Pneurevue.cz » Názor z páté strany » Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?

Myslíte si, že ceny pneuservisních prací v českých pneuservisech jsou dostatečné a udržitelné vzhledem ke všem nákladům práce? Do jaké míry mohou případně vyšší ceny servisních prací vykompenzovat obecný pokles marží ze zboží?

 

úterý, 7. března 2017

Jolana Havlíková, UNIONPNEU OL, Premio Pneu+Autoservis, Olomouc

Jolana Havlíková, UNIONPNEU OL, Premio Pneu+Autoservis, Olomouc

Pokud by to mělo fungovat jako dosud, pak ne. Dostatečné by byly, kdyby zůstávala nějaká slušná marže na zboží, jak tomu bylo před lety, tehdy se servis dotoval ze zisků na pneumatikách, bez ohledu na výši nákladů. V tomhle ohledu snad teď trochu pomůže zavedení EET, které trh trochu vytřídí a urovná daňovou nerovnováhu v našem oboru. Je to propojené i se mzdami. Pokud firma nevytvoří zisky, pak personál odchází s nižší mzdou, kterou pak nemůže utratit za dražší služby. Pak logicky nemůže dát vydělat dalším podnikatelům a kruh se uzavírá. Kompenzace se zatím asi konat nebude. Zákazník pořád není tolik ochotný zaplatit za odbornou službu úměrnou částku, protože je zvyklý na slevové vouchery, prodejní akce, přidané služby zdarma a těžko se mu bude vysvětlovat, že má platit víc. Pokud by došlo ke zvýšení cen prací, pak to už dnes pravděpodobně nenarovná rychlý propad cen pneu za poslední roky i díky tlaku ze strany internetových obchodů.

 
 
Vojtěch Schwangmaier, ředitel e-shopu Pneumatiky.cz

Vojtěch Schwangmaier, ředitel e-shopu Pneumatiky.cz

I když jsou na toto téma povolanější, vnímám situaci následovně: V první řadě by mělo zaznít, že marže za zboží (a to se netýká jen pneumatik) už asi nikdy nedosáhne úrovně z let minulých. A částka za práci nemá šanci dorovnat cenu na původní úroveň. V tom případě se nabízí otázka, kde mohou pneuservisy ušetřit (např. automatizované procesy včetně administrativy, některé formy neefektivního marketingu atd.) na straně nákladů. Zároveň je třeba hledat aditivní marži, případně nabídnout služby s další přidanou hodnotou. Stejně tak je třeba narovnat samotné prostředí na pneuservisním trhu. Pokud by mělo EET jediný pozitivní dopad, bude to eliminace "šedých hráčů", kteří táhli cenu přezutí dolů. Tyto subjekty totiž prakticky neměly s podnikáním moc společného - obvykle nevyvíjely celoroční aktivitu a vcelku úspěšně se jim dařilo deformovat ceny na trhu. Z druhé strany je zde i díky zavedení EET impuls pro určité zdražení služeb a ten impuls by mohl jít zrovna od největší sítě: Ano, myslím BestDrive, který má jistě největší ambice k podobným krokům.

 
 
Marcel Polák, Pneuservis na Výšince, Turnov

Marcel Polák, Pneuservis na Výšince, Turnov

Myslím si, že takto nastavené ceny, alespoň u nás v menším městě, již udržitelné nejsou. Je ale potřeba rozlišit, v jakém regionu se za jaké peníze přezouvá. Jiné ceny jsou v Praze a ve větších městech a jiné v menších městech. Samozřejmě záleží i na konkurenci v daném místě. Jediné, co pro to můžeme udělat, je provádět kvalitní a rychlé služby, mít skladem výběr pneumatik atd. Co se týká marže na zboží, pak všichni víme, že v současné době je velmi malá, a vykompenzování byť alespoň částečné vyšší cenou za práci považuji za nezbytné.

 
 
Radek Hron, ředitel regionu, ContiTrade Services s.r.o.

Radek Hron, ředitel regionu, ContiTrade Services s.r.o.

Ceny pneuservisních prací v České republice jsou velmi, velmi rozdílné. Ceny ve velkých městech se liší od těch na venkově, ceny se mění i v souvislosti s úrovní technického vybavení pneuservisu, nemluvě o stovkách „neoficiálních“ pneuservisů a autodílen. Faktorů, které určují cenu toho kterého servisu, je celá řada. V servisní síti BestDrive se vždy snažíme kalkulovat férovou cenu, která zohledňuje jak investice do vybavení servisu a personálu, tak i ekonomickou situaci v okolí pobočky. Obecný pokles marže ze zboží se většina českých pneuservisů snaží kompenzovat spíše rozšířením nabídky - jak zboží, tak služeb. V dnešní době už většina pneuservisů běžně nabízí i další autoservisní služby. Nicméně zájem servisů rozšiřovat služby a mít kvalitní automechaniky, kterých je na trhu nedostatek, povede nejspíše k růstu ceny služeb.

 
 
Boris Tománek, Marketing Manager CZ/SK/HU, Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

Boris Tománek, Marketing Manager CZ/SK/HU, Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

Předně bych rád zmínil fakt, že úspěšné pneuservisy nepatří rozhodně k nejlevnějším. To má svoji logiku. Pokud pneuservis nabízí kvalitní služby, potřebuje kvalifikované pracovníky, kteří si po právu zaslouží adekvátní mzdu a jsou také průběžně vzděláváni a školení, což samo o sobě představuje další nemalé náklady. Na trhu jsou subjekty, které se namísto přidané hodnoty snaží zaujmout zákazníky nízkou cenou, často bohužel na úkor kvality. Tím částečně snižují ostatním prostor pro adekvátní cenu práce. Toto považuji za velmi krátkozraké. Z dlouhodobého hlediska spíše vsázím na navýšení ceny servisních prací. Tento trend již zaznamenáváme u našich obchodních partnerů. Jsem vždy potěšen, když slyším, že nabídka vyšší kvality za férovou cenu dlouhodobě vítězí nad negativními zkušenostmi, kdy zákazník jednorázově ušetří „pár korun“ a následně ztratí mnohonásobně vyšší sumu za opravy, jako například dodatečné vyvažování pneumatik a podobně. Reálné navýšení ceny prací souvisí tedy opravdu s montáží samotnou, ať už se jedná o přímé mzdové náklady nebo investici do kvality prováděných prací. Možnost substituce nízké marže na pneumatikách navýšením ceny prací vidím mimo jiné i díky výše uvedenému konkurenčnímu prostředí v tomto případě jako nereálnou.

 
 
 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz