu, jsme obchodní společnost, takže jsme svou strategii pochopitelně nastavili takovým způsobem, abychom z prodeje TPMS a služeb s tím spojených vytvářeli zisk. V konečném součtu, pokud se na problematiku podíváme jako na proces celé zakázky, tak se dodatečný obrat z TPMS ztrácí kvůli nižšímu počtu vozidel, která jsme schopni servisovat.

 
 
Michał Gomul, obchodní ředitel, Latex Opony, Opole, Polsko

Michał Gomul, obchodní ředitel, Latex Opony, Opole, Polsko

Všiml jsem si, že jsou stále servisy, které vnímají zavedení TPMS jako problém pro servis. Ale když se podívají blíž, začínají chápat, že se jedná o příležitost. Když prodávají kolo, vydělají nejen na pneumatice a ráfku, ale také na povinných čidlech – a ty jsou rovněž zdrojem zisku, ne-li větším než pneumatiky. Stojí za zmínku, že někteří zákazníci mají respekt a obávají se nákupu čidel na internetu, raději volí profesionální servis, který čidla doporučí a namontuje. Za poslední dva roky jsme svědky velkých změn na trhu. Stále více firem vidí potenciál v prodeji a servisu čidel. Naše společnost nabízí široký sortiment univerzálních čidel, opravárenských sad i diagnostických zařízení pro TPMS. A samozřejmě i poradenství.

 
 
Martin Klejna, majitel, Xpress pneu s.r.o., Hradec Králové

Martin Klejna, majitel, Xpress pneu s.r.o., Hradec Králové

Povinná legislativa v oblasti TPMS určitě zasáhla do činnosti pneuservisů. Na TPMS se jistě dá pohlížet jako na další zdroj příjmů. Bohužel to s sebou nese značné množství komplikací. Pro práci pneuservisu je důležitá rychlost a množství přezutých kol. Přítomnost elektronických ventilů znamená v mnohých případech tzv. kódování do řídicí jednotky nebo samotnou montáž ventilu, a to vše způsobuje značné zpomalení naší práce. Dále to může znamenat snížení prodeje disků. Majitelé vozů nechtějí druhou sadu kol, která je o mnoho dražší z důvodu TPMS. To pro pneuservis znamená i vynaložení nákladů na pořízení potřebných diagnostických zařízení, školení zaměstnanců a nutné základní skladové zásoby ventilů a senzorů. Přínos vidím pouze ve varovné kontrolce na palubní desce, která donutí řidiče při snížení tlaku ke kontrole.

 
 
 
 

Archiv otázek

 1. Máte zkušenosti s podporou prodeje prostřednictvím drobných dárků pro koncové zákazníky , které poskytují výhradní zástupci značek? Myslíte si, že taková podpora prodeje je účinná?
 2. Ovlivňují obchodní aktivity zahraničních velkoobchodů výrazně trh s pneumatikami u nás? Máte s nimi nějaké osobní zkušenosti?
 3. Domníváte se, že je možné vymyslet systém fungující spolupráce e-shopů a kamenných obchodů při poskytování servisu zákazníkům, kteří si pneu zakoupili na internetu? Máte s tímto druhem spolupráce nějaké osobní zkušenosti?
 4. Jaký máte názor a případné osobní zkušenosti s existujícím systémem zpětného odběru pneumatik v ČR?
 5. Jak hodnotíte nyní, přibližně v polovině listopadu, průběh letošní zimní sezóny? Je něco, čím se letošní sezóna liší od těch předchozích?
 6. Jak se dle vašich zkušeností změnil za poslední dekádu poměr mezi sezonním předzásobením a dokupem pneumatik v průběhu sezony? Co k poklesu zájmu o předzásobení nejvíce přispělo?
 7. Prodej pneumatik na internetu představuje v České republice podíl cca 30 % z celkových ročních prodejů. V čem spatřujete důvody, že tento podíl je podstatně vyšší než např. v Německu?
 8. Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?
 9. Jak se díváte na aktivity směřující k uzákonění minimální hloubky dezénu letních pneumatik na 3 nebo dokonce na 4 mm? Domníváte se, že jde o smysluplný krok, který by zvýšil bezpečnost silničního provozu, nebo o lobbobvání?
 10. Komplikují, či přímo ohrožují dovozy čínských pneumatik vaše podnikání? Domníváte se, že existují důvody pro nastolení ochranářských opatření na dovoz čínských pneumatik, ať už na úrovni ČR nebo EU?
 11. Jaké máte vlastní nebo zprostředkované zkušenosti s trhem práce v oblasti pneuservisních činností? Jak je těžké získat a udržet si kvalifikovaného zaměstnance?
 12. Jak se podle vás pneuservisy obecně podílejí na „šedé ekonomice“, tedy na nepřiznávání příjmů a neplacení DPH? Myslíte si, že tento problém v budoucnu vyřeší registrační poklady?
 13. Jak velký vliv mají podle vašeho názoru a zkušeností na rozhodování o výběru konkrétní značky a dezénu výsledky testů pneumatik, prováděné např. autokluby či odbornými časopisy?
 14. Jak hodnotíte po čtyřech zimních sezonách důsledky povinné zimní legislativy v oblasti zimních pneuamatik na odvětví? Můžete jmenovat pozitiva i případná negativa, která jste zaznamena(a) při své práci?
 15. Co si myslíte o iniciativě některých předních výrobců pneumatik, kteří nedávno uvedli pneumatiky doporučené „do všech druhů počasí“ od náročných zimních až po typicky letní? Máte obavy, že masová propagace takových produktů může vést k odklonu zákazn
 16. Můžete zhodnotit zimní sezonu 2014/2015 z hlediska poptávky po osobních pneumatikch, její průběh, případná specifika, která jste zaznamenali oproti sezonám jiným, a současně shrnout své prognózy a výhledy na letní sezonu 2015?
 17. Domníváte se, že výrobci pneumatik mají nástroje k tomu, aby uhlídali určitý „cenový koridor“, tj. zabraňovali extrémnímu zlevňování zboží a v podstatě likvidaci obchodních marží?
 18. Používáte pro komunikaci své firmy / značky sociální sítě, zejména Facebook? Pokud ano, můžete stručně shrnout Vaši dosavadní zkušenost? Pokud ne, jaký je Váš názor na tato média a počítáte s nimi pro budoucnost?
 19. Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?
 20. Jak vnímáte ze své pozice rok po nabytí účinnosti dopad tzv. štítkování pneumatik? Kolik času vám štítky berou a jak byste charakterizoval(a) jejich dopad na Vaši práci či podnikání?
 21. Jak se Vám vydařila jarní sezona 2013 a jak odhadujete, že se bude vyvíjet trh v letošní zimní sezoně? Očekáváte spíše růst, stagnaci nebo pokles?
 22. Pociťujete při své práci rostoucí informovanost koncových zákazníků o materiálovém stáří pneumatik a častějším „hlídání“ tohoto parametru při nákupu pneumatik? Domníváte se, že to může obchodníkům a pneuservisům zkomplikovat život?
 23. Pociťujete obecný nadbytek pneumatik na trhu? Domníváte se, že „přeplněné sklady“, které hlásí řada dealerů, povedou k poklesu poptávky a menší ochotě k předzásobení?
 24. Jak by měl podle Vašeho názoru vypadat ideální dodavatel pneumatik pro pneuservis? Jaké hlavní atributy by neměl postrádat?
 25. Domníváte se, že místo původu (výroby) pneumatiky stejné značky a dezénu má vliv na vlastnosti této pneumatiky (např. stejná pneumatika vyrobená v evropském a asijském závodě téže společnosti)? Máte v tomto směru nějaké osobní zkušenosti?
 26. Myslíte si, že při povolování podnikání v oblasti prodeje a servisu pneumatik by měl stát vyžadovat prokázání vzdělání či kvalifikace pro tuto činnost? Nebo postačí nechat tuto oblast na tržních mechanizmech a soukromých subjektech (školení zaměstnav
 27. Jak se Vaše společnost připravuje na nadcházející jarní sezonu v oblasti prodeje / servisu pneumatik. Očekáváte, že nadcházející jarní sezona na českém trhu bude něčím specifická?
 28. Jak hodnotíte schopnost dodavatelů pneumatik v ČR uspokojovat vaše objednávky na dodávky zimních pneu v letošní sezoně? Pokud jste v roli dodavatele, na kolik procent jste letos schopni uspokojit poptávku trhu včetně termínů?
 29. Domníváte se, že nová legislativa v oblasti používání zimních pneumatik výrazně ovlivní trh a poptávku? Učinila nebo učiní Vaše společnost s ohledem na novou legislativu nějaká opatření?
 30. Pociťujete ze svého místa, ať již provozovatele pneuservisu či zástupce výrobce, rostoucí angažovanost autoservisů v pneuservisních činnostech? Pokud jste takovou konkurenci sami pocítili, podnikli jste v tomto směru nějaká opatření?
 31. Můžete z pohledu Vaší firmy zhodnotit sezonu prodeje zimních pneumatik 2010/11? Existuje něco, čím se odlišovala od sezon předešlých?

 
 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz