Pneurevue.cz » Názor z páté strany

V čem vidíte hlavní role přímých obchodních zastoupení nejvýznamnějších světových výrobců pneumatik na místním trhu? Jak hodnotíte dle vašich zkušeností jejich působení?

 

úterý, 3. prosince 2019

Hana Slavíková, vedoucí provozovny FirstStop, SQS, spol. s r.o. Brno

Hana Slavíková, vedoucí provozovny FirstStop, SQS, spol. s r.o. Brno

Myslím si, že by tato zastoupení neměla obchodovat v podstatě vůbec. Primárně by se měla starat o zastřešování obchodu v ČR a o podporu svých franšízových sítí. Měla by určovat způsob distribuce pneumatik, a to buď směrem k velkoobchodům, nebo k podpoře maloobchodních sítí. Zastoupení by měla kontrolovat cenové hladiny, hlídat reexporty a poskytovat softwarovou podporu. A také sjednocovat a zastřešovat marketing. Všichni víme, že každé zastoupení funguje jinak. Myslím si, že orientace na velkoobchody na úkor servisů je špatná cesta. A každý prodejce by si měl vybrat takovou značku, která podporuje právě ten jeho způsob distribuce. Pokud se maloobchodník orientuje na značky, které podporují velkoobchodní a internetové kanály, jde sám proti sobě.

 
 
 Petr Baar, obchodní manažer, AM PNEU s.r.o., Ostrava

Petr Baar, obchodní manažer, AM PNEU s.r.o., Ostrava

Jsme sami přímým zastoupením výrobce a toto téma je mi hodně blízké. Podle mne je hlavní role zastoupení světových výrobců pneumatik na místním trhu budovat a současně chránit pozici značky pro české pneuservisy. Vytvářet síť loajálních zástupců – pneuservisů pro lokální oblast – a dávat jim konkurenceschopné podmínky a zázemí. Zjednodušeně bych to nazval Češi Čechům. Za druhou roli považuji budování brandu a image u koncových zákazníků. Jak hodnotím jejich působení? Nejde je házet do jednoho pytle, proto bych vytvořil tři kategorie: 1. slušné, 2. nedostatečné, 3. katastrofální. Realita z trhu ukazuje, že oni za hlavní náplň práce mají DĚLAT ČÍSLA, a proto mají oddělení na hledání a spravování nových prodejních kanálů. Snaží se svoji značku umístit na trh za každou cenu, jenom aby udělali zmíněná čísla, a to je špatně. Protože se pak stává, že jejich prodejní kanály si navzájem konkurují a bojují o jednoho stejného zákazníka. Trh je velmi podobný sportu, třeba fotbalu. V jednom dresu se stejným logem máte bojovat proti ostatním a vítězit nad ostatními. Když ale každý hráč sóluje a hraje si svou hru nebo dává vlastní góly, pak jako tým prohráváte. Trenér má nastavovat taktiku boje a pouštět na hřiště jenom ty hráče, kteří tam mají být. Trenéra bych přirovnal k roli zastoupení. Úplnou katastrofou je, když české zastoupení má trenéra sedícího v Polsku a ten současně fandí polským týmům. Další a důležitou rolí zastoupení je zajišťovat dostupnost pneumatik z místního skladu. Rozměrová škála se neustále rozšiřuje a pneuservisy – lokální zástupci – nemůžou držet všechny rozměry skladem. To je úkol zastoupení, mít obrovské množství pneumatik skladem a být připraven uspokojit koncového zákazníka. A úplná katastrofa je, když pak pneumatiky opravdu nemají skladem.

 
 
Mikuláš Erdélyi, manažer pro rozvoj služeb CZ/SK, síť BestDrive

Mikuláš Erdélyi, manažer pro rozvoj služeb CZ/SK, síť BestDrive

Přímé obchodní zastoupení nejvýznamnějších světových výrobců pneumatik vnímám jako významné a přínosné. Z dlouhodobé perspektivy je důležité mít obchod postavený na preferenci určité skupiny značek. Pracovat s výrobcem, v jehož portfolio produktů věříte, které dokážete společně prezentovat, nabídnout a hlavně prodat svým zákazníkům. Zároveň pak stavíte na celkové obchodní, marketingové a produktové podpoře výrobce, což je v našem případě k plné spokojenosti Continental. Jak se říká, proč spolupracovat s „kováříčkem“, když můžete pracovat rovnou s „kovářem“.

 
 
 Michał Gomul, obchodní ředitel, Latex Opony, Opole, Polsko

Michał Gomul, obchodní ředitel, Latex Opony, Opole, Polsko

Před několika lety prodávali výrobci pneumatiky velkým obchodním partnerům, kteří byli často jejich největšími konkurenty, což se však s časem změnilo. Tržní změny včetně změn distribučních kanálů, logistická omezení a nemožnost obsáhnout všechny prodejní kanály vedly výrobce k pochopení, že je lepší obchodní partnery podporovat a přimět je tak ke změně přístupu či dokonce distribučních metod. Věřím, že v budoucnu trend podporovat velké distributory napříč různými distribučními kanály bude pokračovat, ale výrobci, kteří budou chtít nadále dělat obchod sami, také zůstanou. Podle mého názoru spočívá hlavní role velkých pneumatikářských koncernů v podpoře jejich obchodních partnerů tak, aby webové stránky, velkoobchodníci a internetové obchody generovaly marže a na trhu zůstala zdravá konkurence.

 
 
Martin Klejna, majitel, Xpress pneu s.r.o., Hradec Králové

Martin Klejna, majitel, Xpress pneu s.r.o., Hradec Králové

Na našem trhu máme zastoupení většiny nejvýznamnějších světových výrobců pneumatik. Role přímých zastoupení je především udržovat jméno značky a snažit se podporou prodejců zvyšovat prodeje. Každý výrobce má svoji vlastní taktiku a nástroje k dosažení svých cílů. Ve většině případů se jedná o franšízové partnery či přímo svoji vlastní pneuservisní síť. Z vlastní zkušenosti jejich působení na našem trhu schvaluji a jsem rád, že můžu komunikovat přímo s výrobcem.

 
 
 
 

Archiv otázek

 1. Jsou podle vás franšízové koncepty působící v Česku dobrým řešením pro pneuservisní podnikání?
 2. Domníváte se, že by pneuservisy měly při poskytování servisu pneumatik zohledňovat skutečnost, zda si zákazník pneumatiky koupil na místě servisu nebo si je přivezl?
 3. Jak moc zasáhla podle vás do činnosti pneuservisu povinná legislativa v oblasti TPMS? Domníváte se, že se naplnilo či plní očekávání, že se TPMS stane významným dodatečným zdrojem obratu a příjmů pneuservisu?
 4. Máte zkušenosti s podporou prodeje prostřednictvím drobných dárků pro koncové zákazníky , které poskytují výhradní zástupci značek? Myslíte si, že taková podpora prodeje je účinná?
 5. Ovlivňují obchodní aktivity zahraničních velkoobchodů výrazně trh s pneumatikami u nás? Máte s nimi nějaké osobní zkušenosti?
 6. Domníváte se, že je možné vymyslet systém fungující spolupráce e-shopů a kamenných obchodů při poskytování servisu zákazníkům, kteří si pneu zakoupili na internetu? Máte s tímto druhem spolupráce nějaké osobní zkušenosti?
 7. Jaký máte názor a případné osobní zkušenosti s existujícím systémem zpětného odběru pneumatik v ČR?
 8. Jak hodnotíte nyní, přibližně v polovině listopadu, průběh letošní zimní sezóny? Je něco, čím se letošní sezóna liší od těch předchozích?
 9. Jak se dle vašich zkušeností změnil za poslední dekádu poměr mezi sezonním předzásobením a dokupem pneumatik v průběhu sezony? Co k poklesu zájmu o předzásobení nejvíce přispělo?
 10. Prodej pneumatik na internetu představuje v České republice podíl cca 30 % z celkových ročních prodejů. V čem spatřujete důvody, že tento podíl je podstatně vyšší než např. v Německu?
 11. Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?
 12. Jak se díváte na aktivity směřující k uzákonění minimální hloubky dezénu letních pneumatik na 3 nebo dokonce na 4 mm? Domníváte se, že jde o smysluplný krok, který by zvýšil bezpečnost silničního provozu, nebo o lobbobvání?
 13. Komplikují, či přímo ohrožují dovozy čínských pneumatik vaše podnikání? Domníváte se, že existují důvody pro nastolení ochranářských opatření na dovoz čínských pneumatik, ať už na úrovni ČR nebo EU?
 14. Jaké máte vlastní nebo zprostředkované zkušenosti s trhem práce v oblasti pneuservisních činností? Jak je těžké získat a udržet si kvalifikovaného zaměstnance?
 15. Jak se podle vás pneuservisy obecně podílejí na „šedé ekonomice“, tedy na nepřiznávání příjmů a neplacení DPH? Myslíte si, že tento problém v budoucnu vyřeší registrační poklady?
 16. Jak velký vliv mají podle vašeho názoru a zkušeností na rozhodování o výběru konkrétní značky a dezénu výsledky testů pneumatik, prováděné např. autokluby či odbornými časopisy?
 17. Jak hodnotíte po čtyřech zimních sezonách důsledky povinné zimní legislativy v oblasti zimních pneuamatik na odvětví? Můžete jmenovat pozitiva i případná negativa, která jste zaznamena(a) při své práci?
 18. Co si myslíte o iniciativě některých předních výrobců pneumatik, kteří nedávno uvedli pneumatiky doporučené „do všech druhů počasí“ od náročných zimních až po typicky letní? Máte obavy, že masová propagace takových produktů může vést k odklonu zákazn
 19. Můžete zhodnotit zimní sezonu 2014/2015 z hlediska poptávky po osobních pneumatikch, její průběh, případná specifika, která jste zaznamenali oproti sezonám jiným, a současně shrnout své prognózy a výhledy na letní sezonu 2015?
 20. Domníváte se, že výrobci pneumatik mají nástroje k tomu, aby uhlídali určitý „cenový koridor“, tj. zabraňovali extrémnímu zlevňování zboží a v podstatě likvidaci obchodních marží?
 21. Používáte pro komunikaci své firmy / značky sociální sítě, zejména Facebook? Pokud ano, můžete stručně shrnout Vaši dosavadní zkušenost? Pokud ne, jaký je Váš názor na tato média a počítáte s nimi pro budoucnost?
 22. Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?
 23. Jak vnímáte ze své pozice rok po nabytí účinnosti dopad tzv. štítkování pneumatik? Kolik času vám štítky berou a jak byste charakterizoval(a) jejich dopad na Vaši práci či podnikání?
 24. Jak se Vám vydařila jarní sezona 2013 a jak odhadujete, že se bude vyvíjet trh v letošní zimní sezoně? Očekáváte spíše růst, stagnaci nebo pokles?
 25. Pociťujete při své práci rostoucí informovanost koncových zákazníků o materiálovém stáří pneumatik a častějším „hlídání“ tohoto parametru při nákupu pneumatik? Domníváte se, že to může obchodníkům a pneuservisům zkomplikovat život?
 26. Pociťujete obecný nadbytek pneumatik na trhu? Domníváte se, že „přeplněné sklady“, které hlásí řada dealerů, povedou k poklesu poptávky a menší ochotě k předzásobení?
 27. Jak by měl podle Vašeho názoru vypadat ideální dodavatel pneumatik pro pneuservis? Jaké hlavní atributy by neměl postrádat?
 28. Domníváte se, že místo původu (výroby) pneumatiky stejné značky a dezénu má vliv na vlastnosti této pneumatiky (např. stejná pneumatika vyrobená v evropském a asijském závodě téže společnosti)? Máte v tomto směru nějaké osobní zkušenosti?
 29. Myslíte si, že při povolování podnikání v oblasti prodeje a servisu pneumatik by měl stát vyžadovat prokázání vzdělání či kvalifikace pro tuto činnost? Nebo postačí nechat tuto oblast na tržních mechanizmech a soukromých subjektech (školení zaměstnav
 30. Jak se Vaše společnost připravuje na nadcházející jarní sezonu v oblasti prodeje / servisu pneumatik. Očekáváte, že nadcházející jarní sezona na českém trhu bude něčím specifická?
 31. Jak hodnotíte schopnost dodavatelů pneumatik v ČR uspokojovat vaše objednávky na dodávky zimních pneu v letošní sezoně? Pokud jste v roli dodavatele, na kolik procent jste letos schopni uspokojit poptávku trhu včetně termínů?
 32. Domníváte se, že nová legislativa v oblasti používání zimních pneumatik výrazně ovlivní trh a poptávku? Učinila nebo učiní Vaše společnost s ohledem na novou legislativu nějaká opatření?
 33. Pociťujete ze svého místa, ať již provozovatele pneuservisu či zástupce výrobce, rostoucí angažovanost autoservisů v pneuservisních činnostech? Pokud jste takovou konkurenci sami pocítili, podnikli jste v tomto směru nějaká opatření?
 34. Můžete z pohledu Vaší firmy zhodnotit sezonu prodeje zimních pneumatik 2010/11? Existuje něco, čím se odlišovala od sezon předešlých?

 
 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz