Pneurevue.cz » Názor z páté strany

Domníváte se, že je možné vymyslet systém fungující spolupráce e-shopů a kamenných obchodů při poskytování servisu zákazníkům, kteří si pneu zakoupili na internetu? Máte s tímto druhem spolupráce nějaké osobní zkušenosti?

 

čtvrtek, 7. června 2018

 

Iva Habnerová, Hebnar pneu Tovéř s. r. o., spolumajitelka

Po 13 letech zkušeností v pneuservisu a velkoobchodu mi taková spolupráce nepřijde reálná. Nejde jen o teoretické dodržení dohod o poskytovaných slevách mezi e-shopy a pneuservisy, velký vliv na cenovou politiku mají především výrobci pneumatik. E-shop s 10 000 kusy má lepší podmínky než pneuservis se stovkami kusů. Je to logické, ale identicky cenově neudržitelné. Stejně tak ceny v ČR a ceny v zahraničí. Do přednaskladnění Vás výrobce nutí, ale v průběhu sezony zjistíte, že místní prodejce osobních ND s mateřskou základnou v Německu má v letáku nižší ceny, než je Vaše nákupní cena. Jako pneuservis máte na bedrech související náklady, a ty nemůžete zahrnout jen do ceny práce. Jako „osoba povinná“ nemůžete zákazníkovi s pneu z e-shopu odmítnout převzít opotřebené pneu. Ale jako prodejce se na to můžete zařídit. Toto není brojení proti e-shopům, ale názor, že taková spolupráce nikdy fungovat nebude. Navíc, výrobci hledají nové a nové prodejce, ale stále jsme jen jeden a týž rybník.

 
 
Milan Hudák, H&P v.o.s., Ostrava-Hrabová, majitel pneuservisu

Milan Hudák, H&P v.o.s., Ostrava-Hrabová, majitel pneuservisu

Rádi poskytujeme zákazníkům komplexní službu, tj. nákup pneu a přezutí, protože k tomu poskytujeme také „zdarma“ naše rady a pomoc. Pneu není druh zboží, který by zákazník dokázal „zprovoznit“ bez patřičných znalostí sám. Takže ani e-shopy v tomto směru nevítáme. Dodavatelé pneu by měli spolupracovat lépe s pneuservisy, nikoliv s e-shopy, jak tomu dnes zjevně je.

 
 
Václav Smrčka, Autoservis-pneuservis Litice, majitel

Václav Smrčka, Autoservis-pneuservis Litice, majitel

Nelze vymyslet žádný fungující systém, aby někdo vydělával na prodeji pneumatik a druhý za něho dělal práci.

 
 
JUDr. Petr Dobeš, Pneu Dobeš, České Budějovice, majitel pneuservisu

JUDr. Petr Dobeš, Pneu Dobeš, České Budějovice, majitel pneuservisu

Pokud je dotaz zamýšlen coby součinnost e-shopů a kamenných obchodů s pneuservisy, jež by měly smluvně pro zákazníky e-shopů zajišťovat „přezutí“ jejich vozidel, a to včetně převzetí pneumatik, potom se domnívám, že se jedná o službu, která v případě realizace generuje jeden podstatný problém. Jedná se totiž o to, že v době jarní a zejména nastupující zimní sezóny se tato vcelku poklidná živnost změní téměř v boj o přežití, s nadsázkou řečeno. Ve zmíněném období bývá totiž na přezutí objednáno denně minimálně třicet zákazníků z vlastní klientely, přičemž objednací termíny bývají více než desetidenní. Pokud do této situace vstoupí další desítky zákazníků dodaných e-shopem, nastává zásadní problém s nabídkou časově přijatelných lhůt realizací zakázek. Prodloužení pracovní doby či rozšíření týmu problém nijak zásadně neřeší, jak ukázala vlastní zkušenost. V mimosezónním období by samozřejmě byla podobná služba pro každý pneuservis vítaným přilepšením z hlediska finančního, též i z hlediska případného rozšíření stávajícího zákaznického portfolia. Výše popsaná zkušenost však zcela jistě stojí za důkladné zvážení, zda a případně v jakém rozsahu podobnou součinnost realizovat.

 
 
Marcel Prchala, PROPNEU, s,.r.o., velkoobchod a maloobchod pneu, jednatel

Marcel Prchala, PROPNEU, s,.r.o., velkoobchod a maloobchod pneu, jednatel

Myslím si, že dokonalejší systém spolupráce mezi e-shopy a kamennými servisy jistě vymyslet lze, respektive vím, že určitý druh této spolupráce už i funguje. Všichni víme, že „na domluvě stojí svět“, a to je ten základní stavební bod kooperace tohoto druhu. Nicméně se domnívám, že v českých poměrech stále převažuje a do budoucna i převažovat bude „solitérní typ podnikání“ v oblasti prodeje pneumatik a servisních služeb s nimi spojených nevyjímaje.

 
 
 
 

Archiv otázek

 1. Jaký máte názor a případné osobní zkušenosti s existujícím systémem zpětného odběru pneumatik v ČR?
 2. Jak hodnotíte nyní, přibližně v polovině listopadu, průběh letošní zimní sezóny? Je něco, čím se letošní sezóna liší od těch předchozích?
 3. Jak se dle vašich zkušeností změnil za poslední dekádu poměr mezi sezonním předzásobením a dokupem pneumatik v průběhu sezony? Co k poklesu zájmu o předzásobení nejvíce přispělo?
 4. Prodej pneumatik na internetu představuje v České republice podíl cca 30 % z celkových ročních prodejů. V čem spatřujete důvody, že tento podíl je podstatně vyšší než např. v Německu?
 5. Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?
 6. Jak se díváte na aktivity směřující k uzákonění minimální hloubky dezénu letních pneumatik na 3 nebo dokonce na 4 mm? Domníváte se, že jde o smysluplný krok, který by zvýšil bezpečnost silničního provozu, nebo o lobbobvání?
 7. Komplikují, či přímo ohrožují dovozy čínských pneumatik vaše podnikání? Domníváte se, že existují důvody pro nastolení ochranářských opatření na dovoz čínských pneumatik, ať už na úrovni ČR nebo EU?
 8. Jaké máte vlastní nebo zprostředkované zkušenosti s trhem práce v oblasti pneuservisních činností? Jak je těžké získat a udržet si kvalifikovaného zaměstnance?
 9. Jak se podle vás pneuservisy obecně podílejí na „šedé ekonomice“, tedy na nepřiznávání příjmů a neplacení DPH? Myslíte si, že tento problém v budoucnu vyřeší registrační poklady?
 10. Jak velký vliv mají podle vašeho názoru a zkušeností na rozhodování o výběru konkrétní značky a dezénu výsledky testů pneumatik, prováděné např. autokluby či odbornými časopisy?
 11. Jak hodnotíte po čtyřech zimních sezonách důsledky povinné zimní legislativy v oblasti zimních pneuamatik na odvětví? Můžete jmenovat pozitiva i případná negativa, která jste zaznamena(a) při své práci?
 12. Co si myslíte o iniciativě některých předních výrobců pneumatik, kteří nedávno uvedli pneumatiky doporučené „do všech druhů počasí“ od náročných zimních až po typicky letní? Máte obavy, že masová propagace takových produktů může vést k odklonu zákazn
 13. Můžete zhodnotit zimní sezonu 2014/2015 z hlediska poptávky po osobních pneumatikch, její průběh, případná specifika, která jste zaznamenali oproti sezonám jiným, a současně shrnout své prognózy a výhledy na letní sezonu 2015?
 14. Domníváte se, že výrobci pneumatik mají nástroje k tomu, aby uhlídali určitý „cenový koridor“, tj. zabraňovali extrémnímu zlevňování zboží a v podstatě likvidaci obchodních marží?
 15. Používáte pro komunikaci své firmy / značky sociální sítě, zejména Facebook? Pokud ano, můžete stručně shrnout Vaši dosavadní zkušenost? Pokud ne, jaký je Váš názor na tato média a počítáte s nimi pro budoucnost?
 16. Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?
 17. Jak vnímáte ze své pozice rok po nabytí účinnosti dopad tzv. štítkování pneumatik? Kolik času vám štítky berou a jak byste charakterizoval(a) jejich dopad na Vaši práci či podnikání?
 18. Jak se Vám vydařila jarní sezona 2013 a jak odhadujete, že se bude vyvíjet trh v letošní zimní sezoně? Očekáváte spíše růst, stagnaci nebo pokles?
 19. Pociťujete při své práci rostoucí informovanost koncových zákazníků o materiálovém stáří pneumatik a častějším „hlídání“ tohoto parametru při nákupu pneumatik? Domníváte se, že to může obchodníkům a pneuservisům zkomplikovat život?
 20. Pociťujete obecný nadbytek pneumatik na trhu? Domníváte se, že „přeplněné sklady“, které hlásí řada dealerů, povedou k poklesu poptávky a menší ochotě k předzásobení?
 21. Jak by měl podle Vašeho názoru vypadat ideální dodavatel pneumatik pro pneuservis? Jaké hlavní atributy by neměl postrádat?
 22. Domníváte se, že místo původu (výroby) pneumatiky stejné značky a dezénu má vliv na vlastnosti této pneumatiky (např. stejná pneumatika vyrobená v evropském a asijském závodě téže společnosti)? Máte v tomto směru nějaké osobní zkušenosti?
 23. Myslíte si, že při povolování podnikání v oblasti prodeje a servisu pneumatik by měl stát vyžadovat prokázání vzdělání či kvalifikace pro tuto činnost? Nebo postačí nechat tuto oblast na tržních mechanizmech a soukromých subjektech (školení zaměstnav
 24. Jak se Vaše společnost připravuje na nadcházející jarní sezonu v oblasti prodeje / servisu pneumatik. Očekáváte, že nadcházející jarní sezona na českém trhu bude něčím specifická?
 25. Jak hodnotíte schopnost dodavatelů pneumatik v ČR uspokojovat vaše objednávky na dodávky zimních pneu v letošní sezoně? Pokud jste v roli dodavatele, na kolik procent jste letos schopni uspokojit poptávku trhu včetně termínů?
 26. Domníváte se, že nová legislativa v oblasti používání zimních pneumatik výrazně ovlivní trh a poptávku? Učinila nebo učiní Vaše společnost s ohledem na novou legislativu nějaká opatření?
 27. Pociťujete ze svého místa, ať již provozovatele pneuservisu či zástupce výrobce, rostoucí angažovanost autoservisů v pneuservisních činnostech? Pokud jste takovou konkurenci sami pocítili, podnikli jste v tomto směru nějaká opatření?
 28. Můžete z pohledu Vaší firmy zhodnotit sezonu prodeje zimních pneumatik 2010/11? Existuje něco, čím se odlišovala od sezon předešlých?

 
 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz