Pneurevue.cz » Aktuality » Průmysl » Skupina Continental Otrokovice loni nadále zisková

Skupina Continental Otrokovice loni nadále zisková

 
Barum

pátek, 2. července 2021

Skupina Continental Otrokovice zveřejnila své hospodářské výsledky za minulý rok. Do skupiny Continental Otrokovice patří společnosti Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o.

 

V následujícím textu citujeme z tiskové zprávy. Hospodářský výsledek společností za rok 2020 byl jednoznačně ovlivněn celosvětovou koronaviroviou pandemií. Veškeré plány a očekávání bylo tak nutné během měsíce března velmi operativně změnit. Hlavní a zásadní změnou bylo omezení výroby především ve druhém čtvrtletí loňského roku. Výrobní propad se v průběhu druhého pololetí výrazně zmírnil a množství vyrobených a prodaných plášťů všech výrobkových skupin se vrátil na úroveň předchozích let. Do hospodářských výsledků také zasáhly ceny vstupních surovin, materiálů a energií a jejich dlouhodobý růst. Při kolektivním vyjednávání bylo pro rok 2020 dohodnuto navýšení všech mzdových tarifů o 7 % včetně individuální prémie, dále byl zvýšen příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování a penzijní připojištění, čímž dochází k nárůstu mzdových nákladů. Vzhledem k výrazné proexportní politice Continentalu aktuální ekonomické výsledky ovlivňují i vývoj měnových kurzů.

Za předchozí rok, navzdory výrobním odstávkám a mírné stagnace trhu, došlo k finalizaci mnoha investičních akcí. Například k dokončení rekonstrukce míchacích linek či zprovoznění  zcela nové míchací linky. Byly zahájeny stavební úpravy pro zlepšení pracovního ovzduší v hlavní výrobní hale. Pokračovaly práce na rozšíření dopravního systému surových plášťů od konfekčních strojů k budoucímu robotickému skladu a byly instalovány další linky pro výrobu patních lan. Dále pokračovaly práce v dobudování spojovacího technologického mostu mezi hlavními výrobními budovami. Výroba forem investovala do nového míchacího zařízení pro modelářské směsi. Bylo možné dokončit projekt odboru energetiky na využití zbytkového tepla z kompresorovny.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsou řízeny centrálně a v Otrokovicích jsou do těchto procesů zapojeny střediska konstrukce forem, laboratoř benchmarking a zkušebna pneu. Právě pro potřeby oddělení zkušebny byly pořízeny další osobní a nákladní automobily pro prováděné testování pneumatik.

V roce 2020 byl vývoj základních ekonomických ukazatelů oproti roku 2019 odlišný. Výroba osobních a nákladních plášťů stagnovala díky významnému poklesu celosvětové poptávky z důvodu pandemie Covid-19. Z Tržby společnosti Continental Barum dosáhly úrovně 49,7 mld. Kč a zisk po zdanění 2,7 mld. Kč.

Druhá ze společností, Continental výroba pneumatik, s.r.o., dosáhla tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb ve výši 9,2 mld. Kč se ziskem po zdaněním 1,8 mld. Kč. Continental HT Tyres, s.r.o. měla tržby ve výši 9,0 mld. Kč a zisk po zdaněním 3,2 mld. Kč.

Komentáře jednatelů
K aktuálnímu výhledu jednatel společnosti odpovědný za oblast financí a controllingu Jan Černošek uvedl: „S ohledem na stále probíhající pandemii covid-19 a s ní související omezení je velmi těžké cokoliv predikovat. Věřím, že s dostupností vakcíny se podaří postup epidemie zastavit a vrátit se k běžnému způsobu života. Otrokovické společnosti jsou proexportně orientované, a proto budou jejich další ekonomické výsledky záležet i na situaci se zvládnutím pandemie v ostatních zemích nejen v Evropské unii. Nadále budeme pokračovat v monitorování vývoje devizových kurzů, v optimalizaci materiálových vstupů a také se stále zaměřujeme na hledání úspor v našich interních procesech a činnostech. Prioritou je snižování administrativních nákladů, optimální řízení pracovního kapitálu, ale i ostatních parametrů ovlivňující cash-flow společností.“

K aktuálním prognózám se vyjádřil i jednatel společnosti Libor Láznička: „Pravidelně dochází k monitorování trhu a průběžně musí být aktuální roční plán konfrontován s aktuálními měsíčními výrobními a ekonomickými výsledky. Předpoklady dalšího vývoje vychází z očekávaného růstu poptávky po osobních, nákladní i speciálních plášťů oproti předchozímu roku.“

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz