Pneurevue.cz » Aktuality » Průmysl » Bridgestone: miliony do digitalizace výroby

Bridgestone: miliony do digitalizace výroby

 
Bridgestone

úterý, 2. července 2019

Bridgestone investuje 36 milionů eur do digitalizace svých výrobních operací. Projekt inteligentní továrny pokryje celý výrobní proces – výrobu polotovarů, dodávky energie, údržbu, plánování a monitorování výroby. Projekt bude aplikován v osmi evropských závodech v pěti zemích (Polsko, Maďarsko, Španělsko, Itálie a Francie).

 

První z těchto projektů pod názvem Smart Energy optimalizuje spotřebu energií a jejich náklady, což umožní dosáhnout úspor ve výši přibližně 10 %. Digitalizace elektráren zajistí, aby údaje z výroby pneumatik byly uchovávány, analyzovány a používány vývojovými inženýry Bridgestone v Římě a Tokiu tak, aby pomáhaly navrhovat nové a vylepšené modely pneumatik. Ty budou předávány do závodu v digitálním formátu, který zkrátí výrobní dobu  první série nových pneumatik na polovinu.

Digitalizace také sehraje  významnou roli při zlepšování efektivity výroby v závodech Bridgestone tím, že umožní inteligentní údržbu výrobních zařízení. Umělá inteligence bude použita k analýze dat a prognózování potenciálních chyb ve strojním zařízení. Systém bude měřit a analyzovat klíčové parametry strojního zařízení pomocí senzorů a automaticky navrhovat údržbu, aby se zabránilo nákladným poruchám. Tento nový proces také pomůže optimalizovat plánování cyklů údržby.

Digitální investice rovněž přispějí ke snížení odpadu v dotčených závodech.  Tok dat o produkčním výkonu poputuje  do cloudové databáze, kde účelově vytvořený algoritmus bude porovnávat soulad mezi nastavenými výrobními parametry a vlastnostmi vyráběných pneumatik. Výsledky budou automaticky předávány týmům na místě, které budou moci okamžitě zasáhnout, pokud nastanou nesrovnalosti. To pomůže výrazně snížit procento zmetků. 

Také logistické procesy v závodech Bridgestone budou značně zjednodušeny. Zavedení technologie inteligentních materiálů znamená, že specialisté závodů budou moci digitálně sledovat a řídit cestu připravovaných materiálů a polotovarů v rámci závodu. Tím se výrazně zjednoduší plánování výroby a administrativní procesy, od míchání materiálů až po skladování.

Nově ohlášená investice navazuje na dřívější iniciativy ve stejné oblasti, jako např. technologii  EXAMATION, která měří a kontroluje parametry kvality pneumatik na 480 bodech a o každém plášti sesbírá  700 MB dat.

Investice půjdou ruku v ruce se zácvikem provozovatelů zařízení, aby zvládli správné zacházení s nejnovějšími digitálními technologiemi a maximalizovali potenciál investic. Přístroje a displeje, které poskytne inteligentní továrna, jim umožní lépe řídit a optimalizovat výrobní proces a v konečném důsledku přispět k větší autonomii a spokojenosti s prací.

 

 

 

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz