Pneurevue.cz » Fórum » O všem, co hýbe gumařinou

O všem, co hýbe gumařinou

 

pondělí, 14. května 2012

Pravidla registrace a diskuze na fóru

 
 
 
PM
PM Chápu to správně, že pokud pneuservis bude od 1.1.2021 nakupovat pneu v zahranični, tak bude muset řešit papírování (a placení)ohledně likvidace pneu. Na pneumatiky nakoupené do této doby se to ale nevztahuje?
úterý, 15. prosince 2020
 
Shambo
Shambo SAB: pokračujeme ve výkladu dále.. v případě, že se firma uvádějící pneumatiky na český trh rozhodne jít cestou individuální zodpovědnosti, musí počítat a vytvořit následující. 1/ Výrobce (v našem případě dovozce) , který plní své povinnosti v individuálním systému, je povinen před uvedením vybraného výrobku na trh poskytnout dostatečnou kauci zajišťující nakládání s výrobky s ukončenou životností, nestanoví-li tento zákon jinak. Kauce je dostatečná, pokud dosahuje nejméně 20 % ročních nákladů daného výrobce na zajištění zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstranění výrobků s ukončenou životností. 2/ Výrobce (dovozce) poskytuje kauci složením peněžních prostředků na zvláštní vázaný účet, který je povinen za tím účelem zřídit v České republice u banky nebo u pobočky zahraniční banky se sídlem v členském státě Evropské unie. 3/ Peněžní prostředky tvořící kauci mohou být použity pouze se souhlasem ministerstva k zajištění financování zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstranění výrobků s ukončenou životností, které výrobce uvedl na trh. Peněžní prostředky tvořící kauci nejsou součástí majetkové podstaty výrobce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí 4/ Ministerstvo udělí na základě žádosti výrobce souhlas k čerpání peněžních prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle § 31 odst. 2, pokud výrobce prokáže, že kauce bude i po čerpání peněžních prostředků dostačovat k pokrytí financování zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstranění všech výrobků s ukončenou životností, které výrobce uvedl na trh a které nebyly dosud zpětně odebrány a využity nebo odstraněny. xxxxxxxxxx Tolik ke kauci.
úterý, 15. prosince 2020
 
SAB
SAB Shambo: Pěkně to píšeš hlavně srozumitelně. Takže si to shrneme všechny servisy,kteří nakupují nebo nakoupili pneumatiky přes platformu b2bpneu.cz u dodavatele ze zahraničí bez českého IČ. tzn.Německo,Polsko,Slovensko ,Holandsko atd. si za sebou táhnou dluh v likvidaci. Jsem zvědav kolik je takových pneuservisů,kteří takhle nakupovali a nakupují aniž by tušili do jakého maléru se dostali.
úterý, 15. prosince 2020
 
Shambo
Shambo BF, SAB: můžeme těch dodavatelů přes hraniční čáru bez českého IČ, DIČ vyjmenovat tucet. Dva tucty. Z těch větších. První pomoc pro odběratele v ČR - faktura je bez DPH. Příklad: servisy, které roky kupovaly na Slovensku. Táhne se za nimi dluh v likvidaci, v účtu mají dovozy, registraci na Min živ prostředí nemají. Co teď? Jak jsem psal - pouze sankce za nenahlášení se je od 01.01.2021 půl mega. Good luck. A to první z řady postihů. Řada majitelů servisů/ VO si myslí, že když zboží dováží, tak stačí hodit šrot na kontejner ELTMA. Nestačí. Další významná skupina dovozců si na NE-likvidaci postavila business plán. Nic jiného neumí. Nižší náklady = nižší cena = "...no mi stačí nižší marže". Uff. Stačila, hoši, stačila. Kouzelná věta, která nás provází roky: konkurence mi proti vám nabízí lepší cenu. Ok, máš ji mít. Likviduje ta konkurence? Kolik? Je registrována? Není? Likviduj, nebo tě zlikvidují. Jiná cesta není. Howgh.
pondělí, 14. prosince 2020
 
BF
BF Uvedu příklad od sud. přijedou Poláci na nějakou plechboudu a dodají pneumatiky bez dokladu. Ten jim je zaplatí a prodá to kámošovi taky bez dokladu max na práci mu dá. Takže v tomto případě nikdo nic neví a nic se neplatí za odpady. Ty pokud vzniknou zlikviduje boudař tím že je nechá odvézt v rámci zpětného odběru na jiného českého dodavatele. pokud to doveze ten samý Polský dodavatel dá doklad do účetnictví Českému servisu a ten i když si to třeba z vyčuranosti nedá do evidence , kontrola ho časem odhalí díky mnohým možnostem, automaticky spadá do seznamu,následného hlášení a placení za odpad zvlášť. Neudělá to? Má a bude mít velký problém.
pondělí, 14. prosince 2020
 
BF
BF SABe, ano přesně tak. To samé platí třeba o Polském Handlopexu. Ten má české ičo ale i polské kde ti to dodali bez DPH. Teď si u Poláků raději dobře rozmyslet nákup. Sice budou takoví kteří si nevezmou doklad a vezmou to načerno protože třeba gumy mají pro kámoše. Tomu ale nikdy nikdo nezabrání. Ale jinak šup a musíš být zapsaný v seznamu.
pondělí, 14. prosince 2020
 
SAB
SAB BF:Jasně rozumím tomu, na první pohled se může zdát,že se narovná prostředí pneu branže. Čas ukáže.Takže platforma pneub2b by měla tím pádem mít upozornění ,že při zakoupení pneumatik ze zahraničí se na kupujicího vztahuje tato povinnost registrace na MŽP. Myslím ,že né každý servis tuto informaci bude mít.
pondělí, 14. prosince 2020
 
BF
BF SABe, pro tebe asi nejpodstatnější je to, že si nemůžeš jen tak nakoupit třeba na pneub2b pneumatiky které vidíš za dobrou cenu v Německu, nebo Polsku. Ano vlastně můžeš, ale musíš být napřed přihlášen v tom seznamu a k tomu ještě na konci roku nebo jak to bude fungovat musíš doložit že ty a ty pneumatiky vážili tolik a tolik a zaplatil jsi za ně zcela zvlášť jako odpad ze zahraničí. Pokud to neuděláš končíš kariéru a celníci si tě rychle díky mnoha dokladům rychle najdou. Tedy rychle? Oni si tě časem najdou třeba a buď jen za 4 kola a jsi víš kde???? A totálně, tomu věř a o to tady jde. omezit nákupy tímto způsobem, protože se tu vozili gumy za ceny na které někteří dodavatelé díky našim vnitřním Českým předpisům nedosáhli. Je to jednoduché, buď si kup pneu přes dodavatele s Českým IČEM A DIČEM a pak máš klid a nemusíš nic řešit. Pokud koupíš ze zahraničí, musíš být přihlášen a další věci kolem řešit. Tím pádem se ti vše prodražuje a o to tu jde. Asi tak.
pondělí, 14. prosince 2020
 
Shambo
Shambo SAB: ok, stručné shrnutí: 1/ tzv. výrobce = importér, protektorář, výrobce = se musí zaregistrovat u Min. živ. prostředí, jinak finanční sankce 2/ bavme se "jen" o importérech = musí likvidovat buď individuálně, nebo v kolektivním systému (ELTMA) 3/ pokud individuálně: a/ musí vytvořit na své nákaldy nejméně 534 sběrných míst v obcích s rozšířenou působností na území ČR b/ musí vysbírat na své náklady v roce 2021 min. 70% váhy svého importu a od r. 2022 80% váhy importu c/ sebraný odpad musí nechat na své náklady ekologicky zpracovat d/ od 1.1.2021 musí uvádět ve faktuře odděleně náklady na zpětný odběr a likvidaci buď za 1 kg, nebo 1 kus pneumatiky e/ chyby nebo zfalšování evidence, hlášení, výkazů, neregistrace - tvrdé finanční sankce 4/ pokud vstoupí do ELTMA, hradí 100% nákladů na likvidaci z objemu svého dovozu, ELTMA může auditovat údaje o dovzu atd. - logické. Toto se týká i protektorace, pokud je odpadová pneu ne z výkupu, ale ze skládky/ likvidace atd. Toto jsou hlavní rozdíly. Prováděcí předpisy ještě nejsou schváleny. Sám nový zákon byl 10.12.2020 zahrnut do Sbírky zákonů a platí. Stačí tak? Hlavní změna je nekompromisní tlak na všechny dovozce včetně internetových. Problém bude ve vymahatelnosti. Důsledkem bude růst cen. Jednoznačně. A cenový boj mezi těmi, kdo budou zákon respektovat a těmi, kdo budou v šedé nebo černé zóně.
pondělí, 14. prosince 2020
 
SAB
SAB Shambo:Jaký je tedy hlavní rozdíl v zákonu o odpadech 185/2001 Sb a novým zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností,který vstoupí v platnost od 1. ledna 2021 ?
pondělí, 14. prosince 2020
 
Shambo
Shambo Pokud fyzická nebo právnická osoba, uvádějící pneumatiky na trh (dovozce, výrobce, protektorovna) nepodá žádost o zápis do Seznamu výrobců, uvede nepravdivé údaje nebo nepovede/ neoznámí patřičné změny, jedná se o přestupek s pokutou 500 000 Kč. Pokud tatáž osoba nezajistí na své náklady zpětný odběr, jejich zpracování a využití, jedná se o přestupek s pokutou 1 000 000 Kč. Jedná o drobný fragment sankcí a pokut. Ty vyšší sazby - 5 000 000 Kč - jsou z mého pohledu likvidační. Zda oprávněně? Jak řekla paní ministryně: ví vil síííííííííííííí.
sobota, 12. prosince 2020
 
BF
BF Mnozí z nich ještě ani neví co a jak budou s tímto vůbec dělat. Mnozí si ještě možná myslí, že se jich to netýká a že to nějak odrbou. Ne neodrbou a dostihne je to postupně všechny. Buď zaniknou sami, nebo je někdo s čistým srdcem bonzne a pak se s toho posmolí jak bude platit až se z nich bude kouřit.. Tady je a bude konec srandy. Ano je to potřeba, protože není pro mne akceptovatelné, aby např. nějaký solidní dovozce pneumatik do ČR plnil všechny požadavky které má a další nějaký lump překupník si jen prodával gumy a prznil totálně všechny ceny. A pak ten oficiální dovozce je bit za to že je zloděj, drahý, ale přitom je tam v té ceně dáno třeba právě ta oficiální likvidace, náklady na lidi, stroje, zařízení, sklady, atd, atd. Tohle musí skončit a buď všichni a ne jen někdo je bitý bičem. Padni komu padni. Že se začne udávat? Ano a jsem první kdo by práskl nějakého šméjda co doveze tady třeba vedle mne s Polska gumy a rozdrbe mi tu totálně trh. To se teď běžně děje a nebyl na ně skoro metr. Pak se ten náš dovozce může snažit jak chce a jen slyší jaký je zloděj, podvodník, nenažranec. Ano i s tím jsem se setkával a víme z případů v ČR že někteří výhradní se opravdu dostali do pozice kdy si mysleli že jsou nedotknutelní. Mnozí dnes už nejsou a nebo jim třeba a právě velí Poláci, kteří je totálně pohltili. Nebudu říkat, že vše bylo dobře, nebudu se hádat že tohle co udělali s odpady je fajn, protože tento monopol je pro mne osobně podvod na všechny slušné malé a střední dovozce, ale teď se teprve začne lámat chleba a v opravdu těžkých dobách které teprve příjdou se začne oddělovat zrno od plevele. Internetový povel co tu vozil kupy hnoje gum bez dalších jakýchkoliv nákladů s jen tím co tady všichni řešíme a to je cena se řádně snad konečně pročistí. Je to jen můj osobní názor. Možná špatný, možná dobrý. Čas ukáže.
sobota, 12. prosince 2020
 
Hrouda
Hrouda No doufám že až se rozhodnou to vše ukončit všichni ti internetprzniči ,tak ať se jim ten závěr nezasekne .
pátek, 11. prosince 2020
 
Shambo
Shambo Mezi více jak 200+ subjekty uvádějícími pneumatiky na trh včetně členů ELTMA na webu Ministerstva životního prostředí jsem zatím našel pouze 4 internetové prodejce. Možná špatně hledám.. závěr si udělejte sami. http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf/index.xsp
pátek, 11. prosince 2020
 
BF
BF Shambo, přesně tak. Kvalitní služba, ani kvalitní zboží nejsou zadarmo. Doprava není zadarmo. Likvidace není zadarmo. Skladové zásoby nejsou zadarmo. Bohužel si to neuvědomili nejenom ti dole ti poslední pneuboudaři, ale především mnozí dodavatelé, kteří v honbě po číslech pozapomněli na tyto důležité věci. Ano, máš pravdu svět pneu a pryže s od 1. ledna 2021 na našem trhu změní. Mnozí ještě netuší jak, ale bude to mít obrovský dopad a to jsem přesvědčen. Končí procházka růžovým sady, tady půjde mnohým i mnohdy dobrým firmám o funkčnost a vlastně především o životaschopnost pokračovat dále v oboru. Tohle je zářez do krku a bodnutím nože doslova do srdce oboru. A jestli si myslí někteří nás, že se nás to netýká a nebude, tak je na velkém omylu. Své zdroje dodavatelů někteří opustí, protože budou muset a noví nebudou. Zůstanou molochy kteří si budou diktovat podmínky a jedinou pak už obranou třeba a zrovna pneuservisů bude to že opravdu práci budou muset radikálně zdražit, propouštět lidi, protože jim nic jiného ani nezůstane. Gumu prostě neprodají a dělat otroka se jim nebude moc chtít. Na výběr moc nebudou mít. Bez prodeje pneumatik na pneuservise nejde absolutně nic rozvíjet, budovat, investovat. To samé musí investovat i kvalitní dodavatelé pneumatik do techniky, lidí, skladů, PC a podobně. Přeji si ať přežijí ti správní a padnou ti kteří tento obor przní. Je to však jen mé skromné přání. K celkovému zhodnocení letošního roku a vidinou příštích měsíců za mne se ještě dostanu, to si nechám na sváteční dny letošního roku, kdy bude už klid a člověk se snad nebude konečně i honit.
úterý, 8. prosince 2020
 
hohencenda
hohencenda BF krásně napsáno díky.
pondělí, 7. prosince 2020
 
hohencenda
hohencenda Pneunm to taky nechápu ,bych chtěl borce vidět.
pondělí, 7. prosince 2020
 
Shambo
Shambo Bylo by milé doufat v pozitivní změnu. Ale. Likvidaci pneumatik řeší už Zákon o odpadech 185/2001 Sb. Pokud v otázce kontroly a prosazení práva někdo selhal, byly a jsou to státní intituce. Ministerstvo životní prostředí. Ministerstvo financí se svou celní správou. Česká inspekce životního prostředí. Mnohý dovozce (internetoví budiž příkladem) si na této fatální nečinnosti vybudovali obchodní a cenový model podnikání. Brutální tlak na pouze jediný parametr z nabídky konkrétní pneumatiky - cena, cena, cena - znemožnil rozvoj poctivým (jste příliš drazí, protože konkurence blablabla..) Náklady rostou. Mzdové, logistika, likvidace. Cena a hlavně dostupnost příštích úvěrů. Cenoví idioti (jak prodávající, tak kupující) toto odvětví zatížili břemenem mj. minimalizace investic. Do IT, do personálu. Do zvýšení mechanizace práce - vykládka, nakládka, distribuce. Nejde krávu nekrmit a čekat plnou štoudev. Bohužel, ani vcelku rozumné firmy nechápou, proč by měly dovozci umožnit zpětný odběr na jeho náklady. Nebude zpětný odběr a plnění kvót, nebudou dovozy. Logické? Ano. Plnění? Ne. Řežete si větev, na které sedíte. Pokud k dnešnímu dni alternativa dovozu a dostupnosti nekoncernového zboží existuje, v budoucnu to být nemusí. A to je to, o co všem aktérům těchto manévrů jde. I tvůrcům zákona o výrobcích s ukončenou životností. Neřešme hmyz, pánové. Je to jen nechutná laciná póza. Řešme už konečně příčinu problému. Kvalitní služba, ani kvalitní zboží nejsou zadarmo. Doprava není zadarmo. Likvidace není zadarmo. Skladové zásoby nejsou zadarmo.
neděle, 6. prosince 2020
 
BF
BF Shambo, pokud to také konečně přinese že někteří interneťáci kteří si tady u nás dělají z toho skládku a mnohé pneuservisy používají jako špínu a sluhy, vozí to tady po kamionech a nic nelikvidují, tak dostanou konečně i oni za uši. Celní správa si to už myslím celkem dobře pohlídá. Je jasné, že se s tím svezou i ti dobří a trh se čitelně do určitého času od těch překupníků vyčistí. Pokud budou aspoň v tomhle pozitiva budeme určitě my pneuservisy za to rády. Další věci nás asi moc už nepotěší.
neděle, 6. prosince 2020
 
Hrouda
Hrouda No nechtěl tím říci vlastně vůbec nic. Protože vůbec nic o tom neví. Jen musí něco dělat a vykazovat nějakou činnost na homeoffice. A je to tak dobře protože kdyby věděl a napsal, tak by jsme zase jako vždy přišly o zajímavou a dobře placenou službu.
sobota, 5. prosince 2020
 
 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz