Pneurevue.cz » Aktuality » Obchod » Alcar: podvody s Typovými listy stále trvají

Alcar: podvody s Typovými listy stále trvají

 
Alcar

úterý, 6. června 2017

Od 1. června 2017 platí novela zákona č. 56/2011 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ta nově ukládá autoservisům povinnost předem písemně oznámit majiteli vozidla změny na vozidle, které budou mít za následek technickou nezpůsobilost vozidla k provozu. K tomu může dojít například při odstranění filtru pevných částic, montáži nehomologovaných kol či nedovolenému zatmavení skel. V případě, že servis tuto informační povinnost nesplní a klienta o změnách odporujících řádnému používání vozidla písemně neinformuje, vystavuje se možnosti až půlmilionové pokuty.

 

Alcar Bohemia do ČR dováží a prodává litá kola značek AEZ, DOTZ, DEZENT a ENZO a ke kolům těchto značek je oprávněn ze své databáze vystavovat Typové listy. Tisk Typových listů probíhá, dle schválení Ministerstva dopravy ČR, přímo u obchodních partnerů Alcaru. Ten jako držitel schválení mimo jiné ručí za to, že pohyb kola od výroby až k zákazníkovi probíhal za bezpečných podmínek a kola nebyla poškozena nevhodným způsobem skladování či přepravy a také za to, že se nejedná o nelegální napodobeniny kol, které jsou často nabízeny i pod objednacími čísly Alcar.

Na českém trhu se bohužel nadále nabízí a prodává velké množství nehomologovaných kol, která nemají schválení k provozu na veřejných komunikacích. Počet falzifikátů Typových listů k litým kolům, které jsou zachycovány ve stanicích technické kontroly a na odborech dopravy tak ani v poslední době neklesá. Tyto padělky jsou vytvářeny pro kola různých značek, která nemají schválení pro provoz na veřejných komunikacích ČR (neprošla povinnými zkouškami a nemají homologaci) anebo pro kola, která nejsou schválená na konkrétní dané vozidlo. Typový list s logem Alcar Bohemia , na kterém je uvedena jakákoliv jiná značka kola než AEZ, DOTZ, DEZENT nebo ENZO je vždy neplatným padělkem! Pro motoristy může být při výběru bezpečného kola vodítkem odlité označení KBA nebo E v kroužku s číslem schválení XXXXX na čelní straně kola. Pouze kolo s číslem schválení KBA může být na základě Typového listu a zkušebního protokolu TÜV zapsáno do Technického průkazu vozidla.

 

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz