Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 16 » Budoucnost už není to, co bývala.

Budoucnost už není to, co bývala.

 
clanky

úterý, 31. května 2016

V uvedeném textu vyjadřuji pouze svůj osobní názor. V žádném případě se nejedná o stanovisko jakékoliv právnické ani jiné osoby, ve které profesně působím nebo se kterou jakýmkoliv způsobem spolupracuji. Věta na úvod. „Můžete s tím nesouhlasit, můžete se dokonce i rozčilovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat.“ Jára Cimrman, český všeuměl

 

Hrdinové nové doby.

Starověký Egypt přežil v naší paměti jen díky umu stavitelů pyramid. Římskou říši na svých štítech a mečích k nesmrtelnosti dovedly legie. Dříčem Anglie byl bodrý, lehce namazaný námořník a dobyvatelem Divokého západu asketický houževnatý farmář. Symbolem budování polistopadového kapitalismu v naší vlasti byl, je a bude vlastník pneuservisu se svým věrným mechanikem.

Až nás budou miliony?

Počet pneuservisů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je bez ohledu na zvídavé oko státní správy a maniakální vyžadování hlášení o evidenci všeho možného, velkou neznámou. Proč? Bez ohledu na neskrývané potěšení úředníků z regulace je tento obor lidské činnosti zatím zařazen do volné živnosti, kterou nikdo cíleně neeviduje a nesleduje.

Pozoruhodná skutečnost, že pro provozování řemesla, bezprostředně ovlivňujícího bezpečnost silničního provozu, není třeba prokázat žádnou odbornost a reálnou připravenost pro technické zásahy a poskytnutí zásadních provozních doporučení, dává možnost založit a provozovat pneuservis komukoliv.

A dobře nám tak.

Historická snaha Společenstva vulkanizérů systematizovat požadavky na pracovníky pneuservisu s důrazem na zvládnutí řemeslné činnosti a standardů, které by byly srovnatelné s požadavky na tuto pracovní pozici v EU, rovněž nedopadla.

Mezi námi – ono ani množství autoservisů v ČR není zcela jasné. Studie ctěné ČSOB o očekáváních v opravárenství vozidel z roku 2014 uvádí, že na českém trhu operovalo v roce 2011 necelých 24 tisíc autoservisů s 46 tisíci zaměstnanci. Ovšem tato data jsou až z roku 2011. Naopak jeden z odborných portálů nedávno uváděl počet autorizovaných autoservisů v ČR na úrovni 990 provozoven a neznačkových servisů v počtu necelých 7 tisíc. Tak si vyberte.

Pokud si troufnu přinést vlastní odhad na základě zkušeností z oboru, jednoduchosti a láci pro pořízení základního vybavení pneuservisu a vrozeného českého kutilství, za pravděpodobný považuji počet pneuservisů na úrovni jedna provozovna na tisíc obyvatel. Takže to máme bratru 10 500 provozoven.

Při množství 485 osobních vozidel na 1000 obyvatel můžeme počítat s nefalšovaným zákaznickým kmenem právě těch 485 vozidel na pneuservis. Vzhledem k tomu, že rok má a bude mít jen a jen 252 dnů pracovních, tak v ideálním případě by měl servis obsloužit 3,8 vozidla denně. Ovšem to pouze tehdy, pokud jeho majitel zabloudí na pneuservis alespoň dvakrát do roka. Hodně psů, zajícova smrt.

 

Celý článek si můžet přečíst v aktuálním vydání Pneu revue 2/2016.

Napsal: redakce

 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz