Pneurevue.cz » Názor z páté strany

Jak se dle vašich zkušeností změnil za poslední dekádu poměr mezi sezonním předzásobením a dokupem pneumatik v průběhu sezony? Co k poklesu zájmu o předzásobení nejvíce přispělo?

 

středa, 30. srpna 2017

Jolana Havlíková, UNIONPNEU OL, Premio Pneu+Autoservis, Olomouc

Jolana Havlíková, UNIONPNEU OL, Premio Pneu+Autoservis, Olomouc

U velkých pneuservisů, které využívají k prodeji i své e-shopy, bych řekla, že k výraznému poklesu předzásobení nedochází. Jiné je to u menších servisů, kde je pokles v předzásobení výraznější. Důvodem jsou podle mě právě naplněné sklady velkých e-shopů, kde má zákazník zboží do druhého dne až doma a menšímu servisu se tudíž už dnes finančně nevyplatí předzásobit se stovkami nebo tisíci pneumatik. A to i přesto, že jsou u některých dodavatelů možné částečné vratky zboží, které se v sezoně neprodalo. Pro menší servis je větší jistota předzásobit se pouze tím, co ví, že na 85 - 90 % prodá, a zbytek raději doobjedná podle poptávky, zvlášť v rozměrech 18" a výše, kde je cena vyšší. Je to podle mě strach jít do risku a skepse posledních let u menších podnikatelů obecně.

 
 
Vojtěch Schwangmaier, ředitel e-shopu Pneumatiky.cz

Vojtěch Schwangmaier, ředitel e-shopu Pneumatiky.cz

V první řadě musíme rozdělit oblasti, ve kterých daný subjekt působí (maloobchod, velkoobchod, e-shop). Právě velké prémiové e-shopy včetně Pneumatiky.cz musí předzásobovat ve velkém a naše předzásobování je větší oproti každé předchozí sezoně. To s sebou nese velké výzvy v oblasti cash flow, skladování nebo logistiky i práci se „zbytky“ z uplynulé sezony. Proto od roku 2007 naše předzásobení roste a dnes pokrývá cca 70 % našich prodejů. Z logiky věci proto musí růst i předzásobení etablovaných velkoobchodů, kteří zásobují auto- i pneuservisy, autosalony nebo e-shopy. Míra předzásobení klesá hlavně u maloobchodních prodejců - důvodem je zákaznické chování a především obchodně distribuční cesty. Právě prémiové e-shopy spolu s velkoobchody totiž dokáží celé české maloobchodní síti zajistit dostatečný objem kusů v průběhu celého roku za TOP ceny a s režimem dodání do 24 hodin. Pro maloobchodníky to sice znamená o něco menší marže, ale zároveň díky tomu podstupují mnohem menší riziko.

 
 
 Marcel Polák, Pneuservis na Výšince, Turnov

Marcel Polák, Pneuservis na Výšince, Turnov

Myslím, že je potřeba rozlišit, zda se jedná o předzásobení na letní či zimní sezonu. V případě letní sezony jde o tak zvané základní předobjednání nejvíce prodávaných rozměrů, většinou s možností bezproblémového doobjednávání. Je to dáno také tím, že letní pneumatiky se prodávají v menší míře, než zimní. U zimní sezony je větší nutnost správně naskladnit. Je to tím, že zimní sezona bývá krátká a relativně rychlá a zákazníci nemají moc ochoty vyčkávat. Takže, kdo má zboží skladem, může ho nabídnout hned a úspěšně prodává. Nehledě na to, že v průběhu zimní sezony je problém s dodáním zboží a s jeho nedostatkem v určitých rozměrech. Co se týká poklesu zájmu o předzásobení, je to dáno asi tím, že se servisy snaží nemít peníze ve skladových zásobách. Nemusí jít mnohdy jen o finance, ale problém může být i se skladovacími prostory. Možnost doobjednání od širokého spektra dodavatelů pak tento trend podporuje.

 
 
Radek Hron, ředitel regionu, ContiTrade Services s.r.o.

Radek Hron, ředitel regionu, ContiTrade Services s.r.o.

Větší podíl dokupů během sezony je čím dál více preferovanější variantou pro většinu servisů. Je za tím samozřejmě daleko lepší situace v logistických službách od dodavatelů a tím i AdHoc dostupnosti zboží v průběhu sezonních špiček, ale zároveň také mnohem obtížnější specifikace sezonní objednávky. Každý, kdo se pohybuje v pneumatikařině už nějaký ten pátek, určitě může potvrdit, že například před 15 lety se na sezonu těch pár rozměrů, které tehdy na českých silnicích jezdily, objednávalo daleko lépe než v současné době, kdy je například jen od domácí značky Škoda pro všechny typy aktivních více jak dvacet rozměrů a paleta dalších značek a modelů vozidel na silnicích je v současné době daleko pestřejší, než tomu bývalo v minulosti.

 
 
Boris Tománek, Marketing Manager CZ/SK/HU, Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

Boris Tománek, Marketing Manager CZ/SK/HU, Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

Z otázky je zřejmé, že pokles poměru předzásobení k celosezonnímu prodeji předpokládáte. Z pohledu oficiálního zastoupení výrobce však musím konstatovat, že poměr objemu předzásobení je v letech dlouhodobě stabilní, bez větších výkyvů. Dlouhodobě byl vždy lehce vyšší poměr předzásobení zimního portfolia ve srovnání s letním, ale v posledních 4 letech došlo postupně ke srovnání tohoto poměru. Naopak zaznamenáváme nárůst poměru předzásobení v pneumatikách větších palcových rozměrů. Váš původní předpoklad může vycházet z faktu, že pneumatiky jsou, především díky současným informačním technologiím a globalizaci trhu, dostupné relativně rychle, což může vést k názoru, že poměr předzásobení klesá. Opak je však pravdou. Rychlost dodání je velmi důležitá součást přidané hodnoty seriózních hráčů na trhu s pneumatikami. Dalším důvodem k předzásobení je nutná dostupnost různých rozměrů pneumatik vzhledem ke specifickým prodejním kanálům. Zákazníci jsou v dnešní době velmi nároční a omezená dostupnost v sezoně je jednou z nepříjemností, která může ohrozit jinak dobře fungující spolupráci.

 
 
 
 

Archiv otázek

 1. Prodej pneumatik na internetu představuje v České republice podíl cca 30 % z celkových ročních prodejů. V čem spatřujete důvody, že tento podíl je podstatně vyšší než např. v Německu?
 2. Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?
 3. Jak se díváte na aktivity směřující k uzákonění minimální hloubky dezénu letních pneumatik na 3 nebo dokonce na 4 mm? Domníváte se, že jde o smysluplný krok, který by zvýšil bezpečnost silničního provozu, nebo o lobbobvání?
 4. Komplikují, či přímo ohrožují dovozy čínských pneumatik vaše podnikání? Domníváte se, že existují důvody pro nastolení ochranářských opatření na dovoz čínských pneumatik, ať už na úrovni ČR nebo EU?
 5. Jaké máte vlastní nebo zprostředkované zkušenosti s trhem práce v oblasti pneuservisních činností? Jak je těžké získat a udržet si kvalifikovaného zaměstnance?
 6. Jak se podle vás pneuservisy obecně podílejí na „šedé ekonomice“, tedy na nepřiznávání příjmů a neplacení DPH? Myslíte si, že tento problém v budoucnu vyřeší registrační poklady?
 7. Jak velký vliv mají podle vašeho názoru a zkušeností na rozhodování o výběru konkrétní značky a dezénu výsledky testů pneumatik, prováděné např. autokluby či odbornými časopisy?
 8. Jak hodnotíte po čtyřech zimních sezonách důsledky povinné zimní legislativy v oblasti zimních pneuamatik na odvětví? Můžete jmenovat pozitiva i případná negativa, která jste zaznamena(a) při své práci?
 9. Co si myslíte o iniciativě některých předních výrobců pneumatik, kteří nedávno uvedli pneumatiky doporučené „do všech druhů počasí“ od náročných zimních až po typicky letní? Máte obavy, že masová propagace takových produktů může vést k odklonu zákazn
 10. Můžete zhodnotit zimní sezonu 2014/2015 z hlediska poptávky po osobních pneumatikch, její průběh, případná specifika, která jste zaznamenali oproti sezonám jiným, a současně shrnout své prognózy a výhledy na letní sezonu 2015?
 11. Domníváte se, že výrobci pneumatik mají nástroje k tomu, aby uhlídali určitý „cenový koridor“, tj. zabraňovali extrémnímu zlevňování zboží a v podstatě likvidaci obchodních marží?
 12. Používáte pro komunikaci své firmy / značky sociální sítě, zejména Facebook? Pokud ano, můžete stručně shrnout Vaši dosavadní zkušenost? Pokud ne, jaký je Váš názor na tato média a počítáte s nimi pro budoucnost?
 13. Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?
 14. Jak vnímáte ze své pozice rok po nabytí účinnosti dopad tzv. štítkování pneumatik? Kolik času vám štítky berou a jak byste charakterizoval(a) jejich dopad na Vaši práci či podnikání?
 15. Jak se Vám vydařila jarní sezona 2013 a jak odhadujete, že se bude vyvíjet trh v letošní zimní sezoně? Očekáváte spíše růst, stagnaci nebo pokles?
 16. Pociťujete při své práci rostoucí informovanost koncových zákazníků o materiálovém stáří pneumatik a častějším „hlídání“ tohoto parametru při nákupu pneumatik? Domníváte se, že to může obchodníkům a pneuservisům zkomplikovat život?
 17. Pociťujete obecný nadbytek pneumatik na trhu? Domníváte se, že „přeplněné sklady“, které hlásí řada dealerů, povedou k poklesu poptávky a menší ochotě k předzásobení?
 18. Jak by měl podle Vašeho názoru vypadat ideální dodavatel pneumatik pro pneuservis? Jaké hlavní atributy by neměl postrádat?
 19. Domníváte se, že místo původu (výroby) pneumatiky stejné značky a dezénu má vliv na vlastnosti této pneumatiky (např. stejná pneumatika vyrobená v evropském a asijském závodě téže společnosti)? Máte v tomto směru nějaké osobní zkušenosti?
 20. Myslíte si, že při povolování podnikání v oblasti prodeje a servisu pneumatik by měl stát vyžadovat prokázání vzdělání či kvalifikace pro tuto činnost? Nebo postačí nechat tuto oblast na tržních mechanizmech a soukromých subjektech (školení zaměstnav
 21. Jak se Vaše společnost připravuje na nadcházející jarní sezonu v oblasti prodeje / servisu pneumatik. Očekáváte, že nadcházející jarní sezona na českém trhu bude něčím specifická?
 22. Jak hodnotíte schopnost dodavatelů pneumatik v ČR uspokojovat vaše objednávky na dodávky zimních pneu v letošní sezoně? Pokud jste v roli dodavatele, na kolik procent jste letos schopni uspokojit poptávku trhu včetně termínů?
 23. Domníváte se, že nová legislativa v oblasti používání zimních pneumatik výrazně ovlivní trh a poptávku? Učinila nebo učiní Vaše společnost s ohledem na novou legislativu nějaká opatření?
 24. Pociťujete ze svého místa, ať již provozovatele pneuservisu či zástupce výrobce, rostoucí angažovanost autoservisů v pneuservisních činnostech? Pokud jste takovou konkurenci sami pocítili, podnikli jste v tomto směru nějaká opatření?
 25. Můžete z pohledu Vaší firmy zhodnotit sezonu prodeje zimních pneumatik 2010/11? Existuje něco, čím se odlišovala od sezon předešlých?

 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz