Pneurevue.cz » Názor z páté strany

Jak hodnotíte zimní sezonu 2022/23 z hlediska prodeje, případně servisu pneumatik, a je něco, čím byla tato sezona netradiční nebo mimořádná?

 

pondělí, 6. března 2023

Martina Matušeková, PNEUMATIKY DRBOUT s.r.o., Pardubice-Mikulovice

Martina Matušeková, PNEUMATIKY DRBOUT s.r.o., Pardubice-Mikulovice

Dle mého názoru zimní sezona oproti přechozím začala o něco dříve, tím byla delší a pozvolnější. Naši zákazníci preferovali spíše střední a budgetové pneumatiky. Zaznamenala jsem ve větším dotazy na to, zda si mohou pneumatiky z internetu zaslat na naši provozovnu s tím, ať je zaplatíme a oni přijedou na servis. Touto cestou se ale ubírat nechceme. Přebírat zodpovědnost za zákazníka a vynakládat naše finanční prostředky, to není pro náš pneuservis přínosem.

 
 
Jiří Graman, jednatel, TRUCK UNION, spol. s r.o., Cheb

Jiří Graman, jednatel, TRUCK UNION, spol. s r.o., Cheb

V zimních měsících na přelomu roku, to pro nás obvykle bývá „ospalá sezona“ – konec roku, Vánoce, Silvestr, Nový rok – do toho čerpání dovolených zaměstnanců. Stromeček, kapr, koledy, dárky, však to znáte. Spousta firem zavírá před Vánocemi a otvírá po Třech králích. V letošním vánočně-novoročním období tomu ovšem tak nebylo. Zaznamenali jsme extrémně zvýšený zájem o naše služby, a to jak ze strany pravidelných, tak i občasných zákazníků. Obvykle to v tomto období, tedy od poloviny listopadu do poloviny ledna, nebývá příliš vytížené období, ale tentokrát jsme měli kapacitu vytíženou naplno. Zavřeno jsme měli pouze na vánoční svátky, Silvestr a Nový rok. Dokonce jsme museli sáhnout k nepříliš populárnímu opatření, tedy neposkytnutí naplánovaných dovolených našich zaměstnanců, abychom zvýšený zájem ze strany klientů zvládli. Musím s potěšením konstatovat, že zaměstnanci v tomto směru byli velmi vstřícní, a nejen ze slušnosti jsem všem za jejich přístup poděkoval. Zájem o opravy a servis jsme zvládli i díky vstřícnosti našich dodavatelů náhradních dílů, kteří nás zásobovali bez jakéhokoliv omezení. I s jejich přispěním jsme zvýšenou poptávku uspokojili, za což jim patří samozřejmě poděkování. V tomto směru musím konstatovat, že odpovědný výběr dodavatelů se nám dlouhodobě vyplácí. Nelze jednoznačně říci, že by zákazníci preferovali určitý druh nebo rozsah oprav. Byl to průřez všeho, co jsme na našem servisu schopni poskytnout – od drobností až po náročné zásahy. Co bylo z objednávek cítit, to byla snaha klientů mít vozidla připravená do nového roku. Začíná se vytrácet přístup „aby to jelo, a moc to nestálo“. To je jistě pozitivní trend. Co zřejmě pomohlo zvýšené poptávce, to je i náš ceník služeb. Ten jsme měnili v březnu 2022, bez vlivů energetických kotrmelců, inflace a války na Ukrajině. A upravovali jsme ho po covidových letech od roku 2019 poprvé. Samozřejmě tento přístup předpokládá velmi pečlivé hledání rezerv k úsporám, zvažování každého nákladu, včetně vlastního rozvoje. Doprava jistě není segment, kde bychom si mohli dovolit bezhlavé navyšování cen o inflaci, zvýšení cen PHM a energií. Při maržích, které dopravci mají, je tento přístup nemožný. Tam kde nešetříme, jsou platy zaměstnanců. To nám přineslo stabilní tým kvalifikovaných zaměstnanců. Ale i my se potýkáme s generační obměnou a doplnit stavy na požadované počty je v dnešní době, zvláště na Chebsku, solidní výzva. Čelíme konkurenci německého trhu práce i extrémní poptávce po zaměstnancích ze strany průmyslového parku. Mám-li zhodnotit, co nám přinesl listopad, prosinec a leden ekonomicky, pak jsou to zvýšené tržby, a to o cca 30 %. Těch jsme dosáhli maximálním vytížením naší kapacity a zvýšeným úsilím všech zaměstnanců společnosti. Jsem za to rád, protože jsem přesvědčen, že tupé zvyšování cen bez rozmyslu, ve snaze vytvořit maximální zisk, zarámovaný heslem „zdražují všichni, my musíme taky“, je cesta do pekel.

 
 
Marek Havlín, spolumajitel, sdružení OSVČ, Praha

Marek Havlín, spolumajitel, sdružení OSVČ, Praha

Zimní sezona proběhla podobně jako ty předešlé. Opět jsme byli dodavateli strašeni nedostatkem pneumatik, který se až na výjimky nepotvrdil a pneumatik bylo dostatek. Po několika hubenějších covidových sezonách jsme letos zvýšili nejen množství prodaných pneu, ale díky mírnému zdražení a zvětšení nejprodávanějších rozměrů zejména obrat. Nedostatek levných asijských pneu jsme naštěstí nepocítili, protože se snažíme tento segment trhu dlouhodobě nahradit levnější evropskou produkcí. Ke zdražení pneumatik samozřejmě došlo, ale v menší míře než u ostatních výrobků, energií, služeb apod., tudíž to snad nikoho neodradilo od nákupu pneu. Jiná situace je v oblasti cen za práci v pneuservisu a obecně v jakýchkoli službách, kdy výrazné zvýšení cen pravděpodobně podpořilo nebývalý zájem o celoroční pneumatiky. Cena za servis zejména u menších aut odpovídá ceně jedné pneumatiky a mnoho řidičů tento jinak povinný výdaj ušetří a raději si připlatí za kvalitní a mnohdy i výrazně dražší celoroční pneumatiky. Přestože jsme začali přezouvat koncem září, kdy teploměr ukazoval ještě 20 stupňů a někteří zákazníci po přezutí ještě odlétli na dovolenou k moři, tak jsme měli i díky teplému podzimu roztaženou sezonu až do půlky prosince.

 
 
Petr Janča, obchodní manažer, Nexen Tire Europe s.r.o., Praha

Petr Janča, obchodní manažer, Nexen Tire Europe s.r.o., Praha

Zimní sezona 2022/23 byla poněkud jiná než sezony předešlé. Ne ani tak pro výrobce pneumatik, jako pro samotné obchodníky. Všichni výrobci predikovali silnou sezonu a nedostatek pneumatik a podle toho se také odvíjely samotné výše objednávaných zimních pneumatik. Černé scénáře se ale nenaplnily a dalo by se říct, že problém s dostupností nebyl. Když už v některém rozměru u některých výrobců pneumatiky chyběly, tak se daly většinou nahradit jinou značkou. Příroda tentokrát prodejům také nepomohla a čekání na první sněhové vločky se protáhlo tak, že nepřišel ani ten pomyslný vrchol sezony, a ta se tedy více podobala té letní, pozvolné. Následkem těchto aspektů se stalo to, že prodejcům zbyly na skladech někdy nemalé zásoby zimních pneumatik všech značek, a to se pochopitelně projeví na objednávkách pro zimní sezonu 2023/24. Informace z trhu také napovídají o prodejích v daných segmentech. Je vidět, že mnozí koneční uživatelé začali šetřit, a to se projevilo na nákupech pneumatik. V mnohých případech zákazníci, kteří kupovali prémiové produkty, přešli do značek středu, středoví do budgetu atd. Z pohledu naší značky byla zimní sezona velmi dobrá a budeme dělat vše pro to, abychom tento trend i v dalších letech udrželi

 
 
Vojtěch Oliva, obchodní ředitel, Chára Sport, a.s., Praha

Vojtěch Oliva, obchodní ředitel, Chára Sport, a.s., Praha

Z hlediska velkoobchodního prodeje hodnotíme zimní sezonu 2022 spíše jako průměrnou. Do sezony jsme vstupovali s velkými očekáváními a letní měsíce nás v tom jen utvrzovaly. Bohužel nástup hlavní sezony nám ukázal, že před námi stojí velké výzvy, které nás budou s velkou pravděpodobností čekat i do budoucna. Vyšší stav skladových zásob zahraničních dodavatelů, jejich nižší prodeje a obecně vysoký tlak na ceny ovlivnil prodeje ve 4. čtvrtletí. Naopak v maloobchodním měřítku hodnotíme zimní sezonu jako velmi úspěšnou. Růst jsme zaznamenali ve všech klíčových oblastech a celkově nám pomohl pozvolný nástup zimní sezony. Díky tomu jsme byli schopni bez problémů akceptovat požadavky našich zákazníků. I přes zhoršující se ekonomickou situaci jsme nepocítili sníženou poptávku po službách našich pneuservisů a prodeje pneumatik. Zvýšené ceny energií se nám zatím nepodařilo v plné výši promítnout do cen servisních prací. Věříme však, že se nám to v letošním roce podaří a díky dalším úsporám nákladů, nárůstem objemu práce a cen služeb budou plně vykompenzovány. V následujícím období nás bezesporu čekají nové výzvy, kterým jsme připraveni čelit a pružně na ně reagovat. Pevně věříme, že v tomto období bude právě flexibilita klíčem k úspěšnému zvládnutí letní sezony 2023.

 
 
 
 

Archiv otázek

 1. Byl(a) byste pro zavedení registračních pokladen pro pneuservisy, jak s tím původně počítala exekutiva? Domníváte se, že ukončení tohoto procesu novou vládou bylo účelné?
 2. Jak se připravujete na zimní přezouvací sezónu, učinili jste ve svých přípravách oproti minulým létům nějaké změny a jakou sezónu obecně očekáváte?
 3. Pociťujete dopady globální politické situace na svůj bezprostřední, každodenní byznys? Pokud ano, v jakém směru?
 4. Jak hodnotíte končící zimní sezónu 2021/22 ve vaší společnosti a jak odhadujete, že se bude vyvíjet celý letošní rok z hlediska prodeje a servisu pneumatik?
 5. Promítli jste celkový cenový růst v Česku do vašich pneu/autoservisních prací a pokud ano, v jaké míře? Registrujete růst cen také u produktů, ať již pneumatik, nebo vybavení dílny čí spotřebního materiálu?
 6. Jak se připravujete na letošní zimní „přezouvací“ sezónu a co od ní očekáváte?
 7. Jaký význam přikládáte prodejnímu rozhovoru se zákazníkem a jak z vaší zkušenosti dokáže ovlivnit jeho rozhodnutí? Školíte své zaměstnance v tomto směru?
 8. Jak hodnotíte rok 2020 z hlediska vašeho podnikání, jak jste spokojeni s jeho výsledky a jak se bude podle vašeho názoru vyvíjet pneu(servisní) odvětví v České republice letos?
 9. Jak vnímáte cenovou úroveň zimních pneumatik v letošní sezoně? Domníváte se, že došlo k nějakým změnám, a pokud ano, v jakém směru?
 10. Někteří velcí výrobci pneumatik testují on-line platformy na prodej pneu koncovým uživatelům. Domníváte se, že se tento způsob prodeje může v budoucnu prosadit a zúžit tak prostor pro dealery?
 11. Jak jste pracovně prožili posledních šest týdnů od nástupu opatření proti epidemii Covid-19 a jaký očekáváte vývoj odvětví do začátku léta?
 12. Letošní zima vykazuje extrémně mírnou tvář, alespoň k datu této ankety, kterou je začátek února. Domníváte se, že pokud tento trend bude pokračovat i v příštích letech, může to výrazně ovlivnit pneuservisní obor?
 13. V čem vidíte hlavní role přímých obchodních zastoupení nejvýznamnějších světových výrobců pneumatik na místním trhu? Jak hodnotíte dle vašich zkušeností jejich působení?
 14. Jsou podle vás franšízové koncepty působící v Česku dobrým řešením pro pneuservisní podnikání?
 15. Domníváte se, že by pneuservisy měly při poskytování servisu pneumatik zohledňovat skutečnost, zda si zákazník pneumatiky koupil na místě servisu nebo si je přivezl?
 16. Jak moc zasáhla podle vás do činnosti pneuservisu povinná legislativa v oblasti TPMS? Domníváte se, že se naplnilo či plní očekávání, že se TPMS stane významným dodatečným zdrojem obratu a příjmů pneuservisu?
 17. Máte zkušenosti s podporou prodeje prostřednictvím drobných dárků pro koncové zákazníky , které poskytují výhradní zástupci značek? Myslíte si, že taková podpora prodeje je účinná?
 18. Ovlivňují obchodní aktivity zahraničních velkoobchodů výrazně trh s pneumatikami u nás? Máte s nimi nějaké osobní zkušenosti?
 19. Domníváte se, že je možné vymyslet systém fungující spolupráce e-shopů a kamenných obchodů při poskytování servisu zákazníkům, kteří si pneu zakoupili na internetu? Máte s tímto druhem spolupráce nějaké osobní zkušenosti?
 20. Jaký máte názor a případné osobní zkušenosti s existujícím systémem zpětného odběru pneumatik v ČR?
 21. Jak hodnotíte nyní, přibližně v polovině listopadu, průběh letošní zimní sezóny? Je něco, čím se letošní sezóna liší od těch předchozích?
 22. Jak se dle vašich zkušeností změnil za poslední dekádu poměr mezi sezonním předzásobením a dokupem pneumatik v průběhu sezony? Co k poklesu zájmu o předzásobení nejvíce přispělo?
 23. Prodej pneumatik na internetu představuje v České republice podíl cca 30 % z celkových ročních prodejů. V čem spatřujete důvody, že tento podíl je podstatně vyšší než např. v Německu?
 24. Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?
 25. Jak se díváte na aktivity směřující k uzákonění minimální hloubky dezénu letních pneumatik na 3 nebo dokonce na 4 mm? Domníváte se, že jde o smysluplný krok, který by zvýšil bezpečnost silničního provozu, nebo o lobbobvání?
 26. Komplikují, či přímo ohrožují dovozy čínských pneumatik vaše podnikání? Domníváte se, že existují důvody pro nastolení ochranářských opatření na dovoz čínských pneumatik, ať už na úrovni ČR nebo EU?
 27. Jaké máte vlastní nebo zprostředkované zkušenosti s trhem práce v oblasti pneuservisních činností? Jak je těžké získat a udržet si kvalifikovaného zaměstnance?
 28. Jak se podle vás pneuservisy obecně podílejí na „šedé ekonomice“, tedy na nepřiznávání příjmů a neplacení DPH? Myslíte si, že tento problém v budoucnu vyřeší registrační poklady?
 29. Jak velký vliv mají podle vašeho názoru a zkušeností na rozhodování o výběru konkrétní značky a dezénu výsledky testů pneumatik, prováděné např. autokluby či odbornými časopisy?
 30. Jak hodnotíte po čtyřech zimních sezonách důsledky povinné zimní legislativy v oblasti zimních pneuamatik na odvětví? Můžete jmenovat pozitiva i případná negativa, která jste zaznamena(a) při své práci?
 31. Co si myslíte o iniciativě některých předních výrobců pneumatik, kteří nedávno uvedli pneumatiky doporučené „do všech druhů počasí“ od náročných zimních až po typicky letní? Máte obavy, že masová propagace takových produktů může vést k odklonu zákazn
 32. Můžete zhodnotit zimní sezonu 2014/2015 z hlediska poptávky po osobních pneumatikch, její průběh, případná specifika, která jste zaznamenali oproti sezonám jiným, a současně shrnout své prognózy a výhledy na letní sezonu 2015?
 33. Domníváte se, že výrobci pneumatik mají nástroje k tomu, aby uhlídali určitý „cenový koridor“, tj. zabraňovali extrémnímu zlevňování zboží a v podstatě likvidaci obchodních marží?
 34. Používáte pro komunikaci své firmy / značky sociální sítě, zejména Facebook? Pokud ano, můžete stručně shrnout Vaši dosavadní zkušenost? Pokud ne, jaký je Váš názor na tato média a počítáte s nimi pro budoucnost?
 35. Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?
 36. Jak vnímáte ze své pozice rok po nabytí účinnosti dopad tzv. štítkování pneumatik? Kolik času vám štítky berou a jak byste charakterizoval(a) jejich dopad na Vaši práci či podnikání?
 37. Jak se Vám vydařila jarní sezona 2013 a jak odhadujete, že se bude vyvíjet trh v letošní zimní sezoně? Očekáváte spíše růst, stagnaci nebo pokles?
 38. Pociťujete při své práci rostoucí informovanost koncových zákazníků o materiálovém stáří pneumatik a častějším „hlídání“ tohoto parametru při nákupu pneumatik? Domníváte se, že to může obchodníkům a pneuservisům zkomplikovat život?
 39. Pociťujete obecný nadbytek pneumatik na trhu? Domníváte se, že „přeplněné sklady“, které hlásí řada dealerů, povedou k poklesu poptávky a menší ochotě k předzásobení?
 40. Jak by měl podle Vašeho názoru vypadat ideální dodavatel pneumatik pro pneuservis? Jaké hlavní atributy by neměl postrádat?
 41. Domníváte se, že místo původu (výroby) pneumatiky stejné značky a dezénu má vliv na vlastnosti této pneumatiky (např. stejná pneumatika vyrobená v evropském a asijském závodě téže společnosti)? Máte v tomto směru nějaké osobní zkušenosti?
 42. Myslíte si, že při povolování podnikání v oblasti prodeje a servisu pneumatik by měl stát vyžadovat prokázání vzdělání či kvalifikace pro tuto činnost? Nebo postačí nechat tuto oblast na tržních mechanizmech a soukromých subjektech (školení zaměstnav
 43. Jak se Vaše společnost připravuje na nadcházející jarní sezonu v oblasti prodeje / servisu pneumatik. Očekáváte, že nadcházející jarní sezona na českém trhu bude něčím specifická?
 44. Jak hodnotíte schopnost dodavatelů pneumatik v ČR uspokojovat vaše objednávky na dodávky zimních pneu v letošní sezoně? Pokud jste v roli dodavatele, na kolik procent jste letos schopni uspokojit poptávku trhu včetně termínů?
 45. Domníváte se, že nová legislativa v oblasti používání zimních pneumatik výrazně ovlivní trh a poptávku? Učinila nebo učiní Vaše společnost s ohledem na novou legislativu nějaká opatření?
 46. Pociťujete ze svého místa, ať již provozovatele pneuservisu či zástupce výrobce, rostoucí angažovanost autoservisů v pneuservisních činnostech? Pokud jste takovou konkurenci sami pocítili, podnikli jste v tomto směru nějaká opatření?
 47. Můžete z pohledu Vaší firmy zhodnotit sezonu prodeje zimních pneumatik 2010/11? Existuje něco, čím se odlišovala od sezon předešlých?

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz