Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 1 / 10 » Opravy rychloopravnými materiály

Opravy rychloopravnými materiály

 
image1761

V minulém čísle jsme se zabývali dostupnými možnostmi v oblasti nouzových oprav pneumatik. Nouzové nebo také bezdemontážní opravy pneumatik se v posledních, přibližně pěti letech, vyvinuli do různých variant. Jako první jsme uvedli tzv....

 
V minulém čísle jsme se zabývali dostupnými možnostmi v oblasti nouzových oprav pneumatik. Nouzové nebo také bezdemontážní opravy pneumatik se v posledních, přibližně pěti letech, vyvinuli do různých variant. Jako první jsme uvedli tzv. rychloopravné materiály, které se historicky používají nejdéle a prakticky v největším rozsahu. Často se používají nejenom v nouzových situacích na cestách, ale také v pneuservisech – odborných servisech. Mezi odbornou ale i laickou veřejností se často diskutuje o vhodnosti jejich použití, proto se na některé aspekty po stránce teoretické ale i praktické podíváme více detailněji.

Ještě než se dostaneme k detailům, podíváme se, co uvádí česká legislativa o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vyhláška 341/2002 Sb. §21 odst. 9 cituje: „Pneumatiky pro vozidla pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opravovány pouze odborně, přičemž se vychází z doporučené normy (např. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912). Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstříknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště.“ Tolik citace zákona, druhou stranou mince je jeho výklad a aplikace v praxi. Dá se předpokládat, že nouzové dojetí je spojené s defektem pneumatiky někde na cestě, tedy rozhodně mimo odborný servis. Dalším předpokladem je zmínka „bez demontáže pláště“ - samozřejmě pláště z ráfku, protože uživatel vozidla nemá na cestě možnost provést demontáž, opravu a následnou montáž, tak jako odborný servis. Že se opravy provádí ve zdech odborných servisů se často děje právě pod nátlakem zákazníků, kteří ví, že tento typ opravy je jednoduchý, rychlý a především levný. Zákazník je většinou laik, který neřeší technické detaily a případné nevýhody řešení opravy předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště.

Druhy rychloopravných materiálů
Neboli předvulkanizované opravné materiály se vyskytují v různých provedeních a mluví se také o nich pod různým názvy. Nejčastější je zřejmě knot nebo ucpávka, slyšet jsou názvy jako tkanice, tkanička, provázek, tyčinka, cigareta atd. Názvy se zřejmě nejvíce odvozují od tvaru, který je ve většině případů podobný válečku. Co se týká materiálu, tak nejčastějším je provedení s textilním výztužným kordem uvnitř, kterým je nylon nebo polyamid. Ten je obalený zvulkanizovanou pryží, na povrchu opatřený vrstvou nezvulkanizované studené spojky. Dalším rozšířeným provedením je několik vláken textilního kordu zabalených do speciální lepkavé pryžové hmoty. První provedení je v produktové řadě výrobce Rema Tip Top uvedeno pod názvem Remacure a druhé pod názvem Sealfix. Co se týká tvaru, tak Remacure je oválného průřezu, Sealfix spíše kruhového, tak aby po zdvojení vyplnily průpich o průměru 6 mm. Délky jsou přizpůsobené tloušťce stěn plášťů, které se opravují. Kratší provedení délky 100 mm se používá do běhounu pneumatik na osobní a dodávková vozidla, provedení delší (180 mm) do běhounu nákladních pneumatik. Ještě jedno provedení ucpávky můžeme nabídnout. Je odlišného tvaru, připomíná písmeno „O“ a je vedeno pod zkratkou SRAS. Složená je ze tří vrstev, uvnitř je zvulkanizovaná pryž, po stranách studená spojka. Výhodou je opěrná hrana proti uvolnění z vnitřní strany a poměrně hodně těsnícího materiálu do průpichu v běhounu osobní pneumatiky.

Kam s ním?
Otázka je položena tak, abychom si ujasnili, do které části pneumatiky je možné knoty nebo ucpávky použít? V předcházejícím odstavci se hovoří o běhounu a také o velikosti průpichu do 6 mm. Také je zmínka o osobních, dodávkových a nákladních pneumatikách, používaných na vozidlech provozovaných na veřejných komunikacích. O nouzových opravách pneumatik na mimosilničních strojích se zmíníme ještě později. Pneumatika musí být samozřejmě bezdušová, z čehož vyplývá, že bude vždy radiální konstrukce. Běhoun radiální pneumatiky, především jeho středová část, je nejvíce tuhou a nejméně mechanicky namáhanou částí. V kombinaci s tloušťkou, která je podporou ve styčné ploše s těsnícím materiálem. Na druhé straně je maximální velikost 6 mm daná počtem přerušených vláken radiální kostry, což u osobních pneumatik činí tři až čtyři. Rozhodně se nedoporučuje používat knoty nebo ucpávky do ramen nebo bočnic radiálních pneumatik, které jsou hodně mechanicky namáhané, bočnice navíc nemají podporu ve styčné ploše. A už vůbec se nedoporučuje utěsňovat poškození větší než 6 mm, tzn. používat více knotů nebo ucpávek najednou. Limitní velikost 6 mm je statisticky vysledovaná jako krátkodobě dostačující pro těsnící pryžový váleček bez podpory opravné záplaty z vnitřní strany.

Celý článek si přečtěte v PR č. 1/10

 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz