Pneurevue.cz » Názor z páté strany

Někteří velcí výrobci pneumatik testují on-line platformy na prodej pneu koncovým uživatelům. Domníváte se, že se tento způsob prodeje může v budoucnu prosadit a zúžit tak prostor pro dealery?

 

pondělí, 14. září 2020

Lenka Hájková, Pneuservis Pavel Svatoš, Zruč-Senec

Lenka Hájková, Pneuservis Pavel Svatoš, Zruč-Senec

Velcí výrobci pneumatik neustále vymýšlejí, jak by se dostali ke koncovému zákazníkovi, o kterého se staráme. Zřejmě jim nestačí, když prodají jen nám, pneuservisům. Aby ale mohl pneuservis prosperovat, je třeba pneumatiky nejen montovat, ale i prodávat. A pokud nechceme výrazně zdražit práci a zákazníka si udržet, prodej našich pneumatik je pro nás klíčový. Tuto skutečnost si již dnes mnoho lidí neuvědomuje a vozí si pneu koupené na internetu k nám. Kolikrát se ani nezeptají na naši prodejní cenu. Některé pneuservisy už nyní odmítají přezout zákazníky, kteří si přivezou své nové pneu. Věřím a doufám, že velcí výrobci pneumatik zůstanou jen u testování on-line platformy na prodej pneu koncovým uživatelům a tento způsob prodeje se v budoucnu neprosadí.

 
 
Miroslav Duchek, Pneu Duchek Havel s.r.o., jednatel, člen Fr. rady BestDrive, Nepomuk

Miroslav Duchek, Pneu Duchek Havel s.r.o., jednatel, člen Fr. rady BestDrive, Nepomuk

Prodej pneumatik od výrobce on-line platformou na koncového uživatele je dalším pokusem velkých koncernů obchodovat co nejvíce napřímo. Samozřejmě se tím zúží už tak omezený prodejní a rabatový prostor. Tento komerční a neosobní způsob prodeje se snaží uvést na trh třeba i automobilový průmysl, neboť si to dnešní on-line doba žádá. Myslím si, že bude mít své zájemce, přestože popírá několik základních pravidel péče o zákazníka. Ten si na stránkách společnosti nebo internetového obchodu vybere rozměr a typ pneumatiky a nechá si jej poslat domů nebo do pneuservisu. Chybí mi tady komunikace se zákazníkem, takže já nemohu ovlivnit jeho ne vždy správnou variantu obutí. Není to zrovna nejšťastnější způsob počátku vztahu mezi zákazníkem a pneuservisem. Chápu, že velcí výrobci pneumatik potřebují prodat co největší počet pneu, aby se obchodní oddělení mohlo pochlubit správní radě co nejvyššími čísly. Bylo by ale třeba se také zamyslet nad posledním článkem tohoto řetězu, a tím je odborný pneuservis. Věřím, že i velké koncerny, které investují nemalé částky do reklamy svých výrobků, mají zájem o jejich kvalitní montáž a spokojeného koncového zákazníka.

 
 
 David Gütter, DMCompany a.s., elektrony.cz, Rokycany

David Gütter, DMCompany a.s., elektrony.cz, Rokycany

Prostor pro dealery se zúžit může, pokud výrobci pneu zvolí nevhodnou cenovou politiku. Není bezpečné podkopávat si odběratelskou základnu nastavením příliš malého prostoru pro marže dealerů. Je třeba mít na paměti, že zákazník se s prodejci osobně setkává (minimálně při přezouvání pneu) a naslouchá jejich doporučením ohledně výběru a nákupu pneumatik.

 
 
Tomáš Krutil, PNEU TOPKB s.r.o., Holice, Olomouc

Tomáš Krutil, PNEU TOPKB s.r.o., Holice, Olomouc

Samozřejmě, ovlivní to prodej koncovým zákazníkům. Je jen otázkou, jak bude nadstavena cena na jejich shopech. Nemyslím si, že by byla tzv. „na krev“. Musí započítat náklady na distribuci a logistiku, to je daleko složitější a dražší, než mají dosud s námi, pneuservisy. Ve většině případů se pneuservisy cenově blíží k e-shopům a také vydělávají, takže prostor stále nějaký zůstává. Pneuservisy pořád mají možnost nakoupit jinde, mimo výrobce a naši zemi, kde jsou ceny mnohokrát přívětivější. Výrobce neumí nastavit výrobu dle požadavku koncového zákazníka a vykrývat ho dle jeho potřeb, na to má nás. Prostor nám zůstane, jde jen o to, jak velký – a to ukáže čas a odvaha výrobce pustit se na tenký led.

 
 
 Jan Šafránek, obchodní ředitel Nexen Tire pro Českou republiku a Slovensko

Jan Šafránek, obchodní ředitel Nexen Tire pro Českou republiku a Slovensko

Nárůst tržeb on-line obchodů každým rokem roste. Tento trend je patrný snad napříč všemi segmenty retailu. To, že se může projevit také u výrobců pneumatik, je pouze vyústěním současného nákupního chování a preferencí spotřebitelů. Otázkou však zůstává, nakolik jsou tyto tendence přínosné pro samotné spotřebitele, a to především u specifického druhu zboží, jakým jsou pneumatiky. Naše vize spočívá v zachování úzké spolupráce s našimi partnery, protože považujeme za důležité je podporovat v jejich aktivitách, o které nákupem na internetu spotřebitel přichází. Konkrétní prodejce totiž dokáže zákazníkovi nejlépe poradit, jaké obutí je pro daný vůz, styl jízdy, zkušenosti i očekávání spotřebitele nejvhodnější. Tuto expertizu koncovému zákazníkovi nikdo jiný nezprostředkuje. Tento faktor by se neměl podceňovat, jelikož správné obutí má zásadní vliv na bezpečnost každého účastníka silničního provozu.

 
 
 
 

Archiv otázek

 1. Jak jste pracovně prožili posledních šest týdnů od nástupu opatření proti epidemii Covid-19 a jaký očekáváte vývoj odvětví do začátku léta?
 2. Letošní zima vykazuje extrémně mírnou tvář, alespoň k datu této ankety, kterou je začátek února. Domníváte se, že pokud tento trend bude pokračovat i v příštích letech, může to výrazně ovlivnit pneuservisní obor?
 3. V čem vidíte hlavní role přímých obchodních zastoupení nejvýznamnějších světových výrobců pneumatik na místním trhu? Jak hodnotíte dle vašich zkušeností jejich působení?
 4. Jsou podle vás franšízové koncepty působící v Česku dobrým řešením pro pneuservisní podnikání?
 5. Domníváte se, že by pneuservisy měly při poskytování servisu pneumatik zohledňovat skutečnost, zda si zákazník pneumatiky koupil na místě servisu nebo si je přivezl?
 6. Jak moc zasáhla podle vás do činnosti pneuservisu povinná legislativa v oblasti TPMS? Domníváte se, že se naplnilo či plní očekávání, že se TPMS stane významným dodatečným zdrojem obratu a příjmů pneuservisu?
 7. Máte zkušenosti s podporou prodeje prostřednictvím drobných dárků pro koncové zákazníky , které poskytují výhradní zástupci značek? Myslíte si, že taková podpora prodeje je účinná?
 8. Ovlivňují obchodní aktivity zahraničních velkoobchodů výrazně trh s pneumatikami u nás? Máte s nimi nějaké osobní zkušenosti?
 9. Domníváte se, že je možné vymyslet systém fungující spolupráce e-shopů a kamenných obchodů při poskytování servisu zákazníkům, kteří si pneu zakoupili na internetu? Máte s tímto druhem spolupráce nějaké osobní zkušenosti?
 10. Jaký máte názor a případné osobní zkušenosti s existujícím systémem zpětného odběru pneumatik v ČR?
 11. Jak hodnotíte nyní, přibližně v polovině listopadu, průběh letošní zimní sezóny? Je něco, čím se letošní sezóna liší od těch předchozích?
 12. Jak se dle vašich zkušeností změnil za poslední dekádu poměr mezi sezonním předzásobením a dokupem pneumatik v průběhu sezony? Co k poklesu zájmu o předzásobení nejvíce přispělo?
 13. Prodej pneumatik na internetu představuje v České republice podíl cca 30 % z celkových ročních prodejů. V čem spatřujete důvody, že tento podíl je podstatně vyšší než např. v Německu?
 14. Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?
 15. Jak se díváte na aktivity směřující k uzákonění minimální hloubky dezénu letních pneumatik na 3 nebo dokonce na 4 mm? Domníváte se, že jde o smysluplný krok, který by zvýšil bezpečnost silničního provozu, nebo o lobbobvání?
 16. Komplikují, či přímo ohrožují dovozy čínských pneumatik vaše podnikání? Domníváte se, že existují důvody pro nastolení ochranářských opatření na dovoz čínských pneumatik, ať už na úrovni ČR nebo EU?
 17. Jaké máte vlastní nebo zprostředkované zkušenosti s trhem práce v oblasti pneuservisních činností? Jak je těžké získat a udržet si kvalifikovaného zaměstnance?
 18. Jak se podle vás pneuservisy obecně podílejí na „šedé ekonomice“, tedy na nepřiznávání příjmů a neplacení DPH? Myslíte si, že tento problém v budoucnu vyřeší registrační poklady?
 19. Jak velký vliv mají podle vašeho názoru a zkušeností na rozhodování o výběru konkrétní značky a dezénu výsledky testů pneumatik, prováděné např. autokluby či odbornými časopisy?
 20. Jak hodnotíte po čtyřech zimních sezonách důsledky povinné zimní legislativy v oblasti zimních pneuamatik na odvětví? Můžete jmenovat pozitiva i případná negativa, která jste zaznamena(a) při své práci?
 21. Co si myslíte o iniciativě některých předních výrobců pneumatik, kteří nedávno uvedli pneumatiky doporučené „do všech druhů počasí“ od náročných zimních až po typicky letní? Máte obavy, že masová propagace takových produktů může vést k odklonu zákazn
 22. Můžete zhodnotit zimní sezonu 2014/2015 z hlediska poptávky po osobních pneumatikch, její průběh, případná specifika, která jste zaznamenali oproti sezonám jiným, a současně shrnout své prognózy a výhledy na letní sezonu 2015?
 23. Domníváte se, že výrobci pneumatik mají nástroje k tomu, aby uhlídali určitý „cenový koridor“, tj. zabraňovali extrémnímu zlevňování zboží a v podstatě likvidaci obchodních marží?
 24. Používáte pro komunikaci své firmy / značky sociální sítě, zejména Facebook? Pokud ano, můžete stručně shrnout Vaši dosavadní zkušenost? Pokud ne, jaký je Váš názor na tato média a počítáte s nimi pro budoucnost?
 25. Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?
 26. Jak vnímáte ze své pozice rok po nabytí účinnosti dopad tzv. štítkování pneumatik? Kolik času vám štítky berou a jak byste charakterizoval(a) jejich dopad na Vaši práci či podnikání?
 27. Jak se Vám vydařila jarní sezona 2013 a jak odhadujete, že se bude vyvíjet trh v letošní zimní sezoně? Očekáváte spíše růst, stagnaci nebo pokles?
 28. Pociťujete při své práci rostoucí informovanost koncových zákazníků o materiálovém stáří pneumatik a častějším „hlídání“ tohoto parametru při nákupu pneumatik? Domníváte se, že to může obchodníkům a pneuservisům zkomplikovat život?
 29. Pociťujete obecný nadbytek pneumatik na trhu? Domníváte se, že „přeplněné sklady“, které hlásí řada dealerů, povedou k poklesu poptávky a menší ochotě k předzásobení?
 30. Jak by měl podle Vašeho názoru vypadat ideální dodavatel pneumatik pro pneuservis? Jaké hlavní atributy by neměl postrádat?
 31. Domníváte se, že místo původu (výroby) pneumatiky stejné značky a dezénu má vliv na vlastnosti této pneumatiky (např. stejná pneumatika vyrobená v evropském a asijském závodě téže společnosti)? Máte v tomto směru nějaké osobní zkušenosti?
 32. Myslíte si, že při povolování podnikání v oblasti prodeje a servisu pneumatik by měl stát vyžadovat prokázání vzdělání či kvalifikace pro tuto činnost? Nebo postačí nechat tuto oblast na tržních mechanizmech a soukromých subjektech (školení zaměstnav
 33. Jak se Vaše společnost připravuje na nadcházející jarní sezonu v oblasti prodeje / servisu pneumatik. Očekáváte, že nadcházející jarní sezona na českém trhu bude něčím specifická?
 34. Jak hodnotíte schopnost dodavatelů pneumatik v ČR uspokojovat vaše objednávky na dodávky zimních pneu v letošní sezoně? Pokud jste v roli dodavatele, na kolik procent jste letos schopni uspokojit poptávku trhu včetně termínů?
 35. Domníváte se, že nová legislativa v oblasti používání zimních pneumatik výrazně ovlivní trh a poptávku? Učinila nebo učiní Vaše společnost s ohledem na novou legislativu nějaká opatření?
 36. Pociťujete ze svého místa, ať již provozovatele pneuservisu či zástupce výrobce, rostoucí angažovanost autoservisů v pneuservisních činnostech? Pokud jste takovou konkurenci sami pocítili, podnikli jste v tomto směru nějaká opatření?
 37. Můžete z pohledu Vaší firmy zhodnotit sezonu prodeje zimních pneumatik 2010/11? Existuje něco, čím se odlišovala od sezon předešlých?

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz