Pneurevue.cz » Aktuality » Obchod » Nařízení 2020/740 nahradí 1222/2009, co to přinese?

Nařízení 2020/740 nahradí 1222/2009, co to přinese?

 
stitkovani

pondělí, 19. dubna 2021

Od 1. května letošního roku vstupují v platnost nová pravidla ohledně energetických štítků pneumatik. V příštím čísle se tomuto tématu budeme věnovat podrobnější. Jak bude probíhat implementace nových štítků, co to znamená pro dodavatele pneumatik a jak jsou na to připraveni? To jsou jen některé z otázek, které se pokusíme zodpovědět.

 

Nařízení EP operuje s výrazem „umístění na trh“. Tím se míní první zpřístupnění pneumatiky na trhu EU, tedy jakoukoli dodávku pneumatiky do distribuce, spotřeby nebo použití na trhu EU prostřednictvím komerční aktivity bez ohledu na to, zda s úplatou nebo zdarma. Koncept umístění na trhu se týká každé jednotlivé pneumatiky, nikoli jenom typu.

Staré i nové štítky v jednom skladu
Mezi výrobou a „umístěním na trh" obvykle proběhne určitá doba. Nové nařízení  platí pro všechny pneumatiky C1, C2 a C3 vyrobené od 1. května 2021 (tedy s kódovým označením 1821 a výš), které budou uvedeny na trh logicky po tomto datu. Od 1. května 2021 se na místech prodeje mohou setkávat staré i nové štítky podle data uvedení na trh. Neexistuje povinnost „přeštítkovat“ pneumatiky uvedené na trh před 1. květnem 2021, a protože ty se mohou vyskytovat na sladech měsíce i léta, nadále se budou objevovat legálně na pultech obchodů. Ovšem platí, že od 1. prosince 2021 nemůže být na trh uvedena ani jedna pneumatika podle nařízení 2009/1222 bez ohledu na to, kdy byla vyrobena. Takže i pneumatiky vyrobené před 1. květnem (tedy s DOT < 1821) a neuvedené na trh před 1. prosincem 2021 musejí nést štítky podle nového nařízení. 

Povinná registrace
S novými štítky je spojena i povinnost registrace v systému EPREL ((European Product Database for Energy Labelling – Evropská produktová databáze pro energetické štítkování)  a následným vygenerováním QR kódu, který se na štítku zobrazuje. Zde platí, že pneumatiky, které splňují kritéria pro to, aby nesly starý štítek, se nemusejí registrovat. A naopak. Existuje ještě pojem „předregistrace“ pro období, které slouží k výrobě štítků a informačních materiálů, kdy však štítek ještě není možné publikovat a při naskenování QR kódu se zobrazí chybové hlášení. V praxi pak platí, že v okamžiku uvedení na trh jsou již pneumatiky registrovány.

Odpovědné jsou jen firmy EU
Dodavatelem oprávněným vkládat data do databáze EPREL a tato data spravovat musí být právnická osoba zřízená podle legislativy EU. Ten také nese všechny povinnosti a odpovědnost z toho plynoucí. Nařízení nebere na zřetel právní vztahy mezi dodavatelem a např. výrobcem mimo EU. Jinými slovy – zodpovědný je vždy pouze evropský dovozce (distributor) a nemůže se vymlouvat na to, že mu chybná data dodal výrobce sídlící třeba v  Asii. Dodavatel spravuje pouze svou vlastní sekci databáze a nemá samozřejmě přístup k údajům o shodě jiných účastníků trhu.

QR kód a PIS
QR kód umožňuje přístup do veřejné části databáze EPREL, v níž jsou uloženy štítkové informace o daném produktu a tzv. PIS (Product Information Sheet – tedy informační list daného produktu). Článek 4 nařízení hovoří o tom, že „dodavatelé zajistí, aby pneumatiky byly doprovázeny štítkem (formou samolepky nebo tištěného štítku) a informačním listem. Povinnost poskytnout informační list by měla být splněna tím, že si jej lze  vygenerovat pomocí QR kódu na štítku. Pouze pokud by list nebyl v systému EPREL k dispozici, musel by ho dodavatel poskytnout v jiné formě (vytištěný, soubor PDF apod.)

Plné znění nové nařízení EP v češtině

Další otázky a odpovědi k tématu nových štítků (v angličtině)

Grafika: pneumatiky.cz

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz