Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 20 » Pneumatikáři by mohli přečkat ekonomický šok relativně dobře

Pneumatikáři by mohli přečkat ekonomický šok relativně dobře

 
ilustracni

úterý, 2. června 2020

Nedávno jsem četl anketu v jednom regionálním zpravodaji, v níž pět komunálních politiků odpovídalo na otázku, co na současné krizi shledávají pozitivního. Přesně takovou otázku jsme v anketě, kterou předkládáme na následujících stranách, položit nechtěli. Řekli jsem si, že bude lepší se přidržet věcných, racionálních otázek, protože vlna emocí, afektu, temných věšteb či nekonečných diskuzí o něčem, o čem vlastně nic moc nevíme, by měla konečně odeznít.

 

Ale podvědomě jsem přemýšlel, jak bych na tu otázku odpověděl. Chvíli jsem se přikláněl k názoru toho jediného respondenta, že na koronavirové krizi neshledává pozitivního vůbec nic. Co také hledat dobrého na nemoci, strachu, panice, ekonomických problémech? Ale pak jsem si uvědomil, že to je přesně ta povýšenost a arogance lidského druhu, který se cítí nadřazený vůči ostatním členům živočišné říše, a současnou situaci vnímá pěkně „sociálně inženýrsky“, bez jakékoli pokory a sebereflexe. Domnívám se, že když ne nic jiného, ze současné situace plyne především ponaučení. Každý soudný člověk si přece musí uvědomit, že řada věcí – u nás, v Evropě i na celém světě – byla špatně a bez toho, abychom narazili ještě tvrději, se takhle dál „jet“ nedalo.

Ale zpět k té naší anketě. Vyplývá z ní celkem pozitivní závěr, že prodej a servis pneumatik by měly být současnou krizí postiženy méně než jiná odvětví. Trochu jiný svět představuje prodej plechových a hliníkových disků, kde souběh různých vlivů rýsuje trochu horší obrázek. Jezdit se bude určitě i v budoucnu, otázka, zda více nebo méně, a také jaká bude kupní síla. Na podzim budeme vědět více.  

Tento článek je součástí nového čísla Pneu revue, které vychází 5. června. 

Jak se projevila koronavirová krize na vašem hospodaření? Jak vypadá porovnání výsledků od poloviny března do současnosti se stejným obdobím 2019?

Jaká opatření jste na pracovištích přijali od počátku krize a jaká je situace dnes, přibližně v polovině května?

Jak vidíte bezprostřední budoucnost pneumatikářského odvětví v ČR – zimní sezonu 2020 – případně odhad na rok 2021.

 

Zdeněk Vacl, marketingový manažer, Pirelli Tyre (Suisse) S.A.-Czech

1. Firma Pirelli byl zasažena před propuknutím pandemie uzavřením svých čínských továren již začátkem roku, a v následném globálním rozměru boje s nemocí COVID-19 se centrála v Miláně, srdci Lombardie, stala symbolem boje, neuvěřitelné aktivace všech zdrojů a solidarity. Samozřejmě že ekonomický dopad je a bude obrovský, vypnutí ekonomiky je bezprecedentní šok, na který žádný výrobce nemohl být připraven. Přesto detailní pohled na český pneumatikářský byznys je mírně optimistický, trh na číslech europoolu neprožil v uvedeném období tak dramatický propad jako jiné trhy světa. Větší vypovídací hodnotu bude mít hospodaření ze celé pololetí.

2. Od začátku pandemie všichni v Pirelli stáli u lidí první linie, prostřednictvím řady iniciativ na podporu zdravotnických systémů a pohotovostních služeb.

Pro ilustraci, v Itálii zaměstnanci darovali přes 8000 pracovních hodin prostřednictvím kampaně „Společně pro Itálii“, doprovázené samotnou společností, která zdvojnásobila hodnotu daru spolu se svými partnery. Pirelli ve spolupráci s regionální vládou Lombardie a na její podporu věnovala také 65 ventilátorů, 5000 sad ochranných oděvů a 20 000 obličejových masek. Dále kalendář Pirelli a jeho zrušení pro rok 2021 poskytl 100 000 € na podporu výzkumu koronaviru. To je jen výčet opatření, aktivit. Pro ochranu zdraví všech zaměstnanců Pirelli jsme okamžitě v rámci vyhlášení vlády a zavedení opatření přenesli svou činnost do módu vzdáleného pracoviště a plynule přešli na online komunikaci. Pro prodejce poskytujeme veškeré informace elektronicky a pořádáme také online školení o nových produktech. Náš prodejní tým je k dispozici a již se navrátil k návštěvám partnerů při zachování specifických podmínek.

3.Osobně se domnívám, že míra nejistoty v tuto chvíli je vysoká. Nevíme, zda nebudeme na podzim řešit další vlnu koronaviru, proto předpovědět zimní sezónu či příští rok lze jen ve scénářích, a těch je k dispozici skutečně mnoho... Já bych spíše chtěl poukázat na to, co jsme se naučili, co jsme si osvojili a co může přispět jako nová příležitost k formování užších vazeb s našimi partnery či ke zlepšení toku informací, k nabídce lepších služeb. A to díky modernizaci, digitalizaci, novým formám práce, iniciaci nových projektů. Flexibilita na straně partnerů a na straně výrobce a dodavatele prokázala naši společnou inteligenci, zodpovědnost a schopnost se přizpůsobit a reagovat na nové výzvy. Pokud tuto energii a vůli budeme rozvíjet, bude to velký vklad do budoucna a určitě společně všichni uspějeme za všech podmínek.

Petr Chvojka, marketingový manažer, člen představenstva, GPD a.s.

1.Přelom března/dubna byl z hlediska statistiky year-to-date až –27 %. Postupně se propad snižoval. Květen je z tohoto hlediska naopak lehce lepší než v minulém roce.

2.Kde to šlo (obchodní zástupce, část back office), tam jsme přešli na režim home office, na skladech a servisech jel střídavý směnný režim. Samozřejmě vše za zpřísněných hygienických podmínek (vybavení, minimum lidí, rozestupy atd.). Veliké díky patří všem našim kolegům, kteří sami dělali vše možné i nemožné, abychom minimalizovali ztráty, mohli dále podnikat a zároveň minimalizovali rizika nákazy. Jejich nasazení bylo úžasné. Od začátku května postupně některá opatření uvolňujeme, zůstává hlavně důraz na bezpečnost na servisech a skladech.

3.Říkám to s oblibou několik let – náš obor v mikro území České republiky je velmi stabilní. Podívejte se do minulosti, na roky krize vs. objem pneumatik umístěných na trh. Ty celkové propady nejsou a nebudou tak zásadní jako v zemích kolem nás. Máme obor, který tou situací nebyl zasažen tak významně jako jiné. Samozřejmě, ta pravá ekonomická krize v tuto chvíli ještě nepřišla. Negativní následky musíme očekávat, bude tlak na cashflow, druhotná platební neschopnost, orientace na cenu. Ale fungování oboru jako takového to neohrozí. Strašnou devízou je potřeba té služby jako takové. A je to příležitost k jednotě. Zimní sezóna bude, dle mého názoru, patřit k těm lepším.

 

Martin Buday, jednatel sekce Marketing a Obchod, Continental Barum s.r.o.

1.Náš obchod je ovlivněn obdobně jako u ostatních společností z automotive průmyslu, resp. i oboru prodeje pneumatik. Bohužel, jako společnost, která je kotovaná na burze, nemůžeme komentovat průběžné hospodářské výsledky. Tady vás odkážu na výsledky koncernu Continental za 1. čtvrtletí roku 2020 na stránkách www.continental.com.

2.Největší prioritou, na kterou jsme se soustředili a stále se i soustředíme, je ochrana zdraví – a to jak našich zaměstnanců, tak obchodních partnerů. Vytvořili jsme krizový tým, který jednotlivé aktivity spojené s ochranou zdraví řídí. Pokud to bylo možné, využívali jsme v maximální míře možnost práce z domova. Upravili jsme režim návštěv i formu komunikace – jak interní, tak externí. Dovybavili jsme jednotlivé útvary společnosti tak, aby mohly zabezpečovat požadavky zákazníků i mimo kanceláře. Zabezpečili jsme ochranné prostředky – jako roušky nebo dezinfekci pro zaměstnance, kteří pracovali z kanceláří. Od začátku jsme se snažili maximálně přispět k tomu, abychom zamezili šíření nákazy. Dnes se pomalu vracíme do „normálního“ režimu – i když návrat do stavu před koronavirem je zatím stále velmi vzdálený. Určitě budeme i nadále dbát na minimalizaci rizika nákazy a dodržování všech doporučených opatření v oblastech bezpečných kanceláří nebo i návštěv obchodníků u zákazníků. Myslím, že určitá omezení ještě nějaký čas potrvají. A dokonce se domnívám, že některé nové přístupy zůstanou i v „pokoronavirové“ době – jako třeba méně cestování a častější virtuální kontakt.

3.To je určitě velmi dobrá otázka, na kterou je o to těžší odpověď. Kdybychom věděli, jak dopadne tato zimní sezóna a třeba i ta další, určitě potěšíme minimálně naše kolegy z výroby. Bohužel, situace v posledních 8 týdnech vykazuje velkou dynamiku, to, co platilo včera, dnes neplatí. Je potřeba být velmi flexibilní. Věřím, že situace se postupně stabilizuje a my si nakonec budeme moci říct, že všechny pesimistické scénáře se nakonec nenaplnily.

Už teď vidíme, že naštěstí v České republice a na Slovensku nebyla situace tak dramatická jako na ostatních evropských trzích. To nám dává i určitý optimismus i před zimní sezónou.

Pokud můžeme vycházet z předpovědi výrobců automobilů, tak vidíme, že očekávání návratu prodejů na úroveň minulého roku nejsou tak rychlé. To bude samozřejmě ovlivňovat i poptávku po zimních pneumatikách. Druhým důležitým faktorem bude i ochota lidí opět začít cestovat. A v neposlední řadě bude tato sezóna záviset i na tom, kolik lidí bude dojíždět zimní pneumatiky během léta a jaká bude jejich potřeba nákupu nových zimních plášťů. Uvidíme. Velmi důležité bude, aby nedošlo k dalšímu přerušení ekonomických aktivit. My – jako výrobci – budeme připravení poskytnout našim zákazníkům maximálně zajímavé balíčky – jak produktů, tak služeb – abychom plně pokryli poptávku. Momentálně intenzivně pracujeme na všech obchodních i marketingových aktivitách tak, aby sezóna dopadla co nejlíp. Všichni mí kolegové se už teď těší na okamžik, kdy se opět rozjedeme naplno za našimi zákazníky. Pevně věřím, že i tato motivace se odrazí na našich výsledcích. Jsme rádi, že v našem portfoliu jsou značky pneumatik, jež vyrábíme u nás doma, v České republice. Naše nabídka bude zajímavá pro všechny, kteří se rozhodnou podporovat lokální ekonomiku a lokální značky.

Aleš Osmančík, generální ředitel, PneuB2B.eu

1. Obecně se dá říci, že se oboru pneubranže dotkla aktuální krize „naštěstí zatím pouze okrajově“, byť začátkem března určitá nervozita panovala. Máme připravena konkrétní ekonomická opatření, např. investice do rozvojových aplikací, a další provozní opatření, zatím jsme k nim přistupovat nemuseli.

Pokud bych měl hodnotit výsledky objemu prodaných kusů, v březnu jsme zaznamenali propad, naopak duben to nahradil. Celkový objem prodeje od začátku roku do 15. 5. je téměř identický s obdobím minulého roku. Co se týče našich ostatních služeb a produktů, tak meziročně pozitivně rosteme.

S pokorou a vděčností mohu říci, že se žádný negativní dopad na našem hospodaření neprojevil.

2. V podstatě jsme veškerou naši činnost přesunuli na všech úrovních do našich domovů. Téměř celý měsíc fungovali všichni v rámci home-office. Nyní jsme již téměř ve standardním režimu s určitými opatřeními separace týmu a také více problematik řešíme konferenčními hovory.

S určitou mírou obezřetnosti a opatrnosti se více méně snažíme fungovat normálně. Všem nám již chyběl sociální kontakt.

3.Dá se počítat s tím, že k uzavírání servisů nedojde, v bezprostřední budoucnosti tedy nic dramatického neočekáváním, na druhou stranu spíše stagnaci s ohledem na spotřebitelskou poptávku. Co se týče dlouhodobější perspektivy, bude to záviset na dalším vývoji pandemie, ale také na opatřeních, která budou omezovat ekonomickou činnost obecně. Myslím si, že „zlaté časy skončily“, a co bude v roce 2021, se nyní nedá predikovat. Osobně to vnímám tak, že jsme nyní na začátku, reálné dopady se postupně začnou projevovat, možná na podzim, kdy skončí podpůrná opatření, odklady splátek atd.  Očekávám postupný mírný pokles poptávky a vyšší preference levnějších značek. Významnější bude role nákladů, maximální eliminace zůstatkových zásob na servisech a hledání vyšší efektivity v provozních oblastech.

Milan Oplatek, výkonný ředitel a jednatel, Carling, spol. s r.o.

1.Odhadem – očekáváme propad proti roku 2019. Březen z hlediska meziročního růstu byl bez dopadů. Během dubna poklesl prodeje dražších pneumatik o cca 20 %, růst prodeje budgetových pneumatik o cca 20 %, dramatický pokles protektorů o 60 %.

2.I přes pokles ve výrobě protektorů a masivní PR státu ohledně podpory kurzarbeitu jsme se pro riziko nejasných pravidel nerozhodli této „pomoci“ využít.

Od března obchodní zástupci home office, pneuservisní práce jsme prováděli v omezeném režimu.

3.Očekáváme postupný pokles celkových tržeb, postupný přesun zákazníků k nejlevnějším možným řešením (budget a protektory). Bude boj o skladové zásoby – porostou ceny zboží a služeb. Doufáme v oživení, ale jen mírné, a to od září. Zákazníci nebudou kupovat na sklady, budou nakupovat na poslední chvíli, ojíždět kostry nad míru vhodnou na protektorování. Dalším problémem je navíc zdražení protektorovacího materiálu, které proběhlo začátkem roku, výpadky ve výrobě. Rok 2021 si s ohledem na výraznou změnu zákonů ohledně odpadů netroufáme odhadnout, protože plánované změny mohou vést až úplné likvidaci protektoroven.

Vojtěch Schwangmaier, ředitel, Pneumatiky.cz

1.V polovině března jsme se připravovali na všechny katastrofické scénáře, které mohla epidemie vyvolat. Ustoupili jsme proto od původních plánů na dvouciferný procentuální růst a snažili se pružně reagovat na vzniklou situaci. Doufali jsme však, že se projeví výhoda, že náš byznys je acyklický, a zákazník zkrátka pneumatiky potřebuje, což se také nakonec stalo. Zatím to vypadá, že v hospodářském roce 2019, který končí 30. 6., dokonce obratově mírně překonáme ten předchozí.

Výrazně nám pomohlo oslabení koruny vůči euru a horší dostupnost zboží. Byli jsme totiž dobře předzásobeni a nemuseli jsme až v průběhu sezóny nakupovat zboží od výrobců a dodavatelů za vyšší cenu. Zákazníci letos upřednostnili zavedené e-shopy s dlouhou historií, které dobře znají. Klíčovou roli hrála důvěryhodnost. A to nejen kvůli bezpečnostním opatřením e-shopů proti COVID-19, ale především z důvodu omezení dobírek. Z platby kartou předem se stal standard, a každý zákazník si dobře rozmyslí, kterému e-shopu svěří své peníze ještě před převzetím.

2.Situaci jsme řešili velmi brzy. Od 11. března měli všichni kolegové, kterým to jejich náplň práce umožňovala, povinný home office. Na skladě jsme zavedli velmi přísná hygienická opatření. Abychom omezili kontakt s dopravci, zavedli jsme bezdokladové předávání zboží. Dále jsme zrušili osobní odběr, v šatnách a kuchyňkách mohl být současně jen omezený počet lidí, kolegům jsme při příchodu do práce měřili teplotu a samozřejmostí bylo i povinné nošení roušek. Kdyby počet nakažených v Česku prudce vzrostl, byli jsme připraveni nasadit dvousměnný provoz, abychom nebyli nuceni uzavřít sklad plný zboží, které by nebylo z čeho zaplatit.

V současnosti stále většina kolegů pracuje z domova, od začátku června však plánujeme postupný návrat do normálního režimu. Pořád však bude platit povinné nošení roušek a pravidlo, aby byl za každé oddělení v kancelářích pouze omezený počet lidí. Kolegům a návštěvám také umožňujeme vstup pouze s nainstalovanou aktivní aplikací eRouška na mobilním telefonu.

3.  Překvapilo by mě, kdyby nepřišel výrazný propad trhu jako celku, umím si představit i čtvrtinový pokles. Od vlády zatím slyšíme pouze sliby, nicméně pomoc těm, na které krize dopadla nejvíc, je naprosto nedostatečná, respektive ji reálně nevidím. První fázi pandemie jsme zvládli skvěle, vláda udělala přesně to, co musela, a národ to vzal vážně, což jsme mohli vidět na hromadném šití roušek.

Další fází měla být minimalizace ekonomického dopadu, tady však vidím pouze sliby, zmatky a všudypřítomnou nejistotu. Myslím si, že vláda měla příležitost „nalít“ do ekonomiky miliardy korun v souladu s pravidly EU, a zvýšit díky nízkému zadlužení naši konkurenceschopnost. Jako stát bychom tak zařadili pomyslný druhý rychlostní stupeň, což by nám pomohlo dohnat západní Evropu. To se ale bohužel nestalo. Podnikatele a živnostníky, na které krize dopadla nejhůř, vláda dusí komplikovanými formuláři, dlouhým čekáním a nejistotou, co bude zítra. Kuchař, hoteliér, agent cestovní kanceláře nebo kadeřník – to vše jsou naši zákazníci. Anebo vlastně byli? Domino efekt může na podzim situaci vystupňovat a mít velmi nepříznivé důsledky.

Ale zpět k otázce. Bude velmi zajímavé sledovat, kolik prodejců bude ochotných vzít na sebe před zimní sezónou 2020 riziko předzásobení. Pro nás to bude rozhodně nejtěžší předzásobení, které budeme po přibližně 18 letech v businessu dělat, ale svým způsobem se na něj těším. Snažíme se totiž tuto krizi vnímat jako příležitost. A naštěstí pořád platí, že na konci dne budou řidiči potřebovat svá auta na něco přezout.

Libor Rajdl, ředitel, Alcar Bohemia, s.r.o.

1.Na prvním místě bych rád uvedl, že je třeba si uvědomit, že jsme součástí oboru, který nebyl opatřeními vlády ve snaze omezení šíření nového koronaviru zdaleka tolik omezen a tím postižen tak, jako tomu bylo v jiných oborech a oblastech ekonomiky, což považuji za mimořádné štěstí i příležitost! A současně s pokorou a odpovědností vidím důležitou úlohu automobilového sektoru ke znovunastartování ekonomiky a zdravé nálady, a tím k opětovnému normálnímu fungování celé naší společnosti.

Vliv krize na naše obraty a kusové prodeje byl samozřejmě markantní a jen díky tomu, že jsme zavedli důsledná úsporná opatření, se zatím tolik nepodepsala na našich hospodářských výsledcích. Do letošního roku jsme přitom vstoupili s optimistickým očekáváním, což také potvrdily první dva měsíce roku, kdy jsme zaznamenali růst tržeb o 10 %. V březnu se ze známých důvodů obchod propadl o 28 %, v dubnu pak o 10 %, což v absolutním vyjádření znamenalo nemalý schodek 5 milionů korun oproti dubnu 2019. To, jaký bude květen, si zatím netroufnu odhadovat. My nejsme typičtí gumaři, kola se na rozdíl od pneumatik neojíždějí a náš odbyt velmi bezprostředně souvisí s prodejem nových aut. Máme spočítáno, že přibližně 85 % našich kol se nakupuje pro auta do jednoho roku stáří. A pokud se prodej aut propadne o 50 %, nemůže se nás to nedotknout. A přirozeně musíme sledovat další vývoj v prodejích vozidel i před naší hlavní podzimní sezonou a správně na něj reagovat. Díky úsporným opatřením byl hospodářský výsledek za první krizové měsíce horší jen o několik málo jednotek procent, ale pochopitelně ty prodané kusy nám chybějí. Přesto jsme nepropustili nikoho z našich kolegů, kteří jsou dle mého názoru tím nejcennějším, čím naše společnost „disponuje“, a věříme, že i díky našemu novému velkému připravovanému projektu přineseme další kvalitní produkt a službu pro naše obchodní partnery a potažmo motoristickou veřejnost.

2.Hlavním naším cílem a snažením od začátku nouzového stavu bylo, aby všechny naše služby a jejich kvalita byly zachovány a aby se našich obchodních partnerů nijak nedotklo žádné z našich opatření. Jedinou viditelnou změnou byla změna v logistice pro oblast „velká“ Praha, kterou si normálně organizujeme sami ve spolupráci se smluvními rozvozci. Tuto jsme svěřili našim dvěma dlouhodobým spedičním partnerům a zaváželi zboží druhý pracovní den, čímž jsme omezili kontakty našich pracovníků s vnějším světem. Ale již před koncem května jsme se opět vrátili k rozvozu dvakrát denně.

Hned od začátku nouzového stavu jsme náš tým rozdělili na dvě poloviny, které se po čtrnácti dnech střídaly, a tak prakticky nepřišly vzájemně do styku. Jistili jsme se tak pro případ, že by byl někdo infikován, a následkem toho jsme nemuseli zavřít firmu kompletně. Takto se to u nás střídá dosud. Doufám, že na začátku června se již vrátíme k normálnímu fungování. „Rozpůlili“ jsme i personál ve skladu, takže někteří zaměstnanci museli dokonce pracovat přesčas, aby se práce zvládla. Naši technicko-obchodní poradci pracovali nonstop z domova na telefonech a počítačích, ale byli připraveni i vyjet k našim klientům a poradit zejména s párováním TPMS-senzorů, což se také několikrát událo.

3.Dopravní situace se v této chvíli vrací k normálu, silnice i dálnice jsou zase plné. Pro gumaře je to dobré znamení, jezdí se a bude se jezdit, pokud budou mít lidé jezdit kam. My se dlouhodobě neobejdeme bez našeho „podhoubí“, kterým jsou nová vozidla registrovaná do provozu v ČR. Dokud se prodeje zcela nerozběhnou, do té doby to pocítíme i my. Jako vhodný impulz pro rozhýbání trhu a větší obnovu zastaralého vozového parku vidíme v mnoha jiných zemích již využívané šrotovné.

Boris Tománek, marketingový manažer, Goodyear Czech s.r.o.

1.Koronavirová krize zcela zásadně ovlivnila odbyt v důležitém období přezouvání na letní pneumatiky.  Mimořádná opatření vlády v souvislosti s epidemií koronaviru se sice na pneuservisy většinu doby nevztahovaly, takže zůstávaly v provozu, ale zákazníci měli jiné starosti nebo se jejich služby báli využívat. Na českém trhu tak odbyt pneumatik našich koncernových značek podle zatím dostupných údajů zaznamenal krátkodobý výpadek mezi dvaceti a třiceti procenty. Do jisté míry v tom ovšem možná hrálo roli i to, že časově krize kolidovala s dlouho plánovanou změnou organizace našeho prodejního modelu.

S ohledem na nestandardní situaci, která panovala v březnu a dubnu, ovšem nedává meziroční srovnání právě těchto dvou měsíců příliš smysl.  Věrohodné údaje nám poskytne až srovnání celého období jarního přezouvání, které se letos protáhne minimálně do konce května, tedy do doby, kdy bylo loni v servisech již po sezoně. 

2.Příkazem dne pro nás byla bezpečnost zákazníků i pracovníků dealerské a servisní sítě. Všechny servisy byly nuceny striktně dodržovat předepsaná bezpečnostní opatření: i dnes servisní technici a mechanici nadále pracují v menších týmech v oddělených zónách, používají jednorázové rukavice i roušky a intenzivně využívají dezinfekci. V souvislosti s epidemií začaly nabízet i některé nové služby, jako třeba kompletní dezinfekci vozu ozónem.  Poptávka po jejich službách nicméně značně opadla a teprve nyní se pomalu vrací do původního stavu.

Přísná opatření jsme přijali i přímo v rámci naší společnosti. Šlo o kombinaci práce z domova, oddělených týmů a samozřejmě zvýšených hygienických opatřeních na pracovišti.

3.Nepíšeme žádné vysloveně pesimistické scénáře. Předpokládáme, že se situace bude do konce roku postupně vracet k normálu a poptávka po pneumatikách začne dohánět jarní výpadek. Ke konci roku sice nejspíše nebudeme na stejných číslech jako loni, ale neočekáváme ani žádný skutečně dramaticky nižší součet. To vše samozřejmě za předpokladu, že se nenaplní předpovědi o druhé, podzimní vlně epidemie, která by ohrozila další přezouvací sezónu. I v takovém případě však bude stále platit, že osobní vůz je v době pandemie nejbezpečnějším dopravním prostředkem, takže poptávka po pneumatikách by tu měla stále být.            

 

 

 
 
 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz