Pneurevue.cz » Názor z páté strany

Jsou podle vás franšízové koncepty působící v Česku dobrým řešením pro pneuservisní podnikání?

 

úterý, 1. října 2019

Hana Slavíková, vedoucí provozovny FirstStop, SQS, spol. s r.o. Brno

Hana Slavíková, vedoucí provozovny FirstStop, SQS, spol. s r.o. Brno

Stále jsou, ale začínají být obrovské rozdíly v přístupu toho kterého konceptu ke svým partnerům. Bohužel v některých případech už neplatí, že si poskytovatelé franšíz svého partnera opečovávají a dostává se mu všestranné podpory, ať už v oblasti obchodní politiky, marketingu, softwarových řešení apod. Franšízanty nutí nakupovat pneumatiky přes velkoobchody s internetové prodejce, kde chybí obchodní podpora, logistika a další služby. Prohlubuje se asymetrie trhu, podporuje to reexporty a další nepříznivé faktory, které mají na práci franšízových partnerů neblahý vliv. Obecně tedy říkám ano, ale rozdíly jsou velké a je třeba si dobře vybrat.

 
 
 Petr Baar, obchodní manažer, AM PNEU s.r.o., Ostrava

Petr Baar, obchodní manažer, AM PNEU s.r.o., Ostrava

Informace o franšízových konceptech působících v Česku získávám z rozhovorů se zapojenými servisy a bohužel často nejsou zrovna pozitivní. Možná v jiných zemích, kde cenová hladina pneumatik není pokažená, jsou tyto koncepty pro větší pneuservisy strategickým základem podnikání a garancí ziskovosti. Pneuservisy zapojené v ČR v těchto sítích mnohdy necítí velký přínos pro své podnikání. Když si povídám s majiteli těchto pneuservisů, bývají znechuceni, zlobí se na chování a jednání vedení sítě a současně kritizují jednání některých členů sítě. Mezi pneuservisy jsou však i „šikovní majitelé pneuservisů“, kteří v rámci své sítě bojují za zlepšení podmínek pro členy a vystupují s návrhy změn při společných setkáních. Jenže druhá část členů je apatická a nekolektivní, a tak se nedaří vybojovat skutečně atraktivní podmínky. Kdyby franšízové koncepty fungovaly, tak by pneuservisy musely bojovat o získání franšízy a čekaly by v pořadníku, až se pro ně uvolní místo. Dnes je to mnohdy jen o povinnostech a plnění cílů.

 
 
Mikuláš Erdélyi, manažér pro rozvoj služeb CZ/SK, síť BestDrive

Mikuláš Erdélyi, manažér pro rozvoj služeb CZ/SK, síť BestDrive

Na českém trhu působí ve srovnání s jinými zeměmi Evropy relativně velké množství pneuservisních franšízových konceptů. Můžeme zde tedy najít zastoupení téměř všech velkých světových výrobců a jejich vlastních nebo franšízových sítí. Z pohledu člověka podnikajícího v oboru pneuservisu (potenciální franšízant) je tak na výběr z velké škály kvalitních konceptů. Nabídka jednotlivých konceptů je na první pohled velmi podobná a liší se jen v detailech. Detail přitom výrazně dotváří celkový efekt. Velkou výhodou je například to, když má příslušný koncept na trhu jak vlastní, tak franšízové pobočky. Lze tak mnohem jednodušeji přenést veškeré, už ověřené produkty a služby vyvíjené pro vlastní pobočky na franšízové partnery. Potenciální franšízant má pak po vstupu do některého z konceptů za zády silného obchodního a konzultačního partnera mnohdy přímo v podobě výrobce pneumatik. V případě, že koncept podporuje i rozvoj autoservisu, má tento zájemce o franšízu větší šanci dostat se díky franšízorovi k lepším obchodním podmínkám a to nejen na samotné pneumatiky, ale také na další sortiment jako jsou autodíly, provozní kapaliny a v neposlední řadě také např. vybavení servisu (stroje a nářadí). Tyto možnosti kvalitních nákupních podmínek na veškerý sortiment a vybavení pak na druhé straně doplňuje pomoc s přilákáním zákazníků na prodejnu ve formě společných marketingových kampaní a dalším rozvojem nabízených služeb. Velkým přínosem je pro nového franšízanta tzv. „přidaný byznys“ v podobě obsluhy velkých leasingových společností a národních fleetů, kdy je pro samostatný pneuservis téměř nemožné navázat obchodní spolupráci s těmito velkými partnery. Franšíza v oblasti pneuservisu je tedy jakousi jistotou, že na trhu nebude menší pneuservis působit sám, a že na případné řešení velké části komplikací bude mít adekvátního partnera v podobě zástupce franšízora.

 
 
Michał Gomul, obchodní ředitel, Latex Opony, Opole, Polsko

Michał Gomul, obchodní ředitel, Latex Opony, Opole, Polsko

U franšízových konceptů působících v Polsku vidím více výhod než nevýhod. Především dávají příležitost rychle se přizpůsobovat měnící se tržní realitě a tržním podmínkám. Poskytují přístup k zajímavým a trvale se vyvíjejícím IT řešením, servisním programům, nákupním platformám apod. Nabízejí tréninkové programy, vzdělávací cesty a k tomu navíc fleetové služby, které jsou ve většině případů považovány za přínos, ale jsou i takové, které jsou kvůli vynuceným sazbám za servis spíše danajským darem. V poslední době jsem si také všiml, že retail je v rostoucí míře podporován různými akcemi na internetu, což dává partnerům dodatečný prodejní nástroj a možnost, jak úspěšně čelit on-line kanálům.

 
 
 Martin Klejna, majitel, Xpress pneu s.r.o., Hradec Králové

Martin Klejna, majitel, Xpress pneu s.r.o., Hradec Králové

Tuto otázku jsme si při zakládání naší firmy také pokládali. Stát se franšízovým partnerem je pro nový neznámí pneuservis zajímavé. Při svém vzniku potřebujeme co nejrychleji nabrat velké množství a široké portfolio zákazníků, a získat bez minulosti dobré nákupní podmínky. Nese to sebou také i nemalou dávku loajality k dané franšízové síti. Jedná se například o nutnost jednotného vzhledu, nebo nutný odběr preferovaného zboží v určeném množství. A to může být nesnadný a nákladný cíl.

 
 
 
 

Archiv otázek

 1. Domníváte se, že by pneuservisy měly při poskytování servisu pneumatik zohledňovat skutečnost, zda si zákazník pneumatiky koupil na místě servisu nebo si je přivezl?
 2. Jak moc zasáhla podle vás do činnosti pneuservisu povinná legislativa v oblasti TPMS? Domníváte se, že se naplnilo či plní očekávání, že se TPMS stane významným dodatečným zdrojem obratu a příjmů pneuservisu?
 3. Máte zkušenosti s podporou prodeje prostřednictvím drobných dárků pro koncové zákazníky , které poskytují výhradní zástupci značek? Myslíte si, že taková podpora prodeje je účinná?
 4. Ovlivňují obchodní aktivity zahraničních velkoobchodů výrazně trh s pneumatikami u nás? Máte s nimi nějaké osobní zkušenosti?
 5. Domníváte se, že je možné vymyslet systém fungující spolupráce e-shopů a kamenných obchodů při poskytování servisu zákazníkům, kteří si pneu zakoupili na internetu? Máte s tímto druhem spolupráce nějaké osobní zkušenosti?
 6. Jaký máte názor a případné osobní zkušenosti s existujícím systémem zpětného odběru pneumatik v ČR?
 7. Jak hodnotíte nyní, přibližně v polovině listopadu, průběh letošní zimní sezóny? Je něco, čím se letošní sezóna liší od těch předchozích?
 8. Jak se dle vašich zkušeností změnil za poslední dekádu poměr mezi sezonním předzásobením a dokupem pneumatik v průběhu sezony? Co k poklesu zájmu o předzásobení nejvíce přispělo?
 9. Prodej pneumatik na internetu představuje v České republice podíl cca 30 % z celkových ročních prodejů. V čem spatřujete důvody, že tento podíl je podstatně vyšší než např. v Německu?
 10. Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?
 11. Jak se díváte na aktivity směřující k uzákonění minimální hloubky dezénu letních pneumatik na 3 nebo dokonce na 4 mm? Domníváte se, že jde o smysluplný krok, který by zvýšil bezpečnost silničního provozu, nebo o lobbobvání?
 12. Komplikují, či přímo ohrožují dovozy čínských pneumatik vaše podnikání? Domníváte se, že existují důvody pro nastolení ochranářských opatření na dovoz čínských pneumatik, ať už na úrovni ČR nebo EU?
 13. Jaké máte vlastní nebo zprostředkované zkušenosti s trhem práce v oblasti pneuservisních činností? Jak je těžké získat a udržet si kvalifikovaného zaměstnance?
 14. Jak se podle vás pneuservisy obecně podílejí na „šedé ekonomice“, tedy na nepřiznávání příjmů a neplacení DPH? Myslíte si, že tento problém v budoucnu vyřeší registrační poklady?
 15. Jak velký vliv mají podle vašeho názoru a zkušeností na rozhodování o výběru konkrétní značky a dezénu výsledky testů pneumatik, prováděné např. autokluby či odbornými časopisy?
 16. Jak hodnotíte po čtyřech zimních sezonách důsledky povinné zimní legislativy v oblasti zimních pneuamatik na odvětví? Můžete jmenovat pozitiva i případná negativa, která jste zaznamena(a) při své práci?
 17. Co si myslíte o iniciativě některých předních výrobců pneumatik, kteří nedávno uvedli pneumatiky doporučené „do všech druhů počasí“ od náročných zimních až po typicky letní? Máte obavy, že masová propagace takových produktů může vést k odklonu zákazn
 18. Můžete zhodnotit zimní sezonu 2014/2015 z hlediska poptávky po osobních pneumatikch, její průběh, případná specifika, která jste zaznamenali oproti sezonám jiným, a současně shrnout své prognózy a výhledy na letní sezonu 2015?
 19. Domníváte se, že výrobci pneumatik mají nástroje k tomu, aby uhlídali určitý „cenový koridor“, tj. zabraňovali extrémnímu zlevňování zboží a v podstatě likvidaci obchodních marží?
 20. Používáte pro komunikaci své firmy / značky sociální sítě, zejména Facebook? Pokud ano, můžete stručně shrnout Vaši dosavadní zkušenost? Pokud ne, jaký je Váš názor na tato média a počítáte s nimi pro budoucnost?
 21. Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?
 22. Jak vnímáte ze své pozice rok po nabytí účinnosti dopad tzv. štítkování pneumatik? Kolik času vám štítky berou a jak byste charakterizoval(a) jejich dopad na Vaši práci či podnikání?
 23. Jak se Vám vydařila jarní sezona 2013 a jak odhadujete, že se bude vyvíjet trh v letošní zimní sezoně? Očekáváte spíše růst, stagnaci nebo pokles?
 24. Pociťujete při své práci rostoucí informovanost koncových zákazníků o materiálovém stáří pneumatik a častějším „hlídání“ tohoto parametru při nákupu pneumatik? Domníváte se, že to může obchodníkům a pneuservisům zkomplikovat život?
 25. Pociťujete obecný nadbytek pneumatik na trhu? Domníváte se, že „přeplněné sklady“, které hlásí řada dealerů, povedou k poklesu poptávky a menší ochotě k předzásobení?
 26. Jak by měl podle Vašeho názoru vypadat ideální dodavatel pneumatik pro pneuservis? Jaké hlavní atributy by neměl postrádat?
 27. Domníváte se, že místo původu (výroby) pneumatiky stejné značky a dezénu má vliv na vlastnosti této pneumatiky (např. stejná pneumatika vyrobená v evropském a asijském závodě téže společnosti)? Máte v tomto směru nějaké osobní zkušenosti?
 28. Myslíte si, že při povolování podnikání v oblasti prodeje a servisu pneumatik by měl stát vyžadovat prokázání vzdělání či kvalifikace pro tuto činnost? Nebo postačí nechat tuto oblast na tržních mechanizmech a soukromých subjektech (školení zaměstnav
 29. Jak se Vaše společnost připravuje na nadcházející jarní sezonu v oblasti prodeje / servisu pneumatik. Očekáváte, že nadcházející jarní sezona na českém trhu bude něčím specifická?
 30. Jak hodnotíte schopnost dodavatelů pneumatik v ČR uspokojovat vaše objednávky na dodávky zimních pneu v letošní sezoně? Pokud jste v roli dodavatele, na kolik procent jste letos schopni uspokojit poptávku trhu včetně termínů?
 31. Domníváte se, že nová legislativa v oblasti používání zimních pneumatik výrazně ovlivní trh a poptávku? Učinila nebo učiní Vaše společnost s ohledem na novou legislativu nějaká opatření?
 32. Pociťujete ze svého místa, ať již provozovatele pneuservisu či zástupce výrobce, rostoucí angažovanost autoservisů v pneuservisních činnostech? Pokud jste takovou konkurenci sami pocítili, podnikli jste v tomto směru nějaká opatření?
 33. Můžete z pohledu Vaší firmy zhodnotit sezonu prodeje zimních pneumatik 2010/11? Existuje něco, čím se odlišovala od sezon předešlých?

 
 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz