Pneurevue.cz » Aktuality » Obchod » Protektory pod palbou

Protektory pod palbou

 
protektory

úterý, 18. února 2020

Sdružení výrobců protektorů ČR (SVP) vzniklo před více než patnácti lety s cílem vytvořit společnou platformu pro komunikaci podnikajících subjektů v rámci odvětví, výměnu zkušeností, propagaci protektorování jako společensky žádoucí činnosti při předcházení vzniku odpadu a v neposlední řadě pro zachování přijatelného podnikatelského prostředí a ochranu zájmů členských subjektů. Za patnáct let se hodně změnilo. Protektorování zažilo své vrcholy a pády, ovšem to, co se děje v posledních přibližně pěti letech, znamená řízenou likvidaci.

 

Velkou ránu zasadily protektorům nekontrolované   dovozy levných a často nekvalitních pneumatik z Asie, na něž Evropská komise a další řídící orgány EU nahlížely s bohorovnou trpělivostí. Přitom z velké části neprotektorovatelné  kostry neúměrně zatěžovaly životní prostředí a  zvyšovaly náklady na sběr a likvidaci. Nic na tom, že protektorování stojí na samém vrcholku pomyslné pyramidy toho, jak mají zodpovědné vlády nakládat s výrobky na konci živostnosti. V případě protektorů se totiž nejedná o odpad, který by se recykloval, ale opětovný návrat výrobku do života. V žargonu EU se tedy jedná o princip „re-use“ (znovuvyužití), činnost, která je nadřazena recyklaci (re-cycle). Když se zhruba před třemi lety EU rozhoupala k akci a dovozy levných pneumatik z Číny zatížila antidumpingovou a antisubsidiární daní (ceny tu totiž nedeformoval jenom dumping, ale i různé formy vládní podpory exportu), bylo už poměrně pozdě. Protektorovací odvětví bylo vyčerpané (jak na úrovni výrobců materiálů, tak i protektorářů), uživatelé (dopravci) pomalu na to, že existují nějaké protektory, zapomněly a na místo Číny rychle naskočila jiná teritoria, jako Thajsko, Vietnam či Rusko. Takže něco jako oživení sice nastalo, ale zatím v podstatě pouze v jakési „light“ formě, která nedokáže ztráty minulých let ani zdaleka kompenzovat.


Legislativa přitápí
Jako by toho nebylo málo, další ránu protektorářům – a nejen jim – může zasadit nová legislativa. Brzy vstoupí v platnosti zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností (VVUŽ), který vznikal překotně a pod časovým tlakem, protože se jednalo o povinnou transpozici evropského práva a Česko bylo jednou z posledních zemí, kde tento zákon ještě chyběl. Naše země sice byla poslední, ale o to aktivnější, protože si k dotčeným komoditám (elektroodpad a baterie) ještě „přilepila“  pneumatiky. Výsledkem je další zpřísnění již existující legislativy a něco, co nejen SVP nazývá „nepřiměřeným zásahem do svobodného podnikání“.

„Aby nedošlo k omylu,“ říká dlouholetý výkonný ředitel SVP Vladimír Skoupil, který v této funkci vykonal na tuzemském i zahraničním fóru mnoho záslužné práce, „my nezpochybňujeme právo občanů EU na zdravé životní prostředí, ale tato úprava omezuje základní právo na svobodné podnikání a je velmi nevyvážená.“ Problém se týká protektorářů, ale snad ještě ve větší míře dovozců nových nákladních pneumatik, kteří budou nuceni – bez ohledu na množství  kusů či kilogramů, který dovezou – si buď vybudovat síť veřejných míst zpětného odběru pro každých 25 000 obyvatel ČR (tzn. smluvně zajistit, provozovat a hradit náklady s tím spojené minimálně na 420 místech zpětného odběru na území celé ČR), nebo se přidat k jedinému kolektivnímu systému ELTMA. Je nasnadě, že první varianta je pro firmy, která doveze ročně 50 těžkých pneumatik, nereálná. Zbývá tedy „dobrovolná – povinná“ účast v systému ELTMA.

Celý článek si přečtěte v Pneu rvue č. 1/2020
Ilustrační foto

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Hrouda
Hrouda Už je příliš pozdě. Teď už to jen pojede . A kam ptáte se no přeci tam......., tam kam půjdeme všichni dobří rodáci.
úterý, 3. března 2020
 
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz