Pneurevue.cz » Názor z páté strany » Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?

Jak podle vás nová legislativa TPMS ovlivní obchodování s pneumatikami a pneuservisní činnost? Chystáte v rámci vaší společnosti nějaká opatření?

 

středa, 26. února 2014

Gabriela Zůbková, Koltico s.r.o., Holešov

Gabriela Zůbková, Koltico s.r.o., Holešov

Domnívám se, že nová legislativa ovlivní pneuservisní činnost dost podstatně. Aspoň zpočátku, než se si zvyknou jak zákazníci, tak my obchodníci. Servisy budou muset věnovat velkou péči proškolení zaměstnanců, protože se budou setkávat s montáží pneumatik na takto vybavená vozidla daleko častěji, než tomu je v současnosti. Tomu musí odpovídat také vybavení servisů. V tomto budou mít výhodu velké pneuservisy a pneuservisní sítě oproti malým servisům a „garážníkům“. Postupem se tyto rozdíly sice vyrovnají, ale startovací pozici to ovlivní. Zcela jistě povinnost vybavovat vozidla TMPS ovlivní chování motoristů. Pravděpodobně přivítají větší bezpečnost a taky úsporu pohonných hmot. Protože spousta automobilů jezdí na podhuštěných pneumatikách a nyní to za ně bude někdo hlídat. Ovšem jak zjistí, že z jednoduchého přezutí pneu se stává velice odborná a tím i drahá záležitost, tak určitě to spoustu z nich odradí od pravidelného přezouvání. A velmi pravděpodobně se tomu budou ještě víc vyhýbat dojížděním zimních pneu v létě apod. Naše firma se prioritně nezabývá pneuservisem osobních automobilů. Ovšem trend měření tlaku v pneumatikách se objevuje i na nákladních a také zemědělských vozidlech. Takže i my musíme mít připravený personál a vybavení, abychom tuto poptávku uměli pokrýt.

 
 
Luděk Bartoš, obchodní ředitel, B2B Europe s.r.o., Ostrava

Luděk Bartoš, obchodní ředitel, B2B Europe s.r.o., Ostrava

TMPS jistě přináší potenciál další marže na servisy a další schopnosti se odlišit od konkurenčních prodejců. Je zde také celá řada nákladů a rozhodnutí s tímto spojených – od rozvahy, realizované investice do vybavení, školení personálu, přes neustálé technologické obnovy této další specifické podoblasti pneubranže. Věřím, že TMPS ovlivní ještě více rozdílnost ve službách jednotlivých servisů. Zdaleka ne každý servis bude schopen na tuto potřebu pružně reagovat. Je zde určitá pravděpodobnost částečného odlivu zákazníků neautorizovaných servisů k servisům autorizovaným, protože potřebná údržba a pravidelná kontrola, popř. výměna jednotlivých součástí TMPS, bude zřejmě pro majitele takto vybavených vozidel nutností. Naše společnost neustále hledá formy podpory prodejců, proto připouštím možnost, že časem budeme reagovat i na podněty B2B trhu v této oblasti. Nyní konkrétní změny pro nás nejsou aktuální.

 
 
Jindřich Šafránek, majitel, PNEU-Šafránek, s.r.o., Praha

Jindřich Šafránek, majitel, PNEU-Šafránek, s.r.o., Praha

Myslím, že legislativa v tomto směru je mnohem smysluplnější než štítkování, nesporně bude přínosem nejen pro ekonomiku provozu, ale jistě i pro bezpečnost. Důležitost huštění pneumatik a vliv na jízdní výkony a ovladatelnost vozidel je mnohokrát zdůrazňována, publikována, ale dle průzkumů ne příliš vnímána a hlavně dodržována. Jakékoli zařízení upozorňující řidiče na nedostatek jeho vozu pomocí techniky je správné a potřebné. Věřím, že odborné firmy / servisy si s tímto úkolem poradí jak po stránce technické, tak i po stránce doškolení pracovníků, tak jako jsme si poradili se štítky. Nevidím žádný důvod, proč by se tento požadavek měl jakkoli dotknout seriózního obchodování s pneumatikami. Možná že tyto důležité novinky oddělí opravdu seriózní kvalifikované servisy pneumatik od těch ostatních „přezouvačů“. Zde má ode mne legislativa „*“.

 
 
Robert Šanda, majitel, RSV Pneuservis Mlékojedy u Litoměřic

Robert Šanda, majitel, RSV Pneuservis Mlékojedy u Litoměřic

Myslím si, že tato nová legislativa je dobrým krokem k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Obchodování s pneumatikami a servisní činnost to ovlivní hlavně v tom, že se budeme muset velmi intenzivně věnovat nejenom výměně gumového ventilu, jak tomu bylo doposud, ale také se zaměřit na stav TMPS. Vznikne potřeba servisních zásahů i na ventilu, jako je oprava těsnosti nebo případná výměna ventilu za nový, plně funkční, a tím pro nás vznikne možnost získání dalších prostředků na provoz servisu. Při výměně pneumatik bude servis TMPS ventilů časově náročný a tím více zatíží rozpočet koncového zákazníka. Dále si osobně myslím, že se výrazně sníží prodej druhých sad disků. Další výhodou servisu TMPS je možnost odlišit se od garážových prodejců pneu, kteří, myslím, nebudou ochotni investovat do zařízení a servisu TMPS a tím pádem nebudou schopni servis provádět. V naší firmě jsme již na novou legislativu z velké části i připraveni. Probíhají školení a vybavujeme firmu i potřebným zařízením. Hovoříme i se zákazníky, u kterých to vyvolává spíše negativní ohlasy, hlavně při zmínce o ceně. Chceme se zaměřit hlavně na kvalitní a prověřené druhy TMPS ventil, ale samozřejmě se budeme zajímat i o to, jak si stojí i ty levnější verze ventilů. Po pár sezonách platnosti nové legislativy se ukáže, jaký to mělo efekt a přínos. Já si osobně myslím, že je to dobrá cesta ke snížení spotřeby paliva a opotřebení pneumatik

 
 
Richard Troster, výkonný ředitel, Michelin Česká republika, s.r.o.

Richard Troster, výkonný ředitel, Michelin Česká republika, s.r.o.

Společnost Michelin velmi vítá tuto aktivitu, která se plně ztotožňuje se strategií firmy. Byl to právě Michelin, který systém monitorování tlaku v pneumatikách vyvinul společně s americkou firmou TRW Automotive. Navíc jsme před 25 lety zahájili osvětovou kampaň s cílem informovat řidiče o důležitém faktoru jejich bezpečnosti, a to o správném tlaku v pneumatikách. Protože podhuštěné pneumatiky nezpůsobují pouze vyšší spotřebu paliva a tím i emisí oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší, ale také prodloužení brzdné dráhy vašeho vozidla. Nevhodně zvolený tlak ovlivňuje uživatelovu bezpečnost, spotřebu paliva i kilometrový průběh. Navíc u nesprávně nahuštěné pneumatiky dochází k nerovnoměrné distribuci tlaku a změně kontaktní styčné plochy s vozovkou. Výsledkem je potom horší záběr a snížená citlivost řízení, především při zatáčení. Prodlouží se i brzdná dráha. A až o 20% se sníží počet ujetých kilometrů. Jednoduše řečeno. Tato iniciativa přinese řidičům větší bezpečnost na silnicích. Životnímu prostředí méně emisí oxidu uhlíku do ovzduší. Pneuservisům další možnost, jak lépe pracovat s konečným zákazníkem a odlišit profesionální služby od těch „méně kvalitních“.

 
 
 
 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz