Pneurevue.cz » Názor z páté strany

Prodej pneumatik na internetu představuje v České republice podíl cca 30 % z celkových ročních prodejů. V čem spatřujete důvody, že tento podíl je podstatně vyšší než např. v Německu?

 

středa, 31. května 2017

Jolana Havlíková, UNIONPNEU OL, Premio Pneu+Autoservis, Olomouc

Jolana Havlíková, UNIONPNEU OL, Premio Pneu+Autoservis, Olomouc

Důvodem jsou určitě jednak dumpingové ceny a také stále nízká cena za dopravu. Pokud zákazník koupí na českém internetu pneumatiky, kde má už od dvou kusů kupovaných pneumatik dopravu zdarma, nemáme šanci tomu v kamenném obchodě konkurovat, i když cena pneumatiky samotné je v kamenném obchodě a na internetu velmi podobná. Těžko odhadnout, jaký bude následující trend. Až budou (jestli budou...) internetové obchody účtovat alespoň 100 Kč bez vyjímky za každou poslanou pneumatiku, pak máme v kamenném obchodě šanci něco vydělat.

 
 
{name}

Vojtěch Schwangmaier, ředitel e-shopu Pneumatiky.cz

V současné době se online prodá dokonce 35 % všech pneumatik v Česku. Příčin je víc, ale v kontextu otázky vypíchnu následující: 1. V Německu historicky nedošlo ke vzniku tak konkurenčního prostředí mezi eshopy a pneuservisy. Internetové obchody tam vyrostly jako přirozené nadstavby, což je princip, který se v Česku snažíme obnovit. U nás došlo před 10 - 15 lety k extrémnímu nárůstu online obchodů, což umožnila především mentalita českého zákazníka, orientovaného zejména na cenu. A kdo jednou zkusil nákup přes internet, ten se jen těžko vrací do kamenného obchodu. 2. Na boom v online prodejích zareagovaly i samy pneuservisy. Zvykly si totiž využívat zásobování just-in-time z velkoobchodních sekcí eshopů. Skladová zásoba, kterou drží typický kamenný servis skladem, se oproti předchozím letům výrazně zúžila. Důkazem je dynamicky rostoucí počet našich partnerů právě z řad pneuservisů. Podíl 35% rozhodně není konečné číslo. V době, kdy si zákazníci online kupují i jídlo, je v jejich pohledu cokoli offline krokem zpět. Nebo snad stále posíláte fax místo e-mailu?

 
 
{name}

Marcel Polák, Pneuservis na Výšince, Turnov

Rozdíl je podle mě v přístupu zákazníka. Ten na internetu hledá jen co nejlevnější cenu, ale ne kompletní službu, popřípadě odbornou radu. Nezřídka se stává, že zákazník objedná špatný rozměr pneumatik nebo disků, a pak neví, co s tím má dělat. Většina z nich to pak zkouší směnit v pneuservisu za správné zboží, ale na to nejsme zařízení. Nakupování přes internet je u nás ve srovnání s jinými zěměmi EU velmi rozšířené. Je to takový český sport. Zákazník už si ale bohužel neuvědomuje všechna rizika s tím spojená. Myslím tím řešení případných problémů, složité řešení reklamací a s tím spojené další náklady. Trend do budoucna bude záležet na samotném zákazníkovi, jakou službu bude vyhledávat, jestli tu odbornou se vším všudy či jen nejlevnější cenu zboží.

 
 

Radek Hron, ředitel regionu, ContiTrade Services s.r.o.

Radek Hron, ředitel regionu, ContiTrade Services s.r.o.

Podle mého názoru je nákupní chování českých zákazníků stejné v pneumatikách, elektronice, ale i dalších komoditách. Češi prostě rádi nakupují na internetu. A to nejen kvůli příznivé ceně. Obecně platí, že my Češi jsme hodně nakloněni moderním technologiím a z toho plyne i jejich využívání ve všech oblastech našeho života i podnikání. Také obchod s pneumatikami se na internetu neustále mění. Aktuální vývoj obchodu s pneumatikami ukazuje odklon od standardního - dříve nejčastějšího dodávání pneumatik dopravní službou (doručení 4 ks pneumatik na parkoviště u panelového domu a platbě v hotovosti) k full servisu a dodání komplexního řešení. Tj. několika kliknutími na internetu popřípadě v aplikaci mobilního telefonu lze objednat nejen nové pneumatiky, ale k nim pneuservisní služby, rezervovat termín přezutí v nejbližším pneuservisu. A jako bonus ještě objednat např. prohlídku podvozkových částí vozidla či seřízení geometrie. V tomto směřování on-line obchodu i my v servisní síti BestDrive vidíme velký potenciál a intezivně se na takovou budoucnost připravujeme.

 
 

Boris Tománek, Marketing Manager CZ/SK/HU, Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

Boris Tománek, Marketing Manager CZ/SK/HU, Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

Podíl pneumatik prodaných přes internet 30% podíl překročil a stále roste. Vidím dva důvody tohoto rozdílu oproti evropským zemím. Prvním z nich je kupní síla a cenová citlivost zákazníků. Tento fakt stojí za rozmachem internetového prodeje v České republice. Současní stabilní a velcí internetoví hráči naopak investují nemalé finanční prostředky do on-line marketingových kampaní, takže internet jako takový již nelze považovat za levný prodejní kanál. Faktem také je, že stále zůstává zajímavým prodejním kanálem pro hráče, kteří se zviditelňují podezřele nízkou cenou. Ale to už se bavíme o šedé zóně a je na každém, jakým způsobem je ochoten ji podporovat. Druhým důležitým faktorem ovlivňujícím podíl pneumatik prodaných přes internet je sociální chování Čechů, kteří často preferují domácí klid a pasivnějíš zůsob relaxace ve srovnání s populací západních zemí, kde je naopak velmi obvyklé osobní setkávání lidí. Nezanedbatelým faktorem je také pohodlnost. Osobně si myslím, že růstový trend bude i nadále pokračovat, míra růstu však začne meziročně klesat.

 
 
 
 

Archiv otázek

 1. Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?
 2. Jak se díváte na aktivity směřující k uzákonění minimální hloubky dezénu letních pneumatik na 3 nebo dokonce na 4 mm? Domníváte se, že jde o smysluplný krok, který by zvýšil bezpečnost silničního provozu, nebo o lobbobvání?
 3. Komplikují, či přímo ohrožují dovozy čínských pneumatik vaše podnikání? Domníváte se, že existují důvody pro nastolení ochranářských opatření na dovoz čínských pneumatik, ať už na úrovni ČR nebo EU?
 4. Jaké máte vlastní nebo zprostředkované zkušenosti s trhem práce v oblasti pneuservisních činností? Jak je těžké získat a udržet si kvalifikovaného zaměstnance?
 5. Jak se podle vás pneuservisy obecně podílejí na „šedé ekonomice“, tedy na nepřiznávání příjmů a neplacení DPH? Myslíte si, že tento problém v budoucnu vyřeší registrační poklady?
 6. Jak velký vliv mají podle vašeho názoru a zkušeností na rozhodování o výběru konkrétní značky a dezénu výsledky testů pneumatik, prováděné např. autokluby či odbornými časopisy?
 7. Jak hodnotíte po čtyřech zimních sezonách důsledky povinné zimní legislativy v oblasti zimních pneuamatik na odvětví? Můžete jmenovat pozitiva i případná negativa, která jste zaznamena(a) při své práci?
 8. Co si myslíte o iniciativě některých předních výrobců pneumatik, kteří nedávno uvedli pneumatiky doporučené „do všech druhů počasí“ od náročných zimních až po typicky letní? Máte obavy, že masová propagace takových produktů může vést k odklonu zákazn
 9. Můžete zhodnotit zimní sezonu 2014/2015 z hlediska poptávky po osobních pneumatikch, její průběh, případná specifika, která jste zaznamenali oproti sezonám jiným, a současně shrnout své prognózy a výhledy na letní sezonu 2015?
 10. Domníváte se, že výrobci pneumatik mají nástroje k tomu, aby uhlídali určitý „cenový koridor“, tj. zabraňovali extrémnímu zlevňování zboží a v podstatě likvidaci obchodních marží?
 11. Používáte pro komunikaci své firmy / značky sociální sítě, zejména Facebook? Pokud ano, můžete stručně shrnout Vaši dosavadní zkušenost? Pokud ne, jaký je Váš názor na tato média a počítáte s nimi pro budoucnost?
 12. Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?
 13. Jak vnímáte ze své pozice rok po nabytí účinnosti dopad tzv. štítkování pneumatik? Kolik času vám štítky berou a jak byste charakterizoval(a) jejich dopad na Vaši práci či podnikání?
 14. Jak se Vám vydařila jarní sezona 2013 a jak odhadujete, že se bude vyvíjet trh v letošní zimní sezoně? Očekáváte spíše růst, stagnaci nebo pokles?
 15. Pociťujete při své práci rostoucí informovanost koncových zákazníků o materiálovém stáří pneumatik a častějším „hlídání“ tohoto parametru při nákupu pneumatik? Domníváte se, že to může obchodníkům a pneuservisům zkomplikovat život?
 16. Pociťujete obecný nadbytek pneumatik na trhu? Domníváte se, že „přeplněné sklady“, které hlásí řada dealerů, povedou k poklesu poptávky a menší ochotě k předzásobení?
 17. Jak by měl podle Vašeho názoru vypadat ideální dodavatel pneumatik pro pneuservis? Jaké hlavní atributy by neměl postrádat?
 18. Domníváte se, že místo původu (výroby) pneumatiky stejné značky a dezénu má vliv na vlastnosti této pneumatiky (např. stejná pneumatika vyrobená v evropském a asijském závodě téže společnosti)? Máte v tomto směru nějaké osobní zkušenosti?
 19. Myslíte si, že při povolování podnikání v oblasti prodeje a servisu pneumatik by měl stát vyžadovat prokázání vzdělání či kvalifikace pro tuto činnost? Nebo postačí nechat tuto oblast na tržních mechanizmech a soukromých subjektech (školení zaměstnav
 20. Jak se Vaše společnost připravuje na nadcházející jarní sezonu v oblasti prodeje / servisu pneumatik. Očekáváte, že nadcházející jarní sezona na českém trhu bude něčím specifická?
 21. Jak hodnotíte schopnost dodavatelů pneumatik v ČR uspokojovat vaše objednávky na dodávky zimních pneu v letošní sezoně? Pokud jste v roli dodavatele, na kolik procent jste letos schopni uspokojit poptávku trhu včetně termínů?
 22. Domníváte se, že nová legislativa v oblasti používání zimních pneumatik výrazně ovlivní trh a poptávku? Učinila nebo učiní Vaše společnost s ohledem na novou legislativu nějaká opatření?
 23. Pociťujete ze svého místa, ať již provozovatele pneuservisu či zástupce výrobce, rostoucí angažovanost autoservisů v pneuservisních činnostech? Pokud jste takovou konkurenci sami pocítili, podnikli jste v tomto směru nějaká opatření?
 24. Můžete z pohledu Vaší firmy zhodnotit sezonu prodeje zimních pneumatik 2010/11? Existuje něco, čím se odlišovala od sezon předešlých?

 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz