Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 10 » Nedostatek kvalifikovaných lidí trvá

Nedostatek kvalifikovaných lidí trvá

 
image1833

O problémech s klesajícím počtem učňů v Německu jsme informovali v předchozím čísle Pneu revue. Nedostatek odborníků v pneuservisech a gumárenském průmyslu se v posledních letech projevuje i u nás v České republice. Jakým způsobem se tomu snaží...

 
O problémech s klesajícím počtem učňů v Německu jsme informovali v předchozím čísle Pneu revue. Nedostatek odborníků v pneuservisech a gumárenském průmyslu se v posledních letech projevuje i u nás v České republice. Jakým způsobem se tomu snaží předcházet český školský systém? A jak se s tím vyrovnávají gumárenské podniky?

V minulých letech se české školství a následně i trh práce začali potýkat s celkovým nedostatkem řemeslníků a technických pracovníků. Za úbytkem stál a stále stojí především počet osob v populačním ročníku, který vstupuje do soustavy středoškolského vzdělávání.

Rapidně snížený zájem o učební obory po roce 2000, v jehož důsledku se snížil počet odborně vyučených mladých lidí, vyvolal vlnu informačních kampaní zaměřených na získání zájmu žáků základních škol a jejich rodičů o řemesla a technické obory. Jedná se o kampaně jak ze strany státu, tak ze strany soukromých subjektů, které se rozhodly podporovat zvýšení zájmu nejen pasivní, ale i aktivní formou prostřednictvím finančních stipendií či jiných výhod.

Praha tradičně jiná
Podpůrné projekty pro obnovu zájmu o řemesla vznikly i na regionální úrovni, jmenovitě se jedná například o pražský portál www.remeslozije.cz či projekt Zlínského kraje Podpora řemesel v odborném školství. V Praze se v posledních letech stala problematika nedostatku kvalifikovaných řemeslníků aktuálnější než v jiných regionech. Za malým zájmem o manuální práce tu stojí především vyšší životní úroveň a větší možnosti profesního uplatnění v terciární sféře pracovního trhu. To ostatně v rozhovoru na téma kvalifikovanost pracovníků pneuservisů potvrdil i obchodní ředitel společnosti ContiTrade Roman Sabola: „Pokud bych měl hovořit o regionálních rozdílech, problém se sháněním kvalifikovaných lidí je tradičně v hlavním městě. Bohužel v Praze je úbytek učňů poměrně znatelný, celorepublikově se však podle mě nejedná o žádný větší problém“.

Výše uvedená slova dokládají i aktuální informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; ty uvádějí, že letošní školní rok 2009/2010 byl prvním od roku 2000, kdy skutečně stoupl počet přijatých do učebních oborů - o 3%. Za nárůstem stojí hlavně zpopularizování řemesel v již zmíněných reklamních kampaních. Podle zprávy o vývoji vzdělanosti se nepotvrdily ani scénáře předpokládající strmý pokles podílu vyučených daný naplňováním kapacit maturitních tříd.

Řemeslo žije, ale gumařů ubývá
Vcelku pozitivní stoupající tendence v počtu žáků učňovských oborů ovšem neřeší problém s nedostatkem odborníků v gumárenském průmyslu. Zatímco před listopadem roku 89 byl gumař-plastikář poměrně hojně vyučovaným oborem, dnes jej v podstatě nenabízí jediné učňovské středisko. Před revolucí se české školství silně prolínalo s výrobním sektorem, který byl tehdy pod kontrolou státu. Propojenost školského systému s potřebami podniků byla tehdy samozřejmá. Po revoluci, která s sebou přinesla privatizaci státních firem, se nenávratně poškodil mechanismus nastoleného vzdělávání. Jedním z odvětví, kterého se tento vývoj fatálně dotkl, je bohužel i gumárenský průmysl.
Po přezkoumání několika internetových stránek věnovaných informacím o učebních oborech, jako např. stránky zaměřené přímo na automobilový průmysl www.autanasbavi.cz, jsme sice nasbírali podrobnější informace o učebním oboru gumař-plastikář, ale nenašli jsme žádný odkaz na jedinou střední školu, která by jej v současné době nabízela. A to i navzdory faktu, že na serveru www.autanasbavi.cz je obor gumař-plastikář třetím nejčastěji hledaným výrazem.

V současné době nabízí jediný aktivně vyučovaný učební obor vhodný pro gumárenský průmysl Střední odborná škola v Otrokovicích ve Zlínském kraji - obor chemik se zaměřením na zpracování kaučuku. Absolventi by měli nalézt uplatnění ve firmách s gumárenskou výrobou nebo servisních a prodejních střediscích. Teorie se vyučuje s návazností na praktickou část výuky, na které se školou spolupracuje společnost Barum Continental, vlastník tradiční české značky Barum s tamější výrobnou pneumatik. Obor v Otrokovicích funguje již třetím rokem a impulzem k jeho otevření byly právě potřeby kvalifikovaných zaměstnanců otrokovické továrny. Jak nám však bohužel sdělil zástupce ředitele SOŠ Mgr. Roman Cibulka, žáci mají o tento obor rok od roku menší zájem. „Původní záměr byl připravit odborně vyučené pracovníky pro zdejší výrobnu pneumatik. V minulosti se zaměstnanci museli rekvalifikovat z řad i takových oborů jako například kuchař/číšník. Zavedení oboru vyhovujícího potřebám zaměstnavatele bylo tedy dobrým nápadem. Bohužel i přesto, že jsme v prvním roce zaznamenali velký zájem, dnes máme s naplněním třídy problémy.“

Celý článek si přečtěte v OR č. 2/2010

 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz