Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 3 / 22 » Otrokovice jsou v popředí našich plánů

Otrokovice jsou v popředí našich plánů

 
trelleborg

středa, 7. září 2022

Začátkem roku jsme informovali o plánech švédské společnosti Trelleborg Wheel Systems (TWS) prostřednictvím rozhovoru s prezidentem Paolem Pompeim, který jsme převzali z partnerského zahraničního zdroje. Tato firma se mezitím díky akvizici ze strany japonské společnosti Yokohama dostala do centra pozornosti pneumatikářského světa; u nás o to víc, že TWS má již několik let silné výrobní zázemí v Česku. V létě jsme proto využili příležitosti a s panem Pompei uskutečnili původní rozhovor.

 

Hovoří v něm o stále dobé kondici odvětví, investičních plánech, akvizici Yokohamou, výborné reputaci značky Mitas i dobrém jménu tuzemské továrny v Otrokovicích. Nevynechal ani obavy a rizika, které skýtá dnešní rozkolísaný svět.

Po letech relativní stability prožíváme již přes dva roky extrémně turbulentní období, nejen v odvětví, ale i v našich životech obecně. Jak byste stručně charakterizoval stav odvětví a segmentu, v němž TWS působí, v tuto dobu, v první třetině léta 2022?

TWS působí ve čtyřech segmentech, kterými jsou zemědělské pneumatiky, pneumatiky pro manipulační techniku, stavební stroje a motocyklové pneumatiky, napříč portfoliem značek (zahrnující Trelleborg, Mitas, Maximo, Cultor a značku služeb Interfit). První pololetí letošního roku bylo navzdory mimořádným faktorům velmi silné. Problémy, které existovaly v minulých měsících, jako narušené distribuční řetězce, výpadky surovin či nedostatek kontejnerů, se podařilo z velké části vyřešit. Samozřejmě přibyly problémy nové, jedním z hlavních bodů naší agendy je inflace. Čistě z ekonomického hlediska si výborně vedly především zemědělské pneumatiky, ale i pneu pro stavební stroje, které těžily z kontribucí a státních podpor průmyslu.
 

V současné době se mísí několik faktorů, které ovlivňují průmysl pneumatik.  Na jedné straně se hovoří o problémech, které atakují výrobu, jako je váznoucí logistika či nedostatek surovin, na druhé straně se objevují varování, že krize povede k poklesu poptávky. Který z těchto faktorů považujete v současnosti za vážnější?
Trh se již stabilizoval co do dostupnosti a logistiky, tento problém prakticky vymizel. Poptávka je stále vysoká, ale reálné riziko, že ochabne, existuje. Důvodem je vysoká inflace, která může vést k regulaci spotřeby obyvatel, ale i k větší uvážlivosti výrobních subjektů v nákupech. Zatím tento problém nepociťujeme, ceny se snažíme zvyšovat tak, aby neohrozily chuť zákazníků nakupovat. Ale tento problém velmi pozorně sledujeme.

Jak se vyvíjí situace v první výbavě? Musejí zákazníci v náhradní potřebě počítat s tím, že budou až na druhém místě v pomyslné frontě na pneumatiky?
Poptávka v první výbavě za poslední tři roky obrovsky narostla a bylo nutné v tomto směru posílit kapacity. Dnes jsme již schopni plně uspokojit zákazníky s náhradní potřebou, situace je stabilní a domnívám se, že v příštích měsících to tak i zůstane.

Působíte velmi globálně a regiony se nikdy nevyvíjejí zcela rovnoměrně. Jaké jsou momentálně rozdíly mezi regiony ve vašich segmentech mimosilničních pneumatik – kde jsou největší problémy a kde je naopak situace stabilnější?
Evropa zůstává velmi silná, a to především v segmentu zemědělských pneumatik, kterému pandemie spíš pomohla než naopak. Přispěly k tomu i vládní podpory, o kterých jsem hovořil. Něco podobného platí i o pneumatikách pro stavební stroje. Amerika, a to ta Severní i Jižní, se vzmáhá po měsících recese a slibuje růst poptávky. Je tu faktor „konfliktu“, který může zafungovat, ale domnívám se, že zemědělský sektor zůstane silný. Je ale možné, že sektor manipulační techniky se v následujících měsících zpomalí

Jak se daří Trelleborg Wheel Systems vyrovnávat se s výpadky dodávek surovin pocházejících z regionů, které jsou zasažené sankcemi? Byl tento podíl u Trelleborg Wheel Systems významný?
Sankce EU samozřejmě stoprocentně dodržujeme a jako všichni musíme hledat a vytvářet náhradní zdroje. Týká se to hlavně průmyslových sazí, protože Rusko bylo silným dodavatelem pro celý průmysl.

Jaká byla dříve pozice Ruska ve vašem byznysu – ať už z hlediska výroby pneumatik, či z hlediska vývozu na ruský trh. Kvantifikovali jste ztráty, které v souvislosti s válkou na Ukrajině budete muset odepsat?
V Rusku jsme naštěstí neměli žádné výrobní závody, takže jsme přišli pouze o distribuci zboží na tamním trhu a již zmíněný nákup surovin. Z hlediska obchodu byl u nás podíl Ruska velmi malý, prodávali jsme tu jen málo pneumatik. Takže díky tomu jsou momentální dopady minimální.

Řada výrobců pneumatik viděla v Rusku velkou obchodní příležitost a mohutně zde investovala. Vy jste se tomuto trhu naopak vyhnuli – je to náhoda nebo v tom byla i jistá předvídavost?
Mohl bych říci, že v tom byla předvídavost, ale skutečnost je spíš jiná. Výrobce velmi specializovaných pneumatik, jako jsme my, má trochu jinou optiku než výrobce aut či dodavatel pneumatik v masových segmentech. Pro nás byl ten trh příliš malý na to, abychom zde investovali do výroby.  Proto jsme investovali v zemích s mnohem větším potenciálem, ať už to byly USA, Čína, Srí Lanka či Tichomoří. Takže to byla spíš ekonomická úvaha než prozíravost.

TWS vyvíjí inovativní systémy pro budoucí „inteligentní“ pneumatiky. Jaký je zájem obecně o tyto systémy a jak vidíte jejich budoucnost?
Pokud se podíváte na výrobu obecně, minulých padesát let bylo především o hledání optimálního designu a směsi. Nyní se výrobní priority změnily a koncentrují se do dvou hlavních oblastí. Tou první je digitalizace, která nám umožňuje vyrábět inteligentní pneumatiky. Máme několik řešení ve fázi vývoje, která umožňují např. regulovat hustící tlak za jízdy bez zásahu operátora, sledovat teplotu, tlak, provozní dobu atd. To vše skýtá ohromné možnosti v oblasti efektivity a produktivity. Tyto prostředky se již rozsáhle testují nejen v laboratorních podmínkách, ale u reálných uživatelů. Samozřejmě musí projít sérií homologací a certifikací, ale konkrétní výsledky v praxi již můžeme vidět v řádu 12–24 měsíců.  Druhou prioritou je udržitelnost. To znamená omezovat a eliminovat chemicky vyráběné suroviny a na konci životnosti mít pneumatiku, která je plně recyklovatelná. Jak my říkáme „produce more with less“, tedy vyrábět více za méně.

Jaký je význam a vliv internetu v prodeji pneumatik, které vyrábíte? Má prodej velkých mimosilničních pneumatik na internetu budoucnost?
Veškerá naše činnost je silně servisní, takže se neobejdeme bez servisních partnerů i vlastních montážních a opravárenských kapacit. Na internetu můžete udělat obchodní transakci, ale tou to nekončí – pneumatiku musíte dopravit na určené místo a zajistit její servis.

V rámci portfolia TWS má nezastupitelné místo značka Mitas. Jaká je značková strategie Mitasu v rámci portfolia TWS a jak jste spokojeni s výrobním zázemím v České republice?
Se značkou Mitas jsme extrémně spokojeni. Ve fázi akvizice pro nás bylo důležité, že pokrývala velmi široké spektrum poptávky, a to i v pro nás méně důležitých segmentech. Další naší motivací byla velmi kladná akceptace této značky ze strany zákazníků a skvělé výrobní zázemí v Otrokovicích. V podstatě jsou Otrokovice na špici našich priorit, je to největší z našich 14 továren, navíc velmi moderní a efektivní. V neposlední řadě je velkou předností geografické umístění uprostřed Evropy, kde se nyní soustředí většina našich obchodních aktivit.

Co očekáváte od majetkových změn, které nedávno proběhly – bude vstup TWS do Yokohama Group pro vás přínosný a případně v jakém směru?
Každopádně to bude nový začátek v dlouhé historii naší firmy a velká příležitost. Nabízejí se např. synergie v oblasti nákupu surovin, získání přístupu k novým trhům, jako je např. Indie, kde Yokohama působí a my nikoliv. Na druhé straně se nic nezmění v provozní oblasti; TWS bude v rámci Yokohama Group fungovat jako samostatná, autonomní firma. Vše ještě podléhá schválení antimonopolních úřadů, takže reálná fúze se zřejmě neuskuteční dříve než v příštím roce.

Pracujete na nějakých nových výrobních plánech, ať již rozšiřování stávajících kapacit, či na výstavbě nových továren? Jaké části světa jsou momentálně v tomto směru nejvíce atraktivní?
Máme řadu plánů, mezi nimiž figuruje i další významné rozšíření výroby v Otrokovicích. Velkým krokem bude zahájení výroby traktorových pneumatik s ocelovým nárazníkem v Jižní Americe. Zde již máme výrobu pneumatik pro manipulační techniku, ale zemědělské zatím chybí. To je momentální největší investiční záměr vedle rozšiřování a modernizace již fungujících továren např. v Číně, USA a dalších teritoriích.

 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz