Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 1 / 19 » Vyvažovací média: Ne? Ano? A jaká?

Vyvažovací média: Ne? Ano? A jaká?

 
nakladni

úterý, 12. března 2019

Populárním tématem nekončících diskusí v pneuservisech je srovnávání dvou základních vyvažovacích metod. Pomocí strojů a pomocí vyvažovacích médií. Zkusme se tentokrát ale přesunout o řád níže a podívat se na to, jaká média jsou vlastně k dispozici. Aneb že i jedna polovina sporu může mít svoji vlastní debatu.

 

Na začátek trocha opakování. Vyvažovací média jsou s námi přibližně od devadesátých let, kdy se v USA začal do pneumatik automobilů aplikovat polymerový granulát. Ten postupně nahradily materiály vyrobené především na křemičitých bázích, setkat se ale můžeme například i s různými formami kaolinu.

Princip fungování vyvažovacích médií je dobře znám. Dovnitř pláště se nasype stanovená dávka vyvažovacího média a už při rychlosti kolem 30 km/h se náplň odstředivou silou rozvrství a začne se otáčet spolu s kolem. Jak vzrůstá rychlost jízdy, tak se náplň ještě dále přeskupuje. Do lehčího místa pneumatiky se nahrne objemu více, do těžšího naopak méně. Dochází tak samovolnému vyvážení kola. Plášť tím navíc získává větší geometrickou – kruhovou přesnost a rovnoměrněji se při jízdě opotřebovává. Zdaleka ne poslední výhodou je, že po každém roztočení se kolo vyváží znovu. Je tak dobře vyvážené po celou dobu životnosti pláště.

Prášek či granulát?
Jak je to ale s kategorizací těchto médií? V podstatě se rozdělují do dvou skupin: na keramické drcené prášky a na spékané keramické granuláty.

Prášky lze vyrobit levněji a lépe drží u sebe. Mají ale ostré hrany, které působí na vnitřní povrch kola erozivně. To může v delším časovém horizontu negativně ovlivnit například schopnost protektorování. Prášky mají rovněž tendenci vázat vlhkost a hrudkovatět, nebo se dokonce lepit na vnitřní stranu pneumatiky. Jejich vyvažovací schopnost je tak horší.

Granuláty jsou naopak hladké kuličky, které se snadno přemisťují do nejlehčího místa. Jsou sice výrobně dražší, ale nezpůsobují erozi uvnitř pneumatiky. Odpadají tak v podstatě všechny zápory prášků. Pouze se mají při brzdění tendenci vevnitř kola „rozutíkat“. Aby k tomu nedocházelo, bývá část kuliček nahrazována oválnými tělísky, které nežádoucímu pohybu brání.

Přestože v současné době vyvažovací média používá v nákladní a autobusové dopravě téměř 80 % provozovatelů, nejsou vždy zkušenosti bez výhrad pozitivní. Výtky ale směřují především k problémům s vlhkostí, či hrubou charakteristikou používaného materiálu. Z toho vyplývá, že při volbě média je důležité znát jeho vlastnosti a strukturu.

Vyvažovací stroje a aplikovaná závaží mají i v roce 2019 na trhu svoje nezpochybnitelné místo. Přesto je zřejmé, že v užitkové, nákladní a autobusové dopravě už vyvažovací média hrají prim. Zejména když jde o pohodlí na cestě. Jen si umět správně vybrat.

 

 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz