Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 1 / 21 » Rok 2020 skončil. Zapomeňme?

Rok 2020 skončil. Zapomeňme?

 
ilustracni

středa, 10. března 2021

Jak hodnotí výrobci a distributoři pneumatik rok 2020 a jaké jsou výhledy do roku letošního?

 

Neznám větší zmar a klišé než psát o „covidu“, tím méně vyjadřovat nějaký osobní názor, raději ušetřím ten kousek papíru. Nicméně většiny lidí se nová situace nějak dotýká – více či méně citelněji. Odvětví související s provozem a údržbou motorových vozidel patří k těm spíše šťastnějším. Ale imunní rozhodně nejsou – klesající registrace aut, neujeté kilometry, menší rodinné i firemní rozpočty a strach z budoucnosti – to jsou faktory, které se nemohou nepodepsat, a když ne dnes, tak určitě zítra.

Pozitivní je to, že dobře řízené, příliš nezadlužené a smysluplné projekty – a to i v oblasti distribuce, prodeje a servisu pneumatik – docela určitě „přežijí“, což v dnešní době rozhodně není málo.

Na začátku roku jsme položili tři otázky několika manažerům a podnikatelům z odvětví – na téma nedávné minulosti i blízké budoucnosti. A jak odpověděli, to se dozvíte dále.

 

 1. Jak dopadl – alespoň rámcově – obchodní rok 2020 z hlediska vaší organizace?
 2. Jak si podle vás povede odvětví jako celek v roce 2021?
 3. Když srovnáte leden/únor 2021 s stejným obdobím 2020 – co se podle vás nejvíce změnilo?

 

Lenka Hnídková
PNEU HNÍDEK

1.Rok 2020 jsme na ta všechna překvapení, která nám covid přichystal, ustáli velmi dobře. Na vzniklou situaci jsme rychle zareagovali, přizpůsobili se a celkově jsme udrželi výsledky předchozího roku, což v této době považujeme za úspěch.

2. Krize spojená s covidem nás podle mého názoru teprve čeká a uvidíme, jaké bude mít dopady. V roce 2021 každopádně budeme ostražití z hlediska platební morálky, obchodovat budeme takzvaně „na jistotu“. Nepříjemný je růst celkové cenové úrovně ve chvíli, kdy příjmy nerostou a očekávání jsou taková, jaká jsou... Na trhu pneumatik jsou zdražování patrná a do koncových cen se zvláště promítá enormní nárůst ceny námořní dopravy z Číny a růst cen vstupních surovin. Každopádně doufám, že rok 2021 nasměruje naše životy k radostnějším vyhlídkám...

3. Ve velkoobchodní sféře rozdíl mezi lednem 2021 vs. 2020 nepociťuji, ale na servisu je znát nárůst objemu mechanických prací. Lidé auta více opravují, a tak se u nás letos ztrácí pojem „okurková sezóna“.

 

 

Michal Urbánek
generální ředitel
TIREX TYRE

 1. S obchodním rokem 2020 jsme spokojeni a zaznamenali jsme mírný nárůst oproti předchozímu roku.

 

 1. Myslím si, že pro rok 2021 naše odvětví nevykáže žádné výrazné změny oproti minulému roku. Je samozřejmě důležité, jak se bude nadále vyvíjet prodej nových aut a samozřejmě také výrazný problém nedostatku kontejnerů, a tím extrémní cena dopravy z Asie. To jsou markery, které mohou ve finále znamenat výraznější výkyvy nahoru nebo dolů. Vše samozřejmě závisí také na situaci s koronavirem a s tím související poptávkou trhu, zde již zaznamenáváme určitou nevoli zákazníků nakupovat a více šetřit.

 

 1. Největšímu rozdílu pro leden/únor 2020 a 2021 napomohlo jednoznačně počasí. Zatímco loni bylo v tomto období zimní počasí nevýrazné, letos významně pomohla sněhová nadílka, to asi potvrdí všichni z branže. Došlo na takové ty „čekače“, kteří začnou řešit zimní obutí, až když skutečně přijde takové počasí. U nás to znamenalo výrazný nárůst prodejů oproti zmiňovanému období loni i díky tomu, že bez ohledu na predikci počasí se snažíme držet stále maximum položek skladem, a to i v těchto měsících, kdy je pro náš obor v podstatě po sezoně.

 

Vojtěch Schwangmaier
ředitel e-shopu
Pneumatiky.cz

 1. Obratově dopadl rok 2020 téměř stejně jako ten předchozí. Bylo ale patrné, že zákazníci s nákupem více váhali. Zatímco v minulých letech měla zimní sezona výraznou „špičku“, letos byly nákupy mnohem rovnoměrněji rozložené v průběhu roku. Nakonec však nakoupili i ti řidiči, kteří přezouvání odkládali. Znovu se tak potvrdilo, že prodej pneumatik je acyklický. Tedy že naše odvětví je mnohem odolnější vůči výkyvům trhu než většina jiných. To platí minimálně v krátkodobém horizontu. V tom dlouhodobém se může začít projevovat například nižší počet prodaných aut, což nevyhnutelně ovlivní i nás.

 

 1. Mám obavu, že teprve letos se začne naplno projevovat zcela nedostatečná pomoc vlády odvětvím, která jsou koronavirovou krizí nejvíce zasažená. I když byl totiž prodej pneumatik ovlivněn spíše mírně, ekonomika je provázaná. Pokud pracujete v pohostinství, cestovním ruchu a kultuře, budete mít letos s velkou pravděpodobností hlouběji do kapsy. A lidé, kteří v těchto odvětvích pracují, jsou naši zákazníci. Kvůli úsporám za přezouvání a druhou sadu také ještě více posílí segment celoročních pneumatik, který i před začátkem epidemie dlouhodobě rostl.

           

 1. Leden 2021 byl oproti tomu loňskému výrazně silnější. Nadále tak pokračuje trend, který jsme pozorovali od března 2020. Řidiči nakupují pneumatiky mnohem častěji v průběhu roku, tedy i mimo hlavní sezonu. Nejvíce v lednu posílily značky v ekonomické třídě.

 

Část zákazníků kvůli vládním opatřením pracuje z domova, a jelikož nemuseli jezdit do práce, tak výměnu pneumatik, zejména u druhých aut v domácnosti, začali řešit až koncem prosince nebo v lednu. Významnou roli samozřejmě hrálo i počasí, které je letos výrazně chladnější než v loňském lednu.

 

Tomáš Radil
Senior Key Account Manager CZ
Goodyear Czech


 

 1. Obchodní rok 2020 lze i přes dopady pandemie Covid-19 hodnotit relativně uspokojivě. Po prvním čtvrtletí roku jsme očekávali velký pokles: výroba pneumatik se na celém světě na nějakou dobu zastavila a nikdo nevěděl, kdy – a hlavně v jakém režimu – se opět spustí. Nakonec se však ukázalo, že navzdory všem opatřením se prodej letních pneumatik nezastavil, ale pouze rozložil do delšího období. Zaznamenali jsme silný růst poptávky po celoročním sortimentu, naopak zimní sezona zůstala vlivem externích vlivů za očekáváním. Celkově tak skončil rok 2020 pro naši společnost víceméně podle očekávání.

 

 1. Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Hodně bude záležet na tom, jak se projeví dopady protiepidemických opatření a jak dlouho budou trvat. Netroufám si v tuto chvíli přesně odhadnout, kdy se situace vrátí do normálu a jak se obecně bude vyvíjet mobilita. Nicméně očekáváme pokračování trendu růstu prodejů pneumatik vyšších rozměrů a také další nárůst poptávky v segmentu celoročních pneumatik.

 

 1. Ve srovnání s loňským rokem teď panuje daleko větší nervozita, nejistota a opatrnost. Pandemie stále ještě není pod kontrolou a ekonomika je pod velkým tlakem restriktivních opatření. Hodně se posunuly priority – v době před pandemií byl velkým problémem nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, nyní v době pandemie se klade hlavní důraz na zdraví, zajištění bezpečných pracovních podmínek a kontaktů se zákazníky a fungování celého provozu jako takového. Hodně našich obchodních partnerů si prošlo složitým obdobím. Přeji si, aby se situace brzy zlepšila a vrátila pokud možno k normálu.

 

 

Zdeněk Vacl
marketing manager
Pirelli

 1. Rok 2020 byl pro nás všechny mimořádný a jeho hodnocení nelze zúžit pouze na ekonomické ukazatele. Ochrana zdraví našich kolegů v Pirelli a také našich obchodních partnerů byla prioritou číslo jedna od samého začátku. Tady jsme jistě naplnili svou ambici zachovat chod společnosti, přenést možné aktivity do on-line prostředí a být stále blízko partnerům, poskytovat odpovídající servis s mimořádným zřetelem na minimalizaci rizika šíření infekce, a to vše při dodržování všech hygienických opatření. Náš hospodářský výsledek pak plně odpovídá propadu celého trhu ve struktuře, kdy jako prémiový výrobce a dodavatel jsme překonali trend trhu a posílili svou přední pozici tržního lídra v segmentu ≥18 palců. V rámci cyklicky předvídatelného vývoje, i když s prudkým nárazem nemoci Covid-19, bylo naše hospodaření předem nastaveno na dodání pozitivního výsledku i díky velmi restriktivním opatřením na výdajové straně a dobře připraveným investicím.

 

 

 1. Máme v záloze několik modelů vývoje, které jsme připraveni aktualizovat podle vývoje jednotlivých kvartálů. Z dat a zkušeností ekonomické krize let 2008 až 2009 je zjevné, že tempo růstu a obnovení celého segmentu bude nejrychlejší pro prémiovou část v řetězci výroby, registrace prémiových vozidel přes aftermarket, který reflektuje poptávku větších rozměrů, řady ráfků od 18 palců nahoru. Proměnnými zůstávají kurz koruny vůči euru, dostatečnost, stabilita výrobních kapacit a přebytků u pneu brokerů a v neposlední řadě návrat do normálu. Kdy a jak bude nový normál vypadat, to je v tuto chvíli asi největší výzvou.

 

 

 1. Určitě se změnil sentiment u všech účastníku trhu. Je velmi zřetelné, jak jednotlivé subjekty vyhodnocují riziko, jak upravili své nákupní chování a preference. Dále rozvíjejí a posilují digitalizaci svých procesů a hledají nové cesty k výzvám, které před nás všechny pandemie předložila.

 

Petr Chvojka
marketingový manažer a člen představenstva
GPD

1.Komentujeme ten rok s pokorou, protože jsme, na rozdíl od jiných odvětví, mohli stále podnikat a naráželi tak spíše na sekundární následky pandemie – snížená poptávka ze strany konečného spotřebitele. Z tohoto hlediska hodnotíme loňský rok jako průměrně dobrý. Ve světle všech událostí nakonec lepší než jsme čekali. Pokud bychom odhlédli od pandemie a měli ho hodnotit jako běžný rok, poté by se jednalo o jeden z méně povedených – nezaznamenali jsme růst. Větší propad jsme měli na Slovensku.

2. Říkám to jako ohranou písničku již několik let – v našem malém českém rybníčku máme v rámci oboru obrovskou výhodu – tou je strašná stabilita. Podívejte se, co se dělo v rámci Evropy, podívejte se na ekonomické krize 90. let, podívejte se na roky s velkými záplavami – trh pneumatik se v takovém případě hýbe +/- do 10 %. A děje se tak i v době ekonomického růstu, kdy je celá republika plná nadšení a nám se zdá, že to zase taková hitparáda není.  Stabilita odvětví je nesmírnou výhodou našeho podnikání. Na druhou stranu má tento stav i své nevýhody – změny obchodních modelů se prosazují mnohem pomaleji než v jiných oborech. Dále nepředpokládám v letošním roce výrazné oslabení poptávky konečných spotřebitelů. K tomuto přesvědčení mě vedou dva faktory – zpomalení prodeje nových vozů s sebou může přinést prodloužení aftermarketu o  jeden cyklus, což je znát právě na letních pneumatikách (tam, kde by nové auto přijelo na nových letních, bude ještě jeden nákup nových pneumatik na stávající auto); volby do parlamentu jsou až na podzim a tak bude mít stávající vláda prostor svou předvolební kampaň realizovat přes různé druhy pobídek a podpor tak, aby případnou příjmovou ekonomickou krizi zpomalila nebo dokonce oddálila; třetí je subjektivní pohled – přes velký podíl práce na home office dnes výrazně neklesá automobilová doprava (tak jako se dělo na jaře loňského roku), všechny hlavní dálniční tahy jsou pořád plné všemi typy automobilů. A to se musí projevit na poptávce, stejně tak jako optimistické výhledy o nastartování turistického ruchu od cca května letošního roku.

3. Tak jako celý rok 2020 byl svým způsobem atypický, i leden/únor 2021 není úplně běžným obdobím. Po dlouhé době napadl sníh na celém území ČR a vydržel déle než jeden den. To se samozřejmě odrazilo i ve zvýšené poptávce po zimních pneumatikách v tomto období. Meziroční srovnání pro nás vyznívá skvěle – zaznamenáváme fenomenální nárůsty. Na druhou stranu je třeba říci, že např. loňský leden byl pro nás výsledkově jeden z nejhorších v naší firemní historii, takže podobná srovnání nejsou vždy plně vypovídající. Subjektivně si myslím, že tato sněhová nadílka maličko zastaví strmý růst poptávky po all season pneumatikách. Ukázalo se, že sníh v našich končinách pořád může přijít a překvapit v masivním množství.

Jinak přeji všem čtenářům, ať nepropadají trudomyslnosti a věří, že obor, ve kterém podnikají, má stále skvělou budoucnost!

 

 

 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz