Pneurevue.cz » Eventy » Zprávy » Konference PNEU & BUSINESS 2014, profily řečníků a teze přednášek (aktualizováno)

Konference PNEU & BUSINESS 2014, profily řečníků a teze přednášek (aktualizováno)

 
Loga_a_grafika

úterý, 13. května 2014

V tomto přehledu přinášíme profily řečníků a teze hlavních přednášek.

 

 

Ing. Zdeněk Picek

„Přežít, vyžít, dožít, nebo… PROSPEROVAT?“ Aktuální problémy podnikání v odvětví prodeje a servisu pneumatik a jak je účinně řešit

Jednoho dne šel Ezop po břehu moře. Na úzké cestičce sedělo několik rybářů, a přestože měli zachovávat ticho, velice hlasitě mezi sebou rozmlouvali. Když Ezop přišel blíže, seznal, že si hlasitě stěžují. „Už to není, co to bývalo, ryby jsou, ale je jich málo,“ stěžoval si Jan. „Ba, ba, je to tak,“ přidal se Josef. „A teď musíme pracovat obzvláště tvrdě, protože se objevili cizí rybáři a my nemáme prostředky, jak se jich zbavit.“ Do toho Petr: „Nemáme dost sítí a pruty jsou staré,“ přidal se Petr. Nepřipomíná vám to něco? I když se svět od dob Ezopa změnil k nepoznání, základní principy jeho fungování zůstávají stále stejné. Jak obstát v době, „v níž už to není, co to bývalo“, „objevilo se mnoho cizích rybářů“ a „máme staré pruty a chybí peníze na nové“? Přednáška Ing. Zdeňka Picka je osou celé konference a syntézou všech klíčových témat, které v jejím průběhu zazní.

Zdeněk Picek se specializuje na trénink prodejců přímého prodeje a manažerů distribučních sítí. Při svých trénincích čerpá z 12leté praxe a zkušeností z manažerských pozic výkonných ředitelů CEO a marketingových ředitelů CMO. Je absolventem Marketingového institutu při Českém manažerském centru v Čelákovicích (CMC Čelákovice). Na Lancashire University (Preston, Velká Británie) studoval marketing a strategické poradenství. Je žádaným konzultantem pro své prokazatelné výsledky v koučování a tréninku prodejců a manažerů. Realizoval tréninky a koučování široké škály společností včetně těch v oblasti výroby, prodeje a servisu pneumatik.

Kontakt: zdenek.picek@aclivia.cz, tel. 777 142 454, www.aclivia.cz

 

 

Jindřich Šafránek,  Pneu Šafránek s.r.o., Praha

Můj podnikatelský příběh. Co mi dalo a co mi vzalo podnikání. A proč se snažím hledět dál než za hranice svého „dvorku“

Vybudoval úspěšnou firmu, je respektovanou osobností na české „pneuservisní scéně“ a mohl by mít pramálo důvodu zabývat se problémy jiných. Přesto se Jindřich Šafránek dlouhodobě angažuje všude tam, kde se jedná o zlepšení podnikatelského prostředí a pozvednutí úrovně celé branže. Jedním s témat, kterými se zabývá, je kvalifikace. Současná právní úprava nepodmiňuje založení a provozování pneuservisní činnosti jakýmkoli prokázáním kvalifikace či způsobilosti k této činnosti. Přitom jsme svědky toho, jak do podnikání v branži přicházejí nové subjekty, kteří neuspěly v jiných oborech podnikání a které v prodeji a servisu pneu vidí relativně snadnou cestu k obživě. Přispěl k tomu i překotný rozvoj odvětví v minulých letech spojený se vznikem řady úspěšných firem, jejichž „příběh“ je lákadlem pro jiné. V mnoha případech však do oboru přicházejí lidé s nulovou kvalifikací a velmi nekvalitním dílenským vybavením, aby svými neodbornými zásahy ohrožovali životy a zdraví všech účastníků silničního provozu. Ke zlepšení stavu přispěje jedině funkční vzdělávací systém, osvěta, kvalitní právní rámec a účinná státní správa.

Jindřich Šafránek začal podnikat v pneuservisním odvětví ihned po roce 1989 a vybudoval jednu z nejúspěšnějších firem na českém trhu. Firma má několik poboček po celé České republice, které jsou jedinečné svými rozměry, ale také úrovní vybavení a kvalifikací personálu. Jindřich Šafránek je  dlouholetým předsedou profesního Společenstva  vulkanizérů ČR o.s, které si již několik let klade za hlavní cíl právě zvyšování kvalifikační úrovně odvětví. A to jak kvality znalostí, tak práce v pneuservisech, což dnes není jen pouhé přišroubování pneumatiky na nápravu automobilu. Patří sem i opravy pneumatik, posouzení použitelnosti, posouzení celkového stavu podvozku vozidla… Tedy činnosti   směřující  k  provozní bezpečnosti, pro kterou jsou podvozek vozidla a pneumatika klíčové.


Kontakt: jindrich@pneusafranek.cz, tel. 724 127 420, www.spolecenstvovulkanizeru.cz

 

 

Ing. Michal Krátký, AZ Mobility, s.r.o.

Audity pneuservisů, aneb Pneuservisy očima operativního leasingu


Velcí správci vozových parků, ať již leasingové společnosti, autopůjčovny či fleetové společnosti s vlastními vozovými parky jsou velmi důležitou zákaznickou skupinou pneuservisů. Potenciálně velký obrat, který slibují, je však vyvážen vysokými nároky na cenu, kvalitu a všechny doprovodné podmínky kontraktu. Jaké jsou zkušenosti z kontrol pneuservisů, kdo je objednává, jaká je jejich náplň a rozsah? A pochopitelně jaké jsou jejich výsledky a kdo a jak s těmito výsledky nakládá.

Ing. Michal Krátký působil dlouhá léta na různých obchodních pozicích u několika dovozců osobních automobilů do ČR a jeho specializací byly zejména prodeje VIP klientele a velkoodběratelům. Získal tedy mnoho zkušeností s fleetovými obchody a velmi dobře rozumí myšlení a nárokům společností, spravujících vozové parky. V současné době je společníkem a manažerem společnosti AZ Mobility, která se zabývá poskytováním širokého spektra služeb právě v oblasti fleetových obchodů včetně poradenství. V rámci svých aktivit společnosti mimo jiné provádí audity pneuservisních provozoven.

 Kontakt: mkratky@azmobility.cz, tel.:  724 561 748, www.azmobility.cz

 

Jarro F. Kaplan

Výrobce a dealer. Na jedné lodi, nebo v jednom ringu?  Dá se vypěstoval loajalita ke značce?


Přes všechny změny, kterými v posledních letech prošla distribuce pneumatik, jsou vztahy mezi výrobcem pneumatik a dealerem, který obsluhuje koncové zákazníky, pilířem obchodních vztahů v odvětví. Stejně jako nově jmenovaný velvyslanec koná v první řadě oficiální návštěvy zemí, s nimiž má ta jeho nadstandardní vztahy, i nově jmenovaný zástupce značky má obvykle jako první úkol navštívit nejvýznamnější koncové dealery v zemi. Rozvoj distribučních kanálů v posledních letech však způsobil, že dnešní dealer je dennodenně bombardován nabídkami jak „svých“ preferovaných značek od konkurenčních distributorů, tak značek konkurenčních, které jsou často srovnatelné v kvalitě i užitné hodnotě. Dá se v dnešní době uchovat loajalita ke značce, jak ji známe z 90. let? Jak vidí tuto problematiku velká korporace?

Jarro F. Kaplan vystudoval elektrotechnickou fakultu v Praze a po roce 1968 odešel do Švédska. Po více než 38 let pracoval ve společnosti Goodyear. Působil v řadě technických, obchodních a marketingových funkcí. Byl ředitelem dceřiných společností Goodyearu v Turecku, Velké Britániii a Německu. V roce 2001 byl jmenován do funkce prezidenta společnosti pro region východní Evropy, Středního východu a Afriky (EEMEA) a stal se i členem nejvyššího vedení této společnosti.  Pod jeho vedením zaznamenal region EEMEA  nebývalý nárůst jak obratu, tak zisku. Po odchodu ze společnosti Goodyear nadále zůstává Jarro F. Kaplan činný ve světě obchodu, žije střídavě ve Švédsku, Belgii a České republice.

Kontakt: jarrokaplan@hotmail.com

Jiří Slezák, MINTZBERGER, s.r.o., Brno

Prodej firmy – kdy je k němu důvod a jak dosáhnout toho, aby byl „třešničkou na dortu“ úspěšného podnikatelského procesu

V České republice funguje mnoho úspěšných firem, za jejichž dobrými výsledky stojí dlouhodobá tvrdá práce, šikovnost a pevná vůle majitelů i jejich odvaha a ochota podstupovat podnikatelské riziko.

Řada těchto firem a jejich majitelů se aktuálně zabývá úvahami o možném nástupnictví a předání byznysu další generaci nebo i úvahami o případném exitu majitelů z byznysu a prodeji firem potenciálním investorům.

Jakkoliv mohou být tyto firmy řízeny velice dobře v provozní rovině, velké množství z nich dělá velké a zbytečné chyby v přípravách na případný prodej. Z toho plynou hrozby obrovských ztrát na prodejní hodnotě firmy nebo dokonce neúspěch procesu prodeje.

Dobrá a komplexně připravená strategie firmy a strategie jejího prodeje může těmto rizikům předejít a navíc generovat pro majitele další hodnoty navíc.

Jiří Slezák pracoval v 90. letech na projektech v bankovnictví, poté pracoval ve výkonných pozicích v řadě úspěšných restrukturalizačních projektů v českých firmách. Od roku 2003 působí i v rámci společnosti MINTZBERGER, s.r.o., která se zaměřuje na strategickou podporu firem, působících v ČR, na restrukturalizace firem i jejich prodej. Mimo byznysových aktivit dlouhodobě podporuje několik nekomerčních projektů, které mají za cíl zlepšovat podnikatelské prostředí kolem nás a předjímat dlouhodobé scénáře, ke kterým směřujeme.

Kontakt: jiri.slezak@mintzberger.com, tel. 602 359 504, www.mintzberger.cz

Ing. Jan Mulač, Pirelli Tyre (Suisse) S.A. – Czech, organizační složka

Český trh pneumatik od 90. let po současnost. Od komunikace faxem až  po e-business

Pneumatikářský trh a jeho vývoj z pohledu zástupce výrobce a distributora, oficiálního zastoupeni, který se účastnil prvních jednání se začínajícími firmami, které dnes představují klíčové hráče na trhu, vzpomíná na jejich začátky, cestu z garaže do prostředí respektovaných obchodních evropských partnerů a popisuje všechny bouřlivé změny, kterými si prodej pneumatik prošel. Hledá odpověď co je klíčem k úspěchu.

Jan Mulač, absolvent ČVUT,  po rozjezdu své profesní kariéře v PZO Stojimport nastoupil začátkem 90. let do mezinárodní reklamní agentury, kde se brzy vypracoval do pozice obchodního ředitele, který řídil tým spolupracovníků, kteří připravovali marketingové kampaně pro nadnárodní koncerny, které vstupovaly na český trh. Od roku 1997 přjjal nabídku a následně začal budovat oficiální zastoupení Pirelli pro Česko a Slovensko. V tuto chvíli je doyeném pneumatikářské branže v pozici country manažera.

Kontakt : jan. mulac@pirelli.com

Mgr. Petr Baar, AM PNEU s.r.o.
4 kroky k úspěchu. Proč některé pneuservisy PROSPERUJÍ a jiné PŘEŽÍVAJÍ ?

Přednáška názorně popisuje proč některé pneuservisy - bez rozdílu velikosti a umístění - umějí prodat tisíce pneumatik ročně, vydělat a dále investovat. Co dělají jinak ? Jaké jsou nejčastější chyby těch méně úspěšných ? Inspiruje Proč, Jak a Co změnit ve 4 krocích.

Mgr. Petr Baar, 21 let prodejní praxe. Záliba v inovacích, obchodních postupech a obchodních dovednostech. Motto „Pesimisti mají vždycky pravdu, ale optimisti dokážou změnit život k lepšímu.“

Kontakt: obchod@lassa.cz, tel. 602 484 339

Ing. Aleš Osmančík, B2B Europe s.r.o., Ostrava

Nové trendy a koncepty obchodování v pneubranži. Tradiční model a jiné obchodní přístupy v B2B segmentu. Jak e-business ovlivňuje vývoj a současnou situaci pneuservisních prodejních míst.

Jedno je jisté, současná situace v pneubranži je složitá a to nejen na úrovni maloobchodu, ale i z pohledů velkoobchodů a internetových prodejců. Příčiny lze spatřovat v nadbytku pneumatik na trhu, v internetu, který se v České republice již dávno stal samozřejmou formou obchodování a dále zaznamenává velmi progresivní nárůst na všech úrovních distribuce, v legislativě, která doposud umožnuje prodeje pod běžnou nákupní cenou. V době, kdy je jednodušší korunu ušetřit než vydělat, investiční schopnosti do nových příležitostí ještě více prohlubují bezvýchodnou situaci.

Zakladatel i tvůrce projektu PneuB2B.eu, jednatel společnosti B2B Europe s.r.o., byl spolumajitelem jedné z úspěšných firem působící v České republice a na Slovensku a po více než 10 letech zkušeností v pneuservisním odvětví úspěšně prodal svůj obchodní podíl ve společnosti PneuOK.

Byl vždy zastáncem myšlenky dělat věci jinak. Pouze inovační progresivní řešení může přinést úspěch. Podnikání je přesně o tom, rozpoznat příležitost a být připravený, když se objeví. Po letech tvorby a hledání myšlenek navrhnul systém, který se stal v krátké době stabilní hodnotou a každodenní součástí na stovkách prodejních míst. Dnes vede 11 členný tým lidí z oblasti IT, obchodu a pneubranže v projektu PneuB2B.eu.

Jeho projekt spojuje lidi, bourá bariéry mezi firmami, zjednodušuje komunikaci a způsob práce. Progresivní firmy začínají objevovat kouzlo moderních technologií nejen ve zdrojích nových příjmů, ale i ve větší vnitřní efektivitě v podobě snížení nákladů.

Kontakt: ales.osmancik@pneub2b.eu, tel. 608 221 191, www.pneub2b.eu

Simeon Nezbeda, DD PNEU s.r.o., Moravská Nová Ves

TPMS-EXPERTI, příležitost k prestiži a prosperitě!

Nová legislativa EU přináší do automobilového průmyslu povinnost výrobcům motorových vozidel kategorie M1 vybavit vozidla systémem monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS). Jak jsou pneuservisy v Čechách a na Moravě připraveny na tuto výzvu? Jak se zavedení TPMS dotkne běžně prováděných servisních úkonů v pneu-servisním prostředí a co z toho servisy budou mít?

Staňte se experty v oboru, ve kterém podnikáte! Vzdělávejte sebe i své kolegy a pomozte zvýšit prestiž svých servisů. Nabídněte vašim zákazníkům služby, za které rádi zaplatí. Je nejvyšší čas oddělit profesionály od amatérů.

Simeon Nezbeda, obchodní ředitel a školitel ve společnosti DD PNEU s.r.o. se v oblasti vybavení pneuservisů pohybuje 17 let. Je uznávaným odborníkem v problematice TPMS, které se intenzivně věnuje již od roku 2001. Pravidelně školí TPMS-EXPERTY v České i Slovenské republice, publikuje v odborných časopisech a pomáhá zvládnout úskalí TPMS všem, kteří mají zájem o odborný růst.

Kontakt: nezbeda@ddpneu.cz, tel. 608 909 926, www.ddpneu.cz

 

 

Ing. Peter Škoda, Operation Director, LeasePlan Česká republika, s.r.o.

Naše zkušenosti s gumaři. Co očekáváme a jak naše očekávání dodavatelé naplňuj

LeasePlan patří jako přední poskytovatel operativního leasingu v České republice také k největším objednatelům pneumatik a  pneuservisních služeb. Vysoké požadavky na kvalitu dodavatelských služeb jsou zrcadlem stále rostoucích požadavků zákazníků operativního leasingu, pro něž je mobilita zaměstnanců jednou z nejvyšších priorit. Přednáška pojednává o požadavcích fleetového zákazníka na procesy služby Pneuservis, o požadavcích na poskytovatele této služby a odhalí některé zajímavé statistické výsledky.

Ing. Peter Škoda, absolvent Technické univerzity v Bratislavě v oboru motorová vozidla,  působí od roku 2001 na funkci technického ředitele společnosti LeasePlan Česká republika. Předtím pracoval v podobné funkci u dovozce vozů BMW na Slovensko a podílel se na zakládání pobočky LeasePlanu na Slovensku. Má tedy nesmírně bohaté zkušenosti v odvětví automotive jako celku pneu byznys nevyjímaje.

Kontakt: Peter.Skoda@leaseplan.cz, tel. 606 652 540, www.leaseplan.cz

Milan Dygrýn, manažer autobusové dopravy, ICOM transport a.s.

„Přežít, vyžít, dožít, nebo… PROSPEROVAT?“  Ale jde o to, umět prosperovat dlouhodobě

O důležitosti kvalitní práce s pneumatikami bylo řečeno a napsáno mnoho a je to jeden s důležitých prvků, který mi umožní pokračovat v doplnění motta pořádané akce. V rámci koncernu ICOM transport, a.s., který je jednou z největších dopravních firem v rámci České republiky, si důležitost této nákladové položky plně uvědomujeme a věnujeme ji patřičnou pozornost. Jedná se o komplexní změnu organizace v rámci hospodaření s pneumatikami, kdy v počátcích jsme si i prošli „zkušebním“ obdobím, až po současný model, který  neustále zkvalitňujeme. Na začátku celé cesty, kdy jsme měnili koncepci,  se objevilo mnoho „rybářů“, ale ti brzo pochopili, v jakých vodách a na jakém místě budou lovit… Tímto navazuji na nikoli  bezvýznamný prvek v celé problematice, kterým je stanovení osobní odpovědnosti na  každé úrovni správy pneumatik.

Kromě několikaletého působení v bankovním sektoru,  kde se věnoval úvěrových projektů pro právnické osoby, je celý profesní život Milana Dygrýna spojen s dopravou.  Ve společnosti ICOM transport je zaměstnán od roku 1998 a zastával zde manažerské pozice v řízení nákladní a osobní dopravy . V  posledních šesti  letech se podílí i na vedení centrálního pneuservisu v rámci celého koncernu.

Kontakt: dygryn@icomtransport.cz, tel. 602 508 766, www.icomtransport.cz

Alan Šíma, manažer pro klíčové zákazníky, AD TECHNIK, s.r.o.

Mnoho servisů,  značkových i nezávislých, hledá nové příležitosti a nové služby. Zde je jedna z nich

Podle evropských i severoamerických statistik má 60 – 70% vozidel hodnoty geometrie mimo tolerance předepsané výrobcem. Podle studie TÜV NORD a TÜV SUD je to u vozidel starších tří let s ročním proběhem 20 000 km dokonce 80 %.

Jak ale najít těch šest až osm vozidel z deseti ? Aby servis všechna vozidla se špatnou geometrií identifikoval a majiteli vozidla mohl nabídnout seřízení, musí všechna vozidla, která přijíždějí do servisu, změřit. To ještě donedávna nebylo možné, protože kontrola geometrie byla pracná a časově náročná.

Firma Hunter Engineering Company uvedla před několika lety na trh zařízení, které umožňuje proměřit vozidlo na rovné podlaze. Od najetí na místo kontroly po vytištění protokolu za neuvěřitelnou jednu minutu! Při umístění zařízení do vjezdu do servisu tak umožňuje kontrolovat všechna vozidla, která do servisu přijíždějí,  a majitelům těch  50 – 80 % může pomocí velmi  jednoduchého názorného protokolu, ať již papírového nebo elektronického, nabídnout seřízení. A pokud je vozidlo v pořádku, zákazník dostává bezplatně doklad o tom, že geometrie vozidla je v pořádku. Kontrola se provádí bezplatně a návratnost investice je v servisech, do kterých přijede kolem 10 vozidel denně, zhruba jeden rok.

Alan Šíma má mnoholetou praxi ve vedení autoservisu a v obchodu s náhradními díly a servisní technikou. Je manažerem firmy AD Technik pro klíčové zákazníky a specialistou na produkty a ekonomické modely firmy Hunter Engineering Company.

Kontakt:

Petr Chvojka, marketingový ředitel a člen představenstva, GPD, a.s.

Franšíza v pneumatikách – jak se stát partnerem, ne otrokem

Franchising je zavedená forma obchodní spolupráce, která si nachází své místo postupně i na českém a slovenském trhu. Relativně krátká historie soukromého podnikání však budí ještě u mnoha majitelů firem obavy (ze ztráty autonomity, obchodního jména, tradice atd.). Kdy je dobré uvažovat o franšízovém konceptu? Čemu se při takové spolupráci vyvarovat? Kde najít přidanou hodnotu této spolupráce? Je vždy rozhodující pouze cena?

Petr Chvojka se v oblasti auto-moto pohybuje téměř 15 let, z toho posledních 9 let je jedním z řídících managerů multiznačkového velkoobchod pneumatik a disků GPD a.s. Společnost má za sebou zkušenosti s prosazováním franšízových konceptů GPD Service Team, Hankook Master a Vianor

Kontakt: petr.chvojka@gpd.cz,  tel. 724 914 900, www.gpd.cz

 
ilustracni
 
 
 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Eventy

Přihláška

Pneu & Business 2014

 
 
 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz