Pneurevue.cz » Aktuality » Obchod » Nejasnosti kolem legislativy

Nejasnosti kolem legislativy

 
Bandag

středa, 20. ledna 2021

Sdružení výrobců protektorů ČR informovalo o nejasnostech a chaosu, který vládne kolem nových „odpadových“ zákonů, jež definitivně vstoupily v platnost začátkem letošního roku. Jedná se např. o problém účtování recyklačního poplatku na protektorech prodávaných včetně kostry, a to zejména na kostrách pocházejících z výkupů v ČR. „Přijaté zákony mají daleko k logice a není možné na ně aplikovat zdravý rozum. Ke stejnému závěru nakonec došel i Senát ČR, který vrátil zákony Parlamentu k dopracování se žádostí o odložení jejich platnosti. Jak známo, Parlament obratem odhlasoval zákony ve stávajícím znění a během pár dní byly podepsány prezidentem. Vstoupily tedy v platnost i s řadou velmi kontroverzních formulací a bez příslušného aparátu prováděcích předpisů,“ píše se v prvním letošním bulletinu SVP.

 

Pokud byly tedy zákony přijaty ve stávajícím znění, navzdory řadě připomínek ze strany sdružení, zbývá nyní jediné – důsledně se s každou nejasností obracet na příslušné ministerstvo s dotazy na správný výklad.  Tato aktivita bude tím účinnější, čím více subjektů se do ní zapojí, nejlépe pokud dotazy půjdou od jednotlivých protektoroven i od SVP ČR.

Některé protektorovny v této věci již začaly vyvíjet aktivitu. Jedna společnost již připravuje oficiální dotaz na Ministerstvo životního prostředí týkající se právě problematiky účtování poplatků u protektorů prodávaných s kostrou. Jiný člen zase navrhuje společný postup za účelem sjednocení hmotností protektorů/koster vykazovaných při účtování recyklačního poplatku.

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz