Pneurevue.cz » Aktuality » Průmysl » Štítkování: pohled EU a ETRMA se liší

Štítkování: pohled EU a ETRMA se liší

 
stitkovani

čtvrtek, 25. října 2018

Projekt „Dohled nad trhem v oblasti pneumatik 2015“ (MSTyr15) si může nárokovat úspěch, pokud jde o dohled nad dodržováním předpisů o označování pneumatik, avšak prosazování je účinné pouze tehdy, pokud koneční spotřebitelé při koupi pneumatik skutečně berou v úvahu údaje na štítku. Zpráva financovaná Evropskou asociací výrobců pneumatik a zpracovatelů kaučuků (ETRMA) naznačuje, že tomu tak není, a sdružení to chce dát jako připomínku při současném přezkumu nařízení Evropské komise o označování pneumatik (1222/2009).

 

Technologická společnost Lizeo Group analyzovala z popudu  ETRMA v letech 2012-2017 400 000 kusů osobních pneumatik (C1), lehkých užitkových pneumatik (C2) a nákladních a autobusových pneumatik  (C3) v regionu EU28 a zkoumala zastoupení různých kombinací hodnocení  pro valivý odpor a přilnavost za mokra.

Ve zprávě nebyl zjištěn žádný výrazný nárůst spotřeby pneumatik s vysokým ratingem na trhu. Hodnocení E-C zůstává nejběžnější v segmentech C1 a C2 v Evropě. Při pohledu na tyto nálezy ETRMA vyvodila , že značení pneumatik je stále „mladým nástrojem“  a řidiči a správci vozových parků  nejsou dostatečně informováni o výhodách pneumatik s vysokým hodnocením.  V důsledku toho se ETRMA domnívá, že existuje značný potenciál růstu povědomí o tomto aspektu pneumatik.

Nejběžnějším štítkem pneumatik pro osobní automobily v letech 2012-13 byla kombinace E a C: E pro valivý odpor a C pro přilnavost za mokra. Tato kombinace byla dominující i v roce 2017, kdy představovala čtvrtinu trhu s pneumatikami pro osobní vozy.  Méně než 0,1 % všech pneumatik nese v současné době označení  A-A, zatímco více než 98 % všech pneumatik má stále nižší označení než B-B.

Také mezi pneumatikami Van byla v letech 2012-2017 nejobvyklejší kombinace E-C, přičemž dodnes představuje asi třetinu trhu. U pneumatik pro nákladní automobily a autobusy byla nejběžnější značka C-D na úrovni těsně pod čtvrtinou trhu.

ETRMA se domnívá, že spotřebitelé jsou „stále v procesu získávání lepšího povědomí a pochopení svých výhod“.  Dalším faktorem, který potenciál štítků snižuje, je tendence evropských spotřebitelů zakládat své nákupy pneumatik na ceně. ETRMA konstatuje, že zatímco počet značek pneumatik na trhu vzrostl v posledních letech o 20 procent, největší díl šel na konto budgetových pneumatik.

Fazilet Cinaralpová, generální tajemnice ETRMA, uvedla: „Studie společnosti Lizeo bohužel prokazuje, že spotřebitelé mají nízké povědomí nejen o značení pneumatik, ale také o tom, že pneumatiky jsou vysoce technologický výrobek se značnými rozdíly ve výkonu a nikoliv jen v ceně. V důsledku toho by se diskuze o revizi štítků měla zaměřit na to, co lze udělat pro zvýšení povědomí a tržní role štítků, než měnit kvalifikační systém a přidávat nové, ambicióznější třídy.“

Zpráva skupiny Lizeo nepřichází náhodou. Evropská komise právě v současnosti posuzuje novou stupnici pro hodnocení pneumatik na štítcích, což má podle ETRMA velmi diskutabilní hodnotu.

Na rozdíl od studie společnosti Lizeo se posouzení dopadů štítků MSTyr15 provedené  Evropskou komisí  v roce 2018 zaměřilo na data z jediného trhu, a to německého. Obě studie jsou proto obtížně srovnatelné, ale ETRMA považuje posouzení dopadů  ze strany EU za „mnohem optimističtější“ než zpráva Lizeo.

„Výsledky jasně ukazují, že v tomto stádiu by bylo jakékoli předělání systému označování etiketami předčasné. Kritéria pro změnu hodnotící škály nejsou naplněna,“ uzavírá Fazilet Cinaralpová. Přeloženo do srozumitelnějšího jazyka, posun ve výkonu v oblasti účinnosti brzdění na mokru a valivého odporu není natolik markantní , aby ospravedlňoval zavedení nové, „ambicióznější“ hodnotící škály.

Studie skupiny Lizeo také objevila na  4000 nespávně označených pneumatik.  To podporuje zjištění v rámci zprávy MSTyr15 financované Evropskou komisí.

Jak uvádí ETRMA, studie skupiny Lizeo jasně naznačuje, že špičková hodnocení  v obou štítkových  kritériích jsou zatím spíše sporadická. Sdružení zdůrazňuje, že tyto skutečnosti je třeba vzít při revizi Nařízení o označování pneumatik (1222/2009), aby se zajistilo, že výsledné nové předpisy budou správně odrážet evropský trh v oblasti štítků a ty budou vymahatelné.

 
 

Související články

 
 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz